Politika tal-Privatezza

Fis-seħħ minn: 26 ta' Frar 2024

Merħba għall-Politika tal-Privatezza ta' Snap Inc. Din il-Politika tfisser kif niġbru u nużaw id-dejta tiegħek u kif tista' tikkontrolla l-informazzjoni tiegħek. Tixtieq taqra taqsira dwar kif inħarsulek il-privatezza? Agħti titwila lejn dil-paġna jew lejn dal-filmat. U jekk qed tfittex xi dettalji tal-privatezza għal prodott jew servizz partikolari bħal, ngħidu aħna, kif nipproċessaw it-Taħditiet u l-iSnaps tiegħek, agħti titwila lejn il-paġna Privatezza għas-Servizz jew Prodott tagħna. Minbarra dawn id-dokumenti, se nagħtuk ukoll tagħrif direttament fl-app biex b'hekk ikollok iktar informazzjoni dwar il-prodotti u s-servizzi tagħna.

Għal Snap, it-Trasparenza hija waħda mill-valuri ewlenin. Aħna nemmnu li kulħadd għandu jkun jaf x'xorta ta' dejta li niġbru u kif nużawha — u għalhekk ngħidulek minnufih kif nipproċessawha. Fost l-għanijiet li għalihom nipproċessaw l-informazzjoni tiegħek hemm li nagħtuk esperjenza iktar personalizzata, fosthom li nuruk kontenut u informazzjoni addattata għall-esperjenza tiegħek, kif ukoll riklami iktar siewja għalik. Meta nifhmu dak li jinteressak u dak li tixtieq, inkunu nistgħu naddattaw is-servizz tagħna għalik aħjar.

Barra minn dan, aħna nemmnu li esperjenza personalizzata m'għandhiex tnaqqas mill-privatezza tiegħek. Bħalma jiġri fil-ħajja ta' veru, jaf ikun hemm xi drabi fejn tkun tixtieq taqsam xi ħaġa privatament biss, mal-eqreb fost sħabek, u drabi oħra fejn tkun tixtieq taqsam xi ħaġa ma' kulħadd. Għalhekk mill-bidu nett emminna li l-imġiba standard għandha tkun li nħassru l-kontenut u li nagħtu kontroll lill-iSnapchatters billi nagħtuhom għodod biex jagħżlu huma stess x'jiġri bil-kontenut tagħhom, bħal, ngħidu aħna, ma' min għandu jinqasam u meta għandu jinżamm jew le.

Dil-Politika tgħodd għall-app ta' Snapchat tagħna kif ukoll għall-prodotti, is-servizzi u l-faċilitajiet l-oħra tagħna bħal Bitmoji, Spectacles u inizjattivi ta' reklamar u ta' kummerċ tagħna. Il-kelma “Servizzi” f'dil-Politika qed tirreferi għal dawk kollha. Barra minn dan, kull darba li nsemmu r-“Regoli” tagħna, inkunu qed nirreferu għar-Regoli tas-Servizz li taqbel magħhom meta tirreġistra għas-Servizzi tagħna. Fl-aħħar nett, jekk issib il-kelma “Snapchatter”, ħafna drabi tkun qed tirreferi għal kull utent tas-Servizzi tagħna.

Ejja nibdew bil-kontroll li għandek fuq l-informazzjoni tiegħek:

Kontroll tal-Informazzjoni Tiegħek

Hu importanti ħafna għal Snapchat li jkollok kontroll fuq l-informazzjoni u s-settings tiegħek int u tuża l-pjattaforma tagħna. Hawn se nagħtuk iktar dettalji dwar ix-xorta tas-settings li tista' tuża, nagħtuk ħolqa li twasslek għall-għodda tagħna biex tniżżel id-dejta u nagħtuk l-istruzzjonijiet fuq kif tħassar id-dejta jew il-kont tiegħek.

Billi rridu li jkollok kontroll fuq l-informazzjoni tiegħek, se nagħtuk firxa ta' għodod, fosthom:

 • Aċċessa u aġġorna l-informazzjoni tiegħek. Tista' taċċessa u tibdel il-biċċa l-kbira tal-informazzjoni bażika tal-kont tiegħek direttament mis-Servizzi tagħna. Kemm tiftaħ is-settings u ssib l-għażliet li tista' tagħżel.

 • Ħassar l-informazzjoni tiegħek. Jekk tixtieq tħassar il-kont tiegħek, tgħallem kif tagħmel hekk minn shawn. Tista' ukoll tħassar xi informazzjoni mis-Servizzi tagħna, bħal, ngħidu aħna, l-kontenut li ssejvjajt f'Memorji, il-kontenut li qsamt ma' My AI, Spotlight, il-kontenut li bgħatt u iktar.

 • Agħżel min jista' jsib u jiftaħ il-kontenut tiegħek. Ħloqna għadd ta' għodod biex ngħinuk tagħżel ma' min taqsam il-kontenut tiegħek. F'xi każijiet jaf tkun tixtieq taqsam il-kontenut ma' sħabek filwaqt li drabi oħra tkun tixtieq taqsmu ma' kulħadd. Żur dil-paġna biex issir taf iktar.

 • Agħżel min jista' jikkuntattjak. Billi Snapchat maħsuba għall-ħbieb tal-qalba u għal tal-familja, nagħtuk l-għażla li tagħżel min jista' jikkuntattjak. Jekk tirċievi messaġġi mhux mixtieqa, dejjem tista' tibblokkja u tirrapporta lil dik il-persuna. Żur dil-paġna biex issir taf iktar.

 • Ibdel il-permessi tiegħek. Fil-biċċa l-kbira tad-drabi, tista' tibdel il-permessi tiegħek meta tixtieq. Jekk, ngħidu aħna, tajt permess lill-app issib il-kuntatti tal-mowbajl tiegħek biex tkun eħfef għalik iżżid ħbieb ġodda, tista' tibdel dil-għażla iktar tard mils-settings tiegħek. Żomm f'moħħok li jekk tagħmel hekk, xi faċilitajiet u Servizzi, bħal li ssib lil sħabek mil-lista tal-kuntatti, mhux se jaħdmu.

 • Agħżel li ma tirċevix messaġġi kummerċjali. Għandek l-għażla li ma tirċevix jew li ttemm l-abbonament mill-emails u l-messaġġi ta' tiswiq/kummerċjali mibgħuta b'SMS jew fuq xi pjattaforma tal-messaġġi oħra. Biex tagħmel hekk, kemm issegwi l-istruzzjonijiet fil-messaġġ bħal ħolqa biex ittemm l-abbonament jew xi faċilità bħal din biex tagħmel hekk.

 • Niżżel id-dejta tiegħek. Tista' tuża l-għodda tagħna Niżżel id-Dejta Tiegħi biex tikseb kopja tal-informazzjoni li jaf ma tkunx disponibbli fuq Snapchat f'format li tista' tiftħu xi mkien ieħor biex tkun tista' tmexxiha jew taħżinha fejn tixtieq.

 • Oġġezzjona għall-ipproċessar. Skont fejn tgħix u x-xorta ta' dejta li nkunu qed nipproċessaw, jaf ikollok il-jedd li ma taqbilx ma' l-ipproċessar ta' dik l-informazzjoni. Din il-ħaġa hija ftit teknika u għalhekk tista' żżur dil-paġna għal iktar dettalji.

 • Tqiegħed l-għażliet għar-riklami. Aħna nippruvaw nuruk riklami li nemmnu li jgħoddu għalik. Jekk tixtieq riklami inqas personalizzati, tista' tibdel l-għażliet tar-riklami tiegħek mill-app ta' Snapchat. Sir af iktar minn hawn.

 • Żamma tal-kont tal-għemil. Jekk tuża iPhone bis-sistema iOS 14.5 jew iġded, hemm xi rekwiżiti li jgħoddu għalik u li semmejniehom hawn.

Informazzjoni li Niġbru

Dit-taqsima tagħtik id-dettalji dwar l-informazzjoni li niġbru. Ġbarna dil-informazzjoni f'kategoriji: l-informazzjoni li tagħtina, l-informazzjoni li noħolqu skont kif tuża s-Servizzi tagħna u l-informazzjoni li niksbu mingħand l-oħrajn. Kultant, bil-permess tiegħek, nistgħu ukoll niġbru informazzjoni oħra.

Meta tuża s-Servizzi tagħna bħal, ngħidu aħna, Snapchat, aħna niġbru l-informazzjoni li tagħtina, noħolqu informazzjoni meta tuża s-Servizzi tagħna u f'xi każijiet niksbu d-dejta mingħand l-oħrajn. Ejja nidħlu fi ftit iktar fid-dettal.

Informazzjoni li Tagħtina

Ħafna mis-Servizzi tagħna jeħtiġuk toħloq kont. Biex tagħmel hekk nitolbuk tagħtina d-dettalji tal-kont (informazzjoni dwarek bħal ismek, l-isem li tuża bħala utent, l-indirizz tal-email, data tat-twelid u n-numru tal-mowbajl). Meta toħloq il-profil tiegħek, tagħtina wkoll dettalji tal-profil (bħall-Bitmoji u r-ritratt tal-profil tiegħek). Jekk tuża s-servizzi kummerċjali tagħna biex tixtri xi ħaġa bħal, ngħidu aħna, xi żarbun ġdid, nafu nitolbuk id-dettalji tal-pagament u informazzjoni oħra(bħall-indirizz tiegħek, biex inkunu nistgħu nibagħtulek dak l-prodott li xrajt, l-informazzjoni tal-pagament, biex inkunu nistgħu nipproċessaw il-pagament u l-istorja tat-tranżazzjonijiet).

Barra minn hekk, tkun qed tagħtina l-informazzjoni wkoll meta tibgħat jew tissejvja l-informazzjoni fis-Servizzi tagħna. Aħna nqisu parti minn dil-informazzjoni bħala messaġġi u kontenut privati (bħal Snaps u Chats ma' sħabek, My Story jekk taqsamha ma' sħabek biss, Stories Privati, sejħiet bil-leħen u bil-vidjo u kontenut u l-kontenut merfugħ f'Għalija Biss.) Min-naħa l-oħra, xi informazzjoni oħra li tibgħat jew tissejvja fis-Servizzi tagħna taf tkun kontenut pubbliku li jista' jiftħu kulħadd (bħal, ngħidu aħna, il-kontenut ta' Story Pubblika fosthom My Story jekk taqsamha ma' kulħadd, l-Istories Maqsuma mal-Oħrajn u l-Istories tal-Komunità, Spotlight jew il-kontenut li tibgħat fuq il-Mappa tas-Snaps u l-informazzjoni tal-Profil Pubbliku). Żomm f'moħħok li m'hemm xejn li jżomm lill-iSnapchatters li jiftħu l-iSnaps, iċ-Chats u kull kontenut ieħor tiegħek milli jieħdu ritratt tal-iskrin, jissejvjaw dak il-kontenut. jew jikkuppjawh barra l-app ta' Snapchat. Għalhekk tibgħatx messaġġi jew kontenut li ma tridx li ħaddieħor jissejvja jew jaqsam mall-pubbliku.

Fl-aħħar nett, meta tikkuntattja lit-Tim tal-Għajnuna (il-kontenut u l-messaġġi li taqsam mat-Tim tal-Għajnuna) jew lit-Tim tas-Sigurtà tagħna jew meta tikkomunika magħna b'xi mod ieħor, anki bħala parti minn stħarriġ tagħna (bħal, ngħidu aħna, meta twieġeb għal stħarriġ jew xi mistoqsijiet oħra li nafu nibagħtulek), aħna se niġbru kull informazzjoni li tibgħat jew li neħtieġu biex insewwulek il-problema.

Informazzjoni li Noħolqu Meta Tuża S-Servizzi Tagħna

Meta tuża s-Servizzi tagħna niġbru l-informazzjoni dwar liema minn dawk is-Servizzi tkun użajt u kif tkun użajthom. Dil-ħaġa tgħinna nifhmu aħjar kif il-komunità tagħna tuża s-Servizzi tagħna biex inkunu nistgħu ntejbuhom.

Fosthom hemm l-informazzjoni dwar kif tuża s-servizzi (informazzjoni dwar kif tuża s-Servizzi tagħna — bħal, ngħidu aħna, liema Lentijiet tiftaħ u tuża, l-Istories li tiftaħ u kemm tikkomunika ta' sikwit ma' Snapchatters oħra) u l-informazzjoni dwar il-kontenut (informazzjoni dwar il-kontenut li toħloq u tagħti, kif tuża l-kamera u l-għodod kreattivi, kif tuża My AI u l-metadejta — bħal, ngħidu aħna, l-informazzjoni dwar il-kontenut innifsu bħad-data u l-ħin li ġie ppubblikat u min fetħu). L-informazzjoni dwar il-kontenut tiġbor fiha l-informazzjoni msejsa fuq il-kontenut tal-istampa, tal-filmat jew tal-ħoss — allura, jekk tippubblika Spotlight ta' logħba basketball, nistgħu nużaw dik l-informazzjoni biex nuruk iktar kontenut dwar il-basketball fuq Spotlight.

Niġbru wkoll l-informazzjoni dwar it-tagħmir (bħal, ngħidu aħna, l-apparat jew is-software, is-sistema tat-tagħmir, il-memorja tat-tagħmir, l-identità tiegħek għar-riklami, l-apps installati, ix-xorta ta' brawżer, l-informazzjoni mis-sensuri tat-tagħmir li jkejlu ċ-ċaqliq tat-tagħmir jew il-kumpassi u l-mikrofoni, fosthom anki jekk għandekx xi kuffji mqabbda u l-informazzjoni dwar il-konnessjonijiet tal-internet bla wajers u tal-mowbajl tiegħek), l-informazzjoni dwar il-post fejn tinsab (indirizz IP), skont l-għażliet tiegħek, l-informazzjoni miġbura mill-cookies u teknoloġiji bħalhom (cookies, web beacons (stampi li ma jużawx ħafna dejta li jagħrfu l-għemil tal-utenti bħal, ngħidu aħna, kemm utent iżur sit ta' sikwit), il-ħażna tal-internet, identitajiet għar-riklami) u informazzjoni tar-reġistri (bħal, ngħidu aħna, dettalji ta' kif użajt is-Servizzi tagħna, il-ħinijiet li użajthom, il-paġni li ftaħt, l-indirizz IP u teknoloġiji li jagħrfuk tiegħek bħal cookies).

Jekk diġà tlabniek u tajtna permess niġbru l-informazzjoni mit-tagħmir tiegħek, l-informazzjoni tat-tagħmir jaf ikun fiha wkoll informazzjoni dwar il-lista tal-kuntatti (min huma l-kuntatti u informazzjoni oħra marbuta magħhom), stampi u informazzjoni oħra mill-kamera, mir-ritratti u mill-mikrofonu tat-tagħmir tiegħek (bħal, ngħidu aħna, is-setgħa li nieħdu r-ritratti, niġbru l-filmati, nużaw ir-ritratti u l-filmati maħżuna u nużaw il-mikrofonu tat-tagħmir biex nirrekordjaw il-ħoss int u tirrekordja filmat) u l-informazzjoni dwar il-post fejn tinsab (informazzjoni preċiża dwar il-post fejn tinsab miksuba minn metodi bħas-sinjal tal-GPS).

Dejta li Niksbu Mingħand l-Oħrajn

L-aħħar kategorija ta' dejta li niġbru hija l-informazzjoni dwarek li nafu nirċievu mingħand l-oħrajn bħal, ngħidu aħna, utenti oħra, l-imsieħba tagħna u persuni naturali jew legali barra l-kumpanija tagħna. Din il-kategorija tiġbor fiha dejta tas-servizzi ta' kumpaniji oħra li jaqbdu mal-pjattaforma tagħna (l-informazzjoni li niksbu meta torbot il-kont ta' Snapchat tiegħek ma' servizz ieħor), id-dejta mingħand ir-riklamaturi (l-informazzjoni mingħajr ir-riklamaturi, l-iżviluppaturi tal-apps, il-pubblikaturi u persuni oħra li jgħinuna nsibu udejnza għar-riklami u nkejlu s-suċċess tar-riklami), l-informazzjoni tal-kuntatt mingħand Snapchatters jew persuni oħra (jekk Snapchatter ieħor itella' l-lista tal-kuntatti tiegħu u jkun fiha d-dettalji tiegħek, nistgħu ngħaqqdu dik l-informazzjoni ma' informazzjoni oħra li għandna dwarek biex nifhmu ma' min tkun tixtieq tikkomunika. Jew jekk tagħtina d-dettalji tal-kuntatt tiegħek, nistgħu nifhmu kif nistgħu nikkuntattjawk modi oħra bħal SMS, email jew servizzi tal-messaġġi oħra), u dejta marbuta ma' suspetti ta' ksur tar-Regoli tagħna (nistgħu niksbu l-informazzjoni dwar suspett ta' ksur tar-Regoli tas-Servizz u r-Regoli tal-Komunità tagħna mingħand persuni oħra fosthom sidien ta' siti, operaturi ta' pjattaformi ta' midja soċjali, il-forzi tal-ordni u oħrajn).

Informazzjoni Oħra, bil-Permess Tiegħek

Barra minn hekk jaf ikun hemm sitwazzjonijiet fejn tuża s-Servizzi tagħna u aħna nitolbuk permess biex niġbru iktar informazzjoni. Dan jista' jseħħ meta, ngħidu aħna, nkunu nixtiequ niftħu l-gallerija tar-ritratti tat-tagħmir jew il-lista tal-Kuntatti.

Kif Nużaw l-Informazzjoni

Dit-taqsima tfisser kif nużaw l-informazzjoni li niġbru. Fost għanijiet oħra, nużaw l-informazzjoni li niġbru biex nagħtuk prodotti u Servizzi personalizzati li naħdmu qatigħ biex nibnu u ntejbu. Hawn taħt se nfissrulek fid-dettall kull għan li għalih nużaw l-informazzjoni. Jekk tixtieq lista' tad-dejta li niġbru bl-għanijiet li niġbruha għalihom, tista' ssib tabella hawn.

Inżommu Kollox Jaħdem (ċioè, nħaddmu, nwasslu u nżommu s-Servizzi tagħna)

Aħna nużaw l-informazzjoni li niġbru biex inħaddmu, nwasslu u nżommu s-Servizzi tagħna. Biex ngħidu aħna ngħaddu l-iSnap li tixtieq tibgħat lil xi ħadd minn sħabek jew jekk taqsam il-post fejn tinsab fuq Mappa ta' Snap, biex nagħtuk suġġerimenti bħal ngħidu aħna l-postijiet li jafu jogħġbuk fil-viċinat tiegħek, kontenut li oħrajn ippubblikaw fuq il-mappa jew nagħtuk l-informazzjoni dwar sħabek jekk ikunu qed jaqsmu miegħek il-post fejn jinsabu. Aħna nużaw ukoll xi informazzjoni tiegħek biex inżommu l-prodotti u s-servizzi tagħna aġġornati, bħal ngħidu aħna biex niżguraw li s-Servizzi tagħna jaħdmu fuq l-iġded sistemi u tagħmir.

Nippersonalizzaw l-Esperjenza Tiegħek u Nagħtuk Kuntest

Aħna noffru Servizzi personalizzati lill-iSnapchatters. Wieħed mill-modi kif nagħmlu hekk huwa li nagħtuk kontenut addattat għalik jew li skont l-informazzjoni li taqsam magħna, naħsbu li jaf jogħġbok. Biex nagħmlu hekk nużaw l-informazzjoni li għandna dwarek f'għadd ta' oqsma tas-Servizzi ħalli b'hekk nagħtuk kuntest ikbar int u tuża l-pjattaforma tagħna. Ngħidu aħna, nimmarkaw awtomatikament il-kontenut b'tikketti skont il-kontenut, il-post fejn tinsab jew il-ħin tal-jum. Jekk fir-ritratt nagħrfu kelb, jaf tkun tista' tfittex dak ir-ritratt f'Memorji billi tikteb il-kelma “kelb”, ir-ritratt jaf jintwera fuq il-mappa fil-post fejn ħloqt il-memorja u aħna nqisu li jogħġbuk il-klieb u għalhekk inkunu nistgħu nuruk ritratti divertenti dwar il-klieb jew riklami bl-ikel tal-klieb f'oqsma oħra tas-Servizzi tagħna bħal ngħidu aħna Spotlight.

Il-personalizzazzjoni tista' tgħinna wkoll meta niġu biex nissuġġerulek ħbieb ġodda jew nissuġġerulek xi ħadd minn sħabek li tista' tibgħatlu Snap skont in-nies li tibgħatilhom l-iktar Snaps. Nistgħu nuruk postijiet suġġeriti fuq il-Mappa ta' Snap, noħolqu stickers jew saħansitra noħolqu Snaps u kontenut ieħor bl-IA biex naqsmuh ma' sħabek, nissoponu x'jista' jogħġbok skont il-kotenut li ttella' u l-għemil li twettaq jew nippersonalizzaw il-konenut li nuruk, fosthom ir-riklami. Jekk ngħidu aħna tiftaħ il-kontenut marbut mal-baristas fuq Spotlight, titħaddet dwar liema hi l-aqwa magna tal-espersso ma' My AI jew terfa' ħafna Snaps marbuta mal-kafè f'Memorji, meta żżur xi belt ġdida nistgħu nuruk il-ħwienet tal-kafè fuq il-Mappa ta' Snaps jew nuruk kontenut dwar il-kafè li naħsbu li jogħġbok jew li jkun addattat għalik. Jekk tiftaħ ħafna kontenut ta' postijiet tal-mużika, nistgħu nużaw dik l-informazzjoni biex nuruk riklami dwar l-ispettakli li jkunu se jseħħu fil-belt fejn tkun. Il-personalizzazzjoni tfisser ukoll li naddattaw l-esperjenza tiegħek skont dak li sħabek ikunu qed jagħmlu fuq Spotlight fosthom il-kontenut li joħolqu, jimmarkaw li jogħġobhom jew jieħdu gost jaraw jew nissuġġerulek Postijiet li huma mfittxija minn sħabek.

L-għan tagħna huwa li nkomplu nwasslulek kontenut siewi u interessanti.

Jekk ngħidu aħna tiftaħ ħafna kontenut dwar l-isport imma taqbeż il-kontenut bil-pariri dwar ix-xagħar u l-makeup, huma u jissuġġerulek il-kontenut, l-algoritmi tagħna se jagħtu prijorità lill-isport u mhux lill-pariri dwar il-makeup. Tista' żżur dil-paġna biex issir taf iktar x'valur nagħtu lill-għażliet tal-iSnapchatter u kif insarbtu u nagħrblu l-kontenut.

Aħna nemmnu li hija kruċjali li nibbilanċjaw il-benefiċċji tal-personalizzazzjoni mal-livell ta' privatezza li l-iSnapchatters jistennew mingħandna. Għalhekk nafu, ngħidu aħna, nimmarkaw awtomatikament l-iSnaps li terfa' f'Memorji skont il-kontenut tagħhom (bħal ngħidu aħna li Snap kien fiha kelb) u mbagħad nużaw dik it-tikketta biex nippersonalizza l-esperjenza tiegħek, nissuġġerulek kontenut ġdid jew nuruk riklami (bħal ngħidu aħna nuruk Snaps li fihom il-klieb fuq Spotlight). Ma nużawx il-kontenut u l-messaġġi privati li tibgħat lil sħabek biex nippersonalizzaw l-esperjenza u s-suġġerimenti li nagħtuk jew biex nuruk ir-riklami.

Nuru Riklami Siewja

Mod ieħor kif noffru Servizz personalizzat huwa bir-riklami li nuru. Aħna nużaw l-interessi u l-għażliet tiegħek mill-informazzjoni li nkunu ġbarna biex nippersonalizzaw, insibu udjenza u nkejlu s-suċċess tar-riklami. Nemmnu li r-riklami jkunu aħjar meta jkunu siewja u għalhekk nippruvaw nagħżlu riklami addattati u nuruhomlok fil-ħin addattat. Jekk ngħidu aħna ftaħt riklam għal-logħob diġitali, aħna nissoponu li jogħġbuk il-logħob diġitali u se nuruk riklami bħal dawk (għalkemm mhux se jkunu l-uniċi riklami li nuruk). L-istess bħalma nagħmlu bil-kontenut, nippruvaw niżguraw li nuruk firxa wiesgħa ta' riklami. Nużaw ukoll l-informazzjoni tiegħek biex nevitaw li nuruk riklami li probabbli ma jinteressawkx. Jekk xi sit tal-biljetti jgħarrafna li diġà xtrajt il-biljetti għal film partikolari, ma jkunx hemm għalfejn inkomplu nuruk ir-riklami għal dak il-film. Tista' żżur dil-paġna biex issir taf iktar dwar ix-xorta ta' riklami u l-għażliet tiegħek b'rabta mar-riklami li nuruk.

Tista' żżur dil-paġna biex issir taf iktar kif niġbru, nużaw u naqsmu l-informazzjoni tiegħek b'rabta mar-riklami.

X'għandek iżżomm f'moħħok dwar l-informazzjoni li niġbru bil-cookies u teknoloġiji oħra: aħna nistgħu nużaw dawn it-teknoloġiji biex niġbru l-informazzjoni meta tuża xi Servizzi li nagħtu permezz ta' xi msieħba minn tagħna. Nistgħu, ngħidu aħna, nużaw l-informazzjoni li niġbru minn sit ta' riklamatur biex nuruk iktar riklami siewja. Bħala regola standard, ħafna brawżers tal-internet jaċċettaw il-cookies. Ħafna drabi tista', jekk tixtieq, tneħħi jew tiċħad il-cookies mill-għażliet tal-brawżer jew tat-tagħmir tiegħek. Biss importanti żżomm f'moħħok li jekk tneħħi jew tiċħad il-cookies, jaf ma tkunx tista' tuża jew tħaddem is-Servizzi tagħna. Jekk jogħġbok aqra l-Politika tal-Cookies tagħna biex issir taf iktar kif aħna u l-imsieħba tagħna nużaw l-għażliet tiegħek u l-cookies fuq is-Servizzi tagħna.

Noħolqu u Ntejbu l-Faċilitajiet, l-Algoritmi u l-Mudelli għat-Tagħlim tal-Magni

It-timijiet tagħna l-ħin kollu joħorġu b'ideat għal faċilitajiet u modi ġodda biex intejbu s-Servizzi tagħna. Biex nagħmlu hekk, noħolqu u ntejbu algoritmi u mudelli għat-tagħlim tal-magni (ġabra ta' algoritmi li kapaċi jqallbu għadd kbir ta' dejta u jsibu xejriet jew ibassru) li jgħinu lis-Servizzi u l-faċilitajiet tagħna jaħdmu, fosthom faċilitajiet ta' IA ħallieqa (intelliġenza artifiċjali li tista' toħloq kitba, stampi jew forom ta' midja oħra grazzi għall-mudelli tal-ħolqien. Il-mudelli tal-IA Ħallieqa jagħrfu x-xejriet u l-binja tad-dejta għat-taħriġ li nagħtuhom u mbagħad joħolqu dejta ġdida bl-istess karatteristiċi). Aħna nużaw l-algoritmi u l-mudelli għat-tagħlim tal-magni biex nippersonalizzaw il-pjattaforma, għar-riklami, għas-sigurtà, għal tmexxija ġusta u inklussiva, għar-realtà miżjuda u biex nevitaw l-abbuż jew ksur ieħor tar-Regoli tas-Servizz. L-algoritmi u l-mudelli għat-tagħlim tal-magni tagħna jqisu, ngħidu aħna, it-taħditiet li l-iSnapchatters ikollhom ma' My AI biex itejbu t-tweġibiet ta' My AI.

Għalkemm l-informazzjoni tiegħek tista' tgħinna nagħżlu liema xorta ta' titjib għandna nwettqu, il-privatezza tibqa' dejjem quddiem għajnejna —u ma rridux nużaw iktar mill-informazzjoni personali tiegħek milli neħtieġu biex noħolqu l-faċilitajiet u l-mudelli tagħna.

Fehim tad-Dejta

Biex nifhmu x'għandna noħolqu jew kif intejbu s-Servizzi tagħna, neħtieġu nifhmu x-xejriet u t-talba għall-faċilitajiet tagħna. Jekk ngħidu aħna nqisu l-metadejta u x-xejriet marbuta mat-Taħditiet fi Grupp u nużaw din l-informazzjoni biex nifhmu jekk għandniex nibdlu xi ħaġa fil-faċilità bħal ngħidu aħna l-ikbar daqs ta' Grupp. Meta nifhmu d-dejta li niġbru mill-iSnapchatters inkunu nistgħu nagħrfu x-xejriet fil-mod kif in-nies jużaw is-Servizzi. Dil-ħaġa tgħinna ntejbu Snapchat ħafna iktar. Aħna ninterpretaw id-dejta biex nagħrfu, nżommu għajnejn fuq u nifhmu x-xejriet u kif qed jintużaw is-servizzi tagħna. B'dil-informazzjoni, fost oħrajn, se naslu għal informazzjoni dwar l-utenti tagħna li tgħinna nifhmu t-talba għas-servizzi tagħna.

Riċerka

Aħna nwettqu r-riċerka biex nifhmu aħjar ix-xejriet u dak li jogħġbok lill-konsumaturi ġenerali u kif is-Servizz tagħna qed jintużaw minnek u minn membri oħra tal-komunità tagħna. Dil-informazzjoni, flimkien mal-fehim tad-dejta (imsemmi hawn fuq), tgħinna nifhmu l-komunità tagħna aħjar u kif is-Servizzi tagħna jagħmlu parti minn ħajjet il-membri tal-komunità tagħna. Nagħmlu wkoll ħidma ta' riċerka u żvilupp biex noħolqu teknoloġiji u tekniki ġodda (bħal ngħidu aħna mudelli għat-tagħlim tal-magni ġodda jew hardware, bħal Nuċċali). Kultant ir-riżultati tar-riċerka tagħna jintużaw f'faċilitajiet ta' Snapchat u kultant nippubblikaw artikli dwar l-imġiba u x-xejriet ġenerali tal-klijenti (li jagħtu biss ħarsa ġenerali lejn id-dejta tal-utenti tagħna u ma jkollhom ebda informazzjoni privata li tista' twassal tagħraf min int).

Intejbu s-Sigurtà tas-Servizzi Tagħna

Aħna nużaw l-informazzjoni tiegħek biex intejbu s-sigurtà tas-Servizzi tagħna, nivverifikaw l-identità tal-iSnapchatter u nħarsu mill-qerq jew għemil illegali jew mhux awtorizzat ieħor. Nagħtu awtentikazzjoni b'żewġ fatturi biex ngħinu nħarsu l-kont tiegħek u nistgħu nibagħtulek email jew messaġġ jekk nindunaw li hemm xi għemil mhux tas-soltu. Nistgħu wkoll niċċekkjaw l-URLs li tibgħat fuq Snapchat biex nifhmu s-sit jistax ikun ta' ħsara u f'dak il-każ inwissuk dwaru.

Nikkuntattjawk

Kultant se nikkuntattjawk biex ngħarrfuk dwar xi faċilità, kemm ġdida kif ukoll li diġà teżisti. Dan ifisser li se nibagħtu messaġġi lill-iSnapchatters fuq Snapchat, bl-email, b'SMS jew fuq pjattaformi tal-messaġġi oħra, fejn nistgħu. Nistgħu, ngħidu aħna, nużaw l-app ta' Snapchat, l-email, l-SMSijiet jew pjattaformi tal-messaġġi oħra biex naqsmu l-informazzjoni dwar is-Servizzi tagħna u l-offerti tagħna li naħsbu li jafu jinteressawk.

Drabi oħra nafu nkunu neħtieġu li nikkuntattjawk biex nagħtuk xi informazzjoni, twissijiet jew biex nibagħtu l-messaġġi li l-utenti tagħna jitolbuna nwasslulek. Fosthom hemm li nibagħtu l-messaġġi fuq Snapchat, bl-email, b'SMS jew fuq pjattaformi tal-messaġġi oħra, fejn nistgħu, biex nagħtu l-aħħar aħbarijiet dwar il-kont, twissijiet tas-sigurtà, tfakkiriet ta' Taħditiet jew biex iżżid xi ħbieb. Nistgħu wkoll nibagħtu messaġġi mitluba mill-utenti tagħna fejn jistiedenu bħala ħbieb lil xi nies li ma jużawx Snapchat jew jaqsmu xi kontenut magħhom.

Nagħtu l-Għajnuna

Meta titlobna l-għajnuna, aħna nippruvaw ngħinuk malajr kemm jista' jkun. Biex l-għajnuna biex jissewwew il-problemi bis-Servizzi tagħna tasal lilek, lill-komunità tal-iSnapchatters u lill-imsieħba kummerċjali tagħna malajr, ħafna drabi nkunu neħtieġu nużaw l-informazzjoni li nkunu diġà ġbarna biex inwieġbu.

Inwettqu r-Regoli u l-Politiki Tagħna

Aħna nużaw id-dejta li niġbru biex inwettqu r-Regoli tagħna u l-liġi. Fosthom li nwettqu, ninvestigaw u nirrappurtaw imġibiet li jiksru r-Regoli u l-politiki tagħna jew il-liġi, li nwieġbu għat-talbiet tal-forzi tal-ordni u li nimxu mal-obbligazzjonijiet legali tagħna. Ngħidu aħna, meta jittella' xi kontenut li jikser il-liġi fuq is-Servizzi tagħna, nafu nkunu meħtieġa nwettqu r-Regoli u l-politiki l-oħra tagħna. F'ċerti sitwazzjonijiet nafu nużaw jew naqsmu l-informazzjoni tiegħek biex ngħinu fit-talbiet tal-forzi tal-ordni, biex nirrappurtaw każijiet ta' sigurtà lill-forzi tal-ordni, lill-imsieħba kummerċjali jew lil oħrajn jew biex nimxu mal-obbligazzjonijiet legali tagħna. Biex issir taf iktar, aqra r-Rapport tat-Trasparenza tagħna.

Kif Naqsmu l-Informazzjoni

Dit-taqsima tgħidlek ma' min naqsmu l-informazzjoni, x'informazzjoni nafu naqsmu u r-raġunijiet għaliex naqsmu dik l-informazzjoni fosthom meta nkunu meħtieġa nibagħtuha barra l-pajjiż fejn tkun inġabret.

Riċevituri u Raġunijiet għall-Qsim
 • Snapchat. Biex nagħtu s-Servizzi tagħna lilek u lill-komunità, nistgħu naqsmu xi informazzjoni ma' sħabek ta' Snapchat jew Snapchatters oħra bħal ngħidu aħna, il-kontenut li tippubblika fuq Stejjer jista' jinstab minn Sħabek jekk tħallihom isibuh. Żur it-taqsima Kontroll fuq l-Informazzjoni Tiegħek u iftaħ l-Għażliet biex issib l-għażliet li għandek fuq min jista' jsib xiex u meta.

 • Il-Parteċipanti taċ-Ċentru tal-Familja. Jekk xgħelt iċ-Ċentru tal-Familja, aħna naqsmu l-informazzjoni dwar il-kont marbut biex nagħtuk ħarsa ta' kif qed jintuża l-kont bħal, ngħidu aħna, min huma Sħabek fuq Snapchat. Ma naqsmux il-kontenut tal-messaġġi. Sir af iktar.

 • Il-Pubbliku. Il-biċċa l-kbira tal-faċilitajiet ta' Snapchat huma privati u għal Sħabek biss, imma għandha wkoll faċilitajiet pubbliċi fejn tista' tagħżel li l-aqwa Snaps tiegħek jinqasmu mal-bqija tad-dinja bħal ngħidu aħna Spotlight, il-Mappa ta' Snap, Stejjer tal-Komunità jew il-Profil Pubbliku tiegħek. Meta tagħmel hekk, dawk l-iSnaps jafu jkunu jistgħu jinstabu minn barra l-pjattaforma ta' Snapchat, bħal ngħidu aħna fuq l-internet ġenerali. xi informazzjoni bħall-isem tal-utent u l-Bitmoji jintwerew pubblikament.

 • Apps ta' Kumpaniji Oħra. Kultant noffru faċilitajiet li jħalluk taqbad ma' apps ta' kumpaniji oħra. Jekk tagħżel li tobot il-kont ta' Snapchat tiegħek ma' app ta' kumpanija oħra, aħna se naqsmu kull informazzjoni li titlobna naqsmu ma' dik l-app.

 • Operaturi tas-Servizzi. Naqsmu l-informazzjoni dwar l-għemil tiegħek mal-operaturi tas-servizzi tagħna li jipproċessaw dik l-informazzjoni f'isimna. Aħna neħtieġu dawn l-Operaturi tas-Servizzi biex inkunu nistgħu niksbu l-pagamenti jew biex inkejlu u ntejbu s-suċċess tar-riklami. Ma naqsmux il-messaġġi privati magħhom. Hawn tista' ssib lista ta' kategoriji ta' operaturi tas-servizzi.

 • Imsieħba Kummerċjali u Integrati. Naqsmu l-informazzjoni dwar l-għemil tiegħek mal-imsieħba kummerċjali u integrati biex inkunu nistgħu nagħtu s-Servizzi tagħna. Tista', ngħidu aħna, tuża OpenTable direttament minn Snapchat biex tibbukkja mejda. Ma naqsmux il-messaġġi privati magħhom. Hawn tista' ssib lista ta' dawn l-imsieħba.

 • Imsieħba għal Kontra l-Qerq. Aħna naqsmu l-informazzjoni dwar l-għemil tiegħek, bħal ngħidu aħna l-informazzjoni dwar it-tagħmir tiegħek u kif tuża s-servizz, ma' msieħba li qed jaħdmu biex jiġġieldu l-qerq.

 • Imsieħba fil-Qasam Legali u tas-Sigurtà. Naqsmu l-informazzjoni dwar l-għemil tiegħek skont il-ħtieġa għal dawn l-għanijiet marbuta mal-liġi u mas-sigurtà:

  • biex nimxu mal-proċessi legali, mat-talbiet tal-gvernijiet jew mal-liġijiet, regoli jew regolamenti tajbin li obbligati nimxu magħhom.

  • biex ninvestigaw, insewwu jew inwettqu r-Regoli tas-Servizz u r-Regoli tal-komunità f'każ ta' ksur.

  • biex inħarsu l-jeddijiet, il-propjetà jew is-sigurtà tagħna, tal-utenti tagħna jew tal-oħrajn.

  • biex insibu u nwaqqfu kull tħassib ta' qerq jew problema bis-sigurtà.

 • Imsieħba. Snap Inc. għandha għadd ta' kumpaniji li jaqgħu taħtha. Nistgħu naqsmu l-informazzjoni tiegħek ma' dawn il-kumpaniji li jaqgħu taħtna skont il-ħtieġa biex inħaddmu s-Servizzi tagħna.

 • Għaqda bejn il-Kumpaniji jew Xiri ta' Kumpaniji. Jekk inkunu se nbiegħu jew inkunu qed ninnegozjaw biex inbiegħu n-negozju tagħna lil xerrej jew xi ħadd li jaf ikun xerrej. nistgħu ngħaddu l-informazzjoni personali tiegħek lill-kumpanija werrieta tagħna jew lil imsieħeb bħala parti minn dik it-tranżazzjoni.

Imsieħba Integrati

Is-Servizzi tagħna jaf ikun fihom kontenut u integrazzjonijiet mogħtija mill-imsieħba integrati tagħna. Fosthom hemm integrazzjonijiet f'Lentijiet, fl-għodod tal-editjar tal-Kamera, biex jagħtuk riżultati ta' Skenn u integrazzjonijiet ġejjin minn żviluppaturi barra l-kumpanija. B'dawn l-integrazzjonijiet jaf tkun qed tagħti l-informazzjoni lil sieħeb integrat kif ukoll lil Snap. Aħna m'għandna l-ebda responsabbiltà fuq kif dawn l-imsieħba jiġbru jew jużaw l-informazzjoni tiegħek. Bħal dejjem inħeġġuk taqra l-politiki tal-privatezza ta' kull servizz ieħor barra l-kumpanija tagħna li żżur jew tuża, fosthom dawk ta' kumpaniji oħra li tuża mis-Servizzi tagħna. Hawn tista' ssir taf iktar dwar l-integrazzjonijiet fi Snapchat.

Fuq iOS nużaw il-kamera TrueDepth ta' Apple biex intejbu l-kwalità tal-Lentijiet. Biss żomm f'moħħok li dil-informazzjoni tintuża direttament — la naħżnu dil-informazzjoni fuq is-servers tagħna u lanqas naqsmuha ma' kumpaniji barranin.

Tmexxija ta' Dejta Barra l-Fruntieri

Is-Servizzi tagħna jqabbduk ma' sħabek minn madwar id-dinja kollha. Biex ikunu jistgħu jagħmlu hekk, aħna nafu niġbru l-informazzjoni tiegħek minn, ngħadduha lil u naħżnuha u nipproċessawha fl-Istati Uniti tal-Amerka jew f'pajjiżi oħra li ma tgħixx fihom. Meta naqsmu l-informazzjoni barra l-pajjiż fejn tgħix, aħna niżguraw li tintbagħat u titħares skont il-liġi tal-post fejn tgħix. Żur it-taqsima Informazzjoni Addattata għar-Reġjun għal iktar dettalji jekk tixtieq issir taf iktar dwar dil-ħaġa.

It-Tul ta' Żmien Li Inżommu l-Informazzjoni Tiegħek

F'dit-taqsima se nagħtuk l-informazzjoni dwar it-tul ta' żmien li nżommu kemm l-informazzjoni tiegħek, għaliex inżommu l-informazzjoni tiegħek u nsemmu wkoll kif kultant nafu nkunu meħtieġa nżommu l-informazzjoni tiegħek biex nimxu mal-liġijiet, ma' xi ordni tal-qorti jew minħabba obbligi oħra.

Bħala regola ġenerali, aħna nżommu l-informazzjoni sakemm tħallina nagħmlu hekk, jew skont kemm inkunu neħtieġu nżommuha biex nagħtuk is-Servizzi tagħna, jew kif mitlub bil-liġi. Ngħidu aħna, jekk taħżen xi ħaġa f'Memorji, aħna se nżommuha hemm sakemm tkun teħtieġha, imma meta tuża iċ-Chat biex tibgħat messaġġi lil xi ħabib(a), is-sistemi tagħna mfassla biex iħassru l-messaġġi li tibgħat fuq iċ-Chat ifi żmien 24 siegħa minn meta jinqara mill-ħabib(a) tiegħek (jew awtomatikament wara li jiftetaħ — skont l-għażliet tiegħek fis-Settings). Inżommux id-dejta tiegħek jew le jiddependi mill-faċilità nnifisha, l-għażliet tiegħek fis-Settings u kif tkun qed tuża s-Servizzi. Dawn huma xi fatturi li nqisu aħna u nagħżlu għal kemm żmien inżommu l-informazzjoni tiegħek:

 • Jekk inkunu neħtieġu l-informazzjoni biex inħaddmu jew nagħtu s-Servizzi tagħna. Ngħidu aħna, li naħżnu d-dettalji tal-kont tiegħek — bħal ismek, in-numru tal-mowbajl u l-indirizz tal-email — biex inżommulek il-kont.

 • Biex nagħtuk dak li tistenna mis-Servizzi tagħna u skont dil-Politika tal-Privatezza. Ngħidu aħna, inżommu l-lista tal-ħbieb tiegħek sakemm titlobna nħassruha peress li l-ħbieb huma mportanti ħafna biex tesprimi ruħek. Min-naħa l-oħra, l-iSnaps u ċ-Chats li tibgħat fuq Snapchat, bħala regola standard jitħassru fi żmien 24 siegħa mis-servers tagħna wara li jew insiru nafu li kulħadd fetaħhom jew wara li jiskadu, sakemm ma tkunx bdilt l-għażliet standard tiegħek fis-settings jew tagħżel li tissejvja xi ħaġa, aħna naddattaw għal dak li tixtieq.

 • L-informazzjoni nnifisha. Ngħidu aħna, naħżnu l-informazzjoni tal-post fejn tinsab għal tul ta' żmien differenti skont kemm tkun preċiża u skont liema Servizzi tuża. Jekk l-informazzjoni tal-post fejn tinsab tkun marbuta ma' xi Snap — bħal ngħidu aħna l-iSnaps maħżuna f'Memorji jew ippubblikata fuq il-Mappa tas-Snaps jew Spotlight — aħna se nżommu dik l-informazzjoni sakemm tkun għadek qed taħżen l-iSnap. Parir: Tista' tniżżel id-dejta tiegħek biex issib id-dejta dwar il-post fejn tinsab li għandna dwarek.

 • It-tul ta' żmien ta' kemm jeħtiġilna nżommu l-informazzjoni biex nimxu ma' xi obbligi legali.

 • Jekk inkunu neħtiġuha għal għanijiet leġittimi oħra, bħal ngħidu aħna li nwaqqfu milli ssir xi ħsara, ninvestigaw jekk kienx hemm ksur tar-Regoli tas-Servizz jew politiki oħra tagħna, ninvestigaw rapporti ta' abbuż jew biex inħarsu lilna nfusna jew lil ħaddieħor.

 • Għal iktar dettalji dwar it-tul ta' żmien li nżommu l-informazzjoni għal kull servizz jew prodott, agħti titwila lejn il-paġna tal-Privatezza għas-Servizz jew Prodott u lejn il-paġna tal-għajnuna tagħna.

Anki jekk is-sistemi tagħna huma mfassla biex iħassru xi informazzjoni tiegħek awtomatikament, ma nistgħux nagħtuk żmien preċiż ta' meta se nħassru dik l-informazzjoni.

F'xi każijiet jeħtiġilna nimxu ma' rekwiżiti legali biex naħżnu d-dejta tiegħek u għalhekk ma nkunux nistgħu nħassru l-informazzjoni tiegħek. Dan jista' jiġri jekk, ngħidu aħna, nirċievu ordni tal-qorti li titlobna nżommu kopja tal-kontenut tiegħek. Hemm raġunijiet oħra li minħabba fihom nafu nkunu obbligati nżommu kopja tad-dejta tiegħek, fosthom jekk nirċievu rapport dwar abbuż jew ksur ta' Regoli jew politiki oħra, jew jekk il-kont jew il-kontenut tiegħek, jew il-kontenut li ħloqt ma' Snapchatters oħra jiġi rrappurtat minn utenti oħra jew mis-sistemi tagħna minħabba xi abbuż jew ksur ta' Regoli jew politiki oħra. Fl-aħħar nett, nistgħu wkoll inżommu kopji maħżuna ta' xi informazzjoni għal tul ta' żmien limitat jew skont m'aħna mitluba bil-liġi.

Aqra s-Sit tal-Għajnuna tagħna għall-aħħar informazzjoni dwar t-tul ta' żmien li nżommu kull xorta ta' kontenut.

Informazzjoni Speċifika għar-Reġjun

Skont fejn tgħix, jaf ikollok iktar jeddijiet. Dit-taqsima tagħtik iktar dettalji bl-informazzjoni marbuta ma' dak ir-reġjun partikolari.

Għalkemm nagħmlu l-almu tagħna biex inżommu l-politiki tagħna sempliċi kemm jista' jkun, skont fejn toqgħod, jaf ikollok xi ftit iktar jeddijiet jew jaf ikun hemm xi informazzjoni speċifika li għandek tkun taf. Jekk jogħġbok agħti titwila lejn il-lista t'hawn taħt biex tifhem jekk hemmx xi ħaġa li tgħodd għalik.

Xi ġurisdizzjonijiet jeħtieġu li aħna nfissru l-bażi legali għall-ipproċessar tad-dejta għal xi għanijiet partikolari. Tista' ssib dik l-informazzjoni minn hawn.

L-Udjenza Tagħna

Is-Servizzi tagħna huma maħsuba għall-individwi li għandhom 13-il sena jew iktar.

Is-Servizzi tagħna mhux maħsuba għat-tfal taħt it-13-il sena u biex toħloq kont u tuża s-Servizzi tagħna jeħtieġlek tikkonferma li għalaqt it-13-il sena. Jekk insiru nafu li għadek m'għalaqtx it-13-il sena (jew l-inqas età meħtieġa biex persuna tuża s-Servizzi mingħajr il-permess tal-ġenituri fl-istat, fil-provinċja jew fil-pajjiż tiegħek, jekk ikbar), aħna mhux se nkomplu nagħtuk is-Servizzi tagħna u se nħassru l-kont u d-dejta tiegħek.

Barra minn hekk, nistgħu nillimitaw ukoll kif niġbru, nużaw u naħżnu xi informazzjoni ta' Snapchatters li għadhom m'għalqux it-18-il sena. F'ċerti każijiet, dan ifisser li mhux se nkunu nistgħu nagħtu ċerti faċilitajiet lil nies taħt it-18-il sena.

Aġġornamenti fil-Politika tal-Privatezza

Nistgħu naġġornaw il-Politika tal-Privatezza tagħna minn żmien għal żmien u jekk inkunu se nagħmlu xi bidliet li nemmnu li għandek tkun taf dwarhom, se ngħarrfuk bihom minn qabel.

Nistgħu naġġornaw il-Politika tal-Privatezza tagħna minn żmien għal żmien. Imma meta nagħmlu hekk, dejjem se ngħarrfuk b'xi mod jew ieħor. Xi drabi, se ngħarrfuk billi nibdlu d-data fin-naħa ta' fuq tal-Politika tal-Privatezza li tista' ssib fuq is-sit u l-app tal-mowbajl tagħna. Drabi oħra nistgħu nagħtuk iktar tagħrif (billi, ngħidu aħna, nżidu stqarrija fuq il-paġna ewlenija tas-sit tagħna jew billi nibagħtulek notifikazzjoni bl-app).

Ikkuntattjana

Għandek xi mistoqsijiet dwar l-informazzjoni t'hawnhekk? Tista' tikkuntattjana hawn.