Privacy Policy

Pagpapatupad: February 26, 2024

Maligayang Pagdating sa Privacy Policy ng Snap Inc. Ipinapaliwanag ng Patakarang ito kung paano namin kinokolekta at ginagamit ang data mo at kung paano mo pwedeng makontrol ang impormasyon mo. Naghahanap ng mabilis na buod sa aming mga kasanayan sa privacy? Tingnan ang page na ito o ang video na ito. At kung naghahanap ka ng partikular na impormasyon sa privacy ng product, halimbawa, kung paano namin pinoproseso ang Mga Chat at Snap mo, tingnan ang aming page na Privacy ng Product. Bilang karagdagan sa mga dokumentong ito, nagpapakita rin kami ng mga in-app na abisong nagbibigay sa iyo ng higit pang impormasyon tungkol sa aming mga produkto at serbisyo.

Ang transparency ay isa sa aming mga pangunahing kaugalian sa Snap. Naniniwala kaming walang anumang sorpresa tungkol sa data na kinokolekta namin at kung paano namin ito ginagamit — kaya naman tapat kami kung paano namin ito pinoproseso. Halimbawa, pinoproseso namin ang impormasyon mo para mabigyan ka ng mas personalized na karanasan, kabilang ang pagpapakita sa iyo ng content at impormasyong pinaka-kaugnay sa karanasan mo, pati na rin ang mga mas nauugnay na advertisement. Nakakatulong sa amin ang pag-unawa sa mga interes at kagustuhan mong makapagbigay ng mas magandang karanasan sa product.

Higit pa rito, naniniwala kaming ang isang personalized na karanasan ay iminumungkahing hindi makapinsala ng privacy mo. Tulad ng sa totoong buhay, may ilang sandaling gusto mong mag-share nang pribado sa malalapit mong friends, at iba pang gusto mong i-share sa publiko. Iyon ang dahilan kung bakit mula sa unang araw, ang pilosopiya namin ay magbura ng content bilang default at magbigay ng kontrol sa Mga Snapchatter sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tool na nagbibigay-daan sa kanilang magpasya kung ano ang mangyayari sa kanilang content, tulad ng kung kanino ito ise-share o kung kailan ito ise-save.

Sinasaklaw ng Patakaran na ito ang aming Snapchat app gayundin ang aming iba pang mga produkto, serbisyo, at feature, tulad ng Bitmoji, Spectacles, at aming mga inisyatiba sa advertising at commerce. Kapag nabasa mo ang "Mga Serbisyo" sa Patakaran na ito, pinag-uusapan natin ang lahat ng ito. Gayundin, kung nakita mong sumangguni kami sa aming "Terms," ang ibig naming sabihin ay Terms of Service na sinasang-ayunan mo noong mag-sign up ka para sa aming Mga Serbisyo. Bilang pangwakas, kung nakikita mo ang term na "Snapchatter", madalas naming ginagamit iyon bilang shorthand para sa sinumang user ng aming Mga Serbisyo.

Magsimula tayo sa mga kontrol na mayroon ka sa impormasyon mo:

Kontrol Sa Iyong Impormasyon

Isang mahalagang bahagi ng karanasan sa Snapchat ang pagkakaroon ng kontrol sa impormasyon at settings mo. Dito, binibigyan ka namin ng higit pang detalye sa mga uri ng settings na available, mag-link out sa aming data download tool, at magbigay ng mga tagubilin kung paano burahin ang data o account mo.

Gusto naming ikaw ang may kontrol sa impormasyon mo, kaya binibigyan ka namin ng mga sumusunod na tool, kasama ang:

 • Pag-access at pag-update sa impormasyon mo. Puwede mong i-access at i-edit mismo sa aming Mga Serbisyo ang karamihan sa pangunahing impormasyon ng account mo. Mag-navigate lang sa settings mo at makikita mo ang mga opsyon na available sa iyo.

 • Burahin ang impormasyon mo. Kung gusto mong burahin ang account mo, alamin kung paano rito. Puwede mo ring burahin ang ilang impormasyon sa loob ng aming Mga Serbisyo, gaya ng content na na-save mo sa Memories, content na na-share mo sa My AI, Spotlight, mga pagsusumite, at higit pa.

 • Kontrol sa kung sino ang nakakakita ng content mo. May ilan kaming ginawang tool para makapili ka kung kanino mo sine-share ang content mo. Sa ilang sitwasyon, posibleng gusto mong i-share ang content mo sa friends mo. at sa ibang pagkakataon, posibleng gusto mong i-share ito sa publiko. Para alamin pa, pumunta rito.

 • Kontrol sa kung sino ang puwedeng makipag-ugnayan sa iyo. Inilaan ang Snapchat para sa malalapit na magkakaibigan at magkakapamilya, kaya gumawa kami ng mga kontrol na makakatulong sa iyong magpasya ung sino ang puwedeng makipag-ugnayan sa iyo. Kung nakatanggap ka ng mga hindi gustong komunikasyon, puwede mong i-block at i-report ang taong iyon kahit kailan. Pumunta rito para matuto pa.

 • Palitan ang mga pahintulot mo.. Sa karamihan ng mga sitwasyon, puwede mong palitan ang mga pahintulot mo kahit kailan. Halimbawa, kung nagbigay ka ng access sa mga phone contact mo para maging mas madaling mag-friend, puwede mong palitan iyon sa ibang pagkakataon sa settings mo. Siyempre, kapag ginawa mo iyon, hindi na gagana ang ilang feature at Serbisyo, gaya ng paghahanap ng friends sa address book.

 • Mag-opt out sa mga promo message. Mayroon kang opsyon na mag-opt out o mag-unsubscribe sa mga promo email at message na na-send gamit ang text at iba pang messaging platform. Para gawin iyon, sundin lang ang mga tagubilin sa message gaya ng link sa pag-unsubscribe o katulad na functionality.

 • Pag-download ng data. Puwede mong gamitn ang amiing tool na I-download ang Data Ko para magkaroon ng kopya ng impormasyong posibleng hindi available sa Snapchat sa isang portable format, kaya puwede mo itong ilipat o i-store kung saan mo man gusto.

 • Pagtutol sa pagproseo. Deoende sa kung saan ka nakatira at ang partikular na data na pinoproseso namin, posibleng may karapatan kang tutulan ang pagpoproseson namin ng impormasyong iyon, Medyo nagiging technical ito, kaya ipinaliwanag namin ito nang may higit pang detalye rito.

 • I-set ang mga preference sa advertising. Sinusubukan naming magkapita pa ng mga ad na sa palagay namin ay nauugnay sa mga interes mo, pero kung gusto mong magkaroon ng hindi masyadong naka-personalize na karanasan, puwede mong baguhin ang settings ng advertising mo sa Snapchat app. Matuto pa rito.

 • Pag-track. Kung gumamit ka ng iPhone na may iOS 14.5 o mas bago, ina-apply ang ilang partikular na kinakailangan, na tinukoy namin dito.

Impormasyong Kinokolekta Namin

Binibigyan ka ng seksyong ito ng mga detalye tungkol sa kung anong impormasyong kinokolekta namin. Inayos namin ito sa ilang kategorya: impormasyong ibinibigay mo sa amin, impormasyong ginagawa namin batay sa paggamit mo ng aming Mga Serbisyo, at impormasyong natatanggap namin mula sa iba. Paminsan-minsan, posible ring kaming mangolketa ng karagdagang impormasyon, nang may pahintulot mo.

Kapag ginagamit mo ang aming Mga Serbisyo, gaya ng Snapchat, kinokolekta namin ang impormasyong ibinibigay mo sa amin, gumagawa ng mpormasyon kapag ginagamit mo ang aming Mga Serbisyo, at sa ilang sitwasyon, data na natanggap namin mula sa iba. Talakayin natin ang mga ito nang may higit pang detalye.

Impormasyong Ibinibigay Mo

Marami sa aming Mga Serbisyo ang inaatasan kang mag-set up ng account. Para gawin ito, hinihiling namin sa iyo na magbigay sa amin ng mga detalye ng account (impormasyon tungkol sa iyo gaya ng pangalan, username, email address, birthday, at phone number). Kapag sine-set up mo ang profile mo, magbibigay ka rin sa amin ng mga detalye ng profile (gaya ng Bitmoji at profile picture). Kung ginagamit mo ang aming mga commerce product para may bilhin, gaya ng mga pinakabagong sneakers, posible kaming humiling sa iyo ng impormasyon sa pagbabayad at iba pang nauugnay na impormasyon (gaya ng pisikal mong addressm para matulungan kaming i-ship ang product sa iyo. impormason ng pagbabayad, para maproseso namin ang bayad, at history ng transaksyon).

Siyempre, magbibigay ka rin sa amin ng impormasyon na sine-send mo o sine-save sa aming Mga Serbisyo. Itinuturing namin ang ilan sa impormasyong ito bilang mga pribadong content at komunikasyon (gaya ng mga Snap at Chat sa friends, Story Ko na naka-set sa Friends, Private Stories, mga voice call at video call, at content na naka-save sa Para Lang Sa 'Kin). Sa kabilang banda, posibleng pampublikong content ang ilan sa impormasyong sine-send mo sa pamamagitan ng o sine-save mo sa aming Mga Serbisyo na puwedeng ma-access ng lahat (gaya ng content ng Pubic Story, kasama ang Story Ko na naka-set sa Lahat, Shared Stories, at Community Stories, Spotlight, o mga isinumite sa Snap Map, at impormasyon sa Public Profile). Tandaan na puwedeng i-screenshot, i-save, o kopyahin sa labas ng Snapchat app ng mga Snapchatter na naka-view ng mga Snap, Chat, at anupamang content mo ang content na iyon. Kaya huwag magpadala ng mga message o mag-share ng content na ayaw mong ma-save o ma-share ng iba.

Panghuli, kapag nakikipag-ugnayan ka sa Support (content at mga komunikasyon na na-share sa Support) o sa aming Safety team, o nakikipag-ugnayan sa amin sa anupamang paraan, kasama na ang sa pamamagitan ng aming mga research effort (gaya ng mga tugon sa mga survey, mga consumer panel, o iba pang research question), kokolektahin namin ang anumang impormasyon na ibinibigay mo o anumang kailangan namin para sagutin ang tanong mo.

Impormasyong Nakukuha Namin Kapag Ginagamit Mo ang Aming Mga Serbisyo

Kapag ginamit mo ang aming Mga Serbisyo, kinokolekta namin ang impormasyon tungkol sa kung alin sa mga serbisyong iyon ang ginamit mo at kung paano mo ginamit ang mga ito. Tinutulungan kami nitong mas maunawaan kung paano ginagagamit ng aming komunidad ang aming Mga Serbisyo para makapagsagawa kami ng mga pagpapahusay.

Kasama rito ang impormasyon sa paggamit (impormasyon tungkol sa kung paano ka nakikipag-ugnayan sa aming Mga Serbisyo—halimbawa, aling Lenses ang na-view mo at na-apply, Stories na pinanood mo, at gaano kadalas ka nakikipagkomunikasyon sa iba pang Snapchatter) at impormasyon ng content (impormasyon tungkol sa content na ginagawa o ibinibigay mo, paggamit mo ng camera at creative tools, mga pakikipag-ugnayan mo sa My AI, at metadata—halimbawa, impormasyon tunkol sa mismong content gaya ng petsa at oras na na-post ito at sino ang nag-view nito). Impormasyon ng content kasama ang impormasyon batay content ng larawan, video, o audio—kaya kung nag-post ka ng Spotlight ng isang basketball game, posible naming gamitin ang impormasyong iyon para magpakita sa iyo ng higit pang content sa Spotlight tungkol sa basketball.

Kasama rin dito ang impormasyon ng device (gaya ng hardware o software mo, operating system, device memory, mga advertising identifier, naka-install na app, uri ng browser, impormasyon mula sa mga sensor ng device na sinusukat ang paggalaw ng device o mga compass at mga microphone mo, kasama ang kung may nakakonekta kang headphones, at impormasyon tungkol sa mga wireless at mobile connection mo), impormasyon ng location (IP address), impormasyong nakolekta ng cookies at mga katulad na teknolohiya, depende sa settings mo, (cookies, web beacons (maliit na graphic data na tumutukoy sa aktibidad ng user, gaya ng kung at gaano kadalas binisita ng isang user ang isang website), web storage, mga unique na advertising identifier), at impormasyon ng log (gaya ng mga detalye tungkol sa kung paano mo ginamit ang aming Mga Serbisyo, mga oras ng pag-access, mga na-view na page, IP address, at mga unique na identifier gaya ng cookies).

Kung tahasan mong ipinagkaloob ang mga pahintulot sa antas ng device, posible ring kasama sa impormasyon ng device ang impormasyon tungkol sa phonebook ng device mo (mga contact at nauugnay na impormasyon), mga larawan at iba pang impormasyon mula sa camera, mga larawan, at microphone ng device mo (gaya ng kakayahang kumuha ng mga larawan, video, mag-view ng mga naka-store na larawan at video, at access sa microphone para mag-record ng audio habang nagre-record ng video) at impormasyon ng location (eksaktong location sa pamamagitan ng mga paraan gaya ng mga GPS signal).

Data na Natatanggap Namin Mula sa Iba

Ang huling kategorya ng data na kinokolekta namin ay ang impormasyon tungkol sa iyo na puwede naming matanggap mula sa iba, gaya ng iba pang user, ang aming mga affiliate, at mga third party. Kabilang dito ang naka-link na third-party service data (impormasyon na nakukuha namin kapag ni-link mo ang Snapchat account mo sa ibang serbisyo), data mula sa mga advertiser (impormasyon mula sa mga advertiser, app developer, publisher, at iba pang third party para tumulong sa pag-target o pagsukat ng performance ng mga ad). impormasyon sa pakikipag-ugnayan mula sa iba pang Snapchatter o third party (kung ina-upload ng isa pang Snapchatter ang kanilang listahan ng contact na kasama ang impormasyon mo, posible namin isama iyon sa iba pang impormasyong mayroon kami tungkol sa iyo para mas maunawaan kung kanino ka posibleng makipag-ugnayan. O, kung ibinibigay mo sa amin ang impormasyon mo sa pakikipag-ugnayan, posible naming gamitin iyon para tukuyin kung puwede kaming makipagkomunikasyon sa iyo sa iba pang paraan, gaya ng text, email, o iba pang messaging service), at data na nauugnay sa mga posibleng paglabag sa aming Terms (posibleng makatanggap kami ng impormasyon mula sa mga third party, kasama ang mga website publisher, social network provider, tagapagpatupad ng batas, at iba pa, tungkol sa mga posibleng paglabag sa aming Terms of Service at Community Guidelines).

Iba pang Impormasyon, Nang May Pahintulot Mo

Dagdag pa, posibleng may mga pagkakataon kung kailan ka nakipag-ugnayan sa aming Mga Serbisyo at hihingin namin ang pahintulot mo na kumolekta ng karagdagang impormasyon. Halimbawa, bago i-access ang camera roll o Address Book ng device mo.

Paano Namin Ginagamit ang Impormasyon

Ipinapaliwanag ng seksyong ito kung paano naming ginagamit ang impormasyong kinokolekta namin Bukod sa iba pang bagay, ginagamit namin ang impormasyong kinokolekta namin para bigyan ka ng mga naka-personalize na produkto at Serbisyo na pinaghirapan naming gawin at pagandahin. Sa ibaba, detalyado naming tinalakay ang bawat layunin kung saan namin ginagamit ang impormasyon. Kung gusto mong makita ang pagmamapa ng dara na kinokolekta namin pata sa mga layunin kung bakit namin ito kinokolekta, mayroon kaming talahanayan dito.

Panatilihing Updated at Gumagana (hal. magpatakbo, maghatid, at magpanatili ng aming Mga Serbisyo)

Ginagamit namin ang impormasyong kinokolekta namin para magpatakbo, maghatid, at magpanatili ng aming Mga Serbisyo. Halimbawa, sa paghahatid ng Snap na gusto mong i-send sa isang friend o, kung gusto mong i-share ang location mo sa Snap Map, para magpakita sa iyo ng mga mungkahi gaya ng mga lugar na baka magustuhan mo sa inyong sambahayan, content na na-post ng iba sa Map, o friends mo kung nagbabahagi sila ng kanilang lokasyon sa iyo. Ginagamit din namin ang ilan sa impormasyon mo para tulungan panatilihing updated ang aming mga produkto, halimbawa para siguraduhing gumagana ang aming Mga Serbisyo gamit ang mga pinakabagong operating system at device.

I-personalize ang Karanasan Mo at Magbigay ng Konteksto

Nag-aalok kami ng mga naka-personalize na Serbisyo sa mga Snapchatter. Isa sa mga paraan kung paano namin ito ginagawa ay sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyo ng content na nauugnay sa iyo o kung sa palagay namin ay mae-enjoy mo batay sa impormasyong sini-share mo sa amin. Para gawin iyon. ginagamit namin ang impormasyon tungkol sa iyo sa iba't ibang aspekto ng Mga Serbisyo para magdagdag ng konteksto sa karanasan mo sa Snapchat. Halimbawa, awtomatiko naming tina-tag ang content gamit ang mga label na nakabatay sa content, ang lokasyon mo, o ang oras ng araw. Kaya kung may aso sa photo, puwede itong maging searcheable sa Memories gamit ang salitang "dog," makita sa Map sa location kung saan mo ginawa ang Memory, at ipaalam sa amin na gusto mo ng mga aso kaya puwede kaming magpakita sa iyo ng mga nakakatuwang video ng aso at mga ad ng dog food sa iba pang bahagi ng aming Mga Serbisyo, gaya ng Spotlight.

Makakatulong din ang pag-personalize sa pagmumungkahi ng friends o pagrerekomenda ng bagong friend kung kanino ka magse-send ng isang Snap batay sa kung sino ang pinakamadalas mong ka-Snap. Posible kaming magpakita ng mga inirerekomendang lugar sa Snap Map, gumawa ng stickers, o gumawa ng mga Snap at iba pang content gamit ang AI para i-share sa friends, hulaan ang mga interes mo batay sa kasalukuyan mong content o aktibidad, o i-customize ang content na ipinapakita namin sa iyo, kasama ang mga ad. Halimbawa, kung nanonood ka ng content na barista sa Spotlight, nakikipag-usap sa My AI tungkol sa paborito mong espresso machine, o nagsi-save ng maraming Snap na may kaugnayan sa kape sa Memories mo, posible kaming mag-highlight ng mga coffe shop sa Snap Map kapag bumibisita ka sa isang bagong lungsod o magpapakita kami sa iyo ng content tungkol sa kape na posibleng maging interesado ka o nauugnay sa iyo. O, kung nakikipag-ugnayan ka sa maraming music venue. puwede naming gamitin iyon para magpakita sa iyo ng mga ad para sa mga paparating na show sa inyong lugar. Kasama rin sa pag-personalize ang pag-aangkop ng karanasan mo batay sa kung ano ang ginagawa ng friends mo, kasama ang pagpapakita sa iyo ng content na ginagawa, nila-like, o nae-enjoy ng friends mo sa Spotlight o Maglagay ng mga rekomendasyon na patok sa friends mo.

Layunin naming tuloy-tuloy na mabigyan ka ng content na mas nauugnay at mas nakakapukaw ng interes mo.

Halimbawa, kung nanonood ka ng maraming content na sports, pero nagsi-skip ng content na may hair and makeup tips, bibigyang priyoridad ng aming recommendation algorithms ang sports, pero hindi iyong makeup tips. Puwede mong alamin pa rito kung paano namin nauunawaan ang preferences ng mga Snapchatter at paano nira-rank at kinokontrol ang content.

Naniniwala kami na mahalaga ring balansehin ang mga benepisyo ng pag-personalize gamit ang mga inaasahan sa privacy ng aming ga Snapchatter. Halimbawa, posibleng awtomatiko naming i-tag ang mga Snap na na-save mo sa Memories batay sa content sa loob nito (hal. Snap na may aso), at pagkatapos ay gagamitin ang tag na iyon para i-personalize ang karanasan mo, gumawa ng mga rekomendasyon, ao magpakita sa iyo ng mga ad (gaya ng pagpapakita sa iyo ng mga Snap na may aso sa Spotlight). Hindi namin ginagamit ang mga pribadong content at komunikasyon na sine-send mo sa friends mo para i-personalize ang karanasan mo, gumawa ng mga rekomendasyon, o magpakita sa iyo ng mga ad.

Nagbibigay ng mga Nauugnay na Ad

Isa pang paraan na nagbibigay kami ng naka-personalize na Service ay sa pamamagitan ng mga ipinapakita naming ad. Ginagamit namin ang mga interes at preferences mo mula sa impormasyong nakolekta namin para mag-personalize, mag-target, at magsukat ng mga ad. Sa palagay namin, pinakamainam ang mga ad kapag nauugnay ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit sinusubukan naming pumili ng mga tamang ad at ipakita ang mga ito sa iyo sa tamang pagkakataon. Halimbawa, kung nakikipag-ugnayan ka sa mga ad para sa mga video game, huhulaan namin na gusto mo ang mga video game, at magpapakita sa iyo ng mga katulad na ad, pero hindi lang iyon ang mga ad na makikita mo. Katulad ng aming diskarte sa content, sinusubukan naming siguraduhin na nakakatanggap ka ng iba't ibang ad. Ginagamit din namin ang impormasyon mo para iwasang makapagpakita sa iyo ng mga ad na posibleng hindi ka magiging interesado. Halimbawa, kapag sinabi sa amin ng isang ticketing site na bumili ka sa kanila ng mga ticket para sa isang pelikula—puwede na naming itigil ang pagpapakita sa iyo ng mga ad para sa nasabing pelikula. Puwede mong alamin dito ang tungkol sa iba't ibang uri ng advertising at mga mapagpipilian mo tungkol sa mga ad na natatanggap mo.

Puwede mong alamin pa rito kung paano namin kinokolekta, ginagamit, at sini-share ang impormasyon mo para sa mga layunin sa advertising.

Tandaan tungkol sa impormasyong kinolekta ng cookies at iba pang teknolohiya: puwede naming gamitin ang mga teknolohiyang ito para mangolekta ng impormasyon kapag nakikipag-ugnayan ka sa Mga Serbisyo na inaalok namin sa pamamagitan ng isa sa aming mga partner. Halimbawa, puwede naming gamitin ang impormasyong nakolekta sa website ng isang advertiser para magpakita sa iyo ng mga mas nauugnay na ad. Nakatakda ang karamihan ng mga web browser na tumanggap ng cookies bilang default. Kung gusto mo, karaniwan ay maaari mong tanggalin o tanggihan ang cookies ng browser mula sa mga settings sa browser o device mo. Pero tandaan na kapag inalis o tinanggihan ang cookies, maaapektuhan nito ang pagiging available at pagiging functional ng aming Mga Serbisyo. Para alamin pa kung paano namin ginagagamit at paano ginagamit ng amingmga partner ang cookies sa aming Mga Serbisyo at mga mapagpipilian mo, pakitingnan ang aming Patakaran sa Cookie.

Bumuo at Pagandahin ang mga Feature, Algorithm, at Machine Learning Model

Tuloy-tuloy ang aming mga team sa pag-iisip ng mga bagong ideya para sa mga feature at mga paraan para mapaganda pa ang aming Mga Serbisyo. Para magawa ito, bumubuo at pinapaganda pa rin namin ang mga algorithm at machine learning model (isang expression ng algorithm na sinusuyod ang napakaraming data para mahanap ang mga pattern o gumawa ng mga paghula) na pinapagana ang aming mga feature at Mga Serbisyo, kasama ang sa pamamagitan ng mga generative AI feature (artificial intelligence na kayang gumawa ng mga text, larawan, o iba pang media gamit ang mga generative model. Natututunan ng mga Generative AI model ang ga pattern at estruktura ng kanilang input training data at pagkatapos ay gumagawa ng bagong data na may mga kaparehong katangian). Gumagamit kami ng mga algorithm at mga machine learning model para sa pag-personalize, advertising, kaligtasan at seguridad, pagiging pantay-pantay at inclusive, augmented reality, at para iwasan ang pang-aabuso o iba pang paglabag sa Terms of Service. Halimbawam, isinasaalang-alang ng aming mga algorithm at mga machine learning model ang mga usapan ng mga Snapchatter sa My AI para mapaganda ang mga tugon ng My AI.

Matutulungan kami ng impormasyon mo na magpasya kung anong uri ng mga pagpapahusay ang dapat naming gawin, pero palagi kaming nakatuon sa privacy—at hindi namin gustong gumamit ng personal na impormasyon mo nang higit pa sa kinakailangan para buuin ang aming mga feature at model.

Analytics

Para maunawaan kung ano ang binubuo o paano mapaganda pa ang aming Mga Serbisyo, kailangan naming maunawaan ang mga trend at demand para sa aming mga feature. Halimbawa, sinusubaybayan namin ang metadata at mga trend tungkol sa paggamit ng Group Chat para tumulong na magpasya kung dapat ba naming palita ang mga bahagi ng feature, gaya ng aximum size ng isang Group. Makakatulong sa amin ang pag-aaral ng data mula sa mga Snapchatter para makita ang mga trend sa mga paraan kung paano ginagamit ng mga tao ang Mga Serbisyo. Nakakatulong itong bigyan kami ng inspirasyon na mapaganda pa ang Snapchat sa mas malaking scale. Nagsasagawa kami ng analytics para matukoy, masubaybayan, at masuri ang mga trend at paggamit. Batay sa impormasyong ito, gagawa kami ng impromasyong tungkol sa aming mga user para tulungan kaming maunwaan ang demand.

Research

Nagsasagawa kami ng research para mas maunawan ang mga pangkalahatang interes ng consumer, mga trend, at kung paano mo ginagamit at paano ginagamit ng iba sa ating komunidad ang aming Mga Serbisyo. Tinutulungan kami ng impormasyong ito at ng analytics (gaya ng inilarawan namin sa taas) na mas maunawaan ang ating komunidad at kung paano iaangkop ang aming Mga Serbisyo sa buhay ng mga taong nasa komunidad natin. Nakikilahok din kami sa research and development para bumuo ng mga bagong technique at teknolohiya (hal. mga bagong machine learning model o hardware, gaya ng Spectacles). Ginagamit minsan ang mga resulta ng aming research sa mga feature sa Snapchat, at nagpa-publish kami paminsan-mnsan ng mga paper tungkol sa mga bagay gaya ng pangkalahatang gawi at trend ng consumer (na magkakaroon lang ng pinagsama-samang data sa lahat ng aming user base, at walang anumang partikular na pribadong impormasyon tungkol sa iyo).

Pagpapaghusay ng Kaligtasan at Seguridad ng Aming Mga Serbisyo

Ginagamit namin ang impormasyon mo para mapahusay ang kaligtasan at seguridad ng aming Mga Serbisyo, i-verify ang pagkakakilanlan ng Snapchatter, at iwasan ang panloloko o iba pang hindi awtorisado o ilegal na aktibidad. Halimbawa, nagbibigay kami ng two-factor authentication para tulungang protektahan ang account mo at makapagpafala sa iyo ng email o mga text message kapag may napansin kaming anumang kahina-hinalang aktibidad. Maaari rin naming i-scan ang mga URL na ipinadadala sa Snapchat upang makita kung pwedeng makapinsala ang webpage na iyon, at mabibigyan ka namin ng babala tungkol dito.

Pakikipag-ugnayan sa Iyo

Kung minsan, makikipag-ugnayan kami sa iyo para mag-promote ng mga bago o existing feature. Kasama rito ang pagpapadala ng mga komunikasyon ng mga Snapchatter sa pamamagitan ng Snapchat, email, text, o iba pang messaging platform, kung pinapayagan. Halimbawa, pwede naming gamitin ang Snapchat app, email, text, o iba pang messaging platforms para mag-share ng impormasyon tungkol sa aming Mga Serbisyo at promo offer na sa palagay namin ay magiging interesado ka.

Madalas, kailangan naming makipagkomunikasyon sa iyo para magbigay ng impormasyon, mga alero, o para magpadala ng mga message na hiniling ng mga user namin na ipadala sa iyo. Posibleng kasama rito ang pagpapadala ng mga komunikasyon sa pamamagitan ng Snapchat, email, text, o iba pang messaging platform, kung pinapayagan, para maghatid ng mga status update ng account, mga panseguridad na alerto, at Chat o paalala sa pag-friend; posibleng kasama rito ang pagtupad sa kahilingan ng aming mga user na magpadala ng mga imbitasyon o Snapchat content sa mga hindi Snapchatter.

Support

Kapag humingi ng tulong, gusto naming makakuha ka kaagad ng support. Para maibigay ang tulong na kailangan mo, ng komunidad ng Snapchatter, at ng aming mga business partner para lutasin ang mga isyu sa aming Mga Serbisyo, madalas na kailangan naming gamitin ang impormasyon na nakolekta namin para makatugon.

Ipatupad ang Aming Terms at Mga Patakaran

Ginagamit namin ang data na nakolekta namin para ipatupad ang aming Terms at ang batas. Kasama rito ang pagpapatupad, pagsisiyasat, at pagre-report ng gawi na lumalabag sa aming Terms, mga patakaran, o sa batasm na tumutugon sa mga kahilingan ng tagapagpatupad ng batas, at sumusunod sa mga legal na kinakailangan. Halimbawa, kapag may na-post na content na labag sa batas sa aming Mga Serbisyo, posibleng kailanganin naming ipatupad ang aming Terms at iba pang patakaran. Sa ilang sitwasyon, posible rin naming gamitin o i-share ang impormasyon mo para tumugon sa mga kahilingan ng tagapagpatupad ng batas, mag-escalate ng mga isyu sa kaligtasan sa tagapagpatupad ng batas, mga partner sa industriya, o sa iba pa, o para sumunod sa aming mga legal na pananagutan. Tingnan ang aming Transparency Report para alamin pa.

Paano Kami Nagse-share ng Impormasyon

Ipinapaliwanagng seksyong ito kung kanino namin sine-share ang impormadyon, ano ang posibleng kasama sa impormasyong iyon, at ang mga dahilan ng pagsi-share ng impormasyong iyon, kasama na ang kapag kailangan naming ilipat ito sa labas ng bansa kung saan ito kinolekta.

Mga Recipient at Dahilan ng Pagsi-share
 • Snapchat. Para ibigay ang aming Mga Serbisyo sa iyo at sa ating komunidad, posible naming i-share ang impormasyon sa friends mo sa Snapchat o sa iba pang Snapchatter. Halimbawa, puwedeng ma-view ng friends mo ang content na na-post mo sa Stories kung pinahintulutan mo sila. Tingnan ang seksyong Kontrol sa Impormasyon Mo at Settings mo para sa mga kontrol na mayroon ka sa kung sino ang nakakakita ng ano at kung kailan.

 • Mga Kalahok sa Family Center. Kapag na-enable mo ang Family Center, sine-share namin ang impormasyon tungkol sa nakakonektang account para magbigay ng insight sa kung paano ginagamit ang account, halimbawa, kung sino ang Friends mo sa Snapchat. Hindi namin sine-share ang content ng message. Alamin pa.

 • Pampubliko. Pribado at para sa Friends lang ang karamihan sa mga feature sa Snapchat, pero nag-aalok din kami ng mga pampublikong feature na pinapayagan kang magpopt in sa pagpapakita sa mundo ng pinakamagaganda mong Snap, gaya ng Spotlight, Snap Map, Community Stories, o sa Publisc Profile mo. Kapag ginawa mo ito, posible na ring matuklasan sa labas ng Snapchat ang mga Snap na iyon, halimbawa sa web. Makikita ng publiko ang ilang impormsyon, gaya ng username at Bitmoji mo.

 • Mga Third-Party App. Kung minsan, nagbibigay kami ng mga feature na pinapayagan kang kumonekta sa mga third-party app. Kung nagpasya kang ikonekta ang Snapchat account mo sa isang third-party app, isi-share namin ang anumang karagdagang impormasyon na inuutos mo sa amin.

 • Mga Service Provider. Sini-share namin ang impormasyon tungkol sa aktibidad mo sa aming mga service provider, na siyang nagpoproseso ng impormasyon para sa amin.  Haimbawa, umaasa kami sa mga nasabing Service Provider para pangasiwaan ang mga pagbabayad o sukatin at i-optimize ang performance ng mga ad. Hindi kami nagsi-share sa kanila ng mga pribadong komunikasyon. Mayroon kaming listahan ng mga kategorya ng mga service provider dito.

 • Mga Business Partner at Integrated Partner. Nagsi-share kami ng impormasyon tungkol sa aktibidad mo sa mga business partner at integrated partner para makapagbigay ng Mga Serbisyo. Halimbawa, puwede mong gamitin ang OpenTable sa loob ng Snapchat para magpa-reserve ng mesa. Hindi kasama rito ang mga pribadong komunikasyon. May listahan kami ng ganitong mga partner dito.

 • Mga Partner Laban sa Panloloko. Nagsi-share kami ng impormasyon tungkol sa aktibidad mo, gaya ng impormasyon ng device at impormasyon sa paggamit, sa mga partner sa industriya kung kanino kami nakikipagtulungan para labanan ang panloloko.

 • Mga Partner para sa Legal, Partner para Kaligtasan, at Partner para sa Seguridad. Nagsi-share kami ng impormasyon tungkol sa aktibidad mo kung kinakailangan para sa mga sumusunod na dahilang may kaugnayan sa legal, kaligtasan, at seguridad:

  • makasunod sa anumang wastong legal na proseso, request ng pamahalaan, o naaangkop na batas, tuntunin, o regulasyon.

  • imbestigahan, remedyohan, o ipatupad ang mga potensyal na paglabag sa Terms of Service at Community Guidelines.

  • protektahan ang mga karapatan, ari-arian, o kaligtasan namin, ng aming mga gumagamit, at iba pa.

  • matukoy at maresolba ang anumang mga pandaraya o alalahanin sa seguridad.

 • Mga Affiliate. Binubuo ang Snap Inc. ng iba't ibang subsidiary na pag-aari namin.  Posible naming i-share ang impormasyon mo sa loob ng mga internal subsidiary na iyon kung kinakailangan para isagawa ang aming Mga Serbisyo.

 • Para sa mga layunin ng isang Merger o Acquisition. Kung ipagbibili o makikipagnegosasyon kami para ipagbili ang aming negosyo sa isang buyer o posibleng buyer, puwede naming ilipat ang personal na impormasyon mo sa isang successor o affiliate bilang bahagi ng nasabing transaksyon.

Mga Integrated Partner

Posibleng maglaman ang aming Mga Serbisyo ng content at mga integration na inaalok ng aming mga integrated partner. Kasama sa mga halimbawa ang mga integration sa Lenses, mga editing tool sa Camera, para ibigay ang mga resulta ng Scan, at mga integration ng third-party developer. Sa pamamagitan ng mga integration na ito, posibleng nagbibigay ka ng impormasyon sa integrated partner at sa Snap. Wala kaming responsibilidad sa kung paano kinokolekta o ginagamit ng mga partner na iyon ang impormasyon mo. Hinihikayat ka naming i-review ang mga patakaran sa privacy ng bawat third-party service na binibisita o ginagamit mo, kasama na iyong mga third party kung kanino ka nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng aming Mga Serbisyo. Puwede mo pang alamin dito ang tungkol sa aming mga integration sa Snapchat.

Sa iOS, ginagamit naming ang TrueDepth camera ng Apple para mapaganda pa ang kalidad ng Lenses. Pero tandaan na real time na ginagamit ang impormasyong ito—hindi namin sino-store ang impormasyong ito sa aming mga server o sini-share ito sa mga third party.

Mga Internasyonal na Paglilipat ng Data

Kinokonekta ka ng aming Mga Serbisyo sa friends mo sa buong mundo. Para gawing posible iyon, posibleng naming kolektahin ang personal na impormasyon mo, ilipat, i-store, at iproseso ito sa United State o sa iba pang bansa na labas sa bansang tinitirhan mo ngayon. Kapag nagsi-share kami ng impormasyon sa labas ng bansang tinitirhan mo, sinisigurado naming magsagawa ng mga hakbang para protektahan ang data gaya ng iniaatas ng batas ng bansa kung saan ka nakatira. Kung gusto mong alamin pa ang tungkol dito, tingnan ang seksyong Impormasyong Partikular sa Rehiyon para sa higit pang detalye.

Gaano Katagal Naming Itinatabi ang Iyong Impormasyon

Sa seksyong ito, nagbibigay kami sa iyo ng impormasyon kung gaano katagal namin pinapanatili ang impormasyon mo, bakit namin pinapanatili ang impormasyon mo, at i-highlight din kung paano namin posibleng kailanganing panatilihin ang impormasyon mo para sumunod sa mga batas, korte, at iba pang pananagutan.

Bilang pangkalahatang patakaran, pinapanatili namin ang impormasyon hanggang sa sabihin mo sa ain na gawin iyon, at kung hindi, hanggang sa kailangan namin ito para magbigay ng aming Mga Serbisyo, o hanggang sa iniaatas ng batas. Halimbawa, kung may na-store ka sa Memories, papanatilihin namin ito hanggang sa kailangan mo, pero kapag nakipag-Chat ka sa isang friend, idinisenyo ang aming mga system na burahin ang mga Chat na na-send mo sa loob ng 24 na oras pagkatapos itong mabasa ng friend mo (o awtomatikong burahin pagkatapos makita—depende sa settings mo). Nakadepende ang pagpapanatili namin ng data mo sa partikular na feature, settings mo, at kung paano mo ginagamit ang aming Mga Serbisyo. Narito ang ilan pang salik na isinasaalang-alang namin kapag nagpapasya kung gaano katagal pananatilihin ang impormasyon mo:

 • Kung kailangan namin ng impormasyon para magpatakbo o magbigay ng aming Mga Serbisyo. Halimbawa, sino-store namin ang mga pangunahing detalye ng account mo—gaya ng pangalan, phone number, at email address mo—para panatilihin ang account mo.

 • Para gawin ang mga bagay na inaasahan mo mula sa aming Mga Serbisyo at habang inilalarawan namin sa loob ng Privacy Policy na ito. Halimbawa, pinapanatili namin ang listahan mo ng friends hanggang sa hilinhin mo sa amin na burahin ang mga ito dahil mahalaga ang friends mo sa pagpapahayag ng sarili. Sa kabilang bansa, default na ide-delete ang mga Snap at Chat na ipinadala sa Snapchat mula sa aming mga server sa loob ng 24 oras pagkatapos naming malaman na mabuksan ang mga ito ng lahat ng recipient o nag-expire na, maliban kung pinalitan mo ang default na settings mo o nagpasya kang may i-save, kung saan igagalang namin ang mga kagustuhan mo.

 • Ang mismong impormasyon. Halimbawa, sino-store namin ang impormasyon ng location sa loob ng magkakaibang tagal ng panahon batay sa kung gaano ito katumpak at aling Mga Serbisyo ang ginagamit mo. Kung nauugnay ang impormasyon ng location sa Snap — gaya nung mga naka-save sa Memories o naka-post sa Snap Map o Spotlight — papanatilihin namin ang location na iyon hangga't inii-store namin ang Snap. Pro tip: Makikita mo ang data ng lokasyong itinatabi namin tungkol sa iyo sa pamamagitan ng pag-download ng iyong data.

 • Gaano katagal namin kailangang panatilihin ang impormasyon para sumunod sa ilang partikular na legal na pananagutan.

 • Kung kailangan namin ito para sa iba pang lehitimong layunin, gaya ng para iwasan ang pinsala, imbestigahan ang mga posibleng paglabag sa aming Terms of Service o iba pang patakaran, imbestigahan ang mga report ng pang-aabuso. o protektahan ang aming sarili o ang iba pa.

 • Tingnan ang aming page na Privacy batay sa Product at support page para sa mga detalye tungkil sa mga partikular na panahon ng pananatili para sa mga produkto.

Bagama't idinisenyo ang aming mga system na awtomatikong burahin ang ilang impormasyon mo, hindi namin maipapangako na mangyayari ang pagbubura sa isang partikular na oras.

Sa ilang sitwasyon, kailangan naming sumunod sa mga legal na kinakailangan na i-store ang data mo na pinipigilan kami na i-delete ang impormasyon mo. Halimbawa, kung nakatanggap kami ng notice mula sa isang hukuman na hinihiling sa aming magpanatili ng kopya ng content mo. Iba pang dahilan na posibleng kailangan naming magpanatili ng kopya ng data mo gaya ng kung makatanggap kami ng mga ulat ng pang-aabuso o iba pang paglabag sa Terms o patakaran, o kung na-flag ng iba pa o ng aming mga system ang account mo, content na. ginawa mo, o content na ginawa kasama ng iba pang Snapchatter dahil sa pang-aabuso o iba pang paglabag sa Terms o patakaran. Panghuli, posible rin kaming magpanatili ng ilang partikular na impormasyon sa backup sa loob ng limitadong panahon o hangga't inaatasan ng batas.

Para sa mga pinakabagong impormasyon tungkol sa kung gaano katagal namin sino-store ang iba't ibang uri ng content, tingnan ang aming Site ng Support.

Impormasyon na Partikular sa Rehiyon

Depende sa kung saan ka nakatira, posibleng mayroon kang mga karagdagang karapatan, nagbibigay ang seksyong ito ng higit pang mga detalye tungkol sa impormasyon na partikular sa rehiyon.

Sinisikap naming mapanatiling simple ang aming mga patakaran hangga't maaari, pero depende sa kung saan ka nakatira, mayroon kang ilang katagdagang karapatan o posibleng may partikular na impormasyon na dapat mong malaman. Pakitingnan ang listahan sa ibaba para malaman kung may anumang naaangkop sa iyo!

Kinakailangan sa ilang jurisdiction na ipahayag namin ang aming legal na batayan para sa pagpoproseso ng data para sa mga partikular na layunin. Makikita mo rito ang impormasyong iyon.

Aming Audience

Inilaan ang aming Mga Serbisyo sa mga indibidwal na may 13 taong gulang pataas.

Hindi inilaan ang aming Mga Serbisyo para sa mga batang wala pang 13 taong gulang, at kailangan mong kumpirmahin na ikaw ay 13 taong gulang pataas para gumawa ng account at gamitin ang aming Mga Serbisyo. Kung aktwal na malaman naming wala ka pang 13 taong gulang (o minimum na edad na puwedeng gamitin ng isang tao ang aming Mga Serbisyo sa inyong state, lalawigan, o bansa nang walang pahintulot ng magulang, kung mas mataas pa), ititigil namin ang pagbibigay sa iyo ng Mga Serbisyo at ide-delete ang account at data mo.

Dagdag pa. posible rin naming limitahan kung paano namin kokolektahin, gagamitin, at iso-store ang ilan sa impormasyon ng mga Snapchatter na wala pang 18 taong gulang. Sa ilang sitwasyon, nangangahulun ito na hindi kami makakapagbigay ng ilang partikular na functionality sa mga taong wala pang 18 taong gulang.

Mga Update sa Privacy Policy

Posible naming i-update ang aming Privacy Policy nang paminsan-minsan, at bibigyan ka ng abiso kung gumawa kami ng anumang pagbabago na sa palagay namin ay dapat mong malaman.

Posible naming pana-panahong baguhin ang Privacy Policy na ito. Ngunit kapag ginawa namin ito, gagawa kami ng paraan upang sabihin ito sa iyo. Kung minsan, ipapaalam namin sa iyo sa pamamagitan ng pagbago sa petsa sa itaas ng Polisiya sa Privacy na makikita sa aming website at mobile application. Sa ibang pagkakataon, posibleng magbigay kami sa iyo ng karagdagang abiso (gaya ng pagdaragdag ng pahayag sa homepage ng aming mga website o pagbibigay sa iyo ng in-app na notipikasyon).

Makipag-ugnayan sa Amin

May anumang tanong tungkol sa impormasyong narito? Puwede kang makipag-ugnayan sa amin dito.