നിയമവിരുദ്ധമോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വിശദീകരണ പരമ്പര

അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: ജനുവരി 2023

  • നിയമവിരുദ്ധമായ യാതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും Snapchat ഉപയോഗിക്കരുത്. നിയമവിരുദ്ധമോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ മയക്കുമരുന്നുകൾ, നിരോധിതവസ്തുക്കൾ (കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതോ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതോ ആയ ചിത്രങ്ങൾ പോലുള്ളവ), ആയുധങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ ചരക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രേഖകൾ എന്നിവ വാങ്ങൽ, വിൽക്കൽ, കൈമാറ്റം ചെയ്യൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിൽപനയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കൽ തുടങ്ങിയ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും സൗകര്യം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യക്കടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക കടത്ത് ഉൾപ്പെടെ ഏത് തരത്തിലുമുള്ള ചൂഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും സൗകര്യം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

  • ചൂതാട്ടം, പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ, മദ്യം എന്നിവയുടെ അനധികൃത പ്രചാരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയന്ത്രണമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയോ വ്യവസായങ്ങളുടെയോ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രചാരണം ഞങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു.അവലോകനം

നിയമവിരുദ്ധവും നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിരോധനം Snapchat-ൽ ഉടനീളമുള്ള സുരക്ഷിതത്വത്തോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രതിബദ്ധതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ചട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല, ഗുരുതരമായ അപകടസാധ്യതകളിൽ നിന്ന് സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാരെ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വിഭവങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും പൊതു സുരക്ഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷാ പങ്കാളികൾ, എൻ‌ജി‌ഒകൾ, നിയമ നിർവ്വഹണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ഞങ്ങൾ വിപുലമായ പങ്കാളിത്തം പുലർത്തുന്നു.


നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അധികാരപരിധികളിൽ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ--Snapchat വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്--പൊതു സുരക്ഷയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതോ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ നിയമങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവ് നിലവിലുള്ള രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ എന്നിവ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെയും ഞങ്ങൾ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും, നിരോധിക്കപ്പെട്ട നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ; സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളിത്തം; നിയമവിരുദ്ധമോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ മരുന്നുകൾ, നിരോധിതവസ്തുക്കൾ, ആയുധങ്ങൾ, വ്യാജ ചരക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രേഖകൾ എന്നിവയുടെ വാങ്ങൽ, വിൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സൗകര്യമൊരുക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പ്രത്യേക ലൈസൻസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭരണപരമായ പാലിക്കൽ നിയമപരമായി വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട വിധത്തിൽ സർക്കാർ അധികാരികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചരക്കുകളുടെയോ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ അനധികൃത വിൽപ്പനയ്‌ക്കോ പ്രചാരണത്തിനോ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു. Snap-ൽ നിന്ന് മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമുള്ള നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ; ലഹരിപാനീയങ്ങൾ വിൽക്കൽ; ഒപ്പം THC ബിസിനസുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നത് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. Snapchat-ലെ അനുയോജ്യമായ വാണിജ്യവും പരസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായി ഈ റിസോഴ്സിന്റെ ഉപദേശം തേടാൻ ബിസിനസുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

നിയമം ലംഘിക്കുന്നതും തങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ഗുരുതരമായ അപകടസാധ്യതയുള്ളതുമായ ഓൺലൈൻ പെരുമാറ്റങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാർക്ക് സാധ്യമായത്ര വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സംഘടനകളുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയും വിവിധ സുരക്ഷാ പങ്കാളികളുമായുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെയും, ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാർക്ക് സുരക്ഷിതമായി തുടരാനാകുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബോധവത്കരണം നടത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. Here for You, Heads Up എന്നിവ പോലെയുള്ള ഇൻ-ആപ്പ് ഉറവിടങ്ങളും AdCouncil, White House പോലുള്ള പങ്കാളികളുമായുള്ള ബാഹ്യ പങ്കാളിത്തവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ തെളിവ് നൽകിയേക്കാവുന്ന Snapchat-ലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധുവായ നിയമ നടപടികളോടുള്ള പ്രതികരണമായി നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളുമായും ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നു.


ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്

നിയമവിരുദ്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായ ഞങ്ങളുടെ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും. നിരവധി സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ലംഘനം നടത്തുന്ന ഉള്ളടക്കം പങ്കിടുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കും, കൂടാതെ ഈ നയങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ലംഘിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്‌സസ്സ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും, ചില നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്––ഉദാഹരണത്തിന്, മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യക്കടത്ത് പോലെയുള്ളത്––അതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സഹിഷ്ണുതയില്ല; ഒരൊറ്റ ലംഘനത്തിന് ശേഷം ഈ ലംഘനങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തും.

ഞങ്ങളുടെ ഇൻ-ആപ്പ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് Snapchat സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മാർഗ്ഗം. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റ് & സേഫ്റ്റി ടീമുകൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉചിതമായി പരിഹരിക്കാൻ വേഗത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാനാകും. സ്‌പോട്ട്‌ലൈറ്റും ഡിസ്‌കവറും പോലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉയർന്ന പ്രചാരമുള്ള മേഖലകളിൽ, ഉള്ളടക്കം മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വിവരങ്ങളുടെ സമഗ്രത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ വളരെ സജീവമായ ഒരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഈ മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉപദ്രവകരമായ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപയോക്തൃ റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ്; ഈ ഇടങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമോ സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കി നിർത്താനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രക്രിയകളിലെ ഏതെങ്കിലും തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ അവ സഹായിക്കുന്നു.


മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്

പൊതു സുരക്ഷ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്‌നാപ്പ്ചാറ്റർമാരെ ഉപദ്രവകരമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ പങ്ക് നിർവ്വഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

ഞങ്ങൾ ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ തുടരുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ സമീപനത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് സുതാര്യമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഞങ്ങളുടെ സുതാര്യതാ റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ, നിയമവിരുദ്ധമോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായ ഞങ്ങളുടെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യതലത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഈ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകുന്നതിന്, ഞങ്ങളുടെ സുതാര്യതാ റിപ്പോർട്ടിൽ മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ആയുധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ ലംഘനങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗും നിർവ്വഹണ ഡാറ്റയും ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി, ഞങ്ങളുടെ ഭാവി റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഈ ലംഘനങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുന്നു.

Snapchat എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഇടമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഉപദ്രവകരമായ ഉള്ളടക്കമോ പെരുമാറ്റമോ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സുരക്ഷാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ വിവിധ നേതാക്കളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത, സുരക്ഷാ ഹബ് സന്ദർശിക്കുക.