ഉപദ്രവകരമായ തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചനാപരമായ വിവരങ്ങൾ

കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വിശദീകരണ പരമ്പര

അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: ഓഗസ്റ്റ് 2023

 • ദാരുണമായ സംഭവങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം നിഷേധിക്കൽ, അടിസ്ഥാനരഹിതമായ മെഡിക്കൽ ക്ലെയിമുകൾ, നാഗരിക പ്രക്രിയകളുടെ സമഗ്രതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തൽ, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായതോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ഉള്ളടക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുപോലുള്ള, ദോഷം വരുത്തുന്നതോ വിദ്വേഷം പരത്തുന്നതോ ആയ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല.

 • നിങ്ങൾ അല്ലാത്ത വേറെ ഒരാളായി (അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും) നടിക്കുന്നതോ നിങ്ങൾ ആരോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ സെലിബ്രിറ്റികളോ ബ്രാൻഡുകളോ മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളോ ആയി ആൾമാറാട്ടം നടത്തുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു.

 • Snapchat അല്ലെങ്കിൽ Snap Inc. അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്പാമും വഞ്ചനാപരമായ രീതികളും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല.അവലോകനം


ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു അറിവുള്ള ചുറ്റുപാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ചുമതല നിറവേറ്റുന്നത് Snap-ന്റെ പ്രമുഖ മുൻഗണനയാണ്. വഞ്ചനാപരമായ രീതികൾ പല രൂപങ്ങളിൽ വരുന്നു, അവയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനാകുമെന്നും സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സംരക്ഷണത്തിനും ഭീഷണിയാകുമെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപനം കുറയ്ക്കാനും വഞ്ചനയിൽ നിന്നും സ്‌പാമിൽ നിന്നും ഉപയോക്താക്കളെ പരിരക്ഷിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.


നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്


ഉപദ്രവകരമായ തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചനാപരമായ വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ, എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ഉപദ്രവത്തിന്റെ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: (1) തെറ്റായ വിവരങ്ങളും (2) വഞ്ചനാപരമോ അനാവശ്യമോ ആയ പെരുമാറ്റം.


1. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ


വസ്തുതകളെ വക്രീകരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം ഉപയോക്താക്കൾക്കും സമൂഹത്തിനും ദോഷകരമായ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. എന്താണ് കൃത്യമായതെന്ന് അറിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, പ്രത്യേകിച്ചും അത് അതിവേഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം, ആരോഗ്യം, ലോകകാര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സങ്കീർണ്ണമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. ഇക്കാരണത്താൽ, ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ കൃത്യതയുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണോ എന്നതിൽ മാത്രമല്ല, അത് ദോഷകരമാകാനുള്ള സാധ്യതയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

വസ്‌തുതകളെ തെറ്റായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട അപകടങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ നിരവധി വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. തെറ്റായ അവതരണങ്ങൾ മനഃപൂർവമാണോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഈ മേഖലകളിൽ ഉടനീളം, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ കൃത്യതയില്ലാത്തതോ ആയ ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെ ഞങ്ങളുടെ ടീമുകൾ നടപടി എടുക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങൾ, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ, കൃത്രിമം കാണിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിവര ഭീഷണികൾക്കും എതിരെ ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

പ്രത്യേകിച്ച് അപകടസാധ്യതയുള്ളതായി ഞങ്ങൾ കാണുന്ന വിവര വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • ദുരന്തങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് നിഷേധിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം. തർക്കങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, കൂട്ടക്കൊല അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡി ഹുക്ക് സ്കൂൾ വെടിവയ്പ്പിന്റെ സംഭവങ്ങളെ നിരസിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം. അത്തരം ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ വിവരണങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളും അക്രമത്തിനും വിദ്വേഷത്തിനും കാരണമായേക്കാം, കൂടാതെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തെയും കുടുംബത്തെയും ബാധിച്ച ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും.

 • അടിസ്ഥാനരഹിതമായ മെഡിക്കൽ ക്ലെയിമുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം. ഉദാഹരണമായി, കോവിഡ്-19 ന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് പരിശോധന നടത്താത്ത ചികിത്സകൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല; അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മരുന്നുകളുടെ മേഖല എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, പൊതുജനാരോഗ്യ ഏജൻസികൾ പലപ്പോഴും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചേക്കാം, അത്തരം വിശ്വസനീയമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തത്തിനും വിധേയമാണ്, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആരോഗ്യത്തിനും മെഡിക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനും ഒരു മാനദണ്ഡം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഉപദേശം തേടിയേക്കാം.

 • പൗരസംബന്ധമായ പ്രക്രിയകളുടെ സമഗ്രതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഉള്ളടക്കം. അവകാശങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും മറ്റ് പൗരസംബന്ധമായ പ്രക്രിയകളും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, കൂടാതെ വിവരങ്ങളിലെ കൃത്രിമത്വത്തിന് സവിശേഷമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വിവര പരിസ്ഥിതി പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന്, പൗര പ്രക്രിയകൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭീഷണികൾക്ക് ബാധകമാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു:

  • നടപടിക്രമപരമായ ഇടപെടൽ: പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികളും സമയങ്ങളും തെറ്റായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള യോഗ്യതാ ആവശ്യകതകൾ പോലുള്ള യഥാർത്ഥ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പൗരസംബന്ധമായ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ.

  • പങ്കാളിത്ത ഇടപെടൽ: വ്യക്തിപരമായ സുരക്ഷയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പൗരസംബന്ധമായ പ്രക്രിയയിലെ പങ്കാളിത്തം തടയാൻ കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്ന ഉള്ളടക്കം.

  • വഞ്ചനാപരമായ അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ പങ്കാളിത്തം: പൗരസംബന്ധമായ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനോ നിയമവിരുദ്ധമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനോ നശിപ്പിക്കുന്നതിനോ ആളുകളെ സ്വയം തെറ്റായി പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം.

  • പൗരസംബന്ധമായ പ്രക്രിയകൾ നിയമവിധേയമാക്കൽ: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയമവിരുദ്ധമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഉള്ളടക്കം, ഉദാഹരണത്തിന്.


ഉപദ്രവകരമായ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾക്കെതിരായ ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ വ്യാപനം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും സുതാര്യത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലുടനീളം ആധികാരികതയുടെ പങ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിപുലമായ ഉൽപ്പന്ന രൂപകൽപന സംരക്ഷണങ്ങളും പരസ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചട്ടങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം രൂപഘടന ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

2. വഞ്ചനാപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന പെരുമാറ്റം

വഞ്ചനയും സ്‌പാമും സ്‌നാപ്പ്ചാറ്റർമാർക്ക് ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, സൈബർ സുരക്ഷാ അപകടങ്ങൾ തുടങ്ങി നിയമപരമായ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പോലും വിധേയമാക്കിയേക്കാം (തൃപ്തികരമല്ലാത്തതും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതുമായ അനുഭവങ്ങൾ പരാമർശിക്കേണ്ടതില്ല). ഈ അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി, ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു.

നിരോധിത സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം; പെട്ടെന്ന് പണം സമ്പാദിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ; അനധികൃതമോ വെളിപ്പെടുത്താത്തതോ ആയ പണമടച്ച ഉള്ളടക്കം; വ്യാജ ചരക്കുകൾ, രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വഞ്ചനാപരമായ ചരക്കുകളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ പ്രൊമോഷൻ എന്നിവ. ഫോളോവർമാർക്ക് പണം നൽകിയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫോളോവർ-വളർച്ചാ സ്കീമുകൾ; സ്പാം ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പ്രചാരണം; മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പിരമിഡ് സ്കീമുകളുടെ പ്രചാരണം എന്നിവ ഞങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ (മണി കൊറിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മണി മ്യൂളിംഗ് ഉൾപ്പെടെ) ഞങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു. മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി അനധികൃതമായി അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാത ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം സ്വീകരിക്കുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്യുക, അനധികൃതവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ പണ കൈമാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് സേവനങ്ങൾ, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അവസാനമായി, നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളായി (അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും) ഭാവിക്കുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോ ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ സെലിബ്രിറ്റികളോ ബ്രാൻഡുകളോ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളോ ആയി ആൾമാറാട്ടം നടത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ചട്ടങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് Snapchat അല്ലെങ്കിൽ Snap, Inc. ബ്രാൻഡിംഗിനെ അനുകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ്.


ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്


ഹാനി വരുത്തുന്ന തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചനാപരമായ വിവരങ്ങൾക്കെതിരായ ഞങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം നീക്കംചെയ്യുന്നു. ലംഘിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം പങ്കിടുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും, കൂടാതെ ഈ നയങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് തുടരുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്‌സസ് പരിമിതപ്പെടുത്തും.

2022-ൽ, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് മെനു വിഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചു, ഇത് സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. നിങ്ങളോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ ആൾമാറാട്ടത്തിന് ഇരയാകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പാമോ തെറ്റായ വിവരങ്ങളോ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോഴോ അക്കാര്യം ഞങ്ങളുമായി പങ്കിടുക. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ആൾമാറാട്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിനോ ഉപദ്രവകരമായ ഉള്ളടക്കം നിലനിൽക്കുന്നത് തടയുന്നതിനോ ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റ് & സേഫ്റ്റി ടീമുകൾക്ക് നടപടിയെടുക്കാനാകും.


സ്‌പോട്ട്‌ലൈറ്റും ഡിസ്‌കവറും പോലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉയർന്ന വ്യാപ്തിയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ, ഉള്ളടക്കം മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വിവരത്തിന്റെ സമഗ്രത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ വളരെ സജീവമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഇടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉപദ്രവകരമായ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഫീഡ്‌ബാക്കും റിപ്പോർട്ടുകളും ഞങ്ങൾ ഏറെ വിലമതിക്കുന്നു; ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഉപദ്രവകരമായ വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രക്രിയകളിലെ ഏതെങ്കിലും തകരാറുകളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ അവ സഹായിക്കുന്നു.മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്


ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള അറിവിന്റെ ചുറ്റുപാട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ പങ്ക് നിർവ്വഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലുടനീളം പ്രമുഖ മുൻഗണനയായി തുടരുന്നു, കൂടാതെ ഉപദ്രവകരമായ തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചനാപരമായ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതകളിൽ നിന്ന് സ്‌നാപ്പ്ചാറ്റർമാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നൂതനമായ സമീപനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ തുടരും.

ഞങ്ങൾ ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ തുടരുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ സമീപനത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് സുതാര്യമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഞങ്ങളുടെ സുതാര്യതാ റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ, ആഗോളതലത്തിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യതലത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു -- ഞങ്ങളുടെ ഭാവി റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഈ ലംഘനങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുന്നു.

ഉപദ്രവകരമായ ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഞങ്ങളുടെകഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിരന്തരം വിപുലീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്, കൂടാതെ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സുരക്ഷാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ നേതാക്കളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത, സുരക്ഷാ ഹബ് സന്ദർശിക്കുക.