Bảng chú giải Báo cáo Minh bạch
01/01/2023 - 30/06/2023

Dưới đây, chúng tôi bao gồm các định nghĩa về các điều khoản, chính sách và thực tiễn hoạt động thường được sử dụng thảo luận trong báo cáo minh bạch của chúng tôi. 

Nội dung khiêu dâm: Đề cập đến việc quảng bá hoặc lan truyền ảnh khỏa thân tình dục, nội dung khiêu dâm hoặc các dịch vụ tình dục thương mại. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại bài giải thích về Nội dung khiêu dâm.

Quấy rối và Bắt nạt: Đề cập đến bất kỳ hành vi không mong muốn nào có thể khiến một người bình thường gặp phải tình trạng đau khổ về cảm xúc, chẳng hạn như lạm dụng bằng lời nói, quấy rối tình dục hoặc sự chú ý tình dục không mong muốn. Danh mục này cũng bao gồm việc chia sẻ hoặc nhận hình ảnh thân mật không được phép (HATMKĐP). Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại bài giải thích về Quấy rối & Bắt nạt.

Đe dọa và Bạo lực: Đề cập đến nội dung thể hiện ý định gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất hoặc tinh thần. Bạo lực đề cập đến bất kỳ nội dung nào cố gắng kích động, ca ngợi hoặc mô tả bạo lực con người, ngược đãi động vật, máu me hoặc hình ảnh phản cảm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại bài giải thích về Hành vi đe dọa, Bạo lực và Gây tổn hại.

Tự làm hại và Tự tử: Đề cập đến việc ca ngợi hành vi tự làm hại bản thân, bao gồm cả việc cổ vũ cho hành vi tự gây thương tích, tự tử hoặc rối loạn ăn uống. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại bài giải thích về Hành vi đe dọa, Bạo lực và Gây tổn hại.

Thông tin sai lệch: Thông tin sai lệch bao gồm nội dung sai lệch hoặc gây hiểu lầm gây hại hoặc độc hại, chẳng hạn như phủ nhận sự tồn tại của các sự kiện bi thảm, tuyên bố y tế không có căn cứ hoặc phá hoại tính toàn vẹn của các quy trình công dân hoặc thao túng nội dung nhằm các mục đích sai lệch hoặc gây hiểu lầm. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại bài giải thích về Thông tin giả, lừa đảo hoặc xấu độc.

Mạo danh: Xảy ra khi một tài khoản giả mạo được liên kết với một người hoặc thương hiệu khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại bài giải thích về Thông tin giả, lừa đảo hoặc xấu độc.

Spam: Spam đề cập đến các tin nhắn không được yêu cầu hoặc nội dung được chia sẻ không liên quan có khả năng gây nhầm lẫn có hại hoặc gây rủi ro hoặc phiền toái cho người dùng hợp pháp. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại bài giải thích về Thông tin giả, lừa đảo hoặc xấu độc.

Ma túy: Ma túy đề cập đến việc phân phối và sử dụng ma túy bất hợp pháp (bao gồm cả thuốc giả) và hoạt động bất hợp pháp khác liên quan đến ma túy. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại bài giải thích về Hoạt động bất hợp pháp hoặc bị kiểm soát.

Vũ khí: Đề cập đến các công cụ được thiết kế hoặc sử dụng để gây chết người, tổn hại thân thể hoặc thiệt hại tài sản. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại bài giải thích về Hoạt động bất hợp pháp hoặc bị kiểm soát.

Các hàng hóa được quản lý khác: Đề cập đến việc quảng cáo hàng hóa hoặc ngành công nghiệp được quản lý, bao gồm cờ bạc, sản phẩm thuốc lá và rượu bất hợp pháp. Danh mục này cũng bao gồm các hoạt động bất hợp pháp hoặc nguy hiểm, có thể thúc đẩy hoặc khuyến khích hành vi có thể bao gồm hành vi phạm tội hoặc gây rủi ro nghiêm trọng cho cuộc sống, sự an toàn hoặc hạnh phúc của một cá nhân. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại bài giải thích về Hoạt động bất hợp pháp hoặc bị kiểm soát.

Lời nói thù hận: Nội dung hạ thấp hoặc cổ vũ sự phân biệt đối xử đối với một cá nhân hoặc nhóm cá nhân trên cơ sở chủng tộc, màu da, đẳng cấp, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, nhận dạng giới tính, khuyết tật, tình trạng cựu chiến binh, tình trạng nhập cư, tình trạng kinh tế xã hội, tuổi, cân nặng, hoặc tình trạng mang thai. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại bài giải thích về Nội dung thù hằn, khủng bố và bạo lực cực đoan.

Lạm dụng và xâm hại tình dục trẻ em: Lạm dụng và xâm hại tình dục trẻ em được định nghĩa là nội dung có hình ảnh tình dục của trẻ vị thành niên và tất cả các dạng hình ảnh lạm dụng và xâm hại tình dục trẻ em (CSEAI), cũng như ăn mặc chải chuốt hoặc dụ dỗ trẻ vị thành niên vì bất kỳ mục đích tình dục nào. Chúng tôi báo cáo tất cả các trường hợp lạm dụng và xâm hại tình dục trẻ em cho chính quyền. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại bài giải thích về Nội dung khiêu dâm.

Chủ nghĩa Khủng bố & Bạo lực Cực đoan: Đề cập đến nội dung cổ vũ hoặc hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố hoặc các hành vi bạo lực, tội phạm khác do các cá nhân và/hoặc nhóm thực hiện nhằm các mục tiêu tư tưởng xa hơn, chẳng hạn như các mục tiêu chính trị, tôn giáo, xã hội, chủng tộc hoặc môi trường. Điều đó bao gồm bất kỳ nội dung nào quảng bá hoặc hỗ trợ bất kỳ tổ chức khủng bố nước ngoài hoặc nhóm thù địch bạo lực cực đoan nào, cũng như nội dung thúc đẩy việc tuyển dụng cho các tổ chức đó hoặc các hoạt động bạo lực cực đoan. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại bài giải thích về Nội dung thù hằn, khủng bố và bạo lực cực đoan.

Báo cáo Nội dung & Tài khoản: Tổng số nội dung bị báo cáo và tài khoản bị báo cáo cho Snap thông qua menu báo cáo trong ứng dụng của chúng tôi.

Thực thi (Cưỡng chế): Hành động được thực hiện đối với một phần nội dung hoặc tài khoản (ví dụ: xóa, cảnh báo, khóa). Lưu ý rằng các vi phạm nội dung bị báo cáo có thể do con người hoặc tự động hóa tạo ra (trong trường hợp có thể tự động hóa với độ chính xác cao).

Tổng số nội dung đã xử lý: Tổng số nội dung (Snap, Story) đã bị xử lý trên Snapchat.

Tổng số tài khoản độc nhất đã xử lý: Tổng số tài khoản độc nhất đã bị xử lý trên Snapchat. Ví dụ: nếu một tài khoản bị xử lý nhiều lần vì nhiều lý do khác nhau (ví dụ: người dùng bị cảnh báo vì đăng thông tin sai lệch và sau đó bị xóa vì quấy rối người dùng khác) thì trong số liệu này sẽ chỉ được tính là một tài khoản. Tuy nhiên, cả hai hành động xử lý sẽ được đưa vào bảng "Tổng quan về Vi phạm liên quan đến Nội dung và Tài khoản", với một hành động xử lý tài khoản duy nhất cho "Thông tin sai lệch" và một hành động xử lý tài khoản duy nhất cho "Quấy rối và Bắt nạt".

% tổng số nội dung đã xử lý: Giá trị này hiển thị tỷ lệ phần trăm nội dung đã bị xử lý trong một danh mục chia cho tổng nội dung đã xử lý. Thống kê này nêu bật việc phân bố các biện pháp xử lý trong Cẩm nang Cộng đồng của chúng tôi.

Thời gian quay vòng: Khoảng thời gian từ khi nhóm Tin cậy & An toàn của chúng tôi lần đầu tiên nhận được báo cáo (thường là khi báo cáo được gửi) đến dấu thời gian hành động xử lý cuối cùng. Nếu xảy ra nhiều vòng đánh giá, thời gian cuối cùng được tính ở hành động cuối cùng được thực hiện.

Tỷ lệ xem vi phạm (VVR): VVR là tỷ lệ phần trăm lượt xem Story và Snap có chứa nội dung vi phạm so với tổng số lượt xem Story và Snap trên Snapchat. Ví dụ: Nếu VVR của chúng tôi là 0,03%, có nghĩa là cứ 10.000 lượt xem Snap và Story trên Snapchat thì có 3 lượt chứa nội dung vi phạm chính sách của chúng tôi. Số liệu này cho phép chúng tôi nắm được tỷ lệ số lượt xem trên Snapchat đến từ nội dung vi phạm Cẩm Nang Cộng Đồng của chúng tôi (đã bị báo cáo hoặc chủ động xử lý).