Đe dọa, Bạo lực & Gây tổn hại

Loạt bài giải thích Cẩm Nang Cộng Đồng

Cập nhật: Tháng 1/2023

  • Nghiêm cấm ủng hộ hoặc thực hiện những hành vi bạo lực hay nguy hiểm. Không được đe dọa hay dọa dẫm làm hại một người, một nhóm người hay tài sản của ai đó.

  • Các Snap chứa nội dung bạo lực vô cớ hoặc bạo lực bằng hình ảnh, bao gồm cả lạm dụng động vật, sẽ không được chấp nhận.

  • Chúng tôi không cho phép cổ xúy hành vi tự làm hại bản thân, bao gồm tự gây thương tích, tự tử hoặc các chứng rối loạn ăn uốngTổng quan


Sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng chúng tôi là ưu tiên hàng đầu tại Snapchat, và chúng tôi luôn xử lý nghiêm túc những hành vi đe dọa, bạo lực và gây tổn hại. Chúng tôi không cho phép nội dung ủng hộ, đe dọa hoặc mô tả chi tiết bạo lực hoặc hành vi nguy hiểm, hoặc những hành vi cổ xúy hoặc ủng hộ việc tự gây hại cho bản thân. Những mối đe dọa tiềm tàng đối với mạng sống con người có thể sẽ được chuyển cho cơ quan thực thi pháp luật.

Dù chính sách và phương thức quản lý của chúng tôi giúp duy trì sự an toàn dành cho mọi người dùng trên nền tảng của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn không ngừng đầu tư vào những tính năng và nguồn lực giúp hỗ trợ cho sức khỏe của cộng đồng chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích các Snapchatter báo cáo những nội dung thể hiện sự tự gây hại cho bản thân hoặc sự bất an về cảm xúc để đội ngũ của chúng tôi có thể gửi nguồn lực có thể hữu ích, thậm chí có thể báo trước cho đội ngũ cấp cứu sức khỏe.Bẹn có thể mong đợi gì

Cẩm Nang Cộng Đồng về Đe dọa, Bạo lực & Gây tổn hại của chúng tôi phản ánh sự cam kết trong việc loại bỏ những nội dung làm xói mòn sự an toàn của cộng đồng chúng tôi, đồng thời lưu tâm đến những dấu hiệu bất an trên nền tảng của chúng tôi.

Để khuyến khích sự an toàn, những quy định này nghiêm cấm việc đe dọa trên Snapchat, bao gồm bất cứ nội dung nào thể hiện ý định gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất hoặc tinh thần cho một người, một nhóm người hoặc tài sản của họ. Khi nội dung thể hiện mối đe dọa tiềm tàng đối với mạng sống của con người, đội ngũ của chúng tôi có thể sẽ báo cáo cho các cơ quan thực thi pháp luật, những người có thể có quyền hạn can thiệp.

Chúng tôi cũng nghiêm cấm những nội dung cổ xúy hoặc có khả năng kích động bạo lực hoặc những hành vi gây tổn hại đến con người hoặc động vật, điều này bao gồm nội dung khuyến khích hoặc cổ xúy việc tự gây hại cho bản thân như tự tử, tự rạch cơ thể hoặc rối loạn ăn uống.

Khi người dùng báo cáo nội dung thể hiện nguy cơ tự gây hại cho bản thân, đội ngũ của chúng tôi sẽ xem xét báo cáo với mục tiêu cung cấp nguồn lực hữu ích và có thể xác định những cơ hội để dịch vụ cấp cứu can thiệp khi có thể. Thông tin chi tiết về nguồn lực an toàn của chúng tôi có tại Trung tâm Quyền Riêng tư & An toàn.

Để hỗ trợ sâu hơn nữa sức khỏe của cộng đồng chúng tôi, tính năng Here For You của chúng tôi giúp đem đến những nguồn lực từ những đối tác chuyên gia địa phương khi người dùng tìm đến những chủ đề nhất định liên quan đến sức khỏe tâm thần, lo âu, trầm cảm, căng thẳng, ý định tự tử, đau buồn và bắt nạt.Điểm quan trọng

Cách tiếp cận phản ứng với đe dọa, bạo lực và gây tổn hại của chúng tôi được tùy chỉnh cho từng tình huống. Đối với những đe dọa với một ai đó, đội ngũ của chúng tôi làm việc để xác định những cách thức tốt nhất để ủng hộ thông qua những nguồn lực an toàn. Khi những người khác bị đe dọa, chúng tôi cố gắng thúc đẩy kết quả an toàn thông qua cả việc củng cố chính sách và cả hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật khi cần thiết.


Thực hiện trách nhiệm của mình để hỗ trợ sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng chúng tôi là ưu tiên hàng đầu trong cả công ty. Để biết thêm thông tin về công việc của chúng tôi trong lĩnh vực này, xin ghé thăm Trung tâm Quyền Riêng tư & An toàn của Snap.