Lưu trữ Tin tức 2023

Snap's Commitment to Collaboration with Law Enforcement

December 19, 2023

Earlier this month, our Law Enforcement Operations team brought together more than 3,300 members of federal, state, and local law enforcement for our 3rd annual Law Enforcement Summit to demonstrate how Snapchat works and share information about our safety features and policies.

Thể hiện sự tôn trọng và đồng cảm trong Ngày Nhân Ái Thế Giới

Ngày 13/11/2023

Hôm nay là Ngày Nhân Ái Thế Giới, và còn thời điểm nào tốt hơn để thúc đẩy những suy nghĩ và hành động tích cực hơn nhờ sự tôn trọng, đồng cảm và lòng trắc ẩn trong mọi tương tác - cả trực tuyến và ngoài đời thực.

Báo cáo minh bạch của chúng tôi cho nửa đầu năm 2023

Ngày 25 tháng 10 năm 2023

Hôm nay, chúng tôi sẽ phát hành báo cáo minh bạch mới nhất của chúng tôi, trong đó bao gồm nửa đầu năm 2023.

Introducing New Safeguards to Protect our Community

September 7, 2023

Today we are announcing new features to further protect 13-17-year-olds from potential online risks.

Các chuyên gia AI gia nhập Hội đồng Cố vấn An toàn của Snap

Ngày 31 tháng 7 năm 2023

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng đã có hai chuyên gia AI gia nhập hội đồng của chúng tôi và tham gia vào cuộc họp trực tiếp đầu tiên của SAB.

Cập nhật Quảng cáo của chúng tôi ở châu Âu và Anh

Ngày 24 tháng 7 năm 2023

Bắt đầu từ ngày 14 tháng 8, như một phần trong chương trình tuân thủ Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số châu Âu (DSA) và các quy định liên quan của Anh, chúng tôi sẽ thực hiện các thay đổi đối với cách hiển thị quảng cáo với các Snapchatter dưới 18 tuổi ở EU và Anh.

Our Transparency Report for the Second Half of 2022

June 23, 2023

We just released our latest transparency report, which covers the first half of 2022.

Ngày quốc gia nâng cao nhận thức về Fentanyl: Tiếp tục những nỗ lực chống lại khủng hoảng Fentanyl ở Mỹ

Ngày 9 tháng 5 năm 2023

Để đánh dấu một Ngày quốc gia nâng cao nhận thức về Fentanyl hằng năm thứ hai đen tối nữa, chúng tôi muốn cập nhật cho cộng đồng biết về công việc đang diễn ra của chúng tôi.

An Explainer – My AI and Location Sharing

April 25, 2023

Last week we announced that My AI, our AI-powered chatbot, is rolling out to our Snapchat community. It’s been exciting to watch Snapchatters’ early reactions, and we’re grateful for their feedback to further improve My AI...

Early Learnings from My AI and New Safety Enhancements

April 4, 2023

As part of our joint work to improve My AI, we want to share an update on some of the safety enhancements we have recently put in place as a result of our learnings — along with new tools we plan to implement...

Seeking AI experts for Snap’s Safety Advisory Board

March 31, 2023

Starting today, we are accepting applications for a small number of experts to join our Safety Advisory Board and bring their specialized knowledge in AI...

Introducing Content Controls on Family Center

March 14, 2023

Today, we are pleased to roll out our latest feature for Family Center, Content Controls, which allow parents to limit the type of content their teens can watch on Snapchat...

Introducing the Digital Well-Being Index

February 6, 2023

On the 20th anniversary of Safer Internet Day, we are releasing our inaugural Digital Well-Being Index, a measure of Generation Z’s online psychological well-being...

Data Privacy Day: Learn More About Snap's New Privacy and Safety Hub & Privacy Settings

January 26, 2023

In honor of Data Privacy Day, we recently launched our Privacy and Safety Hub – values.snap.com – a new one-stop-shop housing all our privacy and safety materials and policies under one roof...

How We Work with Law Enforcement Authorities

January 24, 2023

In this post, we want to share some helpful information about how we work together with law enforcement officials and authorities to help keep our community safe...