คู่มือของชุมชน
อัปเดต: มกราคม 2024

พวกเราที่ Snap มีส่วนร่วมในการพัฒนามนุษย์โดยการสนับสนุนให้ผู้คนแสดงออก ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน เรียนรู้เกี่ยวกับโลก และสนุกสนานไปด้วยกัน เราสร้างคู่มือของชุมชนเหล่านี้เพื่อสนับสนุนภารกิจของเราโดยกระตุ้นการแสดงออกในวงที่กว้างที่สุด ในขณะที่มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าเหล่า Snapchatter จะสามารถใช้บริการของเราได้อย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน เราต้องการทำให้สมาชิกทุกคนในชุมชนของเรามีความเข้าใจในคู่มือเหล่านี้อย่างชัดเจน โปรดทราบว่าสำหรับการเข้าร่วมกับชุมชนของเรา คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี

คู่มือเหล่านี้ใช้กับเนื้อหาทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, AI สร้างข้อมูล, ลิงก์หรือไฟล์แนบ, อีโมจิ, เลนส์และเครื่องมือสร้างสรรค์อื่นๆ) หรือพฤติกรรมบน Snapchat และกับ Snapchatter ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เรามีความละเอียดอ่อนต่อเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่เสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อ Snapchatter และสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอย่างทันทีและถาวรต่อผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมดังกล่าว คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราพิจารณาว่าเป็นอันตรายร้ายแรง และวิธีที่เราจะดำเนินการนั้นอยู่ที่นี่

Snap นำเสนอฟีเจอร์ AI สร้างข้อมูลผ่านบริการของเรา เราใช้การป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรักษาเนื้อหา AI สร้างข้อมูลให้สอดคล้องกับคู่มือของชุมชนของเรา และเราคาดหวังให้ผู้ใช้ Snapchat ใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการบังคับใช้ที่เหมาะสมกับบัญชีที่ใช้ AI เพื่อละเมิดคู่มือของชุมชนของเรา ซึ่งอาจรวมถึงการยกเลิกบัญชี

ผู้ลงโฆษณาและพันธมิตรสื่อใน Discover เห็นด้วยกับคู่มือเพิ่มเติม รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับเนื้อหาของพวกเขานั้นมีความถูกต้อง และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม ผู้พัฒนาจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎระเบียบเพิ่มเติมเช่นกัน

เราได้สรุปกฎเฉพาะสำหรับเนื้อหาที่ต้องห้ามบน Snapchat ไว้ ณ ที่นี้และในข้อกำหนดการให้บริการของเรา และเราทำงานเพื่อให้แน่ใจว่ากฎเหล่านี้ได้รับการปรับใช้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อใช้กฎระเบียบเหล่านี้ เราจะพิจารณาถึงธรรมชาติของเนื้อหา รวมถึงว่าเนื้อหานั้นน่าสนใจเพียงพอที่จะเป็นข่าวได้ เป็นข้อเท็จจริง หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง สังคม หรือข้อกังวลอื่นๆ ของชุมชนของเราหรือไม่ บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราคัดกรองเนื้อหาและบังคับใช้นโยบายของเราจะอยู่ที่นี่ เรายังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่มือของชุมชนของเรา ผ่านหัวข้อด้านล่างดังต่อไปนี้

เราต้องการให้ Snapchat เป็นประสบการณ์ที่ปลอดภัยและมอบพลังบวกให้กับทุกๆ คน เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวในการตัดสินว่าเนื้อหาและพฤติกรรมใดขัดกับเจตนารมณ์ของกฎของเรา

เนื้อหาทางเพศ

 • เราห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก รวมถึงการแบ่งปันรูปภาพที่แสดงการแสวงหาประโยชน์หรือการล่อลวงละเมิดทางเพศเด็ก การล่อล่วงเยาวชนเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (กรูมมิ่ง) หรือการบังคับข่มขู่ทางเพศ (sextortion) หรือการสื่อถึงเยาวชนในทางเพศ เรารายงานทุกกรณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเด็กไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีที่พยายามเข้าร่วมการกระทำเหล่านี้เช่นกัน ห้ามโพสต์ บันทึก ส่ง ส่งต่อ เผยแพร่ หรือร้องขอภาพเปลือยหรือเนื้อหาที่แสดงออกทางเพศที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ซึ่งรวมถึงการส่งหรือการบันทึกภาพรูปแบบดังกล่าวของตนเองเช่นกัน)

 • เราห้ามไม่ให้มีการโปรโมท เผยแพร่ หรือแบ่งปันเนื้อหาลามกอนาจาร รวมถึงกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกหรือการปฏิสัมพันธ์ทางเพศ (ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์)

 • การให้นมหรือการปรากฏให้เห็นถึงความเปลือยเปล่าอื่นๆ ในบริบทที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศนั้นอนุญาตให้กระทำได้

 • คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและเนื้อหาที่ละเมิดคู่มือของชุมชนของเราจะอยู่ที่นี่

การคุกคามและการกลั่นแกล้ง

 • เราห้ามมิให้มีการกลั่นแกล้งหรือการข่มขู่ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ทั้งนี้ให้ขยายรวมถึงการคุกคามทางเพศทุกรูปเเบบ ซึ่งรวมถึงการส่งรูปภาพที่ล่อแหลม ส่อไปในทางเพศ หรือโป๊เปลือยที่ไม่ได้มีการร้องขอไปให้กับผู้ใช้รายอื่น หากมีคนบล็อกคุณ คุณจะไม่สามารถติดต่อเขาจากบัญชี Snapchat อื่นได้

 • ไม่อนุญาตการแบ่งปันภาพของบุคคลในพื้นที่ส่วนตัว เช่น ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องล็อกเกอร์ หรือสถานพยาบาล โดยปราศจากการรับรู้และความยินยอมของผู้ที่อยู่ในภาพ เช่นเดียวกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยปราศจากการรับรู้และความยินยอมของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการแบ่งปันภาพหรือข้อมูลดังกล่าวด้วยเหตุผลเพื่อการก่อกวน (เช่น "doxxing")

 • หากใครบางคนอยู่ใน Snap ของคุณและขอให้คุณลบออก โปรดทำทันที! โปรดเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

 • โปรดอย่าคุกคาม Snapchatter รายอื่นด้วยการใช้กลไกการรายงานของเราในทางที่ผิด เช่น การรายงานเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตโดยจงใจ

 • คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งและการก่อกวนที่ละเมิดคู่มือของชุมชนของเราจะอยู่ที่นี่

การข่มขู่ ความรุนแรง และอันตราย

 • ห้ามการสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่รุนแรงหรืออันตราย ห้ามข่มขู่หรือสร้างความรู้สึกกลัวให้แก่บุคคล กลุ่ม หรือทรัพย์สินของผู้อื่น

 • ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพ Snap ที่มีความรุนแรงที่ไม่จำเป็นหรือมีลักษณะกราฟิก รวมถึงการทารุณสัตว์

 • เราไม่อนุญาตให้ยกย่องการทำร้ายตนเอง รวมถึงสนับสนุนการทำร้ายตนเอง การฆ่าตัวตาย หรือพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ

 • คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยคุกคาม ความรุนแรง และอันตรายที่ละเมิดคู่มือของชุมชนของเราจะอยู่ที่นี่

ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงที่อันตราย

 • เราห้ามไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการประสงค์ร้าย เช่น การปฏิเสธการมีเหตุการณ์ที่น่าสลดใจ การกล่าวอ้างทางการแพทย์ที่ไม่มีมูล การบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของกระบวนการของพลเมือง หรือการบิดเบือนเนื้อหาเพื่อจุดประสงค์ที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด (ไม่ว่าจะผ่าน AI สร้างข้อมูลหรือผ่านการตัดต่อหลอกลวง)

 • เราห้ามมิให้แอบอ้างเป็นใครบางคน (หรือบางอย่าง) ที่คุณไม่ใช่ หรือพยายามหลอกลวงผู้อื่นเกี่ยวกับตัวตนของคุณ ซึ่งรวมถึงการแอบอ้างเป็นเพื่อนของคุณ คนดัง บุคคลสาธารณะ แบรนด์ หรือบุคคลใดๆ องค์กรใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายหรือที่ไม่ใช่เพื่อการเสียดสี

 • เราห้ามสแปม รวมถึงเนื้อหาที่จ่ายเงินหรือสนับสนุนที่ไม่เปิดเผย การส่งเสริมการขายแบบจ่ายตามผู้ติดตามหรือแผนการเติบโตของผู้ติดตามอื่นๆ การส่งเสริมการขายแอปพลิเคชันสแปม หรือการส่งเสริมการขายการตลาดหลายระดับหรือแผนการปิรามิด

 • เราห้ามการฉ้อโกงและการทำพฤติกรรมหลอกลวงใดๆ รวมถึงโปรโมชันของสินค้าหรือบริการที่หลอกลวง เนื้อหาที่โปรโมทความร่ำรวยในเวลาอันรวดเร็ว หรือการเลียนแบบ Snapchat หรือ Snap Inc.

 • คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาเท็จหรือหลอกลวงที่เป็นอันตรายซึ่งละเมิดคู่มือของชุมชนของเราจะอยู่ที่นี่

กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือได้รับการควบคุม

 • อย่าใช้ Snapchat เพื่อส่งหรือโพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ หรือสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ ซึ่งรวมถึงการโปรโมท การเอื้ออำนวย หรือการเข้าร่วมในอาชญากรรม เช่น การซื้อ การจำหน่าย การแลกเปลี่ยน หรือการเอื้ออำนวยการจำหน่ายยาที่ผิดกฎหมายหรืออยู่ภายใต้การควบคุม ของเถื่อน (เช่น รูปภาพที่แสดงการแสวงหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก) อาวุธ หรือเอกสารหรือสินค้าปลอมแปลง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการส่งเสริมหรืออำนวยความสะดวกในรูปแบบของการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ รวมถึงการค้าประเวณี การค้าแรงงาน หรือการค้ามนุษย์อื่นๆ

 • เราห้ามการสนับสนุนสินค้าหรืออุตสาหกรรมควบคุมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการพนัน ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า และแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาต

 • คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือมีการควมคุมที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งละเมิดคู่มือของชุมชนของเราจะอยู่ที่นี่

เนื้อหาแสดงความเกลียดชัง ลัทธิก่อการร้าย และลัทธิหัวรุนแรง

 • เราห้ามองค์กรก่อการร้าย กลุ่มหัวรุนแรง และกลุ่มที่สร้างความเกลียดชังไม่ให้ใช้แพลตฟอร์มของเรา เราไม่ยอมรับเนื้อหาที่สนับสนุนหรือส่งเสริมลัทธิการก่อการร้ายหรือลัทธิหัวรุนแรง

 • ห้ามใช้คำพูดหรือเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง ที่ดูหมิ่น ทำลายชื่อเสียง หรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติหรือการใช้ความรุนแรงเนื่องจากเชื้อชาติ สีผิว วรรณะ เผ่าพันธุ์ ชาติกำเนิด ศาสนา รสนิยมทางเพศ เพศ เอกลักษณ์ทางเพศ ความพิการ หรือสถานะทหารผ่านศึก สถานะการเข้าเมือง สถานะสังคม-เศรษฐกิจ อายุ น้ำหนัก หรือสถานะการตั้งครรภ์

 • คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาแสดงความเกลียดชัง ลัทธิก่อการร้าย และลัทธิหัวรุนแรงที่ละเมิดคู่มือของชุมชนของเราจะอยู่ที่นี่


โปรดจดจำไว้ว่าคุณสามารถส่งรายงานไปยังทีมความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของเราได้อยู่เสมอโดยการใช้ฟีเจอร์การรายงานภายในแอปของเรา หรือโดยการกรอกแบบฟอร์มนี้ (ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรายงานข้อกังวลได้ ไม่ว่าคุณจะมีบัญชี Snapchat หรือไม่ก็ตาม) เราตรวจสอบรายงานเหล่านี้เพื่อพิจารณาการละเมิดคู่มือเหล่านี้ หากคุณละเมิดคู่มือของชุมชนเหล่านี้ เราอาจต้องลบเนื้อหาที่ฝ่าฝืนออก ยกเลิกหรือจำกัดการมองเห็นบัญชีของคุณ และ/หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เรายังส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์ หากบัญชีของคุณถูกยกเลิกเนื่องจากการละเมิดคู่มือเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถใช้ Snapchat ได้อีก หรือหลีกเลี่ยงการยกเลิกนี้ได้

Snap ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนและจำกัดการเข้าถึงบัญชีสำหรับผู้ใช้ที่เรามีเหตุผลตามดุลพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวให้เชื่อได้ว่าก่ออันตรายต่อผู้อื่นไม่ว่าในหรือนอก Snapchat สิ่งเหล่านี้รวมไปถึงผู้นำของกลุ่มที่สร้างความเกลียดชังหรือองค์กรก่อการร้าย บุคคลที่เป็นที่รู้จักจากการปลุกระดมการใช้ความรุนแรง การปลุกปั่นให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้อื่น หรือพฤติกรรมที่เราเชื่อว่าก่อภัยต่อชีวิตมนุษย์ ในการประเมินพฤติกรรมดังกล่าว เราอาจพิจารณาคำแนะนำจากแหล่งอื่นๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในการกำหนดว่าจะทำการลบบัญชีหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีหรือไม่

โปรดไปที่ศูนย์ความปลอดภัยของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ Snapchat ที่ซึ่งคุณจะพบคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดการประสบการณ์ Snapchat ของคุณ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ เช่น อัปเดตการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเลือกผู้ที่สามารถเห็นเนื้อหาของคุณ และบล็อกผู้ใช้รายอื่น