ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงที่เป็นอันตราย

ซีรีส์คำอธิบายคู่มือของชุมชน

อัปเดต: สิงหาคม 2023

 • เราห้ามไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการประสงค์ร้าย เช่น การปฏิเสธการมีเหตุการณ์ที่น่าสลดใจ การกล่าวอ้างทางการแพทย์ที่ไม่มีมูล การบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของกระบวนการของพลเมือง หรือการบิดเบือนเนื้อหาเพื่อจุดประสงค์ที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด

 • เราห้ามมิให้แอบอ้างเป็นใครบางคน (หรือบางอย่าง) ที่คุณไม่ใช่ หรือพยายามหลอกลวงผู้อื่นเกี่ยวกับตัวตนของคุณ ซึ่งรวมถึงการแอบอ้างเป็นเพื่อนของคุณ คนดัง แบรนด์ หรือองค์กรอื่นๆ

 • เราไม่อนุญาตสแปมและการหลอกลวง รวมถึงการเลียนแบบ Snapchat หรือ Snap Inc.ภาพรวม


การทำหน้าที่ของเราในการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่ Snap การหลอกลวงนั้นมาในหลายรูปแบบ และเราทราบดีว่าการหลอกลวงเหล่านี้สามารถทำลายความน่าเชื่อถือ และเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ Snapchatter นโยบายของเรามีจุดประสงค์หลักเพื่อลดการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิด และปกป้องผู้ใช้จากการฉ้อโกงและสแปมในหลากหลายสถานการณ์


สิ่งที่คุณจะได้พบ


คู่มือของชุมชนของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงที่เป็นอันตรายนั้นครอบคลุมสาระสำคัญสองหมวดหมู่ด้วยกันคือ: (1) ข้อมูลเท็จ และ (2) พฤติกรรมการฉ้อโกงหรือสแปม


1. ข้อมูลเท็จ


เนื้อหาที่บิดเบือนข้อเท็จจริงนั้นสามารถส่งผลที่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้และสังคมได้ เราทราบว่าในบางครั้งอาจเป็นไปได้ยากที่จะสามารถแยกแยะว่าอะไรคือความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นกรณีข่าวด่วนที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว หรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ หรือเรื่องระดับโลกที่มีความซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ นโยบายของเราจึงมุ่งเน้นไม่เพียงแต่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือการชักจูงไปในทางที่ผิดของข้อมูลเท่านั้น แต่ตรวจสอบความอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากข้อมูลเช่นกัน

ยังมีข้อมูลอีกหลายประเภทที่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยสามารถก่อให้เกิดอันตรายรูปแบบใหม่ได้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ทีมของเราได้ดำเนินการกับเนื้อหาที่มีการชักจูงไปในทางที่ผิดหรือไม่เป็นความจริง ไม่ว่าการบิดเบือนข้อเท็จจริงเหล่านั้นจะมีเจตนาโดยตรงหรือไม่ ด้วยวิธีนี้ นโยบายของเรานั้นสามารถดำเนินการต่อภัยคุกคามจากข้อมูลได้ทุกรูปแบบ รวมถึงข้อมูลที่ผิด ข้อมูลบิดเบือน ข้อมูลที่เกินกว่าความจริง และสื่อที่ชักจูงไปทางใดทางหนึ่ง

ตัวอย่างของประเภทข้อมูลที่เราจัดว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นภัยอันตรายเป็นพิเศษนั้นรวมถึง:

 • เนื้อหาที่ปฏิเสธการมีอยู่ของเหตุการณ์โศกนาฏกรรม เราห้ามเนื้อหาที่สร้างข้อพิพาท เช่นที่เกี่ยวกับฮอโลคอสต์ หรือการปฏิเสธการเกิดขึ้นของเหตุยิงกันในโรงเรียนประถมแซนดีฮุก การบิดเบือนความจริงและทฤษฎีสมคบคิดที่ไม่มีมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความรุนแรงและความเกลียดชัง รวมถึงทำร้ายผู้ใช้ที่ชีวิตและครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

 • เนื้อหาที่ส่งเสริมการกล่าวอ้างข้อมูลทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการยืนยัน เราปฏิเสธเนื้อหาที่แนะนำการบำบัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโควิด 19 ที่ไม่ผ่านการทดสอบ หรือที่แสดงถึงทฤษฎีสมคบคิดที่ไม่มีมูลเกี่ยวกับวัคซีน ในขณะที่วงการยานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และหน่วยงานสาธารณสุขนั้นมีการปรับเปลี่ยนคำแนะนำต่างๆ อยู่สม่ำเสมอ องค์กรที่เชื่อถือได้เหล่านี้จะได้ถูกอ้างอิงให้เป็นมาตรฐานและมีหน้าที่รับผิดชอบ และเราอาจใช้องค์กรเหล่านี้เพื่อตั้งเป็นเกณฑ์การออกคำแนะนำด้านสุขภาพและการแพทย์ที่เชื่อถือได้

 • เนื้อหาที่บ่อนทำลายความสมบูรณ์ของกระบวนการของพลเมือง การเลือกตั้ง หรือกระบวนการของพลเมืองต่างๆ นั้นมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสังคมให้มีความเคารพในสิทธิ์ของกันและกัน และเป็นเป้าหมายสำคัญที่ใช้ในการบิดเบือนข้อมูลต่างๆ ในการปกป้องสภาพแวดล้อมข้อมูลรอบๆ เหตุการณ์ดังกล่าว เราบังคับใช้นโยบายของเรากับประเภทภัยคุกตามต่อกระบวนการของพลเมืองดังต่อไปนี้:

  • การก่อกวนทางกระบวนการ: ข้อมูลเท็จที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งจริงหรือกระบวนการของพลเมือง เช่นบิดเบือนวันที่และเวลาสำคัญ หรือคุณสมบัติตามข้อกำหนดในการเข้าร่วม

  • การก่อกวนการเข้าร่วม: เนื้อหาที่รวมถึงการข่มขู่ความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือการปล่อยข่าวลือเพื่อขัดขวางการเข้าร่วมในการเลือกตั้ง หรือกระบวนการของพลเมือง

  • การเข้าร่วมที่ฉ้อโกงหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย: เนื้อหาที่เจตนาให้ผู้คนหลงเชื่อให้ทำการเข้าร่วมกระบวนการของพลเมืองหรือทำการทิ้งหรือทำลายบัตรลงคะแนนอย่างผิดกฎหมาย

  • ทำลายความชอบธรรมของกระบวนการของพลเมือง: เนื้อหาที่เจาะจงทำลายความชอบธรรมของสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยโดยใช้การกล่าวอ้างที่เป็นความเท็จหรือที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง เป็นต้น


นโยบายของเราที่ห้ามข้อมูลเท็จซึ่งเป็นอันตรายนั้นได้รับการสนับสนุนจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยพิเศษ และกฎการโฆษณาที่จำกัดแนวโน้มการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โปรโมทความโปร่งใส และยกระดับบทบาทการตรวจสอบรับรองบนแพลตฟอร์ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่สถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มของเราสนับสนุนวัตถุประสงค์เหล่านี้ โปรดเข้าไปที่บล็อกโพสต์นี้

2. พฤติกรรมการฉ้อโกงหรือสแปม

การฉ้อโกงและการสแปมนั้นอาจนำพาอันตรายด้านการเงิน ความเสี่ยงความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือแม้แต่ความเสียหายทางกฎหมายแก่ Snapchatter อย่างมีนัยยะ (รวมถึงประสบการณ์ที่สร้างความรำคาญใจและไม่น่าพึงประสงค์) เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ เรามีการห้ามการปฏิบัติที่หลอกลวงที่บ่อนทำลายความน่าเชื่อถือในชุมชนของเรา

การปฏิบัติที่ต้องห้ามจะรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมการหลอกลวงทุกรูปแบบ เช่น กลเม็ดรวยทางลัด เนื้อหาประเภทจ่ายเงินที่ไม่ผ่านการรับรองหรือเปิดเผย และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลอกลวง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ เอกสาร หรือใบรับรองปลอม เรายังห้ามการโปรโมท "จ่ายเงินสำหรับผู้ติดตาม" หรือการเพิ่มยอดผู้ติดตาม การโปรโมทแอปพลิเคชันที่เป็นสแปม และการโปรโมทการขยายเครือข่ายผู้บริโภค (MLM) หรือธุรกิจแบบพีระมิด นอกจากนี้ เรายังห้ามการฟอกเงิน (รวมถึงการโอนเงินและการรับโอนเงินแทน) ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงการรับและการโอนเงินที่ได้รับมาโดยมิชอบหรือไม่ทราบแหล่งที่มาในนามของบุคคลอื่น การส่งเงินหรือบริการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย และการชักชวนและส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว

สุดท้าย นโยบายของเราห้ามการแสร้งเป็นผู้อื่น (หรือสิ่งอื่น) หรือพยายามที่จะหลอกลวงผู้อื่นเกี่ยวกับตัวตนของคุณ ซึ่งรวมถึงการแอบอ้างเป็นเพื่อนของคุณ คนดัง แบรนด์ หรือองค์กรอื่นๆ กฎเหล่านี้ยังหมายความว่าการเลียนแบบแบรนด์ Snapchat หรือ Snap Inc. นั้นเป็นสิ่งที่ไม่โอเค


วิธีที่เราบังคับใช้นโยบายเหล่านี้


เนื้อหาที่ละเมิดกฎระเบียบของเราต่อข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่หลอกลวงที่เป็นอันตรายจะถูกลบออก ผู้ใช้ที่แบ่งปัน โปรโมท หรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีการละเมิดจะถูกแจ้งเตือนถึงการละเมิดดังกล่าว และผู้ใช้ที่ทำการละเมิดนโยบายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะถูกจำกัดการเข้าถึงบัญชี

ในปี 2565 เราได้ขยายหมวดเมนูการรายงานสำหรับข้อมูลเท็จเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสังคม การเมือง และสุขภาพได้อย่างเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น โปรดแบ่งปันกับเราเมื่อคุณหรือบุคคลใดถูกแอบอ้างโดยผู้อื่น หรือหากคุณพบกับการสแปมหรือข้อมูลที่ผิด เมื่อเราได้รับรายงาน ทีมความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของเราจะดำเนินการกำจัดการแอบอ้างเป็นผู้อื่นหรือป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตรายไม่ให้คงอยู่ต่อไป


หน้าแพลตฟอร์มที่มีการเข้าถึงสูงของเรา เช่น Spotlight และ Discover เรามีการดำเนินการในเชิงรุกเพื่อคัดกรองเนื้อหาและโปรโมทข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ แต่เรายังให้คุณค่าแก่คำติชมและรายงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เป็นอันตรายที่คุณอาจพบเห็นบนหน้าต่างๆ ซึ่งช่วยทำให้เราตระหนักถึงความผิดพลาดในกระบวนการของเราเพื่อรักษาให้พื้นที่นี้ปราศจากข้อมูลที่เป็นอันตรายข้อคิด


การทำหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้นั้นยังถือเป็นหน้าที่อันดับหนึ่งของเราในบริษัท และเราจะยังคงสำรวจแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้อง Snapchatter จากความเสี่ยงภัยอันตรายจากเนื้อหาที่เป็นเท็จหรือหลอกลวง

ในขณะที่เรายังคงพยายามต่อไป เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่โปร่งใสเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแนวทางของเรา ผ่านการรายงานความโปร่งใสของเรา เราให้ข้อมูลระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อข้อมูลเท็จทั่วโลก และเราวางแผนที่จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดต่างๆ ผ่านรายงานของเราในอนาคต

เรามุ่งมั่นที่จะปรับการดำเนินการของนโยบายของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความสามารถของเราในการจัดการกับเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่อันตรายได้ และเรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้นำที่หลากหลายจากชุมชนความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้พัฒนาไปตามวัตถุประสงค์เหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัย โปรดไปที่ฮับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเรา