Communityrichtlijnen
Bijgewerkt: januari 2024

Hier bij Snap leveren we een bijdrage aan de vooruitgang van de mens. Dat doen we door mensen in staat te stellen om zich uit te drukken, in het moment te leven, meer over de wereld te weten te komen en samen plezier te beleven. We hebben deze communityrichtlijnen opgesteld, zodat iedereen zich zo vrij mogelijk kan uitdrukken. Tegelijkertijd streven we ernaar dat Snapchatters onze diensten elke dag veilig kunnen gebruiken. We willen dat deze richtlijnen zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn voor alle leden van onze community. Houd er rekening mee dat je minstens 13 jaar oud moet zijn om lid te kunnen worden van onze community.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle content (waaronder alle vormen van communicatie, zoals tekst, afbeeldingen, generatieve AI, links of bijlagen, emoji's, Lenzen en andere creatieve tools) of gedrag op Snapchat en op alle Snapchatters, in gelijke mate. We zijn bijzonder gevoelig voor content en gedrag dat een risico op ernstige schade inhoudt voor Snapchatters, en behouden ons het recht voor om onmiddellijke, permanente actie te ondernemen tegen gebruikers die dergelijk gedrag vertonen. Aanvullende richtlijnen over wat we beschouwen als ernstige schade en op welke manier we hiertegen actie ondernemen, vind je hier.

Snap biedt generatieve AI-functies via onze services. Onze veiligheidsmaatregelen zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat generatieve AI content in overeenstemming blijft met onze Communityrichtlijnen. We verwachten dat Snapchatters op een verantwoorde manier gebruik maken van AI. We behouden ons het recht voor om passende handhavingsmaatregelen te nemen tegen accounts die AI gebruiken om onze Communityrichtlijnen te schenden. Wat mogelijk tot de beëindiging van een account kan leiden.

De adverteerders en mediapartners in Discover gaan akkoord met de aanvullende richtlijnen, waaronder de vereiste dat de inhoud correct is en, indien nodig, wordt gecontroleerd op feiten. Ontwikkelaars zijn ook onderhevig aan aanvullende regels.

We hebben hier en in onze Servicevoorwaarden specifieke regels voor content die verboden is op Snapchat, en we werken eraan om ervoor te zorgen dat deze regels consequent worden toegepast. Bij het toepassen van deze regels houden we rekening met de aard van de content, inclusief of deze nieuwswaardig en feitelijk is en betrekking heeft op een kwestie van politiek, sociaal of ander algemeen belang voor onze gemeenschap. Bijkomende uitleg over hoe we content modereren en ons beleid handhaven, vind je hier. We bieden ook links naar meer gedetailleerde informatie over onze Communityrichtlijnen in elk van de onderstaande secties.

We willen dat Snapchat een veilige en positieve ervaring is voor iedereen. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te beslissen welke content of welk gedrag in strijd is met de geest van onze regels.

Seksuele content

 • Wij verbieden elke activiteit waarbij sprake is van seksuele uitbuiting of misbruik van een minderjarige, waaronder het delen van beeldmateriaal van seksuele uitbuiting of misbruik van kinderen, grooming of seksuele afpersing (sextortion), of de seksualisering van kinderen. Wij melden alle geïdentificeerde gevallen van seksuele uitbuiting van kinderen, inclusief pogingen daartoe, aan de autoriteiten. Nooit naakt of seksueel expliciet materiaal plaatsen, opslaan, verzenden, doorsturen, verspreiden of vragen naar of van iemand onder de 18 jaar (dit heeft ook betrekking op dergelijke beelden van jezelf).

 • We verbieden het promoten, verspreiden, of delen van pornografische content, evenals commerciële activiteiten die verband houden met pornografie of seksuele interacties (online of offline).

 • Borstvoeding en andere afbeeldingen van naaktheid in een niet-seksuele context zijn over het algemeen toegestaan.

 • Aanvullende richtlijnen over seksueel gedrag en content die onze Communityrichtlijnen schendt, vind je hier.

Lastigvallen of pesten

 • Elke vorm van pesten of lastigvallen is verboden. Dit geldt voor alle vormen van seksuele intimidatie, met inbegrip van het sturen van ongewenste expliciete, suggestieve of naaktbeelden naar andere gebruikers. Als iemand je blokkeert, dan mag je geen contact zoeken via een ander Snapchat-account.

 • Het delen van foto's van een persoon in een privéruimte - zoals een badkamer, slaapkamer, kleedkamer of medische faciliteit - zonder hun medeweten en toestemming is verboden, net als het delen van privégegevens van een andere persoon zonder hun medeweten en toestemming of met het oog op lastigvallen (bijv, 'doxxing').

 • Als iemand in je Snap staat en je vraagt deze te verwijderen, doe dit dan. Respecteer de privacy van anderen.

 • Val ook geen andere Snapchatter lastig door misbruik te maken van onze meldingsmechanismen, zoals het opzettelijk melden van content die is toegestaan.

 • Aanvullende richtlijnen over hoe pesten en lastigvallen onze Communityrichtlijnen schenden, vind je hier.

Bedreigingen, geweld en leed toebrengen

 • Het is verboden gewelddadig of gevaarlijk gedrag aan te moedigen of te vertonen. Intimideren of dreigen een persoon, een groep mensen of iemands eigendom leed of schade toe te brengen is verboden.

 • Foto's van zinloos of expliciet geweld, inclusief dierenmishandeling, zijn niet toegestaan.

 • Wij staan de verheerlijking van zelfbeschadiging niet toe, inclusief het aanmoedigen van zelfverwonding, zelfmoord of eetstoornissen.

 • Aanvullende richtlijnen over bedreigingen, geweld, en schade die onze Communityrichtlijnen schenden, vind je hier.

Schadelijke valse of misleidende informatie

 • We verbieden het verspreiden van valse informatie die schadelijk of kwaadwillig is, zoals het ontkennen van tragische gebeurtenissen, ongegronde medische claims, het ondermijnen van de integriteit van burgerlijke processen, of het manipuleren van content voor valse of misleidende doeleinden (hetzij door generatieve AI of door bedrieglijke bewerking).

 • Het is niet toegelaten om je als iets of iemand anders voor te doen, of mensen te misleiden over je identiteit. Dit omvat het imiteren van vrienden, beroemdheden, publieke figuren, merken, of andere mensen of organisaties voor schadelijke, niet-satirische doeleinden.

 • We verbieden spam, inclusief niet-openbaar gemaakte betaalde of gesponsorde content, pay-for-follower promoties of andere regelingen voor volgersgroei, de promotie van spamapplicaties of de promotie van multilevel marketing of piramideprogramma's.

 • We verbieden fraude of andere misleidende praktijken, inclusief het promoten van frauduleuze goederen of diensten of word-snel-rijk-constructies, of het imiteren van Snapchat of Snap Inc.

 • Aanvullende richtlijnen over schadelijke valse of bedrieglijke content die onze Communityrichtlijnen schendt, vind je hier.

Illegale of gereguleerde activiteiten

 • Gebruik Snapchat niet om content te sturen of te plaatsen die illegaal is in jouw rechtsgebied, of voor illegale activiteiten. Dit omvat het bevorderen, vergemakkelijken of deelnemen aan criminele activiteiten, zoals het kopen, verkopen, ruilen of vergemakkelijken van de verkoop van illegale of gereglementeerde drugs, smokkelwaar (zoals beeldmateriaal van seksuele uitbuiting of seksueel misbruik van kinderen), wapens of nagemaakte goederen of documenten. Het omvat ook het bevorderen of vergemakkelijken van elke vorm van uitbuiting, inclusief vrouwenhandel, handel in dwangarbeiders, of andere mensenhandel.

 • Wij verbieden de illegale promotie van gereglementeerde goederen of industrieën, met inbegrip van ongeoorloofde promotie van gokken, tabak of vape-producten, en alcohol.

 • Aanvullende richtlijnen over verboden illegale of gereglementeerde activiteiten die onze Communityrichtlijnen schenden, vind je hier.

Haatdragende content, terrorisme en gewelddadig extremisme

 • Terroristische organisaties, gewelddadige extremisten en haatgroepen mogen ons platform niet gebruiken. Wij tolereren geen content die terrorisme of gewelddadig extremisme aanprijst of bevordert.

 • Haatzaaien of content die vernedert, belastert of aanzet tot discriminatie of geweld op grond van ras, huidskleur, kaste, etniciteit, nationale afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, handicap, of veteranenstatus, immigratiestatus, sociaaleconomische status, leeftijd, gewicht of zwangerschapsstatus is verboden.

 • Aanvullende richtlijnen over haatdragende content, terrorisme en gewelddadig extremisme dat onze Communityrichtlijnen schendt, vind je hier.


Vergeet niet dat je altijd een rapport kunt indienen bij ons veiligheids- en vertrouwensteam via onze in-app rapportagefuncties of door het invullen van dit formulier (waarmee je een probleem kunt melden, of je nu een Snapchat-account hebt of niet). Wij onderzoeken deze rapporten om vast te stellen of deze richtlijnen zijn geschonden. Als je deze Community richtlijnen overtreedt, kunnen we de betreffende inhoud verwijderen, je account beëindigen of de zichtbaarheid ervan beperken, alsook eventueel de politie inschakelen. We geven ook informatie door aan de wetshandhaving wanneer activiteiten een directe bedreiging vormen voor mensenlevens. Als je account wordt beëindigd wegens het schenden van deze richtlijnen, dan mag je Snapchat niet opnieuw gebruiken of deze beëindiging op enigerlei wijze omzeilen.

Snap behoudt zich het recht voor de toegang tot een account te verwijderen of te beperken voor gebruikers van wie wij naar eigen goeddunken denken dat ze een gevaar vormen voor anderen, op of buiten Snapchat. Daartoe behoren leiders van haatgroepen en terroristische organisaties, personen met een reputatie voor het aanzetten tot geweld, of het toebrengen van ernstig leed aan anderen, of gedrag dat naar onze mening een bedreiging vormt voor mensenlevens. Bij het evalueren van dergelijk gedrag kunnen we advies uit andere bronnen overwegen, zoals deskundigen ter zake of wetshandhavers, om te bepalen of we toegang tot het account moeten verwijderen of beperken.

Ga naar ons Safety Center voor meer informatie over veiligheid op Snapchat. Daar vind je gedetailleerde instructies over hoe je je Snapchatervaring kunt beheren, waaronder het bijwerken van je privacy-instellingen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen wie je inhoud kan zien, en je kunt andere gebruikers blokkeren.