Rapport tat-Trasparenza
1 ta' Lulju 2023 – 31 ta' Diċembru 2023

Maħruġ:

25 ta' April 2024

Mibdul:

25 ta' April 2024

Biex nagħtu ħarsa iktar fil-fond lejn il-ħidma għas-sigurtà u x-xorta u l-għadd ta' kontenut irrappurtat fuq il-pjattaforma ta' Snap, noħorġu dar-rapport tat-trasparenza darbtejn fis-sena. Aħna impenjati li nkomplu nagħtu iktar dettalji u informazzjoni dwar is-sigurtà u l-benesseri lill-komunità tagħna u lil dawk kollha li jixtiequ jkunu jafu iktar dwar kif ngħarblu l-kontenut u nwettqu l-politiki tagħna. 

Dar-Rapport tat-Trasparenza jiġbor fih l-informazzjoni dwar it-tieni nofs tas-sena 2023 (bejn l-1 ta' Lulju u l-31 ta' Diċembru). Kif għamilna fir-rapporti kollha ta' qabel, f'dar-rapport qsamna d-dejta dwar l-għadd ta' rapporti li daħlulna mill-app dwar il-kontenut u l-kontijiet li kellna nagħmlu xi ħaġa dwarhom u taħt liema kategorija ta' ksur ta' politika kienu jaqgħu; x'kienet it-tweġiba tagħna għat-talbiet mill-forzi taż-żamma tal-ordni u tal-gvernijiet; u l-għemil li wettaqna maqsum pajjiż b'pajjiż.

Din id-darba żidna wkoll xi dettalji ġodda b'rabta mat-titjib li dejjem qed nagħmlu fir-rapporti tat-trasparenza tagħna. 

L-ewwel nett wessajna t-tabella ewlenija tagħna u issa nagħtu wkoll id-dettalji tar-rapporti li daħlulna dwar it-Terroriżmu u l-Estremiżmu Vjolenti u l-Isfruttament u l-Abbuż Sesswali fuq it-Tfal (CSEA) u x'għamilna dwarhom. Fir-rapporti ta' qabel konna qed naqsmu l-informazzjoni dwar il-kontijiet li ħassarna b'rabta ma' dax-xorta ta' ksur f'taqsimiet oħra. Se nkomplu nagħtu l-informazzjoni dwar l-għemil li nkunu wettaqna minn rajna u dak li nkunu wettaqna wara li jidħlilna rapport b'rabta mal-Isfruttament u l-Abbuż Sesswali fuq it-Tfal u r-rapporti li għaddejna lin-NCMEC f'taqsima apposta. 

It-tieni nett tajna iktar tagħrif dwar l-appelli, fosthom l-għadd ta' appelli li daħlulna u l-kontenut li erġajna tellajna fuq il-pjattaforma b'rabta mat-twettiq tar-Regoli tal-Komunità tagħna. 

Fl-aħħar nett wessajna t-taqsima tal-Unjoni Ewropea tagħna biex nagħtu iktar dettalji dwar dak li Snap qed tagħmel ġewwa l-UE. Dan billi qed noħorġu r-Rapport tat-Trasparenza tagħna kif mitlub mill-ASD u l-kejl marbut mat-tiftix tal-kontenut tal-Isfruttament u l-Abbuż Sesswali fuq it-Tfal.

Għal iktar informazzjoni dwar il-politiki tagħna għall-ġlieda kontra l-ħsarat fuq l-internet u l-ħsibijiet tagħna ta' kif inkomplu ntejbu r-rapporti tagħna, jekk jogħġbok aqra l-artiklu li tellajna dal-aħħar fuq il-blogg tas-Sigurtà u l-Impatt dwar dar-Rapport tat-Trasparenza. Iftaħ it-tab Dwar ir-Rapporti tat-Trasparenza li hemm f'qiegħ il-paġna għal iktar materjal dwar is-sigurtàu l-privatezza fuq Snapchat.

Jekk jogħġbok żomm f'moħħok li tista' ssib l-iġded verżjoni ta' dar-Rapport tat-Trasparenza fil-verżjoni reġjonali en-US tas-sit tagħna.

Ħarsa Ġenerali lejn il-Kontenut u l-Kontijiet li Kisru l-Politiki Tagħna

Bejn l-1 ta' Lulju 2023 u l-31 ta' Diċembru 2023, Snap neħħiet 5,376,714 biċċa kontenut minn madwar id-dinja li daħlulna rapport dwarhom u sibna li kienu qed jiksru r-Regoli tal-Komunità tagħna.

Matul daż-żmien li qed nirrappurtaw dwaru sibna li r-Rata tal-Ksur għal Kull Dehra kienet ta 0.01%. Da ifisser li għal kull 10,000 Snap u Storja li ntwerew fuq Snapchat, waħda minnhom kellha xi kontenut li sibna li jikser il-politiki tagħna. Il-ħin medjan biex inneħħu l-kontenut wara li jidħlilna rapport dwaru kien ta' madwar 10 minuti.

Ħarsa lejn il-Kontenut u l-Kontijiet li Kisru l-Politiki Tagħna

L-għadd ta' rapporti u kontenut u kontijiet imneħħija ġeneralment baqa' fl-istess ilma bħas-sitt xhur ta' qabel. Din id--darba rajna żieda ta' madwar 10% fl-għadd ta' rapporti dwar il-kontenut u l-kontijiet.

Matul daż-żmien beda l-ġlied bejn Iżrael u l-Ħamas u għalhekk rajna żieda fil-kontenut li jikser il-politiki tagħna. L-għadd ta' rapporti marbuta mal-kliem ta' mibegħda żied b'madwar 61%, il-kontenut ta' kliem ta' mibegħda li tneħħa żdied b'madwar 97% u l-għadd ta' kontijiet li tneħħew żdied b'madwar 124%. Ir-rapporti u t-tneħħija tal-kontenut u l-kontijiet marbuta mat-Terroriżmu u l-Estremiżmu vjolenti żdiedu wkoll imma dax-xorta ta' kontenut kien marbut ma' inqqas minn 0.1% tal-kontenut u l-kontijiet imneħħija mill-pjattaforma tagħna. Hekk kif qed jiżdied il-ġlied madwar id-dinja, it-timijiet tal-Fiduċja u s-Sigurtà tagħna dejjem għajnejhom miftuħa biex jgħinu nżommu l-pjattaforma ta' Snapchat post sigur. Wessajna wkoll ir-rapporti tat-trasparenza tagħna biex nagħtu iktar informazzjoni kemm għad-dinja kollha kif ukoll maqsuma pajjiż b'pajjiż dwar l-għadd ta' kontenut u kontijiet li neħħejna minħabba l-ksur tal-politika dwar it-Terroriżmu u l-Estremiżmu Vjolenti tagħna. 

Niġġieldu l-Isfruttament u l-Abbuż Sesswali fuq it-Tfal

L-isfruttament sesswali ta' membru tal-komunità tagħna, l-iktar jekk għadu taħt l-età, huwa kontra l-liġi, huwa mistmerr u jmur kontra r-Regoli tal-Komunità tagħna. Għal Snap importanti ħafna li nwaqqfu, nagħrfu u nneħħu l-kontenut tal-Isfruttament u l-Abbuż Sesswali fuq it-Tfal (CSEA) mill-pjattaforma tagħna u għalhekk qed naħdmu qatigħ biex intejbu l-ħiliet tagħna li niġġieldu kontra dar-reati u reati oħra.

Aħna nużaw teknoloġija tal-għarfien attiv, bħat-tqabbil tal-ħexxijiet dettaljati ta' PhotoDNA u Child Sexual Abuse Imagery Match (CSAI) ta' Google biex infittxu l-istampi u l-filmati magħrufa tal-abbuż sesswali fuq it-tfal u nirrappurtawhom, kif titlob il-liġi, lin-National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) tal-Istati Uniti tal-Amerka. In-National Center for Missing and Exploited Children imbagħad, min-naħa tagħha, taħdem mal-forzi taż-żamma tal-ordni tal-pajjiż jew barra l-pajjiż, skont il-ħtieġa.

Fit-tieni nofs tal-2023, minn rajna sibna u neħħejna 59% tal-kontenut li jikser il-politiki tagħna marbuta mal-isfruttament u l-abbuż sesswali fuq it-tfal li daħlulna rapporti dwaru. Dan ifisser tnaqqis ta' 39% meta mqabbel mar-rapport ta' qabel grazzi għat-titjib fl-għażliet għar-rapporti li tajna lill-iSnapchatters biex b'hekk inkunu nistgħu naqbdu iktar kontenut imtella' fuq Snapchat li jaf ikun fih Sfruttament u Abbuż Sesswali fuq it-Tfal. 

*Żomm f'moħħok li kull rapport li nibagħtu lin-NCMEC jista' jiġbor fih iktar minn biċċa kontenut waħda. L-għadd ta' biċċiet ta' kontenut mibgħuta lin-NCMEC huwa daqs l-għadd ta' kontenut imneħħi. Minn dan-numru għażilna li nneħħu r-rapporti li konna bgħatna lin-NCMEC imma mbagħad waqqajniehiom.

Kontenut ta' Ħsara fuqek inniifsek u Suwiċidju

Għalina s-saħħa tal-moħħ u l-benesseri tal-iSnapchatters importanti ħafna u għalhekk inkomplu nsejsu l-għażliet tagħna li nibnu Snapchat differenti minn pjattaformi bil-għan li nħarsuhom. Billi Snapchat tfasslet biex tkun pjattaforma biex tikkomunika ma' sħabek ta' veru, nemmnu li l-pjattaforma tagħna għandha sehem importanti biex tgħin lill-ħbieb jgħinu lil xulxin fi żminijiet ta' kriżi.

Meta t-tim tal-Fiduċja u s-Sigurtà tagħna jagħraf li hemm xi Snapchatter li jeħtieġ l-għajnuna, it-tim jibgħatlu materjal kontra l-ħsara fuqek innifsek u materjal għall-għajnuna u jekk iqis li għandhom jagħmel hekk, jgħarraf lill-ħaddiema tal-emerġenza. Il-materjal li naqsmu mal-iSnapchatters f'każijiet bħal dawn jinsab fil-lista tar-riżorsi għas-sigurtà dinjija tagħna u jista' jinstab mill-iSnapchatters kollha.

Appelli

Fir-rapport ta' qabel bdejna naqsmu l-kejl dwar l-appelli u qsamna l-għadd ta' drabi li l-utenti talbuna biex nerġgħu nqisu l-għemil li nkunu wettaqna kontra l-kont tagħhom. F'dar-rapport għażilna li nagħtu informazzjoni iktar dettaljata dwar il-ksur imwettaq billi naqsmu l-informazzjoni skont il-politiki li nkisru mill-kont.

* It-twaqqif tat-tixrid tal-kontenut jew l-għemil marbut mal-isfruttament sesswali fuq it-tfal huwa prijorità ewlenija tagħna. Snap tinvesti ħafna riżorsi biex tilħaq dal-għan u ma taċċetta l-ebda għemil ta' dix-xorta.  Min iqis ir-rapporti marbuta mal-isfruttament sesswali fuq it-tfal jgħaddi minn taħriġ apposta u, minħabba x-xorta ta' kontenut, hemm numru żgħir ħafna ta' nies li jqis dawn l-appelli. Fil-ħarifa tal-2023 Snap daħħlet fis-seħħ bidliet fil-politiki tagħha li jwasslu għal għemil iktar konsistenti fit-tneħħija tal-kontenut tal-isfruttament sesswali fuq it-tfal u, biex niżguraw li kull każ jitqies bl-istess mod, erġajna ħarriġna lill-aġenti tagħna u ħloqna proċess biex niżguraw li kollox qed isir kif suppost.  Nistennew li r-rapport tat-trasparenza ta' Snap li jmiss juri l-kisbiet li ksibna biex inwieġbul-appelli marbuta mal-kontenut tal-isfruttament sesswali fuq it-tfal iktar malajr u biex intejbu l-preċiżjoni tal-ewwel għemil li jwettaq il-politiki tagħna.

Għarbiel tar-Riklami

Snap impenjata li tiżgura li r-riklami kollha jimxi mal-politiki tar-riklami tagħna. Aħna nemmnu f'riklami responsabbli u li jqisu lil kulħadd biex l-utenti kollha tagħna jkollhom esperjenza sabiħa. Hawn taħt qed nagħtu ħarsa lejn il-proċess tal-għarbiel ta' Snapchat għar-riklami bil-ħlas. Żomm f'moħħok li r-riklami fuq Snapchat jistgħu jitneħħew għal għadd ta' raġunijiet; kif fissirna fil-Politiki tar-Riklami ta' Snap, fosthom minħabba kontenut qarrieqi, kontenut pornografiku, vjolenti jew keddej, kliem ta' mibegħda u ksur tal-jeddijiet tal-propjetà intellettwali. Barra minn hekk issa tista' tiftaħ il-Biblijoteka tar-Riklami ta' Snapchat mill-faxxa tan-navigazzjoni ta' dar-rapporta tat-trasparenza.

Ħarsa Ġenerali Raġjun b'Reġjun u Pajjiż b'Pajjiż

Din it-taqsima tagħti ħarsa ġenerali lejn it-twettiq tar-Regoli tal-Komunità tagħna skont kampjun ta' reġjuni ġeografiċi. Ir-Regoli tagħna jgħoddu għall-kontenut kollu—u l-iSnapchatters kollha—fuq Snapchat madwar id-dinja kollha; jinsabu fejn jinsabu.

Tista' tniżżel il-fajl CSV mehmuż għal iktar tagħrif pajjiż b'pajjiż, fosthom il-Pajjiżi Membri tal-UE.

Talbiet għat-Tneħħija mingħand il-Gvernijiet u Talbiet għat-Tneħħija Marbuta mal-Propjetà Intellettwali

Dwar ir-Rapporti tat-Trasparenza

Il-Glossarju tar-Rapport tat-Trasparenza