Moderazzjoni, Infurzar u Appelli ta' Snapchat

Sensiela ta' Tagħlim dwar ir-Regoli tal-Komunità

Aġġornat: Awwissu tal-2023

Aħna ta' Snapchat impenjati biex dejjem navvanzaw is-sigurtà kif ukoll nirrispettaw il-privatezza mixtieqa mill-komunità tagħna. Għandna sistema bbażata fuq il-bilanċ ta' kisbiet u riskji meta nJġu għall-ġlieda kontra l-ħsara — billi nikkombinaw proċessi trasparenti għall-moderazzjoni tal-kontenut, ninfurzaw li-politiki tagħna b'mod ġust u konsistenti, u nikkomunikaw b'mod ċar biex inżommu lilna nfusna responsabbli għat-twettiq ta' dawn il-politiki b'ġustizzja.


Moderazzjoni tal-Kontenut


Iddisinjajna Snapchat biex tkun pjattaforma sigura, u dan id-disinn huwa kruċjali biex jgħinna nwaqqfu t-tixrid ta' kontenut li jagħmel il-ħsara. Snapchat ma toffri l-ebda paġna tal-aħbarijiet miftuħa għal kulħadd, fejn kwalunkwe pubblikatur jew individwu jista' jxandar messaġġi ta' mibegħda, informazzjoni ħażina jew kontenut vjolenti, mingħajr ma' jkun approvat. 

Minbarra dan il-ħarsien imfassal min-naħa tagħna, nużaw kemm għodod awtomatiċi kif ukoll reviżjonijiet minn nies biex nimmoderaw il-kontenut pubbliku tagħna (bħal Spotlight, Stejjer Pubbliċi u Mapep)--fosthom għodod ta' algoritmi għat-tagħlim ta' sistemi artifiċjali u timijiet apposta magħmula min-nies--biex jirrevedu kontenut li potenzjalment mhux xieraq jekk jiġi mxandar pubblikament. 

Fuq Spotlight, pereżempju, fejn il-kreaturi jistgħu jibagħtu filmati kreattivi u divertenti biex naqsmuhom mal-bqija tal-komunità ta' Snapchat, il-kontenut kollu jiġi l-ewwel rivedut awtomatikament minn sistema ta' intelliġenza artifiċjali qabel jixxandar. Hekk kif xi kontenut jibda jikseb il-popolarità, il-moderaturi imbagħad riveduh għal darb'oħra qabel ma jkun jista' jintwera lil udjenza ikbar. Dan il-proċess ta' moderazzjoni kumpless fuq Spotlight mhux biss inaqqas ir-riskju ta' tixrid ta' informazzjoni ħażina, mibegħda u kontenut ieħor li jaf ikun ta' ħsara imma jrawwem esperjenza sabiħa, pożittiva u sigura għal kulħadd. 

B'mod simili, kontenut editorjali li jittella' minn kumpaniji tax-xandir bħal Stejjer mill-Pubblikaturi jew Sensiliet, huwa suġġett għal sett ta' linji gwida għall-kontenut—li ma' jippermettux it-tixrid ta' informazzjoni ħażina, ta' mibegħda, ta' teoriji ta' komplott, ta' vjolenza. u ta' għadd kbir ta' kategoriji oħra ta' kontenut li jagħmel il-ħsara, u nistennew li l-imsieħba tagħna jimxu ma' dawn l-istandards għoljin għas-sigurtà u l-integrità. Barra minn hekk, nużaw teknoloġija proattiva għas-sejbien ta' kontenut li jagħmel il-ħsara fuq kull paġna pubblika jew popolari--bħal Stejjer--biex inkunu nistgħu nidentifikaw tali' kontenut, u nużaw il-filtri għall-kliem ewlieni biex nippruvaw nevitaw kontenut li jagħmel il-ħsara (bħal kontijiet li jippruvaw jirreklamaw sustanzi illegali jew kontenut ieħor li jikser il-liġi) milli jintwera fir-riżultati tat-tifitx.  

Fuq il-paġni kollha li jwasslu s-servizzi u l-prodotti, l-utenti jistgħu jirrappurtaw kontijiet u kontenut li potenzjalment qed jiksru r-Regoli tal-Komunità tagħna. Aħna nagħmluha eħfef biex l-iSnapchatters jibagħtu rapport kunfidenzjali direttament lit-tim tal-Fiduċja u s-Sigurtà tagħna, li hu mħarreġ apposta biex iqis ir-rapport; iwettaq l-azzjoni xierqa skont il-politiki tagħna; u jgħarraf lill-persuna li tkun ressqet ir-rapport dwar id-deċiżjoni li tkun ittieħdet--ħafna drabi fi żmien ftit sigħat. Żur dir-riżorsa fuq is-Sit tal-Appoġġ tagħna għal iktar informazzjoni dwar kif tirrapporta kontenut jew imġibiet li jagħmlu l-ħsara. Tista' wkoll iżżur hawn biex issir taf iktar dwar il-ħidma tagħna biex nidentifikaw u nneħħu l-kontenut li jagħmel il-ħsara u nippromwovu l-benesseri u s-sigurtà fuq Snapchat.Infurzar tal-Politiki ta' Snap

Huwa mportanti għalina ta' Snap li l-politiki tagħna jippromovu infurzar konsistenti u ġust. Għal din ir-raġuni, inqisu għadd ta' fatturi meta niġu biex nagħżlu il-penali xierqa għall-ksur tar-Regoli tal-Komunità. L-iktar importanti minn dawn il-fatturi huma l-gravità tal-ħsara u kwalunkwe informazzjoni relevanti mill-iSnapchatter ta' ksur ta' regoli preċedenti.

Nużaw sistema li hi bbażata fuq il-livell ta' riskju biex niddistingwu l-iktar ħsarat gravi minn tipi oħra ta' ksur ta' regoli li jista jkun ma' jilqħux l-istess livell ta' serjetà . Ħloqna din ir-riżorsa biex nagħtu iktar informazzjoni dwar l-infurzar għal ħsarat serji, u għax-xorta ta' ksur tar-regoli li jaqgħu taħt dik il-kategorija.

Il-kontijiet li nqisu li qed jintużaw primarjament biex jiksru r-Regoli tal-Komunità tagħna jew biex iwettqu ħsarat serji se jiġu mblukkati minnufih. Eżempji jinkludu kontijiet involuti f'atti ta' bullying serju jew ta' fastidju, impersonazzjonijiet, frodi, il-promozzjoni ta' għemil terroristiku jew estremista, jew li b'xi mod jużaw Snap biex iwettqu kwalunkwe għemil ieħor li hu llegali.

Għal tipi oħra ta' ksur tar-Regoli tal-Komunità tagħna, Snap ġeneralment timxi ma' proċess ta' tliet livelli ta' infurzar ta' konsegwenzi:

  • L-ewwel livell: il-kontenut li jikser ir-regoli jitneħħa.

  • It-tieni livell: l-iSnapchatter jirċievi notifika, fejn ngħarffuh li kiser ir-Regoli tal-Komunità tagħna, li l-kontenut tiegħu tneħħa, u li ksur tar-regoli fil-futur se jirriżultaw f'passi iktar serji kontrih, inkluż li l-kont tiegħu jiġi mblukkat.

  • It-tielet livell: it-tim tagħna jirreġistra punt kontra l-kont tal-iSnapchatter.

Dak il-punt jintuża biex jinħoloq rekord ta' ksur ta' regoli minn Snapchatter partikolari. Ma' kull punt tintbagħat notifika / avviż lit-tali' Snapchatter; jekk Snapchatter jakkumula għadd kbir ta' punti matul firxa ta' żmien partikolari, il-kont tiegħu se jiġi mblukkat.

Is-sistema tal-punti qiegħda hemm biex tiżgura li Snap tkun ġusta fil-mod kif twettaq il-politiki tagħha, u b'mod li tipprovdi twissija u edukazzjoni lill-utenti li jiskru r-Regoli tal-Komunità tagħna. L-għan ewlieni tal-politiki tagħna hu li niżguraw li kulħadd ikun jista' jgawdi mill-użu ta' Snapchat skont il-valuri u l-għanijiet tagħna; żviluppajna dis-sistema ta' konsegwenzi biex tgħinna nilħqu dan l-għan fuq skala kbira.  


Proċessi ta' Avviżi u Appelli

Biex niżguraw li l-iSnapchatters jifhmu sew għaliex ittieħdet azzjoni kontra l-kont tagħhom, u nagħtuhom opportunità ġusta li jressqu tilwima kontra r-riżultat li ġie prodott mill-infurzar tagħna, ħloqna proċessi ta' Avviżi u Appelli li jħarsu l-interessi tal-komunità tagħna u fl-istess waqt iħarsu wkoll il-jeddijiet tal-iSnapchatters.

Biex tifhem aħjar għaliex ittieħdet azzjoni ta' infurzar, jekk jogħġbok żomm f'moħħok li meta niġu biex nevalwaw jekk għandniex nifurzaw penali kontra kont, aħna nqisu r- Regoli tal-Komunità u t- Termini tas-Servizz tagħna, u meta niġu biex nimmoderaw l-iSnaps mibgħuta fuq Sejjieba u Spotlight, inqisu r- Regoli tal-Komunità, it- Termini tas-Servizz u l- Linji Gwida ta' Eliġibbiltà għall-Pubblikazzjoni ta' Kontenut tagħna.

Għal informazzjoni dwar kif jaħdmu l-proċessi tal-appelli tagħna, ħloqna artikli ta' appoġġ dwar appelli marbuta ma' kont u appelli marbuta ma' kontenut.

Kull darba li Snapchat terġa' lura mid-deċiżjoni tagħha li timblokka kont minħabba appell, l-iSnapchatter jerġa' jikseb aċċess għall-kont tiegħu. Kemm jekk naċċettaw appell kif ukoll jekk le, se ngħarrfu lil min ikun ressaq l-appell bl-għażla tagħna mingħajr telf ta' żmien.