Rapport tat-Trasparenza
1 ta' Jannar, 2023 - 30 ta' Ġunju, 2023

Rilaxxat:

25 ta' Ottubru, 2023

Aġġornat:

13 ta' Diċembru, 2023

Biex nipprovdu ħarsa lejn l-isforzi ta’ sikurezza ta’ Snap u n-natura u l-volum tal-kontenut irrappurtat fuq il-pjattaforma tagħna, aħna nippubblikaw rapporti ta’ trasparenza darbtejn fis-sena. Aħna impenjati li nkomplu nagħmlu dawn ir-rapporti aktar komprensivi u informattivi għall-ħafna partijiet interessati li jimpurtahom ħafna mill-moderazzjoni tal-kontenut u l-prattiki tal-infurzar tal-liġi tagħna, kif ukoll il-benessri tal-komunità tagħna.

Dan ir-Rapport tat-Trasparenza jkopri l-ewwel nofs tal-2023 (l-1 ta’ Jannar - it-30 ta’ Ġunju). Bħal fir-rapporti preċedenti tagħna, aħna naqsmu dejta dwar in-numru globali ta' kontenut fl-app u rapporti fil-livell tal-kont li rċevejna u infurzajna kontrihom f'kategoriji speċifiċi ta' ksur tal-politika; kif irrispondejna għat-talbiet mill-infurzar tal-liġi u l-gvernijiet; u l-azzjonijiet ta’ infurzar tagħna mqassma skont l-pajjiż.

Bħala parti mill-impenn kontinwu tagħna biex intejbu kontinwament ir-rapporti ta’ trasparenza tagħna, qed nintroduċu ftit elementi ġodda b’din ir-rilaxx. Żidna punti ta’ data addizzjonali dwar il-prattiki tar-reklamar u l-moderazzjoni tagħna, kif ukoll l-appelli tal-kontenut u tal-kontijiet. F'konformità mal-Att dwar is-Servizzi Diġitali tal-UE, żidna wkoll informazzjoni kuntestwali ġdida dwar l-operazzjonijiet tagħna fl-Istati Membri tal-UE, bħall-għadd ta' moderaturi tal-kontenut u utenti attivi ta' kull xahar (MAUs) fir-reġjun. Ħafna minn din l-informazzjoni tista’ tinstab fir-rapport kollu, u fil-paġna ddedikata taċ-Ċentru ta’ Trasparenza għall-Unjoni Ewropeatagħna.

Fl-aħħarnett, aġġornajna l-Glossarju tagħna b'links għall-ispjegaturi tar-Regoli tad-Dar, li jipprovdu kuntest addizzjonali madwar il-politika tal-pjattaforma u l-isforzi operazzjonali tagħna.

Għal aktar informazzjoni dwar il-politiki tagħna għall-ġlieda kontra l-ħsara online, u pjanijiet biex tkompli tevolvi l-prattiki ta’ rappurtar tagħna, jekk jogħġbok aqra l-blogg riċenti tagħna dwar is-Sigurtà u l-Impattdwar dan ir-Rapport tat-Trasparenza.

Biex issib riżorsi addizzjonali għas-sigurtà u l-privatezza fuq Snapchat, ara t-tab tagħna Dwar ir-Rappurtar tat-Trasparenza fil-qiegħ tal-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-aktar verżjoni aġġornata ta' dan ir-Rapport tat-Trasparenza tista' tinstab fil-lokal tal-en-US.

Ħarsa ġenerali tal-Kontenut u l-Vjolazzjonijiet tal-Kontijiet

Mill-1 ta' Jannar sat-30 ta' Ġunju 2023, Snap inforza kontra 6,216,118 biċċiet ta' kontenut globalment li kisru l-politiki tagħna.

Matul il-perjodu ta' rappurtar, rajna Rata ta' View Vjolattiva (VVR) ta' 0.02 fil-mija, li jfisser li minn kull 10,000 fehmiet ta' Snap u Story fuq Snapchat, 2 kien fihom kontenut misjub li jikser il-politiki tagħna.

*L-infurzar b'mod korrett u konsistenti kontra informazzjoni falza huwa proċess dinamiku li jeħtieġ kuntest u diliġenza aġġornati. Hekk kif naħdmu biex intejbu kontinwament il-preċiżjoni tal-infurzar tal-aġenti tagħna f'din il-kategorija, għażilna, mill-H1 2022, li nirrapportaw ċifri fil-kategoriji "Kontenut Infurzat" u "Kontijiet Uniċi Infurzati" li huma stmati abbażi ta' reviżjoni rigoruża ta' assigurazzjoni tal-kwalità ta' porzjon statistikament sinifikanti ta' infurzar ta' informazzjoni falza. Speċifikament, aħna nieħdu kampjun ta' porzjon statistikament sinifikanti ta' infurzar ta' informazzjoni falza f'kull pajjiż u niċċekkjaw il-kwalità tad-deċiżjonijiet ta' infurzar. Imbagħad nużaw dawk l-infurzar iċċekkjati bil-kwalità biex niksbu rati ta’ infurzar b’intervall ta’ kunfidenza ta’ 95% (+/- 5% marġini ta’ żball), li nużaw biex nikkalkulaw l-infurzar ta’ informazzjoni falza rrappurtati fir-Rapport tat-Trasparenza.

Analiżi tal-Kontenut u Vjolazzjonijiet tal-Kontijiet

Ir-rati ġenerali tagħna ta' rappurtar u infurzar baqgħu pjuttost simili għas-sitt xhur ta' qabel, bi ftit eċċezzjonijiet f'kategoriji ewlenin. Rajna tnaqqis ta' madwar 3% fil-kontenut totali u r-rapporti u l-infurzar tal-kontijiet f'dan iċ-ċiklu.

Il-kategoriji bl-aktar varjazzjonijiet notevoli kienu Fastidju u Bullying, Spam, Armi, u Informazzjoni Falza. Il-Fastidju u l-Bullying raw żieda ta' ~56% fir-rapporti totali, u żieda sussegwenti ta' ~39% fil-kontenut u l-infurzar tal-kontijiet uniċi. Dawn iż-żidiet fl-infurzar ġew flimkien ma' tnaqqis ta' ~46% fiż-żmien ta' tibdil, u enfasizza l-effiċjenzi operattivi li t-tim tagħna għamel fl-infurzar kontra dan it-tip ta' kontenut li jikser. Bl-istess mod, rajna żieda ta' ~65% fir-rapporti totali għall-Ispam, b'żieda ta' ~110% fl-infurzar tal-kontenut u żieda ta' ~80% f'kontijiet uniċi infurzati, filwaqt li t-timijiet tagħna naqqsu wkoll iż-żmien ta' tibdil b'~80%. Il-kategorija tal-Armi tagħna rat tnaqqis ta' ~13% fir-rapporti totali, u tnaqqis ta' ~51% fl-infurzar tal-kontenut u tnaqqis ta' ~53% f'kontijiet uniċi infurzati. Fl-aħħar nett, il-kategorija ta' Informazzjoni Falza tagħna rat żieda ta' ~14% fir-rapporti totali, iżda tnaqqis ta' ~78% fl-infurzar tal-kontenut u tnaqqis ta' ~74% f'kontijiet uniċi infurzati. Dan jista' jiġi attribwit għall-proċess kontinwu ta' Assigurazzjoni tal-Kwalità (QA) u r-riżorsi li napplikaw għal rapporti ta' informazzjoni falza, biex niżguraw li t-timijiet ta' moderazzjoni tagħna qed jaqbdu u jaġixxu b'mod preċiż informazzjoni falza fuq il-pjattaforma.

B'mod ġenerali, filwaqt li rajna ċifri ġeneralment simili bħal fl-aħħar perjodu, nemmnu li huwa importanti li nkomplu ntejbu l-għodod li tuża l-komunità tagħna biex tirrapporta b'mod attiv u preċiż ksur potenzjali hekk kif jidhru fuq il-pjattaforma.

Ġlieda kontra l-Isfruttament u Abbuż Sesswali tat-Tfal

L-isfruttament sesswali ta' kwalunkwe membru tal-komunità tagħna, speċjalment ta' minuri, huwa illegali, mistmerra, u pprojbit mir-Regoli tad-Dar tagħna. Il-prevenzjoni, l-iskoperta u l-qerda tal-Immaġini tal-Isfruttament u Abbuż Sesswali tat-Tfal (CSEAI) fuq il-pjattaforma tagħna hija prijorità ewlenija għal Snap, u aħna kontinwament nevolvu l-kapaċitajiet tagħna biex niġġieldu dawn ir-reati u reati oħra.

Aħna nużaw għodod ta' skoperta ta' teknoloġija attiva, bħal PhotoDNA robust hash-matching u Child Sexual Abuse Imagery (CSAI) Match ta' Google biex nidentifikaw stampi u vidjows illegali magħrufa ta' abbuż sesswali tat-tfal, rispettivament, u nirrapportawhom liċ-Ċentru Nazzjonali tal-Istati Uniti għat-Tfal Nieqsa u Sfruttati (NCMEC), kif meħtieġ mil-liġi. NCMEC mbagħad, min-naħa tiegħu, jikkoordina mal-infurzar tal-liġi domestika jew internazzjonali, kif meħtieġ.

Fl-ewwel nofs tal-2023, skoprejna u ħadna azzjoni proattiva 98 fil-mija tal-ksur totali tal-isfruttament u l-abbuż sesswali tat-tfal irrappurtati hawn — żieda ta’ 4% mill-perjodu preċedenti.

**Innota li kull sottomissjoni lill-NCMEC jista' jkun fiha bosta biċċiet ta' kontenut. It-total tal-biċċiet individwali tal-midja sottomessi lill-NCMEC huwa ugwali għall-kontenut totali tagħna infurzat.

Kontenut Estremist Terrorist u Vjolenti

Matul il-perjodu ta' rappurtar, mill-1 ta' Jannar 2023 sat-30 ta' Ġunju 2023, neħħejna 18-il kont għal ksur tal-politika tagħna li tipprojbixxi kontenut terroristiku u estremista vjolenti.

F'Snap, inneħħu l-kontenut ta' estremiżmu terroristiku u vjolenti rrappurtat permezz ta' diversi kanali. Inħeġġu lill-utenti jirrappurtaw kontenut terroristiku u estremista vjolenti permezz tal-menu ta' rappurtar fl-app tagħna, u naħdmu mill-qrib mal-infurzar tal-liġi biex nindirizzaw kontenut terroristiku u estremista vjolenti li jista' jidher fuq Snap.

Kontenut ta' Ħsara fuqek inniifsek u Suwiċidju

Aħna nieħdu ħsieb ħafna mis-saħħa mentali u l-benessri ta’ Snapchatters, li jinforma – u jkompli jinforma – id-deċiżjonijiet tagħna biex nibnu Snapchat b’mod differenti. Bħala pjattaforma mfassla għall-komunikazzjonijiet bejn ħbieb reali, nemmnu li Snapchat jista’ jkollu rwol uniku biex jagħti s-setgħa lill-ħbieb biex jgħinu lil xulxin fi żminijiet diffiċli.

Meta t-tim tagħna ta’ Trust & Safety jirrikonoxxi Snapchatter f’diffikultà, jista’ jgħaddi r-riżorsi ta’ prevenzjoni tal-ħsara u ta’ appoġġ, u jinnotifika lill-persunal ta’ reazzjoni ta’ emerġenza meta jkun xieraq. Ir-riżorsi li naqsmu huma disponibbli fuq il-listaglobali tagħna ta' riżorsi ta' sikurezza, u dawn huma pubblikament disponibbli għall-Snapchaters kollha.

Appelli

Minn dan ir-rapport, qed nibdew nirrapportaw dwar in-numru ta' appelli minn utenti li l-kontijiet tagħhom kienu msakkra minħabba ksur tal-politiki tagħna. Aħna nerġgħu ndaħħlu biss kontijiet li l-moderaturi tagħna jiddeterminaw li kienu msakkra ħażin. Matul dan il-perjodu, qed nirrapurtaw dwar appelli relatati mal-kontenut tad-droga. Fir-rapport li jmiss tagħna, aħna ħerqana li nirrilaxxaw aktar data relatata ma’ appelli li jirriżultaw minn ksur ieħor tal-politiki tagħna.

Moderazzjoni tar-Riklami

Snap hija impenjata li tiżgura b'mod sod li r-reklami kollha huma kompletament konformi mal-politiki tal-pjattaforma tagħna. Aħna nemmnu f'approċċ responsabbli u rispettuż għar-reklamar, li noħolqu esperjenza sigura u pjaċevoli għall-utenti kollha tagħna. Hawn taħt inkludejna ħarsa lejn il-moderazzjoni tar-reklamar tagħna. Innota li r-reklami fuq Snapchat jistgħu jitneħħew għal varjetà ta’ raġunijiet kif deskritti fil- Politiki dwar ir-Reklamar ta’ Snap, inkluż kontenut qarrieqi, kontenut għall-adulti, kontenut vjolenti jew inkwetanti, diskors ta’ mibegħda, u ksur tal-proprjetà intellettwali. Barra minn hekk, issa tista’ ssib il-Gallerija tar-Reklami ta' Snapchat fil-bar tan-navigazzjoni ta’ dan ir-rapport tat-trasparenza.

Ħarsa Ġenerali tal-Pajjiż

Din it-taqsima tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-infurzar tar-Regoli tad-Dar tagħna f'kampjun ta' reġjuni ġeografiċi. Il-Linji Gwida tagħna japplikaw għall-kontenut kollu fuq Snapchat—u Snapchatters kollha—madwar id-dinja, irrispettivament mill-post.

Informazzjoni għal pajjiżi individwali hija disponibbli biex titniżżel permezz tal-fajl CSV mehmuż: