Avviż dwar il-Privatezza għar-Repubblika tal-Korea

Fis-seħħ: 22 ta' Mejju 2024

Dal-avviż ħloqnieh apposta għall-utenti ġewwa r-Repubblika tal-Korea. L-utenti ġewwa r-Repubblika tal-Korea għandhom il-jeddijiet tal-privatezza li tagħtihom il-liġi tar-Repubblika tal-Korea, fosthom l-Att dwar il-Ħarsien tal-Informazzjoni Personali. Il-Prinċipji tal-Privatezza tagħna u l-għażliet tal-privatezza li noffru lill-utenti kollha huma skont dawn il-liġijiet. Dan l-avviż jiżgura li nwettqu dak kollu li l-liġi tar-Repubblika tal-Korea titlob minna. Per eżempju, l-utenti kollha jistgħu jitolbu kopja tad-dejta tagħhom, jitolbu t-tħassir, u jikkontrollaw l-għażliet tal-privatezza tagħhom fl-app. Għal-aktar dettalji aqra l-Politika tal-Privatezza tagħna.

Kontrollur tad-Data

Jekk int utent ġewwa r-Repubblika tal-Korea, għandek tkun taf li Snap Inc. hija l-kontrollur tal-informazzjoni personali tiegħek.

Informazzjoni Personali Miġbura

Jekk jogħġbok aqra t-taqsima l- Informazzjoni li Niġbru tal-Politika tal-Privatezza.

Żvelar ta' Informazzjoni Personali lill-Partijiet Terzi

Xi operaturi ta' servizzi minn partijiet terzi kif deskritt hawn u/jew l-imsieħba ġewwa l- grupp tal-kumpaniji ta' Snap Inc. jistgħu jwettaq funzjonijiet f'isem Snap u jaf ikollhom aċċess għall-informazzjoni personali tiegħek kif jeħtieġ biex iwettqu dawk il-funzjonijiet.

Nistgħu wkoll naqsmu l-informazzjoni dwarek ma' msieħba u kreaturi li naħdmu magħhom biex inżidu faċilitajiet ġodda u interessanti ma' Snapchat. Żur is-Sit ta' Appoġġ tagħna għal iktar informazzjoni dwar informazzjoni li tinġabar minn partijiet terzi fuq is-servizzi tagħna. Jekk jogħġbok irreferi għall-politika tal-privatezza ta' kull imsieħeb għall-perjodu ta' kustodja tad-data applikabbli.

Jekk jogħġbok żomm f'moħħok li sakemm il-liġi ma tħalliniex nagħmlu xorta oħra, mhux se naqsmu informazzjoni personali dwarek ma' partijiet terzi mingħajr il-kunsens tiegħek.

Proċeduri u Metodi għall-Qerda ta' Informazzjoni Personali

Se neqirdu l-informazzjoni personali tiegħek meta jkun għadda ż-żmien li għalih tkun tajtna permess inżommu l-informazzjoni jew meta l-informazzjoni personali tiegħek ma jibqa' jkollha l-ebda siwi għall-għan li nkunu ġbarniha għalih. Kif deskritt fil-Politika tal-Privatezza tagħna, jekk qatt tagħżel li tieqaf tuża Snapchat, tista' titlobna nħassrulek il-kont. Jekk jgħaddi ċeru żmien fejn ma tużax l-kont tiegħek, inħassru wkoll il-biċċa l-kbira tal-informazzjoni li nkunu ġbarna dwarek—imma tinkwietax, nippruvaw nikkuntattjawk qabel nagħmlu hekk! Meta neqirdu d-data tiegħek, se nagħmlu hekk bl-iktar mod raġjonevoli, kemm tekniku kif ukoll kummerċjali, biex niżguraw li l-informazzjoni personali tiegħek tkun inqerdet għal dejjem.

Id-Drittijiet Tiegħek

Irridu li jkollok kontroll sħiħ tal-informazzjoni tiegħek, allura nipprovdulek għadd ta' drittijiet marbuta mal-informazzjoni personali tiegħek. Jekk jogħġbok aqra t-taqsima Kontroll fuq l-Informazzjoni Tiegħek tal-Politika tal-Privatezza.

Trasferimenti Internazzjonali ta' Data

Kumpaniji barra l-pajjiż li jagħmlu parti mill-grupp ta' Snap Inc. u operaturi ta' servizzi. Biex nipprovdulek is-servizzi tagħna, nistgħu niġbru l-informazzjoni personali tiegħek minn, ngħadduha lil, u nżommuha u nipproċessawha, mal- kumpaniji tal-grupp ta' Snap Inc., u xi operaturi ta' servizzi minn partijiet terzi biex iwettqu funzjonijiet f'isem Snap skont kif fissirna hawn, ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka u pajjiżi oħra barra minn fejn tgħix. Meta naqsmu informazzjoni barra l-pajjiż fejn tgħix, aħna niżguraw li t-trasferiment isir skont il-liġi lokali tiegħek biex l-informazzjoni personali tkun protetta kif suppost. 

  • Pajjiż Li Fih l-Informazzjoni Personali Tiġi Trasferita: L-Istati Uniti tal-Amerka

  • Data u Metodu tat-Trasferiment: Trasferiti Fuq Talba għall-Konservazzjoni u Ipproċessar

  • Informazzjoni Personali Trasferita: Jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima ta' Informazzjoni li Niġbru tal-Politika tal-Privatezza

  • Kustodja tal-Informazzjoni Personali: Jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima ta' Tul ta' Żmien li Nżommu l-Informazzjoni Tiegħek tal-Politika tal-Privatezza

Imsieħba Internazzjonali.  Biex inżidu faċilitajiet ġodda u interessanti fuq Snapchat, nistgħu naqsmu informazzjoni dwarek ma' msieħba u kreaturi li naħdmu magħhom u li huma bbażati barra mir-Repubblika tal-Korea. Żur is-Sit ta' Appoġġ tagħna għal iktar informazzjoni dwar l-imsieħba tagħna.

  • Pajjiż Li Fih l-Informazzjoni Personali Tiġi Trasferita: Jekk jogħġbok irreferi għall-politika tal-privatezza tal-imsieħeb aċċessibbli hawn Sit ta' Appoġġ

  • Data u Metodu tat-Trasferiment: Trasferiti Fuq Talba għall-Konservazzjoni u Ipproċessar

  • Informazzjoni Personali Trasferita: Jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima ta' Informazzjoni li Niġbru tal-Politika tal-Privatezza

  • Kustodja tal-Informazzjoni Personali: Jekk jogħġbok irreferi għall-politika tal-privatezza tal-imsieħeb aċċessibbli hawn Sit ta' Appoġġ

Dipartiment inkarigat għall Ħarsien tal-Informazzjoni Personali u l-Immaniġġjar tal-Ilmenti

L-Uffiċjal tal-Privatezza ta’ Snap jista’ jiġi kkuntattjat permezz tal-Aġent Lokali ta’ Snap: General Agent Co. Ltd (Rappreżentant: Is-Sinjorina Eun-Mi Kim)
Indirizz: Rm. 1216, 28, Saemunan-ro 5ga-gil, Jongno-gu, Seoul
Numru tat-Telefown: 02 735 6118
Posta Elettronika: snap @ generalagent.co.kr
Ħidma Delegata: Kwistjonijiet li jinvolvu lir-rappreżentant domestiku kif provdut taħt l-Att dwar il-Protezzjoni tat-Tagħrif Personali u l-Att tan-Netwerks

Barra minn hekk, tista’ tikkuntattja lill-Uffiċjal tal-Privatezza ta’ Snap bl-informazzjoni mogħtija hawn taħt. 

Snap Inc.
Attn: Dipartiment Legali (mistoqsija għal membru Korean)
3000 31st Street
Santa Monica, CA 90405
l-Istati Uniti tal-Amerka
Numru tat-Telefown: 02 735 6118
Posta Elettronika: koreaprivacy @ snap.com