Avviż dwar il-Privatezza għaż-ŻEE u r-Renju Unit

Effettiva minn: 6 ta' Novembru 2023

Dal-avviż jagħti iktar informazzjoni għall-utenti ġewwa ż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) u r-Renju Unit. L-utenti ġewwa ż-ŻEE u r-Renju Unit għandhom id-drittijiet tal-privatezza mogħtija lilhom bis-setgħa tal-liġijiet tal-UE u tar-Renju Unit fosthom ir-Regolament Ġenerali għall-Ħarsien tad-Dejta (GDPR) u l-Att dwar il-Ħarsien tad-Dejta tal-2018 tar-Renju Unit. Il-Prinċipji tal-Privatezza tagħna u l-għażliet għall-privatezza li noffru lill-utenti kollha huma skont dawn il-liġijiet. Dawn il-liġijiet jassiguraw li nwettqu dak kollu mitlub minna speċifikament mil-liġijiet taż-ŻEE u tar-Renju Unit. Pereżempju, l-utenti kollha jistgħu jużaw l-app biex jitolbuna kopja tad-dejta tagħhom, jitolbuna nħassru id-dejta u jagħżlu l-għażliet tal-privatezza tagħhom. Għad-dettalji kollha tagħna, aqra l-Politika tal-Privatezza.

Kontrollur tad-Dejta

Jekk int utent ġewwa ż-ŻEE jew ir-Renju Unit, għandek tkun taf li Snap Inc. hija l-kontrollur tal-informazzjoni personali tiegħek.

Jeddijiet għall-Aċċess, għat-Tħassir, għat-Tiswija u għat-Tmexxija tad-Dejta

Tista' tuża l-jeddijiet tiegħek għall-aċċess, għat-tħassir, għat-tiswija u għat-tmexxija tad-dejta skont it-taqsima Kontroll fuq l-Informazzjoni Tiegħek tal-Politika tal-Privatezza.

Sisien Legali biex Nużaw l-Informazzjoni Tiegħek

Pajjiżek iħallina nużaw l-informazzjoni personali tiegħek biss meta xi kundizzjonijiet ikunu fis-seħħ. Dawn il-kundizzjonijiet jissejħu “sisien legali” u Snap ħafna drabi tuża wieħed minn dawn erbgħa:

  • Kuntratt. Waħda mir-raġunijiet għaliex nafu nużaw l-informazzjoni tiegħek hija li tkun ilħaqt ftehim magħna. Jekk pereżempju tkun tixtri ĠeoFiltru Personalizzat u taċċetta r-Regoli tal-Għodod Kreattivi Personalizzati, aħna nkunu neħtieġu nużaw xi informazzjoni privata tiegħek biex niġbru l-pagament u niżguraw li nuru l-Ġeofiltru tiegħek lin-nies li tixtieq int fil-post u l-ħin magħżula minnek.

  • Interess leġittimu.  Raġuni oħra għaliex nafu nużaw l-informazzjoni tiegħek hija li aħna jkollna—jew persuna naturali jew legali oħra jkollha—interess leġittimu li tagħmel hekk. Aħna neħtieġu nużaw l-informazzjoni personali teigħek biex pereżempju nagħtuk u ntejbu s-servizzi tagħna, fosthom li nħarsu l-kont tiegħek, inxandru l-iSnaps tiegħek, nagħtuk l-għajnuna li nagħtu lill-klijenti u ngħinuk issib ħbieb u kontenut li nemmnu li se jogħġbok. Billi l-biċċa l-kbira tas-servizzi tagħna huma bla ħlas, nafu wkoll nużaw xi informazzjoni dwarek biex nippruvaw nuruk xi riklami addattati għalik. Xi ħaġa importanti li jeħtieġlek tifhem dwar l-interess leġittimu hija li l-interessi tagħna mhux iktar importanti mill-jedd tiegħek għall-privatezza u għalhekk nużaw is-sies tal-interess leġittimu biss meta nemmnu li l-mod kif nużaw id-dejta tiegħek ma jnaqqarx wisq mill-privatezza tiegħek, meta nemmnu li min-naħa tiegħek tistenniena nużaw dan is-sies jew meta jkun hemm raġuni importanti biex nagħmlu hekk. Hawn tista' ssib iktar dettall dwar ir-raġunijiet kummerċjali leġittimi tagħna li jwassluna biex nużaw l-informazzjoni tiegħek.

  • Permess. F'ċerti sitwazzjonijiet se nitolbuk għall-permess tiegħek biex nużaw l-informazzjoni tiegħek għal xi skop partikolari. Jekk nagħmlu hekk, se niżguraw ukoll li tkun tista' tneħħi l-permess tiegħek mis-servizz tagħna jew mill-permessi tat-tagħmir tiegħek. Anki jekk ma nkunux qed nistrieħu fuq il-permess biex nużaw l-informazzjoni tiegħek, xorta nistgħu nitolbuk permess biex naqraw dejta bħal pereżempju l-lista tal-kuntatti jew il-post fejn tinsab.

  • Obbligu legali.  Nafu nkunu meħtieġa nużaw l-informazzjoni personali tiegħek biex nimxu mal-liġi, bħal pereżempju meta nkunu obbligati nagħmlu hekk minn xi proċess legali jew meta jkollna nwettqu xi għemil biex inħarsu lill-utenti tagħna. Il-politika tagħna hija li meta nirċievu xi talba legali għall-informazzjoni tal-kont ta' xi Snapchatter, ħlief b'ċerti eċċezzjonijiet, dejjem ngħarrfu lil dak l-utent. Sir af iktar minn hawn.

Il-Jedd Tiegħek li Ma Taqbilx

Għandek il-jedd li ma taqbilx li nużaw l-informazzjoni tiegħek. Għal ħafna xorta ta' dejta tajniek l-għażla li tħassar id-dejta jekk ma tixtieqniex inkomplu nipproċessawha. Għal xorta oħra ta' dejta, tagjniek l-għażla li ma tħalliniex nużaw id-dejta billi titfi l-dik faċilità għal kollox. Tista' tuża l-app biex tagħmel hekk. Tista' tikkuntattjana jekk hemm xi xorta oħra ta' informazzjoni li ma taqbilx li nipproċessaw.

Tmexxija ta' Dejta Barra l-Fruntieri

Nistgħu niġbru l-informazzjoni personali tiegħek, ngħadduha, naħżnuha u nipproċessawha ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka jew pajjiżi oħra li int ma tgħix fihom. Tista' ssib iktar informazzjoni dwar il-kategoriji ta' partijiet terzjali li naqsmu l-informazzjoni magħhom hawn.

Kull meta naqsmu l-informazzjoni ma' partijiet terzi barra l-pajjiż fejn tgħix, dejjem nassiguraw li hemm sistemi ta' tmexxija u transfer ta' dejta adegwati biżżejjed fis-seħħ (bħal il- Klawżoli Kuntrattwali Standard jew il-Qafas tal-Privatezza tad-Dejta bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka/l-Iżvizzera/ir-Renju Unit).

Qafas tal-Privatezza tad-Dejta bejn l-UE/l-Amerika/l-Ingilterra/l-Iżvizzera

Snap Inc. timxi mal-Qafas tal-Privatezza tad-Dejta bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka (QPD UE-Stati Uniti tal-Amerka) u mal-Anness tar-Renju Unit għall-QPD bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka u mal-Qafas tal-Privatezza tad-Dejta bejn l-Iżvizzera u l-Istati Uniti tal-Amerka (QPD Żvizzera-Stati Uniti tal-Amerka) kif mifthema mid-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti tal-Amerka.

Snap Inc. stqarret lid-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti tal-Amerka li:

a. timxi mal-Prinċipji tal-QPD bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka ghal-ipproċessar tad-dejta personali li tikseb mill-UE u mir-Renju Unit taħt il-QPD bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Anness tar-Renju Unit għall-QPD bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka.

b. timxi mal-Prinċipji tal-QPD bejn l-Iżvizzera u l-Istati Uniti tal-Amerka ghal-ipproċessar tad-dejta personali li tikseb mill-Iżvizzera taħt il-QPD bejn l-Iżvizzera u l-Istati Uniti tal-Amerka.

F'każ li jkun hemm konflitt bejn it-Termini tal-Politika tal-Privatezza tagħna u l-Prinċipji tal-QPD bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka u/jew il-Prinċipji tal-QPD bejn l-Iżvizzera u l-Istati Uniti tal-Amerka, il-Prinċipji għandhom jingħataw l-ikbar importanza biex jirregolaw u jsolvu l-konflitt.  Għal aktar informazzjoni dwar il-programm Qafas tal-Privatezza tad-Dejta (QPD) u biex issib l-istqarrija tagħna, Jekk jogħġbok żur https://www.dataprivacyframework.gov/.

Skont il-prinċipji tal-QPD, Snap hi responsabbli jekk ma timxiex ma dawn it-termini u jekk taqsam tagħrif personali tiegħek ma' persuni naturali u persuni legali oħra li jkunu qed jaħdmu f'isimom, skont il-Prinċipju ta' Mogħdija bil-Quddiem (sakemm l-izball mhux ir-responsabilita' diretta ta' Snap).

F'konformita' mal-QPD bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka, l-Anness tar-Renju Unit mal-QPD bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka u l-QPD bejn l-Iżvizzera u l-Istati Uniti tal-Amerka, Snap Inc. timpenja ruħha li taħdem u timxi mal-pariri tal-bord imwaqqaf mill-awtoritajiet għall-ħarsien tad-dejta tal-UE (AĦD), mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Informazzjoni tar-Renju Unit (UKI) u mill-Kummissarju Federali Żvizzeru għall-Ħarsien tad-Dejta u għall-Informazzjoni (KFĦDI) fejn jidħlu l-ilmenti mhux magħluqa għall-mod kif nipproċessaw id-dejta privata li nirċievu taħt il-QPD bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka, l-Anness tar-Renju Unit mal-QPD bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka u l-QPD bejn l-Iżvizzera u l-Istati Uniti tal-Amerka.

Il-Kummissjoni Federali tal-Kummerċ tal-Istati Uniti tal-Amerka għandha l-jedd li tinvestiga u tiżgura li qed inwettqu l-obbligi tagħna marbuta mal-prinċipji tal-QPD. Skont Anness I tal-Qafas QPD, f'ċerti każijiet għandek il-jedd li titlob arbitraġġ b'rabta legali bejn iż-żewġ naħat biex tinstab soluzzjoni għal ilmenti jekk ma jissolvewx b'mezzi oħra.

Jekk għandek xi mistoqsijiet jew ilmenti dwar kif qed nimxu mal-prinċipji tal-QPD meta nipproċessaw it-tagħrif personali tiegħek, jekk jogħġbok ibgħat il-mistoqsijiet tiegħek skont l-istruzzjonijiet hawn taħt.

Rappreżentant

Snap Inc. ħatret lil Snap B.V. bħala r-rappreżentanta tagħha ġewwa ż-ŻEE. Tista' tikteb lir-rappreżentant minn hawn jew fuq l-indirizz:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, in-Netherlands