It-Trasparenza tar-Reklami fuq Snapchat

L-għan ta' dil-paġna hu li ngħarrfuk kif niġbru, nużaw u naqsmu d-dejta tiegħek fejn jidħlu r-riklami. Se nsemmu wkoll l-għażliet ta' Snapchat li tista' tuża biex tagħżel kif nistgħu nużaw id-dejta tiegħek għar-riklami. Tista' żżur iċ-Ċentru tal-Privatezza tagħna għal iktar informazzjoni dwar il-proċeduri tal-privatezza li nimxu magħhom fejn tidħol id-dejta tiegħek.

Għaliex Nuru r-Reklami Personalizzati

Bħal ħafna servizzi tal-informazzjoni fuq l-internet, id-dħul ewlieni ta' Snapchat ġej mir-reklami. Ir-reklamaturi jħallsu ħafna iktar biex juru r-reklami lin-nies li hemm ċans ikbar li jkunu interessati fihom. Ma nistgħux inżommu l-pjattaforma ta' Snapchat post sabiħ, sigur u innovattiv mingħajr dħul, u għalhekk jeħtieġ li nuru r-reklami personalizzati.

Ħafna nies jippreferu riklami sbieħ, addattati għalihom u interessanti — u r-riklami li mhux addattati għalihom iqisuhom tedjanti. Jekk il-ħolma tiegħek li ssir kok famuż, u Snapchat turik riklami dwar il-prodotti tal-kċina u r-riċetti, se jkunulek ta' siwi. Jekk ir-riklami jkunu dwar it-trampolini, mhux daqshekk (sakemm ma jogħġbokx il-qbiż ukoll!).

Għalina importanti ħafna li tafda lil Snap u dan jgħodd għar-riklami daqskemm jgħodd għal kull ħaġa oħra fuq Snapchat. Nemmnu li sakemm ikunu bilanċjati, kulħadd jista' jmur tajjeb bir-riklami personalizzati. Biex ikunu bilanċjati:

 • Hawn taħt nispjegaw kif jaħdmu r-riklami fuq Snapchat, x'informazzjoni niġbru u nużaw biex nuruk ir-riklami u l-għażliet li nagħtuk biex tagħżel x'riklami tintwera.

 • Is-sistema tagħna tfasslet biex tkun privata u sigura. B'hekk ir-riklami personalizzati fuq Snapchat ikunu bilanċjati.

 • Ma naqsmux id-dettalji dwarek kollha mar-riklamaturi. Ir-riklamaturi jistgħu jagħżlu biss ix-xorta ta' utent li għandu jintwera r-riklami tagħhom u nħalluhom iqisu biss jekk ir-riklam tagħhom ħadimx jew le.

 • Aħna nistennew ċerti standards mingħand ir-riklamaturi tagħna. Nistennewhom ikunu onesti dwar il-prodotti, is-servizzi u l-kontenut tagħhom, nistennewhom iġibu ruħhom sew mall-komunità tagħna bid-diversitajiet kollha tagħha u nistennewhom iħarsu l-privatezza tiegħek.

Ma naċċettawx riklami li mhux skont il-Politiki dwar ir-reklamar tagħna, fosthom meta riklam ikun qarrieqi jew mhux skont ir-regoli tal-komunità tagħna. Jekk issib xi reklam qarrieqi, tista' tirrappurtah billi tagħfas fuq l-ikona sir af iktar direttament fuq ir-reklam mill-app stess.

L-Informazzjoni li Snap Tiġbor u Tirċievi Dwarek Biex Turik ir-Riklami

Biex ir-riklami tagħna jkunulek iktar ta' siwi, aħna nużaw l-informazzjoni li niksbu dwarek u li r-riklamaturi u l-imsieħba tagħna jagħtuna biex nippruvaw inwasslulek riklami siewja fil-mument it-tajjeb. Dan ifisser li r-riklami li nuruk ħafna drabi jiddependu minn dak li nobsru li jinteressak, mill-għemil tiegħek fuq il-pjattaforma tagħna u mill-informazzjoni li l-imsieħba u r-riklamaturi tagħna jagħtuna dwarek.

Kull xorta ta' informazzjoni li niġbru jew niksbu titqies mis-sistema tar-riklami tagħna u xi informazzjoni għandha toqol ikbar minn oħra. Żomm f'moħħok li kull reklam għandu jintwera u jitqies skont l-għażliet tar-reklamatur u għalhekk it-toqol mogħti (skont kif se nfissru hawn taħt) lill-informazzjoni jinbidel skont dawk is-Settings.

Ix-xorta tal-informazzjoni ewlenin li niġbru, fosthom l-eżempji ta' kif tintuża u t-toqol ġenerali mogħtija lilhom mis-sistema tar-riklami tagħna (imfissra fil-parentesi), huma:

L-informazzjoni li niksbu direttament mingħandek

 • Id-dettalji meta tiftaħ il-kont. Meta tinkiteb ma' Snapchat, niġbru xi informazzjoni dwarek.

  • L-età. (Toqol ikbar) Int tagħtina d-data tat-twelid u aħna nużawha biex nifhmu kemm għandek żmien (u skont l-għażliet tiegħek, nistgħu nużawha biex inferrħuk ftit bħal, ngħidu aħna, infakkru lil sħabek biex jagħtuk l-isbaħ xewqat f'għeluq sninek!). Kif se nsemmu iktar tard, nippruvaw nobsru kemm għandek żmien biex, fost l-oħrajn, nużaw din l-informazzjoni biex inżidu ċ-ċans li r-riklami li nuruk ikunu addattati u siewja għalik.

  • Il-pajjiż fejn toqgħod/L-ilsien tiegħek. (Toqol ikbar) Niġbru l-informazzjoni dwar il-pajjiż fejn toqgħod u l-ilsien li tħobb tuża għal għadd ta' għanijiet, fosthom biex Snapchat tkun tista' turik kontenut u tagħtik Servizzi bl-ilsien tiegħek, biex nuruk riklami addattati għall-pajjiż fejn tinsab u l-ilsien tiegħek u biex niżguraw li r-riklami li nuruk ikunu skont il-liġijiet u r-regolamenti tal-post fejn tinsab. Biex nilħqu dawn l-għanijiet nistgħu nużaw l-informazzjoni dwar il-post fejn tinsab (kif se nfissru iktar 'il quddiem).

L-għemil tiegħek fuq il-pjattaforma ta' Snapchat

Meta tiftaħ jew tuża Kamera, Stejjer, il-Mappa ta' Snap, Snaps ta' Spotlight, Lentijiet, My AI (għal iktar dettalji dwar My AI u r-riklami, aqra iktar 'il quddiem) u kontenut u faċilitajiet oħra ta' Snapchat, aħna nifhmu (u kultant nobsru) x'jaf jogħġbok. Jekk, ngħidu aħna, tiftaħ jew toħloq ħafna Snaps ta' Spotlight dwar il-basketball, aħna nafu nuruk riklam biex tixtri l-biljetti għal-logħbiet professjonali tal-basketball.

Nobsru wkoll ħwejjeġ oħra dwarek skont kif tuża Snapchat li, kif imfisser hawn taħt, jistgħu jkunu bbażati wkoll fuq l-informazzjoni li niġbru minn imkejjen oħra. Nobsru dettalji bħal:

 • L-età. (Toqol ikbar) Ngħidu aħna, meta tagħtina d-data tat-twelid int u tiftaħ kont, nobsru wkoll l-età tiegħek mill-għemil li twettaq fuq Snapchat — dan jgħinna nħarsu lill-iSnapchatters iż-żgħar u ntejbu l-preċiżjoni tad-dejta tal-età tagħna. Ir-riklamaturi jafu jkunu jixtiequ jirriklamaw lil ċerti gruppi ta' ċertu età li jkunu iktar imħajra minn reklam partikolari jew ikunu jixtiequ jevitaw firxa ta' etajiet li r-reklam ma jkollu l-ebda siwi għalihom jew li ma jkunx xieraq għalihom. Ngħidu aħna, jekk ma tkunx għalaqt il-21 sena ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka, mhux se nuruk riklami dwar l-alkoħol.

 • Il-ġens tiegħek. (Toqol ikbar) Nobsru wkoll il-ġens tiegħek minn għadd ta' sinjali fosthom il-Bitmoji, l-isem tal-utent u l-isem muri li tuża, id-demografija ta' sħabek u l-għemil li twettaq fuq il-pjattaforma ta' Snapchat. Bħalma jiġri meta nobsru dak li jaf jinteresak, il-ġens tiegħek jgħin lir-riklmaturi biex juruk riklami li jafu jkunu ta' siwi għalik. Ngħidu aħna, riklamatur jaf ikun jixtieq juri r-riklami tiegħu lill-iSnapchatters li jqisu ruħhom ta' ġens partikolari u għalhekk nużaw il-ġens mibsur tiegħek biex kemm jista' jkun nuru r-riklami lill-iktar utenti li nqisu qrib dak il-ġens.

 • Interessi. (Toqol ikbar) Aħna dejjem nippruvaw nagħmlu r-riklami tagħna iktar siewja għalik u għalhekk nippruvaw nobrsu x'jogħġbok. Ngħidu aħna, jekk issegwi ħafna sewwieqa tal-karozzi tat-tlielaq u tħobb tiftaħ jew toħloq l-Istejjer dwar il-karozzi l-ġodda jew dwar it-tlielaq jew tiftaħ ir-riklami ta' Snapchat għall-prodotti tat-tlieqlaq tal-karozza, aħna nistgħu nobsru li “Tħobb il-Karozzi”. Xi wħud minn dan it-tbassir insejħulu “Kategoriji tal-Istil tal-Ħajja” u tista' ssib il-Kategoriji tal-Istil tal-Ħajja li bsarna dwarek fuq Snapchat jew tista' tibdel jew tneħħi dawk il-Kategoriji tal-Istil tal-Ħajja meta trid. Nagħmlu tbassir ieħor dwar dak li jista' jogħġbok biex jgħinna nuruk il-kontenut li jaf jogħġbok — ngħidu aħna, għandna l-“Kategoriji tal-Kontenut ta' Snapchat” li jiġbru fihom il-kontenut ta' Snap li b'xi mod jurina li jinteressak. Tista' tiċċekkja dawn il-Kategoriji tal-Konenut billi tniżżel id-dejta tiegħek skont l-istruzzjonijiet t'hawn.

 • Sħabek. (Toqol iżgħar) Ħafna ħbieb jogħġbuhom l-istess affarijiet. Għalhekk nistgħu nużaw l-informazzjoni dwar l-imġiba ta' sħabek fejn jidħlu r-riklami u l-kontenut biex nifhmu nurukx ir-riklami jew le. Jekk, ngħidu aħna, sħabek fetħu reklam għal żarbun ġdid, nistgħu nużaw dik l-informazzjoni biex nobsru li dak ir-reklam jaf ikunlek ta' siwi wkoll.

Jekk tinsab ġewwa l-UE jew ir-Renju Unit u għadek m'għalaqtx it-18-il sena, mhu se nissoponu xejn dwar il-ġens tiegħek, dak li jogħġbok jew dak li jogħġob lil sħabek biex nippersonalizzaw ir-riklami li nuruk.

Nużaw ukoll l-informazzjoni dwar ir-riklami li ftaħt fil-imgħoddi biex nifhmu liema riklami nuruk (jew ma nurukx) fil-ġejjieni. Mhu se nkunu qed ngħidu xejn ġdid meta ngħidu li ħadd ma jieħu gost isib il-ħin kollu l-istess riklam ma' wiċċu!

L-informazzjoni li ningħataw mingħand ir-riklamaturi u l-imsieħba tagħna

 • L-għemil tiegħek fuq is-siti u l-pjattaformi tar-riklamaturi u l-imsieħba tagħna. (Toqol ikbar) Ir-riklamaturi u l-imsieħba tagħna jagħtuna d-dejta mill-apps, mis-siti u mill-pjattaformi tagħhom u aħna nużaw dik id-dejta biex nifhmu x'riklami nuruk. Ngħidu aħna, jekk tfittex film fuq sit li jaqsam id-dejta ma' Snap, nafu nuruk ir-riklami għal films bħalu.

  • Aħna niksbu dil-informazzjoni b'għadd ta' modi, fosthom mill-Pixel ta' Snap u mill-API tal-Konverżjonijiet ta' Snap. Fiż-żewġ każijiet, kodiċi qasir jiddaħħal fil-pjattaformi tal-imsieħba terzi tal-kumpanija tagħna (siti u apps) u dan il-kodiċi jiġbor l-informazzjoni dwar għadd ċkejken ta' għemil li twettaq fuq dawk il-pjattaformi. Nużaw din l-informazzjoni wkoll biex nagħtu lir-riklamaturi rapporti dwar kemm huma effettivi r-riklami tagħhom.

  • Jekk tinsab ġewwa l-UE jew ir-Renju Unit u għadek m'għalaqtx it-18-il sena, ma nużaw l-ebda informazzjoni miġbura minn Snap dwar l-għemil tiegħek fuq siti u pjattaformi tar-riklamaturi u l-imsieħba tagħna (ċioè “Riklami bbażati fuq l-għemil tiegħek”) biex nagħżlu x'riklami nuruk. Nagħmlu l-istess ħaġa f'ġurisdizzjonijiet oħra fejn, biex nimxu mal-liġijiet tal-post, nillimitaw kemm nużaw din l-informazzjoni dwar l-utenti ta' ċerti etajiet.

 • Udjenzi. (Toqol ikbar) Ir-riklamaturi tagħna jistgħu jtellgħu lista tal-klijenti tagħhom fuq Snap biex ir-riklami jintwerew llil dawk il-klijenti (jew nies li jixbhu lil dawk il-klijenti fuq Snapchat). Ħafna drabi dil-informazzjoni tkun in-numru tal-mowbajl jew l-indirizz tal-email f'verżjoni kodifikata. Ejja ngħidu li tixtri ħafna komiks. Jekk ħiereġ xi komik ġdid, il-pubblikatur jaf jaqsam il-lista tal-fans ma' Snap biex jiżgura li jitlagħlek riklam dwar il-komik il-ġdid li se joħorġu.

  • Jekk tinsab ġewwa l-UE jew ir-Renju Unit u għadek m'għalaqtx it-18-il sena, mhu se nżiduk mal-ebda udjenza personalizzata.

 • Dejta oħra li ningħataw mir-riklamaturi u l-imsieħba tagħna. Nafu wkoll, skont il-Politika tal-Privatezza tagħna, nużaw dejta oħra li ningħataw dwarek mir-riklamaturi u l-imsieħba tagħna biex tgħinna nifhmu x'riklami nuruk.

L-informazzjoni li niġbru dwar is-sitwazzjoni, it-tagħmir u l-post fejn tinsab

 • L-informazzjoni dwar it-tagħmir. (Toqol iżgħar) Meta tuża l-prodotti u s-Servizzi tagħna, aħna niġbru l-informazzjoni dwar it-tagħmir tiegħek biex inkunu nistgħu nifhmu x'sistema, x'daqs tal-iskrin u x'ilsien tuża, x'apps għandek installati u karatteristiċi oħra tat-tagħmir tiegħek. B'din l-informazzjoni nkunu nistgħu nuruk riklami kompatibbli mat-tagħmir tiegħek, bl-ilsien li tuża, addattati għas-sistema tat-tagħmir tiegħek u addattati għal dak li jogħġbok lilek. Ngħidu aħna, jekk tuża iPhone nafu nuruk riklam ta' app li tista' tintuża biss fuq iOS. Bl-istess mod, jekk ilsien it-tagħmir tiegħek huwa l-Farsi, mhux se nuruk riklami biċ-Ċiniż.

 • L-informazzjoni dwar il-post fejn tinsab. (Toqol iżgħar) Nemmnu li importanti nuruk riklami li jkunulek ta' siwi għall-post fejn tinsab. Jekk, ngħidu aħna, tinsab il-Ġermanja, ma tagħmilx sens għar-reklamatur li jurik riklami għall-films li qed jintwerew biss ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka. Nippruvaw nobsru fejn bejn wieħed u ieħor tinsab minn ftit dejta li tagħtina meta tuża l-prodotti u s-Servizzi tagħna fosthom l-indirizz IP tiegħek u, jekk tagħtina permess niġbruha, id-dejta l-GPS biex nifhmu fejn tinsab eżatt. Nistgħu wkoll nużaw il-postijiet fil-qrib jew li żżur biex nuruk riklami li jafu jgħoddu għalik. Jekk, ngħidu aħna, tinsab qrib kaffetterija, ir-reklamatur jaf ikun jixtieq jurik riklami dwar il-kafè li qed ibigħ.

  • Jekk tgħix ġewwa California tista' titlob lil Snap biex ma tużax l-informazzjoni personali tiegħek, fosthom l-istorja tal-post eżatt fejn kont tinsab, biex turik ir-riklami.

Żomm f'moħħok li biex turik ir-riklami, Snap tista' tuża d-dejta minn għadd ta' sorsi msemmija hawn fuq. Riklamatur jaf ikun jixtieq juri r-riklami tiegħu lil firxa ta' utenti ta' Snapchat bħal utenti bejn il-35 u l-44 sena li jinteresshom xogħol taʼ ġardinar. F'dak il-każ nistgħu nużaw l-età tiegħek kif ukoll l-għemil tiegħek fuq Snapchat jew fuq pjattaformi oħra biex jekk taqa' f'dik il-kategorija ta' utenti, nuruk dawk ir-riklami.

Notebook with heart shaped image

Kif Tikkontrolla r-Riklami li Nuruk

Aħna nemmnu li għandu jkollok kontroll fuq ir-riklami li nuruk. Biex tibdel ir-riklami li nuruk, jekk jogħġbok uża l-għażliet imsemmija hawn biex:

 • L-Għażla li ma nurukx riklami bbażati fuq l-għemil tiegħek. Jekk ma tixtieqx li Snap turik riklami bbażati fuq l-għemil tiegħek fuq is-siti u l-pjattaformi tar-riklamaturi u l-imsieħba tagħna, tista' titlobna ma nurukx dawn ix-xorta ta' riklami.

 • L-Għażla li ma nurukx riklami bbażati fuq l-udjenza. Uża dil-għażla jekk ma tixtieqx li Snap turik riklami bbażati fuq listi tal-udjenza li ningħataw mir-riklamaturi u msieħba oħra tagħna.

 • L-Għażla li ma nurukx riklami mxandra minn operaturi tar-riklami oħra. Uża dil-għażla jekk ma tixtieqx li operaturi tar-riklami oħra juruk ir-riklami tagħhom.

 • L-Għażla li ma nifmhux x'qed tagħmel (għall-utenti ta' iOS biss). Jekk qed tuża tagħmir b'iOS 14.5 jew verżjoni iġded u fl-għażliet tal-privatezza tagħżel li Snapchat m'għandhiex titħalla tifhem x'qed tagħmel, mhux se norbtu l-għemil tiegħek fuq apps u siti oħra li niġbru int u tuża t-tagħmir ma' dejta tat-tagħmir jew tal-utent biex Snapchat turik riklami personalizzati jew biex tkejjel ir-riklami għajr dawk li jintwerew fut it-tagħmir tiegħek. Biss dejjem nistgħu nużaw din l-informazzjoni marbuta mar-riklami b'modi li ma jwasslux għalik.

 • Biddel is-suġġetti tar-reklami li nuruk. Din l-għażla tħallik tagħżel jekk tixtieqx tintwera xi xorta ta' riklami dwar suġġetti sensittivi bħal, ngħidu aħna, politika, alkoħol jew logħob tal-ażżard. Bħala regola standard, xi wħud minn dawn ir-riklami diġà mhux jintwerew lill-utenti taħt l-età, jgħidu x'jgħidu l-għażliet tagħhom.

 • Biddel xi bidliet fil-Kategoriji tal-Istil tal-Ħajja. Din l-għażla tħallik tibdel il-kategoriji li wara li qieset l-għemil tiegħek, Snap basret li jogħġbuk. Din l-għażla mhix se tkun disponibbli għal ċerti riklami u kategoriji li ma jistgħux jintwerew lil utenti taħt l-età.

Jekk tinsab ġewwa l-Unjoni Ewropea, minbarra l-għażliet t'hawn fuq, tista' tagħżel li ma nurukx kontenut personalizzat, fosthom ir-riklami. Tista' tagħmel hekk billi żżur it-taqsima “Għażliet għall-Unjoni Ewropea” fil-paġna tas-Settings.

Informazzjoni li Nagħtu lir-Riklamaturi u lill-Operaturi tas-Servizzi tal-Kejl

Nikkonfermaw lir-riklamauri liema mir-riklami tagħhom rajt u ftaħt. Kultant nagħmlu hekk bl-għajnuna ta' operaturi tas-servizzi tal-kejl barra l-kumpanija tagħna. Dawn l-imsieħba jistgħu jsibu jekk ftaħtx jew għafastx fuq xi riklam ta' Snap li wasslek biex tixtri jew tuża l-prodotti u s-servizzi tar-riklamatur (bħal, ngħidu aħna, tixtri arloġġ ġdid, tinkiteb ma' sit tax-xandir tal-vidjo bl-internet jew tniżżel app). Għandna ftehim bil-miktub mar-riklamaturi (u mal-operaturi tas-servizzi tal-kejl imsieħba magħna) fejn ma nħalluhomx jużaw did-dejta tar-riklami għajr biex ikejlu kemm jaħdmu r-riklami tagħhom. Ma naqsmu l-ebda informazzjoni li twassal lir-riklamaturi jagħrfuk bħal, ngħidu aħna, ismek, in-numru tat-telefown u l-indirizz tal-email tiegħek.

Riklami f'My AI

Ir-riklami li jintwerew f'My AI jaħdmu ftit differenti mir-riklami l-oħra li jintwerew fuq Snapchat: ir-riklami jiddependu mit-taħdita li jkun qed ikollok ma' My AI u jekk, ngħidu aħna, hux qed tfittex xi suġġerimenti għal prodotti jew servizzi. Dawn ix-xorta ta' riklami nsejħulhom “riklami skont il-kuntest”. Differenza oħra mir-riklami li jintwerew fuq Snapchat: ir-riklami ta' My AI jinħolqu mill-imsieħba tar-riklami ta' Snap minflok minn Snap innifisha. L-imsieħba tar-riklami tagħna jirċievu t-talba tiegħek (jekk inqisu li hemm għan kummerċjali) u iktar kuntest, fosthom il-firxa tal-età tiegħek (eż.: jekk għalaqtx it-18-il sena jew le), il-pajjiż fejn tinsab, l-ilsien li tuża, ix-xorta ta' sistema li tkun qed tuża (eż.: iOS/Android) u l-indirizz IP biex ikunu jistgħu jagħtuk riklami addattati u siewja. Jekk, ngħidu aħna, tistaqsi lil My AI “min jagħmel l-aqwa kitarri tal-elettriku?”, jaf tintwera taqsima “sponsorjata” bir-riklami ta' xi ħadd li jagħmel il-kitarri. Dan kollu jaf mhu xejn ġdid għalik għax ir-riklami ta' My AI jaħdmu l-istess bħar-riklami tar-riżultati tat-tiftix fuq pjattaformi oħra.