Naqsmu t-Tweġiba tagħna lill-Gruppi tas-Soċjetà Ċivili dwar l-Integrità Elettorali

22 ta' April 2024

Aktar kmieni dan ix-xahar, Snap, flimkien ma’ kumpaniji ewlenin oħra tat-teknoloġija, irċiviet ittra minn aktar minn 200 organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili, riċerkaturi, u ġurnalisti li jħeġġuna nżidu l-isforzi tagħna biex nipproteġu l-integrità tal-elezzjonijiet fl-2024. Aħna napprezzaw is-sostenn tagħhom u nikkondividu l-impenn tagħhom biex jiġi żgurat li n-nies madwar id-dinja jistgħu jipparteċipaw fl-elezzjonijiet tagħhom, filwaqt li nagħmlu l-almu tagħna biex ngħinu nipproteġu d-demokrazija tagħna.

Minħabba l-importanza ta' dawn il-kwistjonijiet, u r-responsabbiltà profonda li nħossu għall-mijiet ta' miljuni ta' persuni li jużaw Snapchat biex jikkomunikaw mal-ħbieb u l-familji tagħhom u jsiru jafu aktar dwar id-dinja permezz tal-kontenut tagħna, ħassejna li kien importanti li noħorġu r-rispons tagħna pubblikament. Tista' taqra l-ittra tagħna hawn taħt u ssir taf aktar dwar il-pjanijiet tagħna għall-elezzjoni ta' din is-sena hawn.

***

21 ta' April 2024

Għeżież għaqdiet tas-soċjetà ċivili:

Grazzi għall-viġilanza u s-sostenn kontinwu tiegħek f'din is-sena ta' attività elettorali mingħajr preċedent madwar id-dinja. Ninsabu grati għall-opportunità li naqsmu aktar informazzjoni dwar kif Snap qed taffaċċja r-responsabbiltajiet tagħna f'dan l-ambjent, u kif dawn l-isforzi jfasslu l-valuri dewwiema tal-kumpanija tagħna. 

Ħarsa Ġenerali lejn il-Proċess ta' Snapchat

L-approċċ tagħna għall-integrità tal-pjattaforma b'relazzjoni mal-elezzjoni huwa fuq bosta livelli. F'livell għoli, l-elementi ewlenin jinkludu:

  • Salvagwardji intenzjonali tal-prodott;

  • Politiki ċari u maħsubin;

  • Għarbiel tar-riklami politiċi;

  • Operazzjonijiet kollaborattivi u kkoordinati;

  • Għodod u riżorsi biex nagħtu setgħa ikbar lill-iSnapchatters.


Meħuda flimkien, dawn il-pilastri jsostnu l-approċċ tagħna biex innaqqsu firxa wiesgħa ta’ riskji relatati mal-elezzjonijiet, filwaqt li niżguraw ukoll li l-iSnapchatters ikollhom aċċess għal għodod u informazzjoni li jappoġġaw il-parteċipazzjoni fi proċessi demokratiċi madwar id-dinja.

1. Salvagwardji Intenzjonali tal-Prodott

Mill-bidu nett, Snapchat kienet imfassla b'mod differenti mill-media soċjali tradizzjonali. Snapchat ma tinfetaħx fuq feed ta' kontenut bla tmiem li mhux iċċekkjat, u ma tippermettix li n-nies jagħmlu live streams. 

Ilna li għarafna li l-akbar theddidiet mid-diżinformazzjoni diġitali ta' ħsara joriġinaw mill-veloċità u l-iskala li bihom xi pjattaformi diġitali jħalluha tinxtered. Il-politiki u l-arkitettura tal-pjattaforma tagħna jillimitaw l-opportunitajiet għal kontenut mhux iċċekkjat jew mhux immoderat biex tinkiseb skala sinifikanti mhux iċċekkjata. Minflok, nimmoderaw il-kontenut bil-quddiem qabel ma jkun jista' jiġi amplifikat għal udjenza kbira, u b'mod ġenerali nillimitaw it-tixrid tal-aħbarijiet u l-informazzjoni politika sakemm ma tkunx ġejja minn pubblikuri u kreaturi fdati (inklużi, pereżempju, organizzazzjonijiet tal-media bħal The Wall Street Journal u The Washington Post fl-Istati Uniti, Le Monde fi Franza, u Times Now fl-Indja). 

Matul din l-aħħar sena, l-introduzzjoni ta' karatteristiċi tal-IA ġenerattivi fuq Snapchat ġiet milqugħa bl-istess livell ta' intenzjoni. Aħna nillimitaw il-kapaċitajiet tal-prodotti tal-IA tagħna biex niġġeneraw kontenut jew immaġnijiet li għandu mnejn jintużaw biex jimminaw il-proċessi ċiviċi jew iqarrqu bil-votanti. Iċ-chatbot tagħna, My AI, pereżempju, għandu mnejn jipprovdi informazzjoni dwar avvenimenti politiċi jew kuntest rigward kwistjonijiet soċjali; huwa pprogrammat biex ma joffrix opinjonijiet dwar kandidati politiċi jew iħeġġeġ lis-Snapchatters biex jivvutaw għal riżultat partikolari. U fil-karatteristiċi tagħna ta' kliem għall-immaġni, adottajna restrizzjonijiet fil-livell tas-sistema fuq il-ġenerazzjoni ta' kategoriji ta' kontenut riskjuż, inkluż ix-xebh ta' figuri politiċi magħrufa. 

Għal aktar minn għaxar snin issa, u f'bosta ċikli tal-elezzjonijiet, l-arkitettura tal-prodott tagħna kellha rwol ċentrali biex toħloq ambjent ferm inospitabbli għal atturi li jaħdmu biex jisfrattaw proċessi ċiviċi jew jimminaw l-ambjent tal-informazzjoni. U l-evidenza tindika li dan jaħdem sew. Id-data l-aktar riċenti tagħna tindika li mill-1 ta' Jannar sat-30 ta' Ġunju 2023, l-għadd totali ta' infurzar globalment għal informazzjoni falza ta' ħsara (inklużi riskji għall-integrità tal-elezzjonijiet) irrappreżenta 0.0038% tal-kontenut kollu infurzat, li jaqa' fi ħdan il-kategoriji ta' probabbiltà ta' ħsara l-aktar baxxa fuq il-pjattaforma tagħna.

Se nkomplu naħdmu biex fl-2024 il-ħarsien tal-integrità tal-pjattaforma tagħna tkun parti mis-servizz tagħna, fosthom billi nwettqu l-impenn li ħadna bħala firmatarji tat-Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in 2024 Elections.

2. Politiki Ċari u Maħsubin

Biex nikkumplimentaw is-salvagwardji tal-prodott tagħna, implimentajna firxa ta' politiki li jaħdmu biex javvanzaw is-sigurtà u l-integrità fil-kuntest ta' avvenimenti ta' profil għoli bħal elezzjonijiet. Il-Linji Gwida tal-Komunità tagħna, pereżempju, jipprojbixxu informazzjoni falza ta' ħsara, diskors ta' mibegħda jew sejħiet għall-vjolenza. 

Fuq is-suġġett ta' kontenut ta' ħsara f'konnessjoni mal-elezzjonijiet, il-politiki esterni tagħna huma sodi u infurmati minn riċerkaturi ewlenin fil-qasam tal-integrità tal-informazzjoni. Huma jiddefinixxu kategoriji speċifiċi ta' kontenut ta' ħsara li huma pprojbiti, inklużi:

  • Interferenza Proċedurali: informazzjoni ħażina relatata ma' elezzjoni attwali jew proċeduri ċiviċi, bħal rappreżentanza ħażina ta' dati u ħinijiet importanti jew rekwiżiti ta' eliġibilità għall-parteċipazzjoni;

  • Interferenza tal-Parteċipazzjoni: kontenut li jinkludi intimidazzjoni għas-sigurtà personali jew ixerred xnigħat biex jiskoraġġixxi l-parteċipazzjoni fil-proċess elettorali jew ċiviku;

  • Parteċipazzjoni frawdolenti jew illegali: kontenut li jħeġġeġ lin-nies jużaw identità b'oħra biex jieħdu sehem fil-proċess ċiviku jew biex jivvutaw kontra l-liġi jew jeqirdu l-vot; u

  • Id-Deleġittimizzazzjoni tal-proċessi ċiviċi: kontenut bl-għan li jtellef il-fiduċja fl-istituzzjonijiet demokratiċi bi stqarrijiet foloz jew qarrieqa bħal, ngħidu aħna, dwar ir-riżultati tal-elezzjonijiet.

Lura għall-Aħbarijiet
1 Ta’ min jinnota li l-qsim ta’ kontenut iġġenerat mill-Intelliġenza Artifiċjali jew imsaħħaħ mill-Intelliġenza Artifiċjali fuq Snapchat mhuwiex kontra l-politiki tagħna, u ċertament mhux xi ħaġa li nifhmu li hija intrinsikament ta’ ħsara. Għal ħafna snin issa, Snapchatters sabu ferħ fil-manipulazzjoni ta’ xbihat b’Lentijiet divertenti u esperjenzi ta' Realtà Miżjuda oħra, u aħna eċċitati dwar il-modi kif il-komunità tagħna tista’ tuża l-Intelliġenza Artifiċjali biex tesprimi lilha nfisha b’mod kreattiv. Jekk, madankollu, il-kontenut ikun qarrieqi (jew ta' ħsara), aħna ovvjament inneħħuh, irrispettivament mill-grad sa fejn it-teknoloġija tal-Intelliġenza Artifiċjali setgħet kellha sehem fil-ħolqien tagħha.