L-Intelliġenza Artifiċjali fuq Snapchat: Trasparenza, Sigurtà u Politiki Mtejba

16 ta' April 2024

Meta fl-2015 nedejna Lentijiet, it-teknoloġija tar-realtà miżjuda (AR) saħħret lil ħafna u biddlet dak li konna naħsbu li huma l-limiti tat-teknoloġija. Illum, bħala medja, iktar minn 300 miljun Snapchatter jużaw AR kuljum u sirna nistennew dix-xorta ta' teknoloġija fil-ħajja ta' kuljum aħna u nużaw il-kamera. 

Issa, l-avvanzi reċenti fl-Intelliġenza Artifiċjali qed jiftħu possibbiltajiet spettakolari u bla limitu, u jerġgħu jbiddlu dak li ħsibna li kien possibbli għal darb'oħra.

Diġà, hemm ħafna modi ta' ispirazzjoni biex Snapchatters jesprimu lilhom infushom bl-użu tal-intelliġenza artifiċjali, kemm jekk qed joħolqu Wallpaper oriġinali tal-Generative AI Chat biex jippersonalizzaw id-dehra ta' konversazzjoni ma' xi ħabib, jittrasformaw lilhom infushom b'modi immaġinattivi b'Lentijiet li jaħdmu bl-Intelliġenza Artifiċjali, jew jekk qed titgħallem dwar id-dinja permezz ta’ konversazzjonijiet ma’ My AI. Aħna tant eċċitati bil-potenzjal ta 'din it-teknoloġija li tgħin lill-komunità tagħna tkompli tiftaħ il-kreattività u l-immaġinazzjoni tagħhom.

Trasparenza fil-Qasam tal-Intelliġenza Artifiċjali

Aħna nemmnu li l-iSnapchatters għandhom jiġu mgħarrfa dwar ix-xorta ta' teknoloġiji li qed jintużaw; kemm jekk qed joħolqu stampi għall-gost kif ukoll jekk qed jitgħallmu b'taħditiet bil-miktub ma' My AI. 

Aħna nużaw l-ikoni, is-simboli u t-tikketti fl-app biex nagħtu iktar kuntest lill-iSnapchatters huma u jużaw xi faċilità li taħdem bit-teknoloġija tal-Intelliġenza Artifiċjali. Per eżempju, meta Snapchatter jaqsam xi stampa ta' Dreams maħluqa bl-Intelliġenza Artifiċjali, ir-riċevitur jintwera kartolina b'iktar informazzjoni. Faċilitajiet oħra, bħall-għodda għat-tkabbir li tuża l-Intelliġenza Artifiċjali biex tagħmel Snap tidher qisha ttieħdet iktar mill-bogħod, huma mmarkati bħala faċilità tal-Intelliġenza Artifiċjali b'ikona tad-dija għall-iSnapchatter li joħloq l-iSnap. 

Aħna nieħdu ħsieb ukoll ħafna li nivverifikaw ir-reklami politiċi kollha permezz ta' proċess rigoruż ta' reviżjoni umana, inkluż verifika bir-reqqa għal kwalunkwe użu qarrieqi tal-kontenut, inkluża l-Intelliġenza Artifiċjali biex toħloq stampi jew kontenut qarrieqa.

Dalwaqt, se nkunu qed inżidu watermark ma' immaġini ġġenerati mill-Intelliġenza Artifiċjali. Din ser tkun tidher fuq immaġini maħluqa bl-għodod tal-Intelliġenza Artifiċjali ġenerattivi ta' Snap meta l-immaġni tiġi esportata jew issejvjata fir-roll tal-kamera. Ir-riċevituri ta' immaġni ġġenerati mill-Intelliġenza Artifiċjali magħmula fuq Snapchat jistgħu jaraw logo żgħir ta' ghost bl-ikona tant magħrufa tleqq maġenba. Iż-żieda ta' dawn il-watermarks se tgħin biex tinforma lil dawk li jarawha li l-immaġni saret bl-Intelliġenza Artifiċjali fuq Snapchat.

Ittestjar u Protokolli ta' Sigurtà Standardizzati 

Aħna nieħdu bis-serjetà r-responsabbiltà tagħna li niddisinjaw prodotti u esperjenzi li jagħtu prijorità lill-privatezza, is-sigurtà u l-adegwatezza tal-età. Bħall-prodotti kollha tagħna, il-karatteristiċi li jaħdmu bl-Intelliġenza Artifiċjali dejjem għaddew minn reviżjoni stretta biex jiżguraw li jaderixxu mal-prinċipji tas-sigurtà u l-privatezza tagħna - u permezz tat-tagħlim tagħna maż-żmien, żviluppajna salvagwardji addizzjonali:

Red-Teaming

Ir-red-teaming tal-Intelliġenza artifiċjali hija tattika dejjem aktar komuni użata biex jiġu ttestjati u identifikati difetti potenzjali fil-mudelli tal-Intelliġenza Artifiċjali u l-karatteristiċi attivati ​​mill-Intelliġenza Artifiċjali u jiġu implimentati soluzzjonijiet biex ittejjeb is-sikurezza u l-konsistenza tal-outputs tal-Intelliġenza Artifiċjali.

Aħna konna tal-ewwel li bdejna nużaw il-metodi ġodda ta' red-teaming għall-Intelliġenza Artifiċjali għall-mudelli ħallieqa tal-istampi u ħdimna ma' HackerOne għal iktar minn 2,500 siegħa ta' xogħol biex nittestjaw kemm jaħdmu tajjeb il-limiti stretti li qgħedna fuq il-mudelli. 

Iffiltrar tas-Sigurtà u Tikkettar Konsistenti

Hekk kif espandejna l-esperjenzi abilitati mill-Intelliġenza Artifiċjali Ġenerattiva disponibbli fuq Snapchat, waqqafna prinċipji ta’ governanza responsabbli u tjiebna wkoll il-mitigazzjonijiet tas-sikurezza tagħna.

Ħloqna proċess ta’ reviżjoni tas-sikurezza biex niskopru u nneħħu prompts potenzjalment problematiċi fl-aktar stadji bikrija tal-iżvilupp tal-esperjenzi ta’ Lenti tal-Intelliġenza Artifiċjali imfassla mit-tim tagħna. Il-Lentijiet tal-Intelliġenza Artifiċjali kollha tagħna li jiġġeneraw immaġni mill-pront jgħaddu minn dan il-proċess qabel ma jiġu ffinalizzati u jsiru disponibbli għall-komunità tagħna.

Ittestjar Inklużiv

Irridu li Snapchatters minn kull qasam tal-ħajja jkollhom aċċess u aspettattivi ekwi meta jużaw il-karatteristiċi kollha fl-app tagħna, partikolarment l-esperjenzi tagħna li jaħdmu bl-Intelliġenza Artifiċjali.

Għal dan il-għan, qed inniedu iktar provi biex innaqqsu kemm jista' jkun ir-riżultati tal-Intelliġenza Artifiċjali li jafu jkunu preġudikati. 

Impenn kontinwu għal-Litteriżmu fl-Intelliġenza Artifiċjali

Aħna nemmnu li t-teknoloġija tal-Intelliġenza Artifiċjali tista' tgħin lill-komunità tagħna tesprimi ruħha u tikkomunika aħjar – u għalhekk impenjati li nkomplu ntejbu dawn il-proċessi tas-sigurtà u t-trasparenza. 

Filwaqt li l-għodod kollha tagħna tal-Intelliġenza Artifiċjali, kemm ibbażati fuq it-test kif ukoll viżwali, huma ddisinjati biex jevitaw li jipproduċu materjal mhux korrett, ta’ ħsara jew qarrieqi, xorta jistgħu jseħħu żbalji. L-iSnapchatters huma kapaċi jirrappurtaw il-kontenut, u napprezzaw dan ir-rispons.

Fl-aħħar nett, bħala parti mill-impenn bla qatigħ li ngħinu lill-komunità tagħna tifhem dawn l-għodod aħjar, għandna iktar informazzjoni u materjal fuq is-Sit tal-Għajnuna tagħna.

Lura għall-Aħbarijiet