Community Guidelines

Dito sa Snap, tumutulong tayo sa pag-usad ng tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa tao na ipahayag ang kanilang sarili, magsaya sa kasalukuyan, aralin ang daigdig, at sama-samang magsaya! Nilikha namin ang Community Guidelines na ito upang hikayatin ang pinakamalawak na saklaw ng pagpapahayag ng sarili, habang nakakatulong sa pagtitiyak na ligtas na magagamit ng mga Snapchatter ang aming mga serbisyo araw-araw.

Mga Palatuntunan ng Serbisyo

Binalangkas namin ang Mga Palatuntunan sa Serbisyo upang malaman mo ang mga patakarang namamahala sa aming relasyon sa inyo. Ang Terms ay legal na umiiral na kontrata sa pagitan mo at ng Snap. Pakibasa ang mga ito nang mabuti.

Privacy Policy

Ang Snap Inc. ay isang kumpanya ng camera. Ang aming mga serbisyo — kabilang ang Snapchat, Bitmoji, at iba pang naka-link sa Privacy Policy na ito — ay naghahatid ng madali at masayang paraan para ipahayag ang iyong sarili, maging maligaya, aralin ang daigdig, at sama-samang magsaya! Sinubukan namin itong isulat sa paraang malaya sa legal na mga katagang madalas ay nagpapalabo sa mga dokumentong ito. Siyempre, kung may mga tanong ka pa tungkol sa kahit anong nasa Privacy Policy namin, bisitahin ang aming nakalaan na Privacy Center o makipag-ugnayan sa amin nang direkta.