Ipinakikilala ang Digital Well-Being Index

Pebrero 2023

Sa Snap, wala nang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan at kapakanan ng aming komunidad ng Snapchat. Mayroon kaming nakalatag, at patuloy na nagpapatupad, ng mga patakaran at panuntunan na nagdedetalye sa uri ng content at gawi na katanggap-tanggap sa Snapchat. Nag-aalok kami ng mga tool at mapagkukunan upang matulungan ang mga Snapchatter na manatiling ligtas, at nakikipag-ugnayan kami sa iba sa industriya at sa buong sektor ng tech upang mas maprotektahan ang mga kabataan at partikular na sa mga mas batang user.

Upang mag-alok ng insight sa kung paano ang mga kabataan at young adults ay nagpapatuloy online, nagsagawa kami ng pananaliksik sa digital na kapakanan ng Generation Z. Pag-survey sa mga kabataan (edad 13-17), young adults (edad 18-24) at mga magulang ng mga kabataan, edad 13 hanggang 19 sa anim na bansa: Australia, Pransya, Alemanya, India, UK at US. Ang pag-aaral ay gumawa ng Digital Well-Being Index (DWBI): isang sukatan ng online na sikolohikal na kapakanan ng Gen Z.


Mga pagbasa sa DWBI para sa 2022

Ang unang Digital Well-Being Index para sa anim na heograpiya ay nasa 62, isang medyo average na pagbabasa sa sukat na 0 hanggang 100 – hindi partikular na kanais-nais, o lalo na nakakabahala. Ayon sa bansa, nairehistro ng India ang pinakamataas na pagbabasa ng DWBI sa 68, at ang Pransya at Alemanya ay mas mababa sa average na anim na bansa, bawat isa ay nasa 60. Ang DWBI ng Australia ay 63; ang UK ay tumugma sa anim na bansa na pagbabasa sa 62, at ang U.S. ay pumasok sa 64.

Ginagamit ng index ang modelong PERNA, isang variation sa isang umiiral nang research vehicle, na binubuo ng 20 sentiment statement sa limang kategorya: Positive Emotion, Engagement, Relationships, Negative Emotion at Achievement. Hiniling sa mga respondent na sabihin ang kanilang antas ng pagsang-ayon sa bawat isa sa 20 pahayag, na isinasaalang-alang ang lahat ng kanilang online na karanasan sa anumang device o online na aplikasyon (hindi sa Snapchat) sa nakaraang tatlong buwan. (Isinagawa ang pagsasaliksik mula Abril 22 hanggang Mayo 10, 2022.) Ang isang halimbawang pahayag sa bawat isa sa limang kategorya ay sumusunod. Para sa buong imbentaryo ng lahat ng 20 sentiment statements ng DWBI, tingnan ang link na ito.

Ang papel ng social media

Isang marka ng DWBI ang kinakalkula para sa bawat respondent batay sa 20 sentiment statements. Ang kanilang mga iskor ay pinagsasama-sama sa apat na mga DWBI na grupo: Umuunlad (10%); Maunlad (43%), Katamtaman (40%) at Nagsusumikap (7%). (Tingnan, Ang mga detalye sa ibaba.)Hindi kataka-taka, ang pananaliksik ay nagpakita na ang social media ay may malaking papel sa digital na kapakanan ng Gen Z, na may higit sa tatlong-kapat (78%) ng mga sumasagot na nagsasabing ang social media ay may positibong impluwensya sa kalidad ng kanilang buhay. Ang gayong paniniwala ay mas matindi sa mga kabataan (84%) at mga kalalakihan (81%) kumpara sa mga young adults na Gen Z (71%) at mga kababaihan (75%). Ang opinyon ng mga magulang (73%) tungkol sa impluwensya ng social media ay bahagyang mas mataas kaysa sa mga nasa gulang Gen Z. Minamalas ng mga Umuunlad ang social media bilang isang positibong impluwensiya sa kanilang buhay (95%), samantalang hindi ito gaano sa mga Nagsusumikap (43%). Mahigit sa isang-katlo (36%) ng mga Umuunlad ang sumang-ayon sa pahayag na, "Hindi ko kayang mabuhay nang walang social media," habang 18% lamang ng mga determinadong maging Nagsusumikap ang sumang-ayon dito. Ang mga porsyentong iyon ay epektibong binaligtad sa katuwang na pahayag, "Magiging mas magandang lugar ang mundo kung walang social media." (Umuunlad: 22%, Nagsusumikap: 33%).


Iba pang mahahalagang mga resulta

Nagbunga ang aming pananaliksik sa digital na kapakanan ng iba pang mga kawili-wiling natuklasan. Nasa ibaba ang iba pang mga highlight. Maaaring makita ang kabuoang ulat dito.

  • Ang digital well-being ay higit na nakadepende sa kalikasan at kalidad ng mga online na pakikipag-ugnayan at hindi gaanong nakadepende sa kung gaano karaming oras ang ginugugol sa social media.

  • Ang mga personal na naka-target na panganib (hal., pananakot, sekswal na panganib) ay nagpapakita ng isang malakas na kaugnayan sa kapakanan, habang ang mga "na-normalize" na mga panganib (hal., pagpapanggap, maling impormasyon) ay may mas mahinang kaugnayan.

  • Ang mga magulang ay higit na naaayon sa digital na kapakanan ng kanilang mga kabataan. Sa katunayan, ang mga kabataan na ang mga magulang ay regular na nag-check in sa kanilang mga aktibidad sa online at social media ay may mas mataas na digital na kapakanan at napanatili ang mas mataas na antas ng tiwala mula sa kanilang mga magulang. Sa kabaligtaran, ang subset ng mga magulang na hindi regular na nag-check in sa mga digital na karanasan ng mga kabataan ay makabuluhang minamaliit ang pagkakalantad sa panganib ng mga kabataan (halos 20 puntos).

  • Hindi kataka-taka, ang mga Gen Zer na may mas malawak na mga network ng suporta ay mas malamang na Umuunlad o Maunlad online, at ang mga may mas kaunting mga asset ng suporta ay mas malamang na Nagsusumikap o Katamtaman. Ang mga asset ng suporta ay malawak na tinukoy bilang mga tao sa buhay ng kabataan – mga magulang, tagapag-alaga, guro, iba pang pinagkakatiwalaang matatanda o kaibigan – na nagmamalasakit sa kanila, nakikinig sa kanila o naniniwala na sila ay magiging matagumpay.


Mangyaring humanap ng karagdagang, partikular sa bansa na mapagkukunan sa aming Digital Well-Being Index sa ibaba:


DWBI Deck - British English

DWBI Deck - Ingles

DWBI Deck - French

DWBI Deck - German

DWBI Summary - Dutch

DWBI Summary - Ingles

DWBI Summary - French

DWBI Summary - German

DWBI Infographic - Pandaigdig

DWBI Infographic - Australia

DWBI Infographic - Pransya

DWBI Infographic - Alemanya (DE)

DWBI Infographic - India

DWBI Infographic - United Kingdom

DWBI Infographic - Estados Unidos