Privacy and Safety Hub

Seksuwal na Content

Serye ng Tagapagpaliwanag ng Mga Alituntunin ng Komunidad
Na-update: Enero 2023
  • Ipinagbabawal namin ang pag-promote, pamamahagi, o pagbabahagi ng pornograpikong content. Hindi rin namin pinapayagan ang mga komersyal na aktibidad na nauugnay sa pornograpya o mga seksuwal na pakikipag-ugnayan (online man o offline). Ang pagpapasuso at iba pang mga paglalarawan ng kahubaran sa mga hindi seksuwal na konteksto ay karaniwang pinahihintulutan.
  • Ipinagbabawal namin ang anumang aktibidad na nagsasangkot ng seksuwal na pananamantala o pang-aabuso sa isang menor de edad, kabilang ang pagbabahagi ng imahe ng seksuwal na pananamantala sa bata o pang-aabuso, pag-groom, o seksuwal na pangingikil (sextortion). Inuulat namin ang lahat ng pagkakataon ng seksuwal na pagsasamantala sa bata sa mga awtoridad, kabilang ang mga pagtatangka na gumawa ng ganoong pag-uugali. Huwag kailanman mag-post, magsave, magpadala, magpasa, mamahagi, o humingi ng hubo't hubad o tahasang seksuwal na nilalaman na kinasasangkutan ng sinumang wala pang 18 taong gulang (kabilang dito ang pagpapadala o pag-save ng mga ganoong larawan ng iyong sarili).


Pangkalahatang Ideya

Hangad naming protektahan ang lahat ng Snapchatter mula sa pagkakaroon ng nakakapinsala o mapang-abusong content. Sa layuning iyon, binuo namin ang aming Community Guidelines na may layuning matiyak na ang mga user ay komportableng maipahayag ang kanilang sarili at malayang makipag-usap sa Snapchat, nang hindi nalalantas sa mga hindi hinihinging seksuwal na content o pang-aabuso. Ipinagbabawal ng mga patakarang ito ang pagbabahagi, pag-promote, o pamamahagi ng tahasang seksuwal na nilalaman––na sumasaklaw sa isang hanay ng content kabilang ang pornograpya, seksuwal na kahubaran, o mga alok ng mga serbisyong seksuwal––at hinahatulan sa pinakamalakas na termino ang anumang nilalamang nananamantala sa mga bata.

Ang dapat mong asahan

Ang aming mga patakaran na nagbabawal sa tahasang seksuwal na content ay nangangahulugan na ang pornograpikong content ay ipinagbabawal. Ang pornograpya ay nangangahulugan ng kahubaran kung saan ang pangunahing intensyon ay seksuwal na pagpukaw, o kahubaran na naglalarawan ng seksuwal na pagpukaw. Maaaring may kasama itong mga larawan o video, o kahit na lubos na makatotohanang animation, mga guhit, o iba pang mga paggawa ng tahasang pakikipagtalik. Ngunit hindi ito, halimbawa, nalalapat sa kahubaran kung saan ang layunin ay masining na pagpapahayag, o ang hitsura ng kahubaran sa mga hindi seksuwal na konteksto tulad ng pagpapasuso, mga medikal na pamamaraan, o kasalukuyan o makasaysayang mga kaganapan para sa pampublikong interes.

Ipinagbabawal din ng mga patakarang ito ang mga alok ng mga serbisyong seksuwal, kabilang ang parehong mga serbisyong offline (gaya ng, halimbawa, erotikong masahe) at mga online na karanasan (gaya ng, halimbawa, nag-aalok ng mga serbisyong seksuwal na chat o video).

Ang seksuwal na pagsasamantala ng sinumang miyembro ng ating komunidad, lalo na ang mga menor de edad, ay labag sa batas, hindi katanggap-tanggap, at ipinagbabawal. Maaaring kabilang sa pagsasamantala ang sex trafficking; mga pagsisikap na pilitin o akitin ang mga user na magbigay ng mga hubad na larawan; gayundin ang anumang pag-uugali na gumagamit ng intimate imagery o seksuwal na materyal para ipilit o banta ang mga miyembro ng aming Komunidad. Ipinagbabawal namin ang anumang komunikasyon o pag-uugali na sumusubok na hikayatin o pilitin ang isang menor de edad na may layunin ng seksuwal na pang-aabuso o pagsasamantala, o na nakikinabang sa takot o kahihiyan upang patahimikin ang isang menor de edad.

Paano namin ipinapatupad ang mga patakarang ito

Ang content na lumalabag sa aming Community Guidelines ay aalisin. Ang mga user na nagbabahagi, nagpo-promote, o namamahagi ng lumalabag na nilalaman ay aabisuhan tungkol sa paglabag. Ang matindi o paulit-ulit na paglabag sa aming mga patakaran ay makakaapekto sa pag-access sa account ng isang user.

Kung sakaling makatanggap ka o makakita ng Snap na pinaniniwalaan mong tahasang seksuwal — kung ikaw ay hindi kumportable rito - huwag mag-atubiling gamitin ang aming in-app na menu ng pag-uulat. Ang mga ulat na iyon ay sinusuri para sa pagkilos sa mga paraan na makakatulong upang maprotektahan ang pag-uulat ng privacy at kaligtasan ng mga user. Hinihikayat din namin ang mga user na isaalang-alang ang pagblock ng mga hindi nila gustong mensahe.
Ang aming mga high-reach surface, kabilang ang Spotlight at Discover, ay napapailalim sa proactive na pagsubaybay at iba pang mga pag-iingat. Ang mga platform na ito ay maaaring paminsan-minsang nagtatampok ng nagmumungkahing nilalaman na hindi itinuturing na tahasang seksuwal (halimbawa, nagsisiwalat ng damit na panlangoy); gayunpaman, ang mga user ay lubos na hinihikayat na mag-ulat ng anumang nilalaman na sa tingin mo ay hindi naaayon sa aming Community Guidelines.
Ang pag-iwas, pag-detect, at pagtanggal ng Child Sexual Abuse Material (CSAM) sa aming platform ay isang pangunahing priyoridad para sa amin, at patuloy naming binabago ang aming mga kakayahan upang tugunan ang CSAM at iba pang mga uri ng nilalaman na sekswal na pagsasamantala sa bata. Iniuulat namin ang mga paglabag sa mga patakarang ito sa U.S. National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), ayon sa iniaatas ng batas. Ang NCMEC naman ay nakikipag-coordinate sa lokal o internasyonal na pagpapatupad ng batas, kung kinakailangan.

Takeaway


Ang aming layunin ay upang pasiglahin ang isang ligtas na komunidad kung saan maaaring ipahayag ng mga Snapchatter ang kanilang mga sarili, at hindi namin pinahihintulutan ang tahasang seksuwal o mapagsamantalang nilalaman. Kung sakaling hindi ka komportable, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa isang pinagkakatiwalaang tao sa iyong buhay, mag-ulat ng lumalabag na nilalaman at i-block ang sinumang nakakasakit na mga user.