Pagmo-Moderate, Pagpapatupad at Mga Apela sa Snapchat

Serye ng Tagapagpaliwanag ng Mga Alituntunin ng Komunidad

Na-update noong: August 2023

Sa buong Snapchat, nakatuon kami sa pagpataguyod ng kaligtasan, habang ginagalang ang mga interes sa privacy ng aming komunidad. Gumagawa kami ng balanse, nakabatay sa panganib na diskarte sa paglaban sa mga pinsala — pinagsasama-sama ang malinaw na mga kasanayan sa pagmo-moderate ng content, pare-pareho at patas na pagpapatupad, at malinaw na komunikasyon para panagutin ang aming mga sarili sa paglalapat ng aming mga patakaran nang patas.


Pagmo-moderate ng Content


Idinisenyo namin ang Snapchat nang nasa isip ang kaligtasan, at susi ang disenyong ito sa pagtulong na pigilan ang pagkalat ng mapaminsalang content. Hindi nag-aalok ang Snapchat ng bukas na feed ng balita kung saan may pagkakataon ang mga hindi na-verify na publisher o indibidwal na magpahayag ng poot, maling impormasyon, o marahas na content. 

Bilang karagdagan sa mga design safeguard na ito, gumagamit kami ng kumbinasyon ng mga naka-automate na tool at pagsusuri ng tao para i-moderate ang mga surface ng aming pampublikong content (tulad ng Spotlight, Public Stories, at Mga Mapa)––kabilang ang mga tool sa machine learning at dedikadong team ng mga totoong tao––para i-review ang potensyal na hindi naaangkop na content sa mga pampublikong post. 

Sa Spotlight, halimbawa, kung saan maaaring mag-submit ang mga creator ng malikhain at nakakaaliw na mga video para i-share sa mas broad na komunidad sa Snapchat, lahat na content ay unang na-review nang awtomatiko ayon sa pagsusuri gamit ang artificial intelligence bago makakuha ng anumang pamamahagi. Kapag nakakuha ng mas maraming manonood ang isang piraso ng content, susuriin ito ng mga taong moderator bago ito mabigyan ng pagkakataong maabot ang malaking audience. Binabawasan ng naka-layer na diskarteng ito sa pagmo-moderate ng content sa Spotlight ang panganib ng pagkalat ng maling impormasyon, mapoot na pananalita, o iba pang potensyal na nakakapinsalang content, bilang karagdagan sa pag-promote ng masaya, positibo, at ligtas na karanasan para sa lahat. 

Katulad nito, ang editorial content na gawa ng mga kumpanya ng media katulad ng Stories ng Publishers o Shows, ay sumasailalim sa set ng content guidelines—na nagbabawal sa pagpapalaganap ng maling impormasyon, mapoot na pananalita, mga conspiracy theory, karahasan, at marami pang kategorya ng nakakapinsalang content, pinapanatili ang mga partner na ito sa matataas na pamantayan para sa kaligtasan at integridad. Bukod pa rito, gumagamit kami ng maagap na teknolohiya sa pagtukoy ng pinsala sa iba pang mga pampubliko o mataas na visibility surface––tulad ng Stories––para tumulong na matukoy ang mapaminsalang nilalaman, at gumagamit kami ng pag-filter ng keyword para tumulong na maiwasan ang mapaminsalang content (tulad ng mga account na sumusubok na mag-advertise ng mga ipinagbabawal na gamot o iba pang ilegal na content) mula sa pagbalik sa search results.  

Sa lahat ng aming product surface, pwedeng i-report ng mga user ang mga account at content na potensyal na lumalabag sa aming Community Guidelines. Ginagawa naming madali para sa Mga Snapchatter na mag-submit ng kumpidensyal na ulat direkta sa aming Trust at Safety Team, na sinanay para i-evaluate ang ulat; gumawa ng akmang aksyon ayon sa aming mga patakaran, at abisuhan ang nag-ulat na partido ng kinalabasan––karaniwan sa loob ng ilang oras. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pag-uulat ng mapaminsalang content o ugali, bisitahin ang resource na ito sa aming Site ng Support. Pwede ka ring matuto nang higit pa tungkol sa mga pagsisikap na tukuyin at alisin ang mapaminsalang content, at i-promote ang kagalingan at kaligtasan sa Snapchat, dito.Pagpapatupad ng Patakaran @ Snap

Mahalaga para sa amin sa Snap na isinusulong ang pare-pareho at patas na pagpapatupad ng aming mga patakaran. Para sa kadahilanang ito, isinasaalang-alang namin ang isang kumbinasyon ng mga salik para matukoy ang naaangkop na mga penalty para sa mga paglabag ng Community Guidelines. Ang pinakamahalaga sa factors na ito ay ang kalubhaan ng pinsala at dating nagawang history ng Snapchatter.

Naglalapat kami ng diskarteng nakabatay sa panganib para makilala ang pinakamatinding pinsala mula sa iba pang uri ng mga paglabag na pwedeng hindi umabot sa parehong antas ng kalubhaan. Para sa impormasyon tungkol sa aming pagpapatupad sa matitinding pinsala, at ang mga uri ng mga paglabag na kabilang sa kategoryang iyon, binuo namin ang resource na ito.

Agad na idi-disable ang pangunahing ginagamit ang mga account na tinutukoy namin para labagin ang aming Community Guidelines o para magsagawa ng malubhang pinsala. Kasama sa mga halimbawa ang mga account na nasangkot sa malubhang bullying o pangha-harass, pagpapanggap, pandaraya, promotion ng aktibidad ng ekstremista o terorista, o kung hindi man ay gumagamit ng Snap para makisali sa ilegal na aktibidad.

Para sa iba pang paglabag sa aming Community Guidelines, karaniwang naglalapat ang Snap ng tatlong bahaging proseso ng pagpapatupad:

  • Unang hakbang: tinanggal ang lumalabag na content.

  • Ikalawang hakbang: nakakatanggap ang Snapchatter ng notification, na nagsasaad na nilabag nila ang aming Community Guidelines, na tinanggal ang kanilang content, at magreresulta ang paulit-ulit na mga paglabag sa mga karagdagang pagkilos sa pagpapatupad, kabilang ang kanilang account na naka-disable.

  • Ikatlong hakbang: nagre-record ang aming team ng strike laban sa account ng Snapchatter.

Gumagawa ang isang strike ng record ng mga paglabag ng partikular na Snapchatter. Sinasamahan ang bawat strike ng notice sa Snapchatter; kung nakakaipon ang isang Snapchatter ng masyadong maraming strike sa isang tinukoy na yugto ng panahon, madi-disable ang kanilang account.

Tinitiyak ng strike system na ito na tuluy-tuloy na inilalapat ng Snap ang mga patakaran nito, at sa paraang nagbibigay ng babala at edukasyon sa mga user na lumalabag sa aming Community Guidelines. Ang pangunahing layunin ng aming mga patakaran ay tiyaking pwedeng masiyahan ang lahat sa paggamit ng Snapchat sa mga paraang nagpapakita ng aming values at misyon; binuo namin ang framework ng pagpapatupad na ito para makatulong na suportahan ang layuning iyon.  


Mga Proseso ng Notice at Mga Appeal

Para matiyak na may malinaw na pag-unawa ang Mga Snapchatter sa kung bakit may ginawang aksyon laban sa kanilang account, at para magbigay ng pagkakataong makabuluhang i-dispute ang resulta ng pagpapatupad, itinatag namin ang mga proseso ng Notice at Mga Appeal na nagpoprotekta sa mga interes ng aming komunidad habang pinoprotektahan ang mga karapatan ng Mga Snapchatter.

Para mas maunawaan kung bakit ginawa ang aksyon sa pagpapatupad, pakitandaang inilalapat namin ang aming Community Guidelines at Terms of Service kapag sinusuri namin kung magpapatupad kami ng mga penalty laban sa isang account at ilapat ang aming Community Guidelines, Terms of Service, at Content Guidelines para sa Pagiging Kwalipikado sa Rekomendasyon para i-moderate ang Mga Snap na naka-post sa Discover and Spotlight.

Para sa impormasyon tungkol sa kung paano gumagana ang mga proseso ng aming mga apela, bumuo kami ng mga artikulo ng suporta sa mga apela sa account and apela sa content.

Kapag nagbigay ang Snapchat ng apela ng account lock, maibabalik ang access sa account ng Snapchatter. Matagumpay man o hindi ang apela, aabisuhan namin ang umaapelang partido ng aming desisyon sa napapanahong paraan.