Privacy sa pamamagitan ng Seguridad

Mahirap magkaroon ng pakiramdam ng privacy kung hindi mo rin nararamdamang ikaw ay ligtas at secure. Kaya ang Snapchat ay nagbibigay ng mga features na katulad ng Login Verification (isang paraan ng two-factor authentication) upang matulungang ma-secure ang iyong account, kaya naman ay nagsusumikap kami upang ma-secure ang aming imprastraktura. Pero mayroon ka pang ilang dagdag na hakbang na magagawa upang mapanatiling mas ligtas ang iyong Snapchat account:

Gumamit ng Ligtas na Password

Pumili ng mahaba, mahirap, at kakaibang password, ito ay makakatulong upang mapigilan ang mga manlilinlang sa paghula sa iyong password o sa paggamit ng mga listahan ng mga nakompromisong password upang ma-access ang iyong account. Upang masiguradong ang iyong account ay ligtas, subukang maging malikhain sa paggawa ng mahabang password na pangungusap katulad ng "I l0ve gr@ndma's gingerbread c00kies!" (gumamit ng mga letra, numero, at mga espesyal na simbolo) — at hindi, hindi maloloko ng "Password123" ang sinuman. Kung nahihirapan kang makaalala ng mga password, pag-isipang gumamit ng password manager para lumikha ng mga ligtas na password na hindi mo kailangang isaulo! Kahit ano man ang iyong paraan, kailangang tandaan: huwag na huwag mong ibahagi ang iyong password sa kung sinuman.

Gumamit ng Login Verification

Buksan ang Login Verification. Ito ay isang importanteng feature na gumagamit ng two-factor authentication para madagdagan ang tibay ng seguridad. Gumamit ng Login Verification upang mapigilan ang taong nakakuha (o nakahula) sa iyong password na ma-access ang iyong account.

I-verify ang iyong Phone Number & Email Address

Siguraduhing ilagay ang iyong phone number at email address sa iyong account — sa ganoong paraan mayroon kaming higit sa isang paraan upang makontak ka. Ito ay lalong mahalaga kung papalitan mo ang iyong phone number o nawala ang iyong access sa iyong email account. Pumunta rito para sa mga instruksiyon kung paano iverify ang iyong phone number at email.

Huwag Gumamit Ng Mga Hindi Awtorisadong Third-Party Na Mga Apps

Huwag gumamit ng mga Hindi awtorisadong Third-Party na mga apps. Ang mga hindi awtorisadong third-party applications at plugins (o mga tweaks) ay ginawa ng mga software developers na hindi kaanib ng Snapchat at kadalasang magsasabi na magdadagdag ang mga ito ng mga features o functionality sa Snapchat. Ngunit, itong mga hindi awotrisadong third-party apps at plugins ay hindi sinusuportahan o pinahihintulutan ng Snapchat dahil maaari nitong makompromiso ang seguridad ng mga account mo at ng ibang Snapchatters. Para maging ligtas, gamitin lamang ang official na Snapchat application o mga awtorisadong third-party apps at plugins.

Karagdagang Mga Tips Upang Mapanatiling Ligtas Ang Iyong Account.

Ikaw ang pinakamalakas na depensa laban sa mga manlilinlang! Heto ang mga karagdagang tips upang mapanatiling ligtas ang iyong account:

  • Huwag ilagay ang iyong phone number o email address sa Snapchat account na hindi mo pagmamay-ari. Ang paggawa nito ay maaring magbigay sa iba ng access sa iyong account. Kung mayroong magpapalagay ng kanilang phone number o email address sa iyong account, ipaalam sa amin.

  • Huwag mag-log in sa Snapchat sa device ng iba. Kung gagawin mo ito, maari nilang ma-access ang iyong account. Kung ikaw ay maglalog in sa device na hindi mo pagmamay-ari, huwag kalimutang maglog out pagkatapos!

  • Maglagay ng matibay na passcode o passphrase sa iyong mobile device o kaya, mas mabuting gumamit ng biometric authentication na gumagamit ng iyong fingerprint o mukha upang maunlock ang iyong device. Kung wala kang mga karagdagang controls na ito at naiwala, nanakaw, o naiwan kung saan ang iyong device, maaring ma-access ng iba ang contents ng iyong Snapchat account.

  • Magingat sa mga kahina-hinalang mga mensahe, lalo na sa mga mensaheng nanghihikayat na pindutin ang mga kaduda-dudang link na maaaring magdala sa iyo sa mga nakahahamak na website o linlangin ka sa pagpasok ng iyong password. Mag-isip bago pindutin!

Para sa karagdagang tips upang manatiling ligtas sa Snapchat, pumunta lamang dito at magsubscribe sa Safety Snapshot.