Notice Tungkol sa Privacy sa Turkey

Pagpapatupad: Enero 13, 2022

Ginawa namin ang notice na ito para sa mga user sa Turkey. Ang mga user sa Turkey ay may ilang partikular na karapatan sa privacy gaya ng tinukoy sa ilalim ng batas ng Turkey.  Ang Aming Mga Prinsipyo sa Privacy at ang mga kontrol sa privacy na iniaalok namin sa lahat ng user ay naaayon sa mga batas na ito—tinitiyak ng notice na ito na sinasaklaw namin ang mga kinakailangan na partikular sa Turkey. Halimbawa, lahat ng user ay maaaring mag-request ng kopya ng kanilang data, mag-request ng pagtanggal, at makontrol ang kanilang mga settings ng privacy sa app. Para sa kabuuan nito, tingnan ang aming Privacy Policy.

Nagkokontrol ng Data

Kung user ka sa Turkey, dapat mong malamang ang Snap Inc., na matatagpuan sa 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405, ay ang nagkokontrol sa iyong personal na impormasyon.

Ang Iyong Mga Karapatan

Gusto naming magkaroon ka ng kontrol sa iyong impormasyon, kaya binibigyan ka namin ng mga karapatan sa iyong personal na impormasyon. Mangyaring sumangguni sa seksyong Kontrolin ang Iyong Impormasyon ng Privacy Policy.

Mga Internasyonal na Paglilipat ng Data

Para maibigay namin ang aming mga serbisyo sa iyo, maaari naming kolektahin ang iyong personal na impormasyon mula, ilipat ito sa, at i-store at iproseso ito sa United States at iba pang bansa sa labas ng kung saan ka nakatira. Tuwing nagbabahagi kami ng impormasyon sa labas ng kung saan ka nakatira, tinitiyak naming sumusunod sa iyong lokal na batas ang paglilipat para sapat na napoprotektahan ang personal na impormasyon mo.

Kinatawan

Itinalaga ng Snap Inc. ang Data Registrar na Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi bilang kinatawan nito sa Turkey. Maaari kang makipag-ugnayan sa kinatawan sa:

Data Registrar Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz Apt.  No: 9/78 Sarıyer/İstanbul 34485 snapchat@data-registrar.com