Privacy Notice ng Republic of Korea

Epektibo: Mayo 22, 2024

Partikular naming ginawa ang notice na ito para sa mga user na nasa Republic of Korea. Ang mga user na nasa Republika ng Korea ay may ilang partikular na karapatan sa privacy gaya ng tinukoy sa ilalim ng batas ng Republika ng Korea, kabilang ang Personal Information Protection Act. Ang Aming Mga Prinsipyo sa Privacy at ang mga kontrol sa privacy na iniaalok namin sa lahat ng user ay naaayon sa mga batas na ito—tinitiyak ng notice na ito na sinasaklaw namin ang mga kinakailangan na partikular sa Republika ng Korea. Halimbawa, lahat ng user ay maaaring mag-request ng kopya ng kanilang data, mag-request ng pagtanggal, at makontrol ang kanilang mga settings ng privacy sa app. Para sa kabuuan nito, tingnan ang aming Privacy Policy.

Nagkokontrol ng Data

Kung isa kang user na nasa Republika ng Korea, alam mo dapat na ang Snap Inc. ang nagkokontrol sa iyong personal na impormasyon.

Pagbubunyag ng Personal na Impormasyon sa Mga Third Party

Ang ilang partikular na third-party na service provider tulad ng inilarawan dito at/o mga affiliate ng Snap sa loob ng Snap Inc. family of companies ay maaaring magsagawa ng mga function sa ngalan ng Snap at maaaring magkaroon ng access sa iyong personal na impormasyon kung kinakailangan upang maisagawa ang mga function ng mga iyon.

Maaari rin kaming magbahagi ng impormasyon tungkol sa iyo sa mga kasosyo at mga creator na aming katrabaho upang magdagdag ng mga nakakatuwang bagong feature sa Snapchat. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa impormasyong kinokolekta ng mga third party sa aming mga serbisyo, bisitahin ang aming Site ng Suporta. Mangyaring sumangguni sa patakaran ng privacy ng bawat kasosyo para sa mga naaangkop na panahon ng pagpapanatili.

Pakitandaan, hindi kami magbabahagi ng personal na impormasyon tungkol sa iyo sa mga third party nang walang iyong pahintulot, maliban kung pinahihintulutan ng batas.

Mga Procedure at Paraan ng Pagkasira ng Personal na Impormasyon

Sisirain namin ang iyong personal na impormasyon kapag ang tagal ng panahon na iyong pinahintulutan ay nag-expire na o kapag ang iyong personal na impormasyo ay hindi kinakailangan para sa mga layunin kung saan ito nakolekta. Tulad ng inilarawan sa aming Privacy Policy, kung magpasya kang ihinto ang paggamit ng Snapchat, maaari mo lang hilingin sa aming burahin ang iyong account. Buburahin din namin ang karamihan sa impormasyong kinolekta namin tungkol sa iyo kapag matagal kang hindi naging aktibo—pero huwag mag-alala, susubukan muna naming makipag-ugnayan sa iyo! Kapag sinira namin ang iyong data, magsasagawa kami ng makatuwiran sa komersyo at praktikal na mga hakbang para matiyak na permanenteng nasira ang personal na impormasyon.

Internasyonal na Paglilipat ng mga Data

Overseas Snap Inc. family of companies at mga service provider. Upang ibigay ang aming mga serbisyo sa iyo, maaari naming kolektahin ang iyong personal na impormasyon mula sa, ilipat ito sa, at iimbak at iproseso ito, kasama ang Snap Inc. family of companies, at ilang partikular na third-party na service provider upang magsagawa ng mga function sa ngalan ng Snap gaya ng inilarawan dito, sa Estados Unidos at iba pang mga bansa sa labas ng kung saan ka nakatira. Tuwing nagbabahagi kami ng impormasyon sa labas ng kung saan ka nakatira, tinitiyak naming sumusunod sa iyong lokal na batas ang paglilipat para sapat na napoprotektahan ang personal na impormasyon mo.

Mga overseas na kasosyo. Maaari kaming magbahagi ng impormasyon tungkol sa iyo sa mga kasosyo at mga creator na katrabaho namin na nasa labas ng Republiko ng Korea upang magdagdag ng mga nakakatuwang bagong feature sa Snapchat. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa aming mga kasosyo, bisitahin ang aming Support Site.

  • Bansa kung saan Inilipat ang Personal na Impormasyon: Sumangguni sa patakaran sa privacy policy ng kasosyo na ma-access dito sa Support Site

  • Petsa at Paraan ng Paglipat: Inilipat noong na-submit para sa storage at pagpoproseso

  • Inilipat na Personal na Impormasyon: Sumangguni sa seksyong Impormasyong Kinokolekta Namin ng Privacy Policy

  • Pagpapanatili ng Personal na Impormasyon: Sumangguni sa patakaran sa privacy policy ng kasosyo na ma-access dito sa Support Site

Departamentong Responsable sa Pagprotekta ng Personal na Impormasyon at Pangangasiwa ng Mga Reklamo

Maaaring makipag-ugnayan sa Opisyal ng Privacy ng Snap sa pamamagitan ng Lokal na Ahente ng Snap: General Agent Co. Ltd (Kinatawan: Ms. Eun-Mi Kim)
Adres: Rm. 1216, 28, Saemunan-ro 5ga-gil, Jongno-gu, Seoul
Telepono: 02 735 6118
E-mail: snap @ generalagent.co.kr
Itinakdang Gawain: Mga bagay na nauugnay sa lokal na kinatawan gaya ng nakasaad sa Personal Information Protection Act at ng Network Act

Bukod pa rito, maaari kang makipag-ugnayan sa Opisyal ng Privacy ng Snap tulad ng inilarawan sa ibaba.

Snap Inc.
Attn: Legal Dept. (Korean member query)
3000 31st Street
Santa Monica, CA 90405
USA
Telepono: 02 735 6118
E-mail: koreaprivacy @ snap.com