Privacy Notice ng Mexico

Pagpapatupad: Setyembre 30, 2021

Ginawa namin ang notice na itong partikuilar para sa mga user sa Mexico. May ilang karapatan sa privacy ang mga user sa Mexico tulad ng tinukoy sa ilalim ng batas ng Mexico, kabilang ang Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Ang Aming Mga Prinsipyo sa Privacy at ang mga kontrol sa privacy na inaalok namin sa mga user ay alinsunod sa mga batas na ito—tinitiyak ng notice na itong sinasaklaw namin ang mga partikular sa Mexico na kinakailangan. Halimbawa, lahat ng user ay maaaring mag-request ng kopya ng kanilang data, mag-request ng pagtanggal, at makontrol ang kanilang mga settings ng privacy sa app. Para sa buong picture, tingnan ang aming Privacy Policy.

Nagkokontrol ng Data

Kung user ka sa Mexico, dapat mong malamang ang Snap Inc., na matatagpuan sa 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405, ay ang nagkokontrol sa iyong personal na impormasyon.

Mga Karapatan sa Access, Pagwawasto, at Kanselasyon

Maaari mong sanayin ang mga karapatan mo sa access, pagwawasto, at pagkansela gaya ng inilarawan sa seksyong Kontrol sa Iyong Impormasyon ng Privacy Policy.

Ang Karapatan Mong Tutulan o Hamunin

Mayroon kang karapatan para tutulan o hamunin ang aming paggamit sa iyong impormasyon. Sa maraming uri ng data, binigyan ka namin ng kakayahang burahin lang ito kung ayaw mo nang iproseso namin ito. Para sa iba pang uri ng data, binigyan ka namin ng kakayahang ihinto ang paggamit sa iyong data sa pamamagitan ng pag-disable sa feature. Magagawa mo ang mga bagay na ito sa app. Kung may iba pang uri ng impormasyon na hindi ka sumasang-ayon sa pagpoproseso namin, maaari kang makipag-ugnayan sa amin.

Cookies

Tulad ng karamihan ng online services at mobile applications, posibleng gumamit kami ng cookies at iba pang teknolohiya, gaya ng web beacons, web storage, at unique advertising identifiers, para mangolekta ng impormasyon tungkol sa iyong aktibidad, browser, at device.  Para alamin pa kung paano namin at ng aming mga partner ginagamit ang cookies sa aming mga serbisyo at pagpipilian mo, paki-check ang seksyong Impormasyong Kinokolekta ng Cookies at Iba Pang Mga Teknolohiya ng Privacy Policy.