Canada Privacy Notice

Epektibo: Setyembre 22, 2023

Ginawa namin ang notice na ito partikular na para sa mga user sa Canada. Ang mga user sa Canada ay may ilang partikular na karapatan sa pagkapribado gaya ng tinukoy sa ilalim ng batas ng Canada, kabilang ang Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA).  Ang Aming Mga Prinsipyo sa Privacy at ang mga kontrol sa privacy na iniaalok namin sa lahat ng user ay naaayon sa mga batas na ito—tinitiyak ng notice na ito na sinasaklaw namin ang mga kinakailangan na partikular sa Canada. Halimbawa, lahat ng user ay maaaring humiling ng kopya ng kanilang data, humiling ng pagtanggal ng account, at makontrol ang kanilang mga setting ng privacy sa app. Para sa kabuuan nito, tingnan ang aming Privacy Policy.

Nagkokontrol ng Data

Kung ikaw ay user sa Canada, dapat mong malaman na Snap Inc. ang nagkokontrol ng iyong personal na impormasyon.

Ang Iyong Mga Karapatan

Maaari mong gamitin ang iyong mga karapatan sa pag-access at pagwawasto gaya ng inilarawan sa seksyong Kontrol sa Iyong Impormasyon ng Privacy Policy o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa aming Privacy Officer sa pamamagitan ng paggamit sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibinigay sa ibaba.

Depende sa iyong lalawigan, maaari kang magkaroon ng karagdagang mga karapatan, kabilang ang karapatang kontrolin ang pagpapakalat ng iyong personal na impormasyon, ang karapatan sa pagdadala ng data, ang karapatang maabisuhan at magsumite ng mga obserbasyon tungkol sa awtomatikong paggawa ng desisyon, at ang karapatang humiling ng impormasyon tungkol sa pagproseso ng datos.

Dinidisenyo namin ang aming mga produkto at serbisyo nang nasa isip ang privacy. Sa maraming uri ng data, binigyan ka namin ng kakayahang burahin lang ito kung ayaw mo nang iproseso namin ito. Para sa iba pang uri ng data, binigyan ka namin ng kakayahang ihinto ang paggamit sa iyong data sa pamamagitan ng pag-disable sa feature. Kung may iba pang uri ng impormasyon na hindi ka na sumasang-ayon sa pagpoproseso namin, maaari mong kontakin kami.

Aming Audience

Ang aming mga serbisyo ay hindi inilaan para sa — at hindi namin ididirekta ang mga ito sa — sinuman sa ilalim ng 13 taong gulang (o mas mataas na edad na kinakailangan sa iyong lalawigan para mabigyan ka ng pahintulot na magparehistro at gamitin ang aming mga serbisyo nang walang pag-apruba ng magulang). At iyon ang dahilan kung bakit hindi namin sinasadyang nangongolekta ng personal na impormasyon mula sa sinuman na nasa ganitong edad.

Internasyonal na Paglilipat ng mga Data

Upang ibigay ang aming mga serbisyo sa iyo, maaari naming kolektahin ang iyong personal na impormasyon mula sa, ilipat ito sa, at iimbak at iproseso ito, kasama ang Snap Inc. na grupo ng mga kumpanya, at ilang partikular na third-party na service provider upang magsagawa ng mga function sa ngalan ng Snap gaya ng inilarawan dito, sa Estados Unidos at iba pang mga bansa sa labas ng kung saan ka nakatira. Tuwing nagbabahagi kami ng impormasyon sa labas ng kung saan ka nakatira, tinitiyak naming sumusunod sa iyong lokal na batas ang paglilipat para sapat na napoprotektahan ang personal na impormasyon mo. Bagama't ang naturang impormasyon ay nasa labas ng iyong hurisdiksyon ng paninirahan, ito ay napapailalim sa mga batas ng hurisdiksyon kung saan ito pinangangasiwaan, at maaaring sumailalim sa pagsisiwalat sa mga pamahalaan, korte o tagapagpatupad ng batas o mga ahensya ng regulasyon ng iba pang hurisdiksyon, alinsunod sa lokal na mga batas.

Cookies

Tulad ng karamihan ng online services at mobile applications, posibleng gumamit kami ng cookies at iba pang teknolohiya, gaya ng web beacons, web storage, at unique advertising identifiers, para mangolekta ng impormasyon tungkol sa iyong aktibidad, browser, at device.  Para matuto pa kung paano namin at ng aming mga partner ginagamit ang cookies sa aming mga serbisyo at sa iyong mga kagustuhan, pakitingnan ang seksyong Impormasyong Nakolekta ng Cookies at Iba Pang Teknolohiya ng Privacy Policy.