Ipinakikilala ang Digital Well-Being Index

Pebrero 6, 2023

Ngayon ginugunita ang Safer Internet Day (SID) kung kailan, tuwing Pebrero, nagsasama-sama ang mundo para isulong ang mas ligtas at responsableng paggamit ng digital na teknolohiya, sa ilalim ng 2023 na tema: “Magkasama para sa Mas Maayos na Internet.” Dito, ang ika-20 anibersaryo ng SID, ilalabas namin ang aming inaugural na Digital Well-Being Index (DWBI), sukatan ng online na sikolohikal na kapakanan ng Generation Z.

Para magkaroon ng insight sa kung paano nauuwi ang mga tinedyer at young adult online – sa lahat ng platform at device – at para makatulong na ipaalam sa aming kamakailang inilabas na Family Center, nag-poll kami ng higit sa 9,000 katao sa tatlong demograpiko ng edad sa anim na bansa. Batay sa higit sa apat na dekada ng nakaraang pansariling pagsasaliksik sa kapakanan at inangkop para sa online na kapaligiran, gumawa kami ng DWB Index batay sa mga tugon mula sa mga tinedyer (may edad 13-17), young adult (edad 18-24) at mga magulang ng mga tinedyer na may edad 13 hanggang 19 sa Australia, France, Germany, India, UK, at U.S. Nagtanong kami tungkol sa pagkakalantad ng mga kabataan sa ilang online na panganib at, mula sa mga iyon at sa iba pang mga tugon, nagkalkula ng DWB Index para sa bawat bansa at pinagsamang marka sa lahat ng anim.

Pagbabasa ng Inaugural DWBI

Ang unang Digital Well-Being Index para sa anim na heograpiya ay nasa 62, medyo karaniwang pagbabasa sa sukat na 0 hanggang 100. Ayon sa bansa, nairehistro ng India ang pinakamataas na DWBI sa 68, at ang France at Germany ay parehong nasa ibaba ng karaniwang 60 ng anim na bansa. Ang DWBI ng Australia ay 63. Ang UK ay tumugma sa karaniwang 62 ng anim na bansa, at ang U.S. ay nakakuha ng 64.

Ang Index ay gumagamit ng PERNA model, isang pagkakaiba-iba sa isang umiiral na teorya ng kagalingan1, na binubuo ng 20 pahayag ng damdamin sa limang kategorya: Positibong Emosyon, Pakikipag-ugnayan, Relasyon, Negatibong Emosyon at Tagumpay. Isinasaalang-alang ang lahat ng kanilang online na karanasan sa anumang device o app – hindi lang Snapchat – sa nakaraang tatlong buwan2, hiniling sa mga respondente na ipahayag ang kanilang antas ng pagsang-ayon sa bawat isa sa 20 pahayag. Halimbawa, sa ilalim ng kategorya ng Engagement, ang isang pahayag ay: “Ganap na na-absorb sa kung ano ang ginagawa ko online,” at sa ilalim ng Mga Relasyon: “Nasiyahan ako sa aking mga relasyon online.” (Para sa buong listahan ng mga pahayag ng DWBI, tingnan ang link na ito.) 

Ang papel ng social media

Isang marka ng DWBI ang kinakalkula para sa bawat respondent batay sa kanilang antas ng kasunduan sa 20 pahayag ng damdamin. Ang kanilang mga score ay pinagsasama-sama sa apat na grupo ng DWBI: Flourishing (10%), Thriving (43%), Middling (40%), at Struggling (7%). (Tingnan ang tsart at graph sa ibaba para sa mga detalye.)

Hindi kataka-taka, ang pananaliksik ay nagpakita na ang social media ay may malaking papel sa digital na kapakanan ng Gen Z, na may higit sa tatlong-kapat (78%) ng mga sumasagot na nagsasabing ang social media ay may positibong impluwensya sa kalidad ng kanilang buhay. Ang gayong paniniwala ay mas matindi sa mga tinedyer (84%) at mga kalalakihan (81%) kumpara sa mga young adult na Gen Z (71%) at mga kababaihan (75%). Ang opinyon ng mga magulang (73%) tungkol sa impluwensya ng social media ay mas malapit na tumugma sa mga young adult na Gen Z. Nakita ng mga nasa kategoryang Flourishing DWBI ang social media bilang positibong impluwensya sa kanilang mga buhay (95%), habang ang mga Struggling ay nagsabing ito ay mas mababa (43%). Mahigit sa ikatlo (36%) ng mga nasa Flourishing na group ang sumang-ayon sa pahayag na, “Hindi ako mabubuhay nang walang social media,” habang 18% lamang ng mga determinadong maging Struggling ang sumang-ayon sa pahayag na iyon. Ang mga porsyentong iyon ay mahalagang binaligtad tungkol sa baligtad na pahayag, “Ang mundo ay magiging mas mahusay na lugar kung walang social media.” (Flourishing: 22% ang sumang-ayon, Struggling: 33%).

Ipinapaalam sa Family Center

Kasama sa mga tanong sa mga magulang ang pagtatanong sa kanila na sukatin ang pagkakalantad ng kanilang mga tinedyer sa mga online na panganib – at ipinapakita ng mga resulta na ang mga magulang ay higit na naaayon sa online na kapakanan ng kanilang mga tinedyer. Sa katunayan, ang mga kabataang na ang mga magulang ay regular na nagtse-check in sa kanilang mga aktibidad online at social media ay may mas matatag na digital na kapakanan at napapanatili ang mas matataas na antas ng tiwala mula sa kanilang mga magulang. Sa kabaligtaran, ang subset ng mga magulang na hindi regular na pinangangasiwaan ang mga digital na karanasan ng mga tinedyer ay makabuluhang minamaliit ang pagkakalantad sa panganib ng mga tinedyer (ng halos 20 puntos). Sa karaniwan, 62% ng mga kabataan (may edad 13-19) ang nagsabi sa kanilang mga magulang kung ano ang nangyari pagkatapos makaranas ng panganib online. Gayunpaman, ipinakita rin ng mga natuklasan na ang mga panganib na iyon ay lumalaking mas malala, ang mga kabataan ay hindi gaanong hilig na magsabi sa magulang.

Ginamit ito at ang iba pang pananaliksik para makatulong na ipaalam ang pagbuo ng bagong Family Center ng Snap, isang hanay ng mga feature na nagbibigay ng insight sa mga magulang, tagapag-alaga, at iba pang pinagkakatiwalaang adult kung kanino nakikipag-usap ang kanilang mga tinedyer sa Snapchat. Inilunsad sa buong mundo noong Oktubre 2022, binibigyang-daan ng Family Center ang mga magulang na tingnan ang mga listahan ng kaibigan ng mga tinedyer at kung kanino sila nakikipag-usap sa nakalipas na pitong araw, habang ginagalang ang privacy at awtonomiya ng mga tinedyer sa pamamagitan ng hindi pagsisiwalat sa nilalaman ng alinman sa mga mensaheng iyon. Hinihikayat din ng Family Center ang pangangasiwa sa mga nasa hustong gulang na mag-ulat ng mga account na maaaring inaalala nila. Paparating na ang mga bagong feature ng Family Center.

Sa kaibuturan nito, ang Family Center ay idinisenyo para pumukaw ng mga makabuluhang pag-uusap sa pagitan ng mga tinedyer at kanilang mga magulang, tagapag-alaga, at iba pang mga pinagkakatiwalaang nasa hustong gulang tungkol sa pananatiling ligtas online at pagpapaunlad ng digital na kapakanan. Ano ang mas magandang oras para mag-commit sa mga pag-uusap na iyon kaysa sa Safer Internet Day!

Jacqueline Beauchere, Global Head of Platform Safety

Ang aming pananaliksik sa Digital Well-Being ay nagbunga ng mga natuklasan tungkol sa pagkakalantad ng Gen Z sa mga online na panganib, ang kanilang mga relasyon, lalo na sa kanilang mga magulang, at ang kanilang mga pagmumuni-muni tungkol sa kanilang mga aktibidad sa mga nakaraang buwan. Napakaraming bagay pa sa pananaliksik kaysa sa kung ano ang maaari naming ibahagi sa isang blog post. Para sa higit pa tungkol sa Digital Well-Being Index at pananaliksik, tingnan ang aming website, pati na rin ang tagapagpaliwanag, koleksyon ng mga pangunahing natuklasan sa pananaliksikna ito, ang mga buong resulta ng paghahanap, at bawat isa sa anim na infographic ng bansa: Australia, France, Germany, India, ang United Kingdom at ang Estados Unidos.

Bumalik sa Balita
1 Ang umiiral na teorya ng pananaliksik ay ang modelong PERMA, na hinahati tulad ng sumusunod: Positive Emotion (P), Engagement (E), Relationships (R), Meaning (M) at Accomplishment (A).
2 Tumakbo ang pag-aaral mula Abril 22, 2022, hanggang Mayo 10, 2022.