Ang aming Ulat sa Transparency para sa Unang Bahagi ng 2022

Nobyembre 29, 2022

Ngayon, ilalabas namin ang aming pinakabagong ulat sa transparency, na sumasaklaw sa unang bahagi ng 2022.

Sa Snap, ang kaligtasan at kagalingan ng aming komunidad ang aming pangunahing priyoridad, at ang aming mga ulat sa transparency ng dalawang taon ay isang mahalagang tool na ginagamit namin upang ibahagi ang pangunahing impormasyon at panagutin ang aming sarili.

Mula noong una naming ulat sa transparency noong 2015, nasa misyon kami na gawing mas nagbibigay-kaalaman, mas nauunawaan, at mas epektibo ang bawat ulat kaysa sa nakaraan. Sa aming pinakabagong ulat, gumawa kami ng iba-ibang karagdagan at mga pagpapabuti upang tulungan ang aming komunidad na mas maunawaan ang aming pag-uulat at itayo ang aming mga pangako na gawin ang mga ulat na ito na mas nauunawan at nagbibigay-kaalaman.

Paggawa ng Maling Impormasyon na Data na Makukuha sa Lebel ng Bansa

Sa unang pagkakataon, ipinapakilala namin ang "Maling Impormasyon" bilang isang stand-alone na kategorya na makukuha sa lebel ng bansa, na binubuo sa aming nakaraang kasanayan sa pag-uulat ng maling impormasyon sa buong mundo. Kami ay isa sa mga tanging platform upang ibigay ang impormasyong ito ayon sa bansa. Ngayong kalahating taon, nagpatupad kami ng kabuuang 4,877 piraso ng mali o mapanlinlang na nilalaman bilang potensyal na nakakapinsala o nakakahamak. Palagi kaming gumagamit ng ibang paraan upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon sa Snapchat, simula sa design ng aming platform. Sa kabuuan ng Snapchat, hindi namin pinapayagang mag-viral ang hindi na-verify na nilalaman, at kapag nakakita kami ng nilalaman na lumalabag sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad, ang aming patakaran ay tanggalin ito, na agad na binabawasan ang panganib na maibahagi ito nang mas malawak. Ang aming paraan sa pagpapatupad laban sa nilalaman na may kasamang maling impormasyon ay katulad din ng prangka: Inaalis namin ito.

Sa mga kamakailang midterm na halalan sa U.S. at iba pang mga halalan na nagaganap sa buong mundo, naniniwala kami na detalyado, data na partikular sa bansa tungkol sa aming pagpapatupad laban sa maling impormasyon ay mahalaga. Maari mo pang mabasa ang mas marami tungkol sa kung paano maiiwasan ang pagkakalat ng maling impormasyon sa Snapchat dito.

Paglaban sa Sekswal na Pagsasamantala & Pang-aabuso sa Bata

Ang seksuwal na pagsasamantala ng sinumang miyembro ng aming komunidad, lalo na ang mga menor de edad, ay ilegal, kasuklam-suklam, at ipinagbabawal ng aming Mga Alituntuning Komunidad. Ang pag-iwas, pag-detect, at pagtanggal ng Child Sexual Exploitation and Abuse Imagery (CSEAI) sa aming platform ay isang pangunahing priyoridad para sa amin, at patuloy naming binabago ang aming mga kakayahan upang makatulong na labanan ang ganitong uri ng pang-aabuso sa aming platform. Sa unang kalahating taon ng 2022, maagap naming natukoy at naaksyunan ang 94 na kabuuang porsyento ng seksuwal na pananamantala at pang-aabuso na iniulat dito — higit ng anim na porsyento mula sa aming naunang report.

Nagbibigay din kami ng na-update na wika at pinataas na pananaw sa aming mga pagsisikap na labanan ang CSEAI. Ibinabahagi namin ngayon ang kabuuang bilang ng nilalaman ng CSEAI na inalis namin, pati na rin ang kabuuang bilang ng mga ulat ng CSEAI na ginawa ng aming mga Trust and Safety Team para sa U.S. National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

Pagpapakilala ng Glossary ng Patakaran at Mga Kahulugan ng Data

Idinagdag namin ang isang Glosaryo ng Mga Kahulugan ng Patakaran at Data upang maisama sa lahat ng ulat sa pagpapatuloy. Ang aming layunin sa glosaryo na ito ay magbigay ng mas nauunawaan na mga termino at mga pamamaraan na ginamit namin, malinaw na binabalangkas kung anong mga anyo ng paglabag sa nilalaman ang kasama at ipinapatupad laban sa ilalim ng bawat katergorya. Halimbawa, kung hindi sigurado ang mga mambabasa kung ano mismo ang ibig naming sabihin sa "Mga Banta at Karahasan," "Mapoot na Pananalita," "Iba Pang Regulated Goods," o iba pang mga kategorya ng content, madali silang sumangguni sa glosaryo para sa isang paglalarawan.

Aktibong Tinatanggal ang Lumalabag na Nilalaman

Kapag tinitingnan ang data sa ulat, mahalagang tandaan na ang mga bilang para sa kabuuang mga ulat at pagpapatupad ay binibilang lamang ang nilalamang iniulat sa amin. Hindi nito ibinibilang ang mga pagkakataon kung saan maagang natukoy ng Snap at nagsagawa ng aksyon laban sa nilalaman bago ito naiulat sa amin. Naniniwala kami na ang mga pagpapahusay na ginawa namin sa aming maagap na mga pagsusumikap sa pagtuklas ay gumanap ng malaking bahagi sa pagpapababa ng kabuuang mga ulat, bilang ng pagpapatupad, at bilang ng mga pagbabago mula sa aming pinakabagong ulat sa mga pangunahing kategorya. Dahil sa aming pinahusay, otomatikong gamit sa pagtuklas ay natukoy at naalis ang nilalaman bago pa ito magkaroon ng pagkakataong maabot ang mga Snapchatter, nakita namin ang pagbaba sa mga pagpapatupad ng reaktibong nilalaman (i.e., mga ulat mula sa Mga Snapchatter).

Sa partikular, mula noong huli naming ulat, nakakita kami ng 44% na pagbaba sa mga pagbabanta at marahas na pagpapatupad ng mga nilalaman sa mga ulat mula sa Mga Snapchatter, pati na rin sa 37% na pagbaba sa mga pagpapatupad ng mga nilalaman may kinalaman sa droga at 34% na pagbaba sa mga pagpapatupad ng nilalaman may kaugnayan sa mga salitang may galit. Sa karaniwan, ang aming mga pagkakataon para sa pag-alis ng lumalabag na nilalaman ay bumuti ng 33% mula noong huling kalahati, sa mahigit isang minuto lang.

Habang nagbabago ang Snapchat sa paglipas ng mga taon, ang aming pangako ng kalinawan at pagbibigay-priyoridad sa kaligtasan at kagalingan ng aming komunidad ay nananatiling hindi nagbabago. Patuloy naming papanagutin ang aming sarili at ipapaalam ang mga update sa aming pag-unlad.

Bumalik sa Balita