การข่มขู่ ความรุนแรง และอันตราย

ซีรีส์คำอธิบายคู่มือของชุมชน

อัปเดตเมื่อ: มกราคม 2566

  • ห้ามการสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่รุนแรงหรืออันตรายห้ามข่มขู่หรือสร้างความรู้สึกกลัวให้แก่บุคคล กลุ่ม หรือทรัพย์สินของผู้อื่น

  • ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพความรุนแรงโดยเปล่าประโยชน์หรือภาพกราฟิก รวมถึงการทารุณสัตว์

  • เราไม่อนุญาตให้ยกย่องการทำร้ายตนเอง รวมถึงสนับสนุนการทำร้ายตนเอง การฆ่าตัวตาย หรือการกินที่ผิดปกติภาพรวม


ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของชุมชนของเรานั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ Snapchat และเราให้ความใส่ใจกับทุกเหตุการข่มขู่ ความรุนแรงและอันตรายอย่างเคร่งครัดเราไม่อนุญาตเนื้อหาที่ส่งเสริม ข่มขู่ หรือแสดงภาพที่ส่อถึงพฤติกรรมรุนแรงหรืออันตราย หรือเนื้อหาที่ยกย่องหรือสนับสนุนการทำร้ายร่างกายตนเองภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้

ในขณะที่นโยบายและแนวปฏิบัติของเรานั้นช่วยให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มของเรานั้นมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทุกราย เรายังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องให้แก่คุณสมบัติและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนของเราเราส่งเสริมให้ Snapchatter ส่งรายงานแจ้งเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการทำร้ายตนเองหรือที่แสดงถึงความทุกข์ทางอารมณ์ เพื่อที่ทีมของเราจะสามารถส่งทรัพยากรที่อาจเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือและอาจเป็นการส่งสัญญาณเตือนแก่ทีมปฏิบัติการรักษาฉุกเฉินได้ทันท่วงทีสิ่งที่คุณจะได้พบ

คู่มือของชุมชนที่เกี่ยวกับการข่มขู่, ความรุนแรง และอันตรายนั้นเป็นเหมือนเสียงสะท้อนที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการกำจัดเนื้อหาที่บ่อนทำลายชุมชนอันปลอดภัยของเรา และในขณะเดียวกันยังให้ความสนใจกับการแสดงออกถึงความทุกข์อย่างเร่งด่วนบนแพลตฟอร์มของเรา

เพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย กฎระเบียบเหล่านี้ป้องกันการข่มขู่ใด ๆ บน Snapchat ซึ่งรวมถึงเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงออกถึงจุดประสงค์ในการก่อความอันตรายทางกายภาพและจิตใจแก่บุคคล กลุ่ม หรือทรัพย์สินในเนื้อหาที่มีการแสดงถึงภัยคุกคามแก่ชีวิตมนุษย์ ทีมของเราจะแจ้งต่อหน่วยงานบังคับกฎหมายที่อาจมีการเข้ามาเกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เรายังห้ามเนื้อหาที่ยกย่อง หรือยุยงให้เกิดความเสี่ยง การประพฤติที่รุนแรงหรืออันตรายต่อผู้คน หรือสัตว์ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมหรือยกย่องการทำร้ายตนเอง เช่นการกระทำที่ทำให้ตนเองเสียชีวิตโดยเจตนา การจงใจทำอันตรายต่อมือหรือนิ้วของตนเอง หรือพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิดปกติ

เมื่อผู้ใช้ส่งรายงานเนื้อหาที่ส่อถึงความเสี่ยงที่จะมีการทำร้ายร่างกายตนเอง ทีมของเราจะทำการตรวจสอบโดยมุ่งเน้นการให้ทรัพยากรการช่วยเหลือ และแจ้งเตือนไปยังทีมปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีที่อาจมีความต้องการการรักษาฉุกเฉินเข้ามาเกี่ยวข้อง หากเป็นไปได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรความปลอดภัยของเรานั้นมีอยู่ที่ ฮับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

สำหรับการส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชมของเราเพิ่มเติม ฟีเจอร์ Here For You ของเรานั้นสามารถช่วยแนะนำแหล่งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรา เมื่อผู้ใช้ค้นหาหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางจิต ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า ความเครียด อาการคิดสั้น ความเศร้าโศกและการกลั่นแกล้งข้อคิด

แนวทางของเราในการตอบโต้ต่อภัยคุกคาม ความรุนแรง และอันตรายนั้นมีการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์เมื่อมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม ทีมของเรานั้นทำงานเพื่อค้นหาวิธีทางสนับสนุนที่ดีที่สุดผ่านทรัพยากรด้านความปลอดภัยต่าง ๆเมื่อมีผู้ที่อยู่ภายใต้ภัยคุกคาม เรามุ่งมั่นที่จะนำการแก้ไขสู่ความปลอดภัยที่ยิ่งกว่าผ่านทั้งการบังคับใช้นโยบายของเรา และหากจำเป็นมีการดำเนินการทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง


การทำหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของชุมชนของเรานั้นคือสิ่งที่สำคัญมาเป็นอันดับแรกสำหรับบริษัทของเราสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับงานของเราในส่วนนี้ โปรดเยี่ยมชม ฮับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ของ Snap