กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือควบคุม

ซีรีส์คำอธิบายคู่มือของชุมชน

อัปเดตเมื่อ: มกราคม 2566

  • อย่าใช้ Snapchat เพื่อทำกิจกรรมผิดกฎหมายใด ๆซึ่งรวมถึงการโปรโมท, การเอื้ออำนวย หรือการเข้าร่วมในอาชญากรรม เช่นการซื้อ, การจำหน่าย, การแลกเปลี่ยน หรือการเอื้ออำนวยการจำหน่ายยาที่ผิดกฎหมายหรืออยู่ภายใต้การควบคุมนอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการสนับสนุนหรือการอำนวยความสะดวกแก่การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการค้ามนุษย์หรือการค้าประเวณี

  • เราห้ามการสนับสนุนสินค้าหรืออุตสาหกรรมควบคุมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการพนัน ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า และแอลกอฮอล์ หรือบุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตภาพรวม

ข้อห้ามของเราต่อกิจกรรมที่ผิดกฏหมายและอยู่ภายใต้การควบคุมนั้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งของเราที่จะทำให้มีความปลอดภัยบน Snapchatการรักษากฏเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าแพลตฟอร์มของเรานั้นจะไม่มีการใช้งานด้วยเจตนาที่ผิดกฏหมาย แต่ยังช่วยปกป้อง Snapchatter จากความเสี่ยงภัยอันตรายร้ายแรงเพื่อช่วยให้เป้าหมายเหล่านี้บรรลุผล เราได้ร่วมมือเป็นพิเศษกับผู้เกี่ยวข้องที่ปลอดภัย NGO และองค์กรบังคับใช้กฏหมาย เพื่อให้ชุมชนของเรามีทรัพยากรการศึกษา และสนับสนุนความปลอดภัยสาธารณะโดยรวม


สิ่งที่คุณจะได้พบ

ในขณะที่กฏหมายและข้อบังคับนั้นแตกต่างกันไปตามขอบเขตอำนาจในโลก และ Snapchat คือชุมชนระดับโลกที่เติบโตเรื่อย ๆ ผู้ใช้สามารถคาดหวังได้ว่าเราจะดำเนินการต่อกิจกรรมที่บ่อนทำลายความปลอดภัยสาธารณะ หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน กฎหมายของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศที่ผู้ใช้พำนักอาศัย

ในทุกกรณี กิจกรรมผิดกฎหมายที่ต้องห้ามจะรวมถึงการโปรโมทกิจกรรมทางอาชญากรรม การอำนวยความสะดวก หรือการเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในอาชญากรรมไซเบอร์ และการซื้อ การจำหน่าย หรือการอำนวยความสะดวกแก่การขายยาผิดกฎหมายหรือควบคุม สินค้าผิดกฎหมาย (เช่น ภาพการทารุณหรือแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็ก) อาวุธ หรือสินค้าหรือเอกสารปลอม

กฏระเบียบของเรายังห้ามการใช้งานแพลตฟอร์มของเราสำหรับการขายหรือการโปรโมทผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรอง หรือกิจกรรมที่ถูกควบคุมโดยหน่วยงานรัฐ ในลักษณะที่ต้องการใบอนุญาตพิเศษ หรือการปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อการซื้อ จำหน่าย หรือใช้อย่างถูกกฎหมายตัวอย่างของกิจกรรมที่ควบคุมซึ่งต้องการการยินยอมจาก Snap รวมถึงการเอื้ออำนวยกิจกรรมการพนันออนไลน์, การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการโปรโมทธุรกิจสาร THCขอแนะนำธุรกิจต่าง ๆ ให้ทำการปรึกษา แหล่งข้อมูลนี้ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการค้าขายที่เหมาะสม และกิจกรรมการโฆษณาบน Snapchat

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ Snapchatter ได้รับข้อมูลอย่างมากที่สุดเกี่ยวกับประเภทของพฤติกรรมและกิจกรรมออนไลน์ที่อาจละเมิดกฎหมาย และส่งผลให้เกิดความเสี่ยงอันตรายแก่ผู้ใช้งานผ่านการร่วมมือกับองค์ที่ไม่แสวงผลกำไร และการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มความตระหนักรู้ถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและวิธีทางที่ Snapchatter นั้นมีความปลอดภัยซึ่งรวมถึงแหล่งข้อมูลภายในแอพ เช่น Here for You และ Heads Up และการร่วมมือภายนอกกับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น AdCouncil และ ทำเนียบขาวเรายังมีการร่วมมือกับหน่วยงานบังคับกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายสำหรับกิจกรรมที่น่าเป็นห่วงบน Snapchat ที่อาจสามารถเป็นหลักฐานทางอาชญากรรมได้


วิธีที่เราบังคับใช้นโยบายเหล่านี้

เนื้อหาที่ละเมิดกฎระเบียบของเราที่เป็นกิจกรรมผิดกฎหมายหรือควบคุมจะถูกลบออกในหลายกรณี ผู้ใช้ที่แชร์ โปรโมท หรือเผยแพร่เนื้อหาการละเมิดจะได้รับการแจ้งเตือน และผู้ใช้ที่กระทำการละเมิดนโยบายเหล่านี้ซ้ำจะถูกจำกัดการเข้าถึงบัญชีอย่างไรก็ตาม ยังมีกิจกรรมผิดกฎหมายบางประเภท เช่นการค้ายาเสพติด หรือการค้ามนุษย์ ที่เราไม่ยอมรับโดยเด็ดขาด การละเมิดประเภทนี้จะส่งผลให้ผู้ใช้สูญเสียบัญชีทันที แม้แต่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็ตาม

วิธีสำคัญที่จะช่วยให้เรารักษาความปลอดภัยบน Snapchat คือการรายงานกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทันทีโดยใช้เครื่องมือการรายงานภายในแอพของเราเมื่อเราได้รับรายงาน ทีมความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของเราจะดำเนินการอย่างรวดเร็วกับอันตรายเหล่านี้อย่างเหมาะสมหน้าแพลตฟอร์มที่มีการเข้าถึงสูงของเราอย่าง Spotlight และ Discover เรามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อคัดกรองเนื้อหาและโปรโมทข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ แต่ยังให้คุณค่าแก่รายงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่อันตรายที่อาจพบเจอบนบนหน้าหลักต่าง ๆ เหล่านี้ซึ่งช่วยเตือนถึงรายละเอียดในกระบวนการของเรารักษาให้พื้นที่นี้ปราศจากข้อมูลที่เป็นภัยอันตราย


ข้อคิด

การทำหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและปกป้อง Snapchatter จากกิจกรรมที่อันตรายหรือผิดกฎหมายนั้นคือความรับผิดชอบของเราที่จริงจัง

ในขณะเราพยายามดังนี้ เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่โปร่งใสให้เพิ่มประสิทธิภาพกับแนวทางของเราผ่านรายงานความโปร่งใสของเรา เรามีข้อมูลระดับประเทศที่เกี่ยวข้องการดำเนินการต่อกิจกรรมผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่ควบคุมเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของเรา เราได้แบ่งรายงานและข้อมูลดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดด้านยาเสพติดและอาวุธในรายงานความโปร่งใสของเรา และเราได้วางแผนเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดเหล่านี้ในรายงานของเราในอนาคต

เราส่งเสริมให้ผู้ใช้รายงานกรณีกิจกรรมผิดกฎหมายเพื่อช่วยให้ Snapchat ปลอดภัยและมีความเป็นหนึ่งเดียวสำหรับทุกคน เรายังมองหาโอกาสอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความสามารถของเราที่บ่งชี้เนื้อหาหรือพฤติกรรมที่อันตราย และเรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้นำที่หลากหลากทั่วชุมชนที่ปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้บรรลุต่อวัตถุประสงค์อย่างมีความรับผิดชอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัย โปรดไปที่ ฮับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย