เนื้อหาเกลียดชัง ลัทธิก่อการร้าย และลัทธิหัวรุนแรง

ซีรีส์คำอธิบายคู่มือของชุมชน

ได้รับการอัปเดต: มกราคม 2024

  • เราห้ามองค์กรก่อการร้าย กลุ่มหัวรุนแรง และกลุ่มที่สร้างความเกลียดชังไม่ให้ใช้แพลตฟอร์มของเรา เราไม่มีความอดทนต่อเนื้อหาที่สนับสนุนหรือส่งเสริมลัทธิหัวรุนแรงหรือการก่อการร้าย

  • ห้ามใช้คำพูดหรือเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง ที่ดูหมิ่น ทำลายชื่อเสียง หรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติหรือการใช้ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ สีผิว วรรณะ เผ่าพันธุ์ ชาติกำเนิด ศาสนา รสนิยมทางเพศ เอกลักษณ์ทางเพศ ความพิการหรือสถานะทหารผ่านศึก สถานะการเข้าเมือง สถานะสังคม-เศรษฐกิจ อายุ น้ำหนัก หรือสถานะการตั้งครรภ์ภาพรวม


เนื้อหาและกิจกรรมเกลียดชังที่สนับสนุนลัทธิก่อการร้ายหรือลัทธิหัวรุนแรงจะไม่ได้รับการยอมรับบน Snapchatนโยบายของเราดำเนินการเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยแก่ Snapchatter และปกป้องชุมชนจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติ

การมีส่วนร่วมกับความประพฤติที่เกลียดชัง รวมถึงการใช้คำพูดสร้างความเกลียดชังหรือสัญลักษณ์ที่แสดงความเกลียดชังนั้นไม่เป็นที่ยอมรับเด็ดขาดกิจกรรมที่สนับสนุนหรือเป็นตัวแทนของการก่อการร้ายหรือลัทธิหัวรุนแรงนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตในลักษณะคล้ายกัน และหากมีการแจ้งเข้ามา อาจมีการรายงานต่อหน่วยงานกฎหมาย

ทีมของเราได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญและทำงานร่วมกับองค์กรสิทธิมนุษยชน ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน หน่วยงานบังคับกฎหมาย NGO และฝ่ายสนับสนุนความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายเหล่านี้ได้รับการบังคับใช้อย่างถูกต้องเรามีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและจะทำการปรับที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบทบาทนโยบายของเรานั้นคงรักษาความปลอดภัยให้แก่ Snapchatterเพื่อช่วยเหลือเรา เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ส่งรายงานทันทีที่พบเนื้อหาหรือกิจกรรมเกลียดชังที่อาจละเมิดนโยบายของเราที่ต่อต้านลัทธิก่อการร้าย และลัทธิหัวรุนแรงสิ่งที่คุณจะได้พบ


Snapchatter ควรได้รับความรู้สึกปลอดภัยและความเคารพเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานโยบายของเราที่ต่อต้านเนื้อหาเกลียดชังนั้นห้ามคำพูดสร้างความเกลียดชัง โดยรวมถึงเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ดูหมิ่น ทำลายชื่อเสียง หรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว วรรณะ ชาติพันธุ์ ชาติกำเนิด ศาสนา รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความพิการ สถานะทหารผ่านศึก สถานะการย้ายถิ่นฐาน สถานะสังคม-เศรษฐกิจ อายุ น้ำหนัก หรือสถานะการตั้งครรภ์กฎเหล่านี้ห้ามในเรื่องดังกล่าวนี้ยกตัวอย่างเช่น การใช้คำพูดเหยียดหยามทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ผู้หญิง หรือการเหยียดเพศทางเลือก มีมที่เยาะเย้ยหรือเรียกร้องให้มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง และการละเมิดใด ๆ ในรูปแบบของการจงใจทำให้เสียชื่อหรือทำให้เข้าใจผิดคำพูดสร้างความเกลียดชังนั้นยังขยายผลไปถึงการประเมินค่าของผู้กระทำความผิด หรือการกลั่นแกล้งผู้ถูกกระทำ เมื่อกล่าวถึงสถานการณ์โหดร้ายของมนุษย์ (เช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การประท้วงแบ่งแยกสีผิว หรือระบบทาส)เนื้อหาแสดงความเกลียดชังที่ต้องห้ามอื่น ๆ รวมถึงการใช้สัญลักษณ์แสดงความเกลียดชัง ซึ่งหมายถึงภาพใด ๆ ที่มีเจตนาแสดงถึงความเกลียดชังหรือการเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่น


ข้อห้ามเพื่อต่อต้านลัทธิก่อการร้ายและลัทธิหัวรุนแรงของเรานั้นครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่สนับสนุนการก่อการร้ายหรือการก่อความรุนแรงและอาชญากรรมอื่น ๆ โดยบุคคลหรือกลุ่มเพื่อบรรลุเป้าหมายทางอุดมการณ์ต่อไปและกฎเหล่านี้ยังห้ามเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่สนับสนุนองค์กรก่อการร้ายข้ามชาติ หรือกลุ่มแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่ง ซึ่งกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ รวมถึงการสรรหาผู้เข้าร่วมองค์กรดังกล่าว หรือกิจกรรมตามแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่งอีกด้วย


วิธีที่เราบังคับใช้นโยบายเหล่านี้


เครื่องมือรายงานภายในแอปของเรานั้นช่วยให้ผู้ใช้สามารถรายงานเนื้อหาหรือกิจกรรมเกลียดชังที่สนับสนุนลัทธิก่อการร้าย หรือลัทธิหัวรุนแรงได้โดยตรงหน้าแพลตฟอร์มที่มีการเข้าถึงสูงของเราอย่าง Spotlight และ Discover นั้นมีการเฝ้าสังเกตอย่างต่อเนื่องถึงเนื้อหาที่อาจละเมิดกฎเหล่านี้อย่างไรก็ตาม เราสนับสนุนให้ผู้ใช้รายงานเนื้อหาเกลียดชังใด ๆ ที่อาจพบเจอบนแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยแจ้งเตือนเราถึงข้อผิดพลาดใด ๆ ก็ตามในกระบวนการของเราเพื่อรักษาให้พื้นที่เหล่านี้ปราศจากข้อมูลที่เป็นภัยอันตราย

เมื่อมีการรายงานเนื้อหาเกลียดชัง ทีมงานของเราจะลบเนื้อหาที่มีการละเมิดนั้น และบัญชีของผู้ใช้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดซ้ำ ๆ หรือที่มีความรุนแรงจะถูกล็อกสำหรับมาตรการเพิ่มเติม เราสนับสนุนให้ Snapchatter บล็อกผู้ใช้ใด ๆ ก็ตามที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายใจ

ผู้ใช้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อการร้ายหรือลัทธิหัวรุนแรง จะสูญเสียสิทธิพิเศษในการใช้บัญชีนอกจากนี้ ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดนโยบายเหล่านี้อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมมือของ Snapchat กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ของ Snapข้อคิด

เราจะไม่ยอมต่อเนื้อหาเกลียดชัง ลัทธิก่อการร้าย หรือลัทธิหัวรุนแรงบน Snapchatเราปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของ Snapchatter ผ่านนโยบายและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา


ผู้ใช้สามารถช่วยเราปกป้องชุมชนของเราได้โดยการรายงานเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดนโยบายของเราและเรายังมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้นำที่หลากหลายจากชุมชนที่ปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้พัฒนาไปตามวัตถุประสงค์เหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยของเรา โปรดเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ความปลอดภัย ของเรา