คลังข่าวปี 2023

Snap's Commitment to Collaboration with Law Enforcement

December 19, 2023

Earlier this month, our Law Enforcement Operations team brought together more than 3,300 members of federal, state, and local law enforcement for our 3rd annual Law Enforcement Summit to demonstrate how Snapchat works and share information about our safety features and policies.

แสดงออกถึงการให้เกียรติและความเห็นอกเห็นใจในวันแห่งความเมตตาโลก

13 พฤศจิกายน 2023

วันนี้เป็นวันแห่งความเมตตาโลก และจะมีเวลาใดดีไปกว่าการส่งเสริมความคิดและการกระทำเชิงบวกโดยการให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจ และเมตตากรุณาในทุกปฏิสัมพันธ์ ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

รายงานความโปร่งใสของเราสำหรับครึ่งแรกของปี 2023

25 ตุลาคม 2023

วันนี้เราได้ออกรายงานความโปร่งใสฉบับล่าสุด ซึ่งครอบคลุมถึงครึ่งแรกของปี 2023

Introducing New Safeguards to Protect our Community

September 7, 2023

Today we are announcing new features to further protect 13-17-year-olds from potential online risks.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เข้าร่วมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Snap

31 กรกฎาคม 2023

เรายินดีที่จะแจ้งว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน AI สองท่านได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของเราและมีส่วนร่วมในการประชุมแบบพบปะกันเป็นครั้งแรกของ SAB ใหม่ของเรา

อัปเดตการโฆษณาของเราในยุโรปและสหราชอาณาจักร

24 กรกฎาคม 2023

ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎหมายการให้บริการดิจิทัลของยุโรป (European Digital Services Act: DSA) และกฎระเบียบสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้อง เราจะดำเนินการเปลี่ยนวิธีที่เราแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ Snapchat ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

Our Transparency Report for the Second Half of 2022

June 23, 2023

We just released our latest transparency report, which covers the first half of 2022.

วันตระหนักถึงเฟนทานิลแห่งชาติ: ความพยายามต่อเนื่องเพื่อสู้กับวิกฤตเฟนทานิลของสหรัฐฯ

9 พฤษภาคม 2023

เมื่อเราจัดงานวันตระหนักถึงเฟนทานิลแห่งชาติประจำปีเป็นครั้งที่สอง เราต้องการอัปเดตเกี่ยวกับงานของเราที่กำลังดำเนินการอยู่ให้ชุมชนของเรารับทราบ

An Explainer – My AI and Location Sharing

April 25, 2023

Last week we announced that My AI, our AI-powered chatbot, is rolling out to our Snapchat community. It’s been exciting to watch Snapchatters’ early reactions, and we’re grateful for their feedback to further improve My AI...

Early Learnings from My AI and New Safety Enhancements

April 4, 2023

As part of our joint work to improve My AI, we want to share an update on some of the safety enhancements we have recently put in place as a result of our learnings — along with new tools we plan to implement...

Seeking AI experts for Snap’s Safety Advisory Board

March 31, 2023

Starting today, we are accepting applications for a small number of experts to join our Safety Advisory Board and bring their specialized knowledge in AI...

Introducing Content Controls on Family Center

March 14, 2023

Today, we are pleased to roll out our latest feature for Family Center, Content Controls, which allow parents to limit the type of content their teens can watch on Snapchat...

Introducing the Digital Well-Being Index

February 6, 2023

On the 20th anniversary of Safer Internet Day, we are releasing our inaugural Digital Well-Being Index, a measure of Generation Z’s online psychological well-being...

Data Privacy Day: Learn More About Snap's New Privacy and Safety Hub & Privacy Settings

January 26, 2023

In honor of Data Privacy Day, we recently launched our Privacy and Safety Hub – values.snap.com – a new one-stop-shop housing all our privacy and safety materials and policies under one roof...

How We Work with Law Enforcement Authorities

January 24, 2023

In this post, we want to share some helpful information about how we work together with law enforcement officials and authorities to help keep our community safe...