Bedreigingen, geweld en leed toebrengen

Uitleg Communityrichtlijnen Serie

Bijgewerkt: januari 2023

  • Het is verboden gewelddadig of gevaarlijk gedrag aan te moedigen of te vertonen. Intimideren of dreigen een persoon, een groep mensen of iemands eigendom leed of schade toe te brengen is verboden.

  • Foto's van zinloos of expliciet geweld, inclusief dierenmisbruik, zijn niet toegelaten.

  • We staan geen verheerlijking van zelfbeschadiging toe, waaronder het aanmoedigen tot zelfverwonding, zelfmoord of eetstoornissen.Overzicht


De veiligheid en het welzijn van onze community heeft de hoogste prioriteit bij Snapchat en we nemen alle gevallen van bedreiging, geweld en leed serieus. Wij staan geen content toe die gewelddadig of gevaarlijk gedrag aanmoedigt, bedreigt of visueel weergeeft, of content die zelfbeschadiging verheerlijkt of aanmoedigt. Onmiddellijke bedreigingen voor mensenlevens kunnen worden doorverwezen naar de rechtshandhaving.

Hoewel ons beleid en onze moderatieprocedures ertoe bijdragen dat ons platform veilig is voor alle gebruikers, investeren we ook proactief in functies en informatiebronnen om het welzijn van onze community te ondersteunen. We moedigen Snapchatters aan om content te melden die wijst op zelfbeschadiging of emotionele nood, zodat onze teams informatiebronnen kunnen sturen die nuttig kunnen zijn en mogelijk noodhulpverleners kunnen waarschuwen.Wat je mag verwachten

Onze communityrichtlijnen met betrekking tot bedreigingen, geweld en leed vormen een toezegging om content te verwijderen die de veiligheid van onze community ondermijnt, terwijl we ook aandacht hebben voor dringende uitingen van nood op ons platform.

Om de veiligheid te bevorderen, verbieden deze regels bedreigingen op Snapchat, waaronder elke content die de intentie uitdrukt om ernstige fysieke of emotionele schade toe te brengen aan een persoon, een groep mensen of hun eigendom. Wanneer content wijst op een onmiddellijke bedreiging voor mensenlevens, kunnen onze teams wetshandhavingsinstanties waarschuwen die de mogelijkheid hebben om in te grijpen.

Wij verbieden ook content die gewelddadig of schadelijk gedrag ten opzichte van mensen of dieren verheerlijkt of kan aanmoedigen. Dit omvat content die zelfbeschadiging, zoals zelfmoord, zelfverminking of eetstoornissen, aanmoedigt of verheerlijkt.

Wanneer gebruikers content melden die kan wijzen op een mogelijk gevaar tot zelfbeschadiging, bekijken onze teams deze meldingen met het oog op het verstrekken van nuttige informatiebronnen en het identificeren van mogelijkheden voor hulpdiensten om, waar mogelijk, in te grijpen. Aanvullende informatie over onze veiligheidsinformatiebronnen is beschikbaar op ons privacy- en veiligheidscentrum.

Om het welzijn van onze community verder te ondersteunen, kan onze Here For You functie informatiebronnen van deskundige lokale partners weergeven wanneer gebruikers zoeken naar bepaalde onderwerpen met betrekking tot geestelijke gezondheid, angst, depressie, stress, zelfmoordgedachten, rouw en pesten.Boodschap

Onze aanpak van bedreigingen, geweld en leed is afgestemd op elke unieke situatie. Als het gaat om bedreigingen tegen zichzelf, werken onze teams aan het identificeren van de beste middelen voor ondersteuning via veiligheidsinformatiebronnen. Wanneer anderen worden bedreigd, werken wij aan een veilige afloop, zowel door handhaving van ons beleid en, waar nodig, in samenwerking met de rechtshandhaving.


Ons deel doen om de veiligheid en het welzijn van onze community te ondersteunen is een hoge prioriteit in ons hele bedrijf. Voor meer informatie over ons werk op dit gebied, raadpleeg het privacy- en veiligheidscentrum van Snap.