Illegale of gereguleerde activiteiten

Uitleg Communityrichtlijnen Serie

Bijgewerkt: januari 2023

  • Gebruik Snapchat niet voor illegale activiteiten. Dit omvat het bevorderen, vergemakkelijken of deelnemen aan criminele activiteiten, zoals het kopen, verkopen, ruilen of vergemakkelijken van de verkoop van illegale of gereglementeerde drugs, smokkelwaar (zoals beeldmateriaal van seksueel misbruik of seksuele uitbuiting van kinderen), wapens of nagemaakte goederen of documenten. Het omvat ook het bevorderen of vergemakkelijken van enige vorm van uitbuiting, met inbegrip van mensenhandel of sekshandel.

  • Wij verbieden de illegale promotie van gereglementeerde goederen of industrieën, met inbegrip van de ongeoorloofde promotie van gokken, tabaksproducten en alcohol.Overzicht

Ons verbod op illegale en gereglementeerde activiteiten weerspiegelt onze rotsvaste inzet voor veiligheid op Snapchat. De naleving van deze regels helpt er niet alleen voor te zorgen dat ons platform niet wordt misbruikt voor onwettige doeleinden, maar helpt ook Snapchatters te beschermen tegen ernstige risico's. Om deze doelstellingen te helpen verwezenlijken, werken wij uitgebreid samen met belanghebbenden op het gebied van veiligheid, NGO's en wetshandhavingsorganisaties om onze community te voorzien van educatieve informatiebronnen en om de openbare veiligheid in het algemeen te bevorderen.


Wat je mag verwachten

Hoewel wetten en voorschriften in rechtsgebieden over de hele wereld verschillen − en Snapchat een steeds meer wereldwijde community is − kunnen gebruikers verwachten dat we actie ondernemen tegen activiteiten die de openbare veiligheid ondermijnen of de mensenrechten, de wetten van de Verenigde Staten of de wetten van het land waarin de gebruiker zich bevindt, schenden.

Tot de verboden illegale activiteiten behoren in ieder geval het bevorderen van criminele activiteiten, het vergemakkelijken van of deelnemen aan cybercriminaliteit, en het kopen, verkopen of vergemakkelijken van de verkoop van illegale of gereglementeerde drugs, smokkelwaar, wapens en nagemaakte goederen of documenten.

Onze regels verbieden ook het gebruik van ons platform voor de ongeoorloofde verkoop of promotie van goederen of activiteiten die door overheidsinstanties worden gereguleerd op een manier die speciale vergunningen of andere administratieve naleving vereist om legaal te worden gekocht, verkocht of gebruikt. Voorbeelden van gereglementeerde activiteiten waarvoor voorafgaande toestemming van Snap nodig is, zijn het faciliteren van online gokactiviteiten, het verkopen van alcoholische dranken en het promoten van bedrijven die THC-producten, zoals wiet of hasj, aanbieden. Bedrijven worden aangemoedigd deze bron te raadplegen voor advies over passende handel en reclameactiviteiten op Snapchat.

Wij streven ernaar Snapchatters zo veel mogelijk informatie te geven over de soorten online gedrag en activiteiten die de wet kunnen overtreden en een ernstig risico voor hun veiligheid kunnen vormen. Door middel van partnerschappen met non-profitorganisaties en samenwerking met diverse belanghebbenden op het gebied van veiligheid zetten wij ons in om het bewustzijn van risicovolle activiteiten te vergroten en manieren waarop Snapchatters veilig kunnen blijven. Dit omvat in-app informatiebronnen, zoals Here for You en Heads Up, maar ook externe partnerschappen met belanghebbenden zoals de AdCouncil en het Witte Huis. Wij werken ook samen met wetshandhavingsinstanties in antwoord op geldige juridische verzoeken betreffende activiteiten op Snapchat die mogelijk het bewijs voor een misdrijf kunnen leveren.


Hoe we dit beleid handhaven

Content die onze regels tegen illegale of gereglementeerde activiteiten schendt, zal worden verwijderd. In veel gevallen zullen gebruikers die in strijd met het beleid schendende inhoud delen, promoten of verspreiden een waarschuwing ontvangen, en van gebruikers die dit beleid herhaaldelijk overtreden zal de toegang tot hun account worden beperkt. Er zijn echter bepaalde illegale activiteiten - zoals drugshandel of mensenhandel, bijvoorbeeld – waarvoor we echt een nultolerantie hebben. Deze overtredingen zullen resulteren in het verlies van accountprivileges na zelfs een enkele overtreding.

Een belangrijke manier om ons te helpen Snapchat veilig te houden is om illegale activiteiten onmiddellijk te melden via onze in-app rapportagetool. Zodra wij een melding ontvangen, kunnen onze veiligheids- en vertrouwensteams snel actie ondernemen om het probleem correct aan te pakken. Op onze platforms met groot bereik, zoals Spotlight en Verkennen, passen we een zeer proactieve benadering toe om content te modereren en informatie-integriteit te bevorderen, maar het is nog steeds enorm waardevol om gebruikersrapporten te ontvangen over schadelijke content die je op deze platforms aantreft; zij helpen ons te waarschuwen voor eventuele tekortkomingen in onze processen om deze ruimtes vrij te houden van onwettige of onveilige activiteiten.


Boodschap

Ons deel doen om de openbare veiligheid te bevorderen en Snapchatters te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten is een verantwoordelijkheid die wij zeer serieus nemen.

Terwijl wij deze inspanningen voortzetten, willen wij op transparante wijze inzicht geven in de doeltreffendheid van onze aanpak. Via onze transparantieverslagen verstrekken wij informatie op nationaal niveau over onze handhaving van illegale of gereglementeerde activiteiten. Om deze inspanningen verder te verfijnen, hebben we in ons transparantieverslag onze rapportage- en handhavingsgegevens uitgesplitst naar drugs- en wapengerelateerde overtredingen, en zijn wij van plan in onze toekomstige verslagen meer gedetailleerde uitsplitsingen van deze schendingen te geven.

We moedigen gebruikers aan om gevallen van illegale activiteiten te melden om Snapchat een veilige en inclusieve ruimte voor iedereen te houden. We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om ons vermogen om schadelijke content of gedrag aan te pakken te verbeteren, en we werken samen met verschillende deskundigen uit de veiligheidscommunity om ervoor te zorgen dat we deze doelstellingen op verantwoorde wijze bevorderen. Voor meer informatie over onze veiligheidsinspanningen kunt u terecht bij ons privacy- en veiligheidscentrum.