Haatdragende content, terrorisme en gewelddadig extremisme

Uitleg Communityrichtlijnen Serie

Bijgewerkt: januari 2024

  • Terroristische organisaties, gewelddadige extremisten en haatgroepen mogen ons platform niet gebruiken. We tolereren geen content die gewelddadig extremisme of terrorisme promoot of bevordert.

  • Haatzaaiende uitlatingen of content waarbij mensen worden gekleineerd, belasterd of waarbij discriminatie of geweld wordt aangemoedigd op basis van ras, kleur, kaste, etniciteit, nationaliteit, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit, handicap, of die betrekking heeft op veteranenstatus, immigratiestatus, sociaal-economische status, leeftijd, gewicht of zwangerschapsstatus, is verboden.Overzicht


Haatdragende content en activiteiten die terrorisme of gewelddadig extremisme ondersteunen horen niet thuis op Snapchat. Ons beleid is gericht op het creëren van een omgeving die de veiligheid van Snapchatters ondersteunt en prioriteit geeft, en om community's te beschermen tegen geweld en discriminatie.

Het is nooit aanvaardbaar zich schuldig te maken aan haatdragend gedrag, met inbegrip van het gebruik van haatdragende taal of haatsymbolen. Activiteiten die terrorisme of gewelddadig extremisme ondersteunen of bepleiten zijn eveneens verboden en kunnen, indien gerechtvaardigd, aan de rechtshandhaving worden gemeld.

Om ervoor te zorgen dat dit beleid op verantwoorde wijze wordt gehandhaafd, raadplegen onze teams de expertise en het werk van burgerrechtenorganisaties, mensenrechtendeskundigen, rechtshandhavingsinstanties, NGO's en veiligheidsactivisten. Wij leren voortdurend en zullen waar nodig bijsturen om ervoor te zorgen dat onze producten en ons beleid functioneren om Snapchatters veilig te houden. Om ons te helpen, moedigen wij gebruikers aan om onmiddellijk alle haatdragende content of activiteiten te melden die ons beleid tegen terrorisme en gewelddadig extremisme kunnen schenden.Wat je mag verwachten


Snapchatters moeten zich veilig en gerespecteerd voelen bij het gebruik van onze producten. Ons beleid tegen haatdragende content verbiedt haatzaaien, waaronder elke content die een persoon of een groep personen vernedert of tot discriminatie aanzet op grond van ras, huidskleur, kaste, etniciteit, nationale herkomst, godsdienst, seksuele geaardheid, geslacht, geslachtsidentiteit, handicap, veteranenstatus, immigratiestatus, sociaaleconomische status, leeftijd, gewicht of zwangerschap. Deze regels verbieden bijvoorbeeld het gebruik van raciale, etnische, vrouwenhatende of homofobe beledigingen; memes die belachelijk maken of oproepen tot discriminatie van een beschermde groep; en elk misbruik in de vorm van opzettelijke naamgeving of misgendering. Haatzaaien omvat ook het verheerlijken van daders − of het kleineren van slachtoffers − van menselijke wreedheden (zoals genocide, apartheid of slavernij). Andere verboden haatdragende content omvat het gebruik van haatsymbolen, zoals alle beelden die bedoeld zijn om haat of discriminatie jegens anderen te vertegenwoordigen. 


Ons verbod op terrorisme en gewelddadig extremisme strekt zich uit tot alle content die terrorisme of andere gewelddadige, criminele handelingen van individuen of groepen bevordert om ideologische doelen te bereiken. Deze regels verbieden ook alle content die buitenlandse terroristische organisaties of extremistische haatgroepen bevordert of ondersteunt − zoals aangewezen door geloofwaardige deskundigen van derden − alsmede werving voor dergelijke organisaties of gewelddadige extremistische activiteiten.


Hoe we dit beleid handhaven


Met onze in-app rapportagetool kunnen gebruikers direct melding maken van haatdragende content of activiteiten die terrorisme of gewelddadig extremisme ondersteunen. Op onze platforms met groot bereik, zoals Spotlight en Verkennen, modereren we proactief alle content die deze regels zou kunnen schenden. Wij moedigen gebruikers niettemin aan om alle schadelijke content die je op deze platforms aantreft te melden. Dit helpt ons te waarschuwen voor eventuele fouten in onze processen om deze platforms veilig te houden.

Wanneer haatzaaiende content wordt gerapporteerd, zullen onze teams alle overtredende content verwijderen en van gebruikers die zich schuldig maken aan herhaalde of flagrante overtredingen zal de toegang tot hun account worden geblokkeerd. Als extra maatregel moedigen we Snapchatters aan om gebruikers te blokkeren die hen een onveilig of ongemakkelijk gevoel geven.

Gebruikers die betrokken zijn bij terroristische activiteiten of gewelddadig extremisme verliezen hun accountprivileges. Bovendien kan bepaalde informatie over schendingen van dit beleid worden doorgegeven aan de rechtshandhaving. Ga voor meer informatie over hoe Snapchat op verantwoorde wijze samenwerkt met wetshandhavingsinstanties naar het privacy- en veiligheidscentrum van Snap.Boodschap

Wij tolereren geen haatdragende content, terrorisme of gewelddadig extremisme op Snapchat. Door zowel ons beleid als ons productontwerp werken wij ijverig aan een omgeving die de veiligheid van Snapchatters ondersteunt en prioriteit geeft.


Gebruikers kunnen ons helpen onze community te beschermen door content te melden die ons beleid schendt. Wij willen ook samenwerken met verschillende deskundigen uit de veiligheidscommunity om ervoor te zorgen dat wij onze veiligheidsdoelstellingen op verantwoorde wijze bevorderen. Voor meer informatie over onze veiligheidsinspanningen kan je terecht bij ons Veiligheidscentrum.