Schadelijke valse of misleidende informatie

Uitleg Communityrichtlijnen Serie

Bijgewerkt: augustus 2023

 • We verbieden het verspreiden van valse informatie die schadelijk of kwaadwillig is, zoals het ontkennen van tragische gebeurtenissen, ongegronde medische claims, het ondermijnen van de integriteit van burgerlijke processen, of het manipuleren van inhoud voor valse of misleidende doeleinden.

 • Het is niet toegelaten om je als iets of iemand anders voor te doen, of mensen te misleiden over je identiteit. Dit omvat het nabootsen van vrienden, beroemdheden, merken of andere organisaties.

 • We verbieden spam en bedrieglijke praktijken, waaronder het nabootsen van Snapchat of Snap Inc.Overzicht


Ons deel doen in het ondersteunen van een verantwoordelijke informatieomgeving is een belangrijke prioriteit bij Snap. Misleidende praktijken nemen vele vormen aan, en we weten dat ze het vertrouwen kunnen ondermijnen en een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van Snapchatters. Ons beleid is bedoeld om de verspreiding van verkeerde informatie te beperken en gebruikers te beschermen tegen fraude en spam, in een breed scala van omstandigheden.


Wat je mag verwachten


Onze communityrichtlijnen met betrekking tot schadelijke valse of misleidende informatie hebben betrekking op twee verschillende, maar verwante schadecategorieën: (1) valse informatie en (2) frauduleus of spamachtig gedrag.


1. Valse informatie


Content die feiten verdraait, kan schadelijke gevolgen hebben voor gebruikers en voor de samenleving. We weten dat het soms moeilijk kan zijn om te weten wat juist is, vooral als het gaat om snel veranderende actuele gebeurtenissen of ingewikkelde zaken op het gebied van wetenschap, gezondheid en internationale aangelegenheden. Daarom richt ons beleid zich niet alleen op de vraag of informatie onjuist of misleidend is, maar ook op het potentieel voor het toebrengen van leed.

Er zijn verschillende categorieën van informatie waarbij een verkeerde voorstelling van zaken specifieke gevaren kan opleveren. Op al deze gebieden treden onze teams op tegen content die misleidend of onjuist is, ongeacht of de verkeerde voorstelling van zaken opzettelijk is. Op deze manier werkt ons beleid tegen alle vormen van dreigingen via valse informatie zoals desinformatie, misinformatie, disinformatie en gemanipuleerde media.

Voorbeelden van informatiecategorieën die volgens ons bijzonder kwetsbaar zijn om te worden misbruikt voor valse informatie, zijn de volgende:

 • Content die het bestaan van tragische gebeurtenissen ontkent. Wij verbieden content die bijvoorbeeld de Holocaust betwist of de gebeurtenissen van de Sandy Hook schoolschietpartij ontkent. Een verkeerde voorstelling van zaken en ongegronde complottheorieën over dergelijke tragedies kunnen bijdragen tot geweld en haat, en bovendien leed toebrengen aan gebruikers wiens levens en families door dergelijke gebeurtenissen zijn getroffen.

 • Content die onbewezen medische claims promoot. Wij weigeren content die bijvoorbeeld ongeteste therapieën aanbeveelt om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen of die ongegronde complottheorieën over vaccins bevat. Hoewel het terrein van de geneeskunde voortdurend verandert en volksgezondheidsinstanties hun richtlijnen vaak herzien, zijn dergelijke geloofwaardige organisaties onderworpen aan beroepsnormen en verantwoording en kunnen wij hen als maatstaf gebruiken voor verantwoord medisch en gezondheidsadvies.

 • Content die de integriteit van civiele processen ondermijnt. Verkiezingen en andere civiele processen spelen een essentiële rol in het functioneren van samenlevingen waarin rechten worden geëerbiedigd, en vormen hierdoor aantrekkelijke doelwitten voor informatiemanipulatie. Om de omgeving waarin de informatie over dergelijke evenementen is geplaatst te beschermen, passen we ons beleid toe op de volgende soorten bedreigingen aan civiele processen:

  • Procedurele inmenging: feitelijk verkeerde informatie verstrekken met betrekking tot civiele of verkiezingsprocedures, zoals verkeerde datums of deelnamevoorwaarden.

  • Participatiebemoeienis: content die de persoonlijke veiligheid bedreigt of geruchten verspreidt om deelname aan het civiele of verkiezingsproces te ontmoedigen.

  • Frauduleuze of onwettige deelname: content die mensen aanmoedigt zich anders voor te doen om deel te nemen aan het civiele proces of om illegaal stemmen uit te brengen of stembiljetten te vernietigen.

  • Delegitimering van civiele processen: content gericht op het delegitimeren van democratische instellingen op basis van valse of misleidende beweringen over bijvoorbeeld verkiezingsuitslagen.


Ons beleid tegen schadelijke valse informatie wordt aangevuld met een productontwerp met uitgebreide waarborgen voor veiligheid en reclameregels die viraliteit beperken, transparantie bevorderen en de rol van authenticiteit op ons platform vergroten. Ga voor meer informatie over de manier waarop onze platformarchitectuur deze doelstellingen ondersteunt, naar deze blog.

2. Frauduleus of spammerig gedrag

Fraude en spam kunnen Snapchatters blootstellen aan aanzienlijke financiële schade, cyberbeveiligingsrisico's en zelfs juridische gevolgen hebben (om nog maar te zwijgen van onaangename en vervelende ervaringen). Om deze risico's te beperken, verbieden wij misleidende praktijken die het vertrouwen in onze community ondermijnen.

Verboden praktijken omvatten content die oplichting van welke aard dan ook bevordert; wordt-snel-rijk-systemen; ongeautoriseerde of niet-openbaar gemaakte betaalde content; en de promotie van frauduleuze goederen of diensten, inclusief nagemaakte goederen, documenten of certificaten. Wij verbieden ook pay-for-follower promoties of andere follower-growth constructies; de promotie van spamapplicaties; en de promotie van multilevel marketing of piramidespelen. We verbieden ook het witwassen van geld (inclusief geld smokkelen en geldezel praktijken) van welke aard dan ook. Dit omvat het namens iemand anders ontvangen en overmaken van geld dat illegaal is verkregen of van een onbekende bron komt, ongeautoriseerde en illegale geldtransfers of valutawisseldiensten, en het verzoeken en promoten van deze activiteiten. 

Ten slotte verbiedt ons beleid dat je je voordoet als iemand (of iets) die je niet bent, of dat je mensen probeert te misleiden over wie je bent. Dit omvat het nabootsen van vrienden, beroemdheden, merken of andere organisaties. Deze regels betekenen ook dat het niet oké is om Snapchat of Snap, Inc. te imiteren.


Hoe we dit beleid handhaven


Content die onze regels tegen gevaarlijke valse of misleidende informatie schendt, wordt verwijderd. Gebruikers die content delen, promoten of verspreiden die in strijd is met het beleid, zullen op de hoogte worden gebracht van de schending, en van gebruikers die dit beleid blijven overtreden, zal de toegang tot hun account worden beperkt.

In 2022 hebben we ons meldingsmenu voor valse informatie uitgebreid, zodat gebruikers meer specifiek sociale, politieke en gezondheidsgerelateerde desinformatie kunnen melden. Laat het ons weten als jij of iemand anders wordt nagebootst, of als je spam of verkeerde informatie tegenkomt. Zodra we een melding ontvangen, kunnen onze veiligheids- en vertrouwensteams actie ondernemen om de nabootsing aan te pakken of te voorkomen dat schadelijke content blijft bestaan.


Op onze platforms met hoog bereik, zoals Spotlight en Verkennen, hanteren wij een zeer proactieve aanpak om content te modereren en informatie-integriteit te bevorderen. Maar wij stellen feedback en rapporten over schadelijke content die je op deze platforms aantreft enorm op prijs; zij helpen ons te waarschuwen voor eventuele tekortkomingen in onze processen om deze ruimtes vrij van schadelijke informatie te houden.Boodschap


Ons aandeel in het bevorderen van een verantwoordelijke informatieomgeving blijft een belangrijke prioriteit in ons hele bedrijf, en we zullen blijven zoeken naar innovatieve benaderingen om Snapchatters te beschermen tegen de risico's van schadelijke valse of misleidende content.

Terwijl wij deze inspanningen voortzetten, willen wij op transparante wijze inzicht geven in de doeltreffendheid van onze aanpak. Via onze transparantieverslagen verstrekken wij informatie op nationaal niveau over onze acties tegen desinformatie wereldwijd en wij zijn van plan in onze toekomstige verslagen meer gedetailleerde uitsplitsingen van deze schendingen te verstrekken.

Wij streven ernaar de werking van ons beleid voortdurend bij te stellen om ons vermogen om schadelijke content of gedrag aan te pakken te verbeteren, en wij werken samen met een diverse groep personen uit de veiligheidscommunity om ervoor te zorgen dat wij deze doelstellingen op verantwoorde wijze nastreven. Voor meer informatie over onze veiligheidsinspanningen kunt u terecht bij ons Privacy- en veiligheidscentrum.