ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ

ಅಗತ್ಯವಿರುವ Snapchatter ಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ!

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ, ಒತ್ತಡ, ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಪರಿಣಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಮ್ಮ Here For You ಹುಡುಕಾಟ ಸಾಧನವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು.

ಸಂಕಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಒಂದು ಪುಟವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಜಾಗತಿಕ 🌏

MindUP (ಜಾಗತಿಕ: US, UK, ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗಳು)
MindUP 3 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶಾವಾದ, ಮರುಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾಗಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (US) 🇺🇸

988 ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಲೈಫ್‌ಲೈನ್
ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ 988 ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ 988lifeline.org
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆ ಲೈಫ್‌ಲೈನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 7 ದಿನ, ದಿನಕ್ಕೆ 24 ತಾಸು ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾದಕಪದಾರ್ಥದ ಗೀಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆಗಳ ಆಡಳಿತ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ: 1-800-662-HELP (4357)
SAMHSA ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಯು, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮಾದಕಪದಾರ್ಥದ ಗೀಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಗೌಪ್ಯವಾದ 24/7 ಮಾಹಿತಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾ

ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪರಿಣಿತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಲೈನ್ (ಸಕ್ರಿಯ ಯು.ಎಸ್. ಸೇವಾ ಸದಸ್ಯರು, ಮತ್ತು ಕುಟಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ)
ಕರೆಮಾಡಿ 1 800 273 8255 ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ 838 255
ಪರಿಣಿತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಲೈನ್ ನೀವು ವಿಎ ಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಿಎ ಹೆಲ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರದಿದ್ದರೂ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉಚಿತ, ಗೌಪ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಶನಲ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್
ಕರೆಮಾಡಿ 1 800 950 6264 ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಮಾಡಿ: NAMI ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 741741 ಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ
NAMI ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಉತ್ತಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸಮರ್ಥನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸ್
ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಯುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭೇತರ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಪುಟಗಳು ಸೇರಿವೆ,

ಅಮೇರಿಕದ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ
ಕರೆಮಾಡಿ 240 485 1001
(ಎಡಿಎಎ) ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ OCD, PTSD, ಮತ್ತು ಸಹ-ಸಂಭವಿಸುವಿಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಭೇತರ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್
ಕರೆಮಾಡಿ 800 931 2237 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್
ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಎನ್ಇಡಿಎ) ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ತಿನ್ನುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎನ್ಇಡಿಎ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತಡೆಯುವುದು, ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೈಕೆಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೈಫ್ಲೈನ್
ಕರೆಮಾಡಿ 877 565 8860
ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಎನ್ನುವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜನರನ್ನು ಸಮುದಾಯ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅವರು ಬದುಕಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೋಪ್‌ಲೈನ್ ಕರೆಮಾಡಿ 1 877 235 4525,
ಹೋಪ್‌ಲೈನ್ ಎಂಬುದು ತಮಗೆ ಕರೆಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾನ್‌ಜಡ್ಜ್‌ಮೆಂಟಲ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೀಡಲು
ಸಕ್ರಿಯ ಆಲಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ

ಕೆನಡಾ (CA) 🇨🇦

Canada Suicide Prevention Services (CSPS)
ಕರೆಮಾಡಿ 1 833 456 4566 ಕ್ರೈ
ಸಿಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೆನಡಾಅ (CSC) ಕೆನಡಾದ ಜನರಿಗೆ ಆತ್ಯಹತ್ಯೆಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

Youthspace (ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಚಾಟ್. ಚಾಟ್‌ಗಳು ಗೌಪ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿವೆ.)
ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ: 778 783 0177
Youthspace.ca ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಚಾಟ್ ಆಗಿದೆ.
ನಾವು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಆಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ಚಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ. Sucide

Action Montreal ಕರೆಮಾಡಿ 1 866 APPELLE (277 3553) Sucide
Action Montreal ನ ಗುರಿಯು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಜನರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಯಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು SAM ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

Hope for Wellness Helpline
ಕರೆ ಮಾಡಿ 1 855 242 3310 ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳು, ವಾರದಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್
ಮಾಡಿ. ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಚಾಟ್‌ಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಮತ್ತು ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರೀ, ಒಜಿಬ್ವೆ, ಮತ್ತು ಇನುಕ್ಟಿಟುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

Amelia Rising ಕರೆ
ಮಾಡಿ 705 476 3355
Amelia Rising ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೆರವು ಕೇಂದ್ರ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ಕಿರುಕು

ಳ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ 12 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ನೆರವು. Crisis Text Line ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್: HOME ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 686868 ಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಮಾಡಿ
Crisis Text Line ಇದು Kids Help Phone ನಿಂದ ಶಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು Kids Help Phone ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆದ್ಯಪ್ರವರ್ತಕರಾದ Crisis Text Line ನಡುವೆ ಒಂದು ಸೇವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಸ್
ಎಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಯುರೋಪ್‌ಗಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ (AT) 🇦🇹

Rat auf Draht
ಕರೆ ಮಾಡಿ 147
Rat auf Draht ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ - ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ - ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

TelefonSeelsorgeC
all ಕರೆಮಾಡಿ 142
Telefon Seelsorge ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 142 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು.

ಬೆಲ್ಜಿಯಂ (BE) 🇧🇪

Zelfmoord 1813

ಕರೆಮಾಡಿ 1813 ಇದು ಆತ್ಯಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಆತ್ಯಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಲಾಭೇತರ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹಾಟ್‌ಲೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Child Focus
ಕರೆಮಾಡಿ 116 000
Child Focus ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಅನಾಮಧೇಯ 24/7 ಹಾಟ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ (HR) 🇭🇷

HRABRI Telefon ಕರೆ
ಮಾಡಿ 0800 0800 (ವಯಸ್ಕರಿಗೆ) ಅಥವಾ 116 111 (ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ) ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ - ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥೈರ್ಯ ನೀಡುವ ಫೋನ್ 116 111; ಅಮ್ಮಂದಿರು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಂದಿರಿಗೆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ನೀಡುವ ಫೋನ್ 0800 0800. ಚಾಟ್ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್.

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ (DK) 🇩🇰

Livslinien
ಕರೆಮಾಡಿ 70 201 201
Livslinien ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಹಾಟ್‌ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

BørneTelefonen
ಕರೆಮಾಡಿ 116 111
ಮಕ್ಕಳ ಫೋನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರು ಕೇವಲ ಆಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. 

ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ (EE) 🇪🇪

Elliin
ಕರೆಮಾಡಿ 655 8088
ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಈಸ್ಟೊನಿಯನ್-ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯುಸೈಡಾಲಜಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಐರಿ ವಾರ್ನಿಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಏಕಾಂಗಿ, ಬೇಸರದಲ್ಲಿರುವ, ಖಿನ್ನರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (FI) 🇫🇮

Suomen Mielenterveysry ಕರೆ
ಮಾಡಿ 09 2525 0111
MIELI ಫಿನ್ನಿಶ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಘವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಲಬ್ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್ (FR) 🇫🇷

E-Enfance
ಕರೆಮಾಡಿ 3018 ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ದ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಖ್ಯೆ
ಯಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ-- 100% ಅನಾಮಧೇಯ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯನೀಯವಾಗಿದೆ.


Suicide Écoute ಕರೆಮಾಡಿ 01 45 39 40 00 ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದವರಿಗೆ Suicide Éco
ute ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Suicide Écoute ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನಾಮಧೇಯತೆಯಿಂದ, ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

SOS Suicide Phénix

ಕರೆಮಾಡಿ 01 40 44 46 45 SOS Suicide Phoenix ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫೆಡೆರೆಶನ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಜರ್ಮನಿ (DE) 🇩🇪

TelefonSeelsorge
ಕರೆಮಾಡಿ 0800 111 0 111 ಅಥವಾ 0800 111 0 222
TelefonSeelsorge 8,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ನೌಕರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಫೋನ್, ಚಾಟ್, ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Nummer gegen Kummer ಕರೆ
ಮಾಡಿ 116 111
Nummer gegen Kummer eV (NgK) ಎಂಬುದು ಜರ್ಮನಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಚಿತ ದೂರವಾಣಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸೇವೆಯನ್ನೊಂದಗಿಸುವ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.

ಗ್ರೀಸ್ (GR) 🇬🇷

Hamogelo
ಕರೆಮಾಡಿ 1056
“The Smile of the Child” ಒಂದು ನೋಂದಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 1995 ರಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್ ಯನ್ನೋಪೌಲೋಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹದಿಹರಯದವರಿಗೆ.

ಐರ್ಲೆಂಡ್ (IE) 🇮🇪

Pieta House
e ಕರೆಮಾಡಿ 1 800 247 ಅಥವಾ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್: HELP ಎಂದು ಟೈಪ್
ಮಾಡಿ 51444 ಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ Pieta ಆತ್ಯಹತ್ಯೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿರುವ, ಅಥವಾ ಆತ್ಯಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಅಗಲಿದವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂ-ಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಥೆರಪಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Belong To ಕರೆ
ಮಾಡಿ 01 670 6223
Belong To ನ ದೃಷ್ಟಿಯು LGBTI+ ಯುವಜನರು ಸಮಾನ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತು.


Jigsaw -- The National Centre for Youth Mental Health ಕರೆಮಾಡಿ 353 1 472 7010
Jigsaw ಇದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಯುವಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಒಂದು ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ReachOut Ireland
ReachOut Ireland ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಯುವಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಟಲಿ (IT) 🇮🇹

Telefono Aimcoo
ಕರೆಮಾಡಿ 199 284 284
Telefono Aimco ಇದು ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಒಂಟಿತನ, ದುಃಖ, ಬೇಸರ, ಅಸೌಖ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.

ಲಿಥುವೇನಿಯಾ (LT) 🇱🇹

Lithuanian Association of Emotional Support Lines
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ, ಅನಾಮಧೇಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು LEPTA ದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

juimo Linja
ಕರೆಮಾಡಿ 8 800 288
juimo Linja ಇದು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಫೋನ್, ಲಿಖಿತ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾಟ್ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಲೈನ್ ನಡುವೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ (LU) 🇱🇺

Kanner-Jugendtelefon

ಕರೆಮಾಡಿ 116 111 KJT ಯ ಕ್ರಮವು ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆಲಿಸುವ ಮತ್ತು ನೆರವು ನೀಡುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

BEE SECUR
E BEE SECURE ಎನ್ನುವುದು ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್‌ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿ, ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಲಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು!

ಮಾರಿಷಸ್ (MU) 🇲🇺

Befrienders Mauritius ಕರೆ
ಮಾಡಿ 230 800 93
Befrienders ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಆಲಿಸಲು ಯಾತನೆಪಡುವವರಿಗಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೂರವಾಣಿ ಹೆಲ್ಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸಂದೇಶ, ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಾಟ್, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ.

ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (NL) 🇳🇱

113 Suicide Prevention
ಕರೆಮಾಡಿ 0900 0113 ಫೌಂ
ಡೇಷನ್ 113 ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಾಯದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗದ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

MiNd Netherlands
ಕರೆಮಾಡಿ 088 554 32 22
MiNd Netherlands ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ, ತಾರತಮ್ಯದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಟ್‌ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಟ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು 2013 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ನಾರ್ವೆ (NO) 🇳🇴

Kirkens SOS
ಕರೆಮಾಡಿ 22 40 00 40
Kirkens SOS ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು 24-ಗಂಟೆಗಳ ದೂರವಾಣಿ, ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಸಂದೇಶ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

Mental Helse Hjelpetelefonen
ಕರೆಮಾಡಿ 116 123 ಮೆ
ಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಕ್ತತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಪೋಲೆಂಡ್ (PL) 🇵🇱

Telefon Zaufania dla Dzieci i MłodzieżyC
all ಕರೆಮಾಡಿ 116 111
ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಮೂಹವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಏನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದು.

ಪೋರ್ಚುಗಲ್ (PT) 🇵🇹

SOS VOZ AMIGA
ಕರೆಮಾಡಿ 808 237 327 ಅಥವಾ 210 027 159
ನಾವು ಒಂಟಿತನ, ರೋಗ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ವ್ಯಸನ, ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಜನರಿಂದ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮೌಲ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಾಮಧೇಯ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕಿವಿಯನ್ನು ಭುಜದಂತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕಾಳಜಿವಹಿಸುತ್ತೇವೆ!

ರೊಮೇನಿಯಾ (RO) 🇷🇴

Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului

ಕರೆಮಾಡಿ 0800 801 200 Romanian Suicide Prevention Alliance (ARPS) ಒಂದು ಲಾಭೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೆರ್ಬಿಯಾ (RS) 🇷🇸

Centar Srce
ಕರೆಮಾಡಿ 0800 300 303 ಈ ಕೆಂದ್ರದ
ಗುರಿಯು ಟೆಲಿಫೋನ್, ಇ-ಮೇಲ್ ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಆತ್ಯಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಭಾವನೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ (SK) 🇸🇰

Linka Detskej Istoty
ಕರೆಮಾಡಿ 116 000
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಜನತೆಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೈನ್ ಫೋನ್ ವರ್ಷದ 365 ದಿನಗಳು, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳು ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ (SI) 🇸🇮

Enska Suletovalnica - Krizni Center
ಕರೆ
ಮಾಡಿ 031 233 211 ಮಹಿಳೆಯರ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಯು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆರವು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ-ಸಹಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.

TOM - Telefon Otroke in Madostnike
ಕರೆಮಾಡಿ 116 111
TOM ಇದು ಯೂತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾದ (ZPMS) ಸ್ನೇಹಿತರ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗಾಗಿ ದೂರವಾಣಿಯಾಗಿದೆ.

Društvo Zaupni telefon Samarijan
ಕರೆಮಾಡಿ 116 123 ಈ ಸೊಸೈಟಿಯ ಗು
ರಿಯು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾತನಾಡಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪೇನ್ (ES) 🇪🇸

Teléfono de la Esperanza
ಕರೆಮಾಡಿ 717 003 717
Teléfono de la Esperanza ಎಂಬುದು ತುರ್ತು, ಉಚಿತವಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್-ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮಾತನಾಡುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

Internet Segura for Kids
ಕರೆಮಾಡಿ 017
Safe Internet for Kids (IS4K) ಇದು ಸ್ಪೇನ್‌ ದೇಶದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸ್ವೀಡನ್ (SE) 🇸🇪

Mind
ಕರೆಮಾಡಿ 90 101 ಇದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆಯ ಬದ್ದತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೊಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ (CH) 🇨🇭

Tel 143
ಕರೆಮಾಡಿ 143 ಸಹಾಯಕರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಯಸುವ ಜನರನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ (UK) 🇬🇧

Samaritans
ಕರೆಮಾಡಿ 116 123
Samaritans ಒಂದು ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಜನರ ಕಳವಳಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ.

PAPYRUS Prevention of Young Suicide HOPELineUK
ಕರೆಮಾಡಿ 0 800 068 41 41 ಅಥವಾ SMS: 07860039967
ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 35 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಜನರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕಳವಳ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಜನರಿಗಾಗಿ PAPYRUS ಒಂದು ಗೌಪ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ.

UK Safer Internet Centre
UK Safer Internet Centre ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ Childnet, the South West Grid for Learning ಮತ್ತು the Internet Watch Foundation ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Campaign Against Living Miserably
ಕರೆಮಾಡಿ 0 800 58 58
ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವಾಣಿಯು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿರುವ UK ಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ, ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Mind
ಕರೆ ಮಾಡಿ 0 300 123 3393
ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಿಸಲು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

Revenge Porn Helpline
ಕರೆ ಮಾಡಿ 0345 6000 459
Revenge Porn Helpline ಲೈಂಗಿಕ ಚಿತ್ರ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ 18+ ಪ್ರಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಮೇಲ್ help@revengepronowine.org.uk.

Action Fraud
ಕರೆ ಮಾಡಿ 0300 123 2040
Action Fraud ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್‌ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ UK ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ವೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಐರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್, ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಸೈಬರ್‌ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು

Lucy Faithfull Foundation
ಕರೆ ಮಾಡಿ 0808 1000 900
The Lucy Faithfull Foundation, UK-ಮೂಲದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ದತ್ತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ Stop It Now! ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ಗಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ (AR) 🇦🇷

H
ablemos de Todo Hablemos de Todo ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅನಾಮಧೇಯ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳ.

ಬಹಾಮಸ್ (BS) 🇧🇸

National Hotline for Crisis Intervention

ಕರೆಮಾಡಿ 242 322 2763 ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯು ಮಕ್ಕಳ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಹಾಟ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಕ್ತ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗಿರಬಹುದಾದ ವಿನಾಶಕ್ಕೊಳಗಾದ ಜನರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಬ್ರೆಜಿಲ್ (BR) 🇧🇷

O CVV – Centro de Valorização da Vida
ಕರೆ ಮಾಡಿ 188
Centro de Valorização da Vida (CVV) ಒಂದು ಲಾಭೇತರ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಚಿತ, ವಿವೇಚನಾಶೀಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿಲಿ (CL) 🇨🇱

Todo Mejora
ಲೈಂಗಿಕ ಅಭಿರುಚಿ, ಗುರುತು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಾರತಮ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆದರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು Todo Mejora ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು Todo Mejora Safe Hour ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ.

ಗಯಾನಾ (GY) 🇬🇾

The Caribbean Voice The Caribbean Voice ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿ
ರುಕುಳದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೆಕ್ಸಿಕೊ (MX) 🇲🇽

SAPTE
L ಕರೆ ಮಾಡಿ 55 5259 8121
SAPTEL ಎನ್ನುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೂರ ಔಷಧಿ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು, 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. SAPTEL ಎನ್ನುವುದು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಆಯ್ದ, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಉಚಿತ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ, ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲ, ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. SAPTEL ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Alianza por la seguridad en internet
Alianza por la seguridad en internet (ASI) ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಒಂದು ಲಾಭೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆಫ್ರಿಕಾಗಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಮಾರಿಷಸ್ (MU) 🇲🇺

Befrienders Mauritius ಕರೆ
ಮಾಡಿ 230 800 93
Befrienders ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಆಲಿಸಲು ಯಾತನೆಪಡುವವರಿಗಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೂರವಾಣಿ ಹೆಲ್ಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸಂದೇಶ, ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಾಟ್, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (ZA) 🇿🇦

SADAG — ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಸಮೂಹ
ಕರೆಮಾಡಿ 0800 567 567
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಸಮೂಹವು (SADAG) ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಪರ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸುವುದು, ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಳಂಕ ನಿವಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಾದ್ಯಂತ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕರೆ ಮಾಡುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರೆದಾರರಿಗೆ ಇದರ ಪರಿಣತಿಯು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

Lifeline
ಕರೆಮಾಡಿ 0861 322 322 Ekurhuleni ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವನ್ನಾ
ಗಿಸುತ್ತದೆ

The Triangle Project (LGBTI ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪಾಲುದಾರರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ)
ಕರೆಮಾಡಿ 021 422 0255
ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಲಾಭೇತರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು ಲೆಸ್ಬಿಯನ್, ಗೇ, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್, ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್‌ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವೀರ್ (LGBTQ) ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು. Lifeline Pietermaritzburg ಕರೆಮಾಡಿ 033 342 447
Lifeline Petermaritzburg ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇದು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ನೋಂದಾಯಿತ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ

ಜೆನೆರಿಕ್ ಕೌನ್
ಸಿಲಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಏಷ್ಯಾಗಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಚೀನಾ (CN) 🇨🇳

Beijing Suicide Research and Prevention
Center ಕರೆಮಾಡಿ 010 8295 1332
Beijing Suicide Research and Prevention Center ಯಾತನೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Lifeline Shanghai
ಕರೆಮಾಡಿ 400 821 1215
Lifeline ಉಚಿತ, ಗೌಪ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಾಮಧೇಯ ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ; ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯಾತನೆ ಅಥವಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕರು ಲಭ್ಯರಿದ್ದಾರೆ.

Hong Kong ಪ್ರದೇಶ


The Samaritan Befrienders Hong Kong (香港撒瑪利亞防止自殺會)
ಕರೆ ಮಾಡಿ 2389 2222 The Samaritan Befrienders Hong Kong ಸೇವೆಯನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಗುಂಪು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವದಿಂದ, ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯಾತನೆ, ಹತಾಶೆ, ಅಸಹಾಯಕತೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ 24-ಗಂಟೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

The Samaritans Hong Kong
(香港撒瑪利亞會)
ಕರೆಮಾಡಿ 2896 0000 ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟೇ ಗೊಂದಲದ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾರಿಟನ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಷರತ್ತಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾರತ (IN) 🇮🇳

AASRAC
ALL ಕರೆಮಾಡಿ 022 2754 6669
A Aasra ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ, ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಗೌಪ್ಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

Snea India
ಕರೆಮಾಡಿ 91 44 2464 0050
ಇದು ಭಾರತದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಹತಾಶೆ, ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾವು ಬೇಷರತ್ತಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

ಜಪಾನ್ (JP) 🇯🇵

Toko Vcoide Prevention Center (東京自殺防止センター)
ಕರೆಮಾಡಿ 03 5286 9090
Toko Scocide Succide Prevention Center ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕೃತ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಗೌಪ್ಯನೀಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

Aichi Suicide Prevention Center
Aichi Suicide Prevention Center ಒಂದು ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಗಣಿಸುವವರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಲೇಷ್ಯಾ (MY) 🇲🇾

BADAayualse Kaula Lumpur ಕರೆ
ಮಾಡಿ 603 7956 8145
Befrienders ಇದು ಒಂದು ಲಾಭೇತರ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾತನೆ, ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ವಾರದ 7 ದಿನಗಳು, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ (PH) 🇵🇭

Natash
a Gouldbourn Foundation
ಕರೆಮಾಡಿ 0917 558 4673 Natasha Gouldbourn Foundation ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಫಿಲಿಪೈನೊ ನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಒಂದು ಲಾಭೇತರ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಗಾಪುರ (SG) 🇸🇬

Samaritans of Singapore (新加坡援人協會)
ಕರೆಮಾಡಿ 1800 221 4444
Samaritans of Singapore (SOS) ಇದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ, ಆತ್ಯಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಗೌಪ್ಯವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.

Silver Ribbon (Singapore)
ಕರೆಮಾಡಿ 65 6386 1928 ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಳಂಕವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಮುಂಚಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾ
ಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನವೀನ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಓಷಿಯಾನಿಯಾಗಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (AU) 🇦🇺

ಲೈಫ್‌

ಲೈನ್ ಕರೆಮಾಡಿ 13 11 14 ಲೈಫ್‌ಲೈನ್ ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸೇವೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿಂಸೆಯ ತರಬೇತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರ ಅನುಭವದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

ಕಿಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್
ಲೈನ್ ಕರೆಮಾಡಿ 1 800 55 1800
ಕಿಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್‌ಲೈನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಏಕೈಕ ಉಚಿತ, ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯನೀಯ ಫೋನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5-25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಜನರಿಗಾಗಿ.

ಿಯಾಂಡ್‌ಬ್ಲೂ
ಕರೆಮಾಡಿ 1300 22 4636
ಬಿಯಾಂಡ್‌ಬ್ಲೂ ಒಂದು ಲಾಭೇತರ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಚೋದಕತೆ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ (NZ) 🇳🇿

Depression Hotline
ಕರೆಮಾಡಿ 0800 111 757
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಕೇಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. The Lowdown ಎಸ್.
ಎಂಎಸ್: 5626
The Lowdown ಆರಂಭಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಆಂತಕದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರು

ವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವಜನರು ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ (ಮತ್ತು ಅವರು ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆಇರುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು), 12 ನೈಜ ಯುವಜನರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

Youthline
ಕರೆಮಾಡಿ 0800 376 633 ಅಥವಾ 234 ಎಸ್.ಎಂಎಸ್ ಯುವಜನರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಜನರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ಯೂ
ತ್‌ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ - ಮತ್ತು ನಾವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಲೈಫ್‌ಲೈನ್ ಕರೆಮಾಡಿ 0800 354 ಅಥವಾ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಮಾಡಿ: HELP ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 375 ಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ
ನಮ್ಮ ಗುರಿಯು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪ್ರವೇಶಾರ್ಹ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ನವೀನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಯಾತನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅರಿವು ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಳಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.