ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ವಿವರಣೆಯ ಸರಣಿ

ನವೀಕರಣ: ಜನವರಿ 2024

  • ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ Snapchat ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಿತ ಮಾದಕಪದಾರ್ಥಗಳು, ಕಳ್ಳ ವಹಿವಾಟು (ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಂತಹವು), ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಖರೀದಿಸುವಿಕೆ, ಮಾರಾಟ, ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಚಾರ, ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಟ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  • ಜೂಜು, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಚಾರ ಸೇರಿದಂತೆ, ನಿಷೇಧಿತ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತೇವೆ.ಅವಲೋಕನ

ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ನಿಷೇಧವು Snapchat ನಾದ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧೀಮಂತ ಬದ್ಧತೆತನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ Snapchatter ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಾಲುದಾರರು, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. 


ನೀವು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ--ಮತ್ತು Snapchat ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ--ಅದಾಗ್ಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರ ನೆಲೆಸಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಷೇಧಿತ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಚಾರ; ಸೈಬರ್‌ಕ್ರೈಮ್‌ಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು; ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಮಾದಕಪದಾರ್ಥ, ಕಳ್ಳಸಾಗಾಟ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. 

ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ವಿಶೇಷ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಸರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ. Snap ನಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಜೂಜಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು;  ಮದ್ಯ, ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಹುಕ್ಕಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು; ಮತ್ತು THC ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿವೆ. Snapchat ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. 

ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು Snapchatter ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ, ಅಧಿಕ ಅಪಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು Snapchatter ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದಾದ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು Here for You ಮತ್ತು Heads Up ನಂತಹ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ AdCouncil ಮತ್ತು White House ನಂತಹ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಅಪರಾಧದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ Snapchat ನಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.


ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ

ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ವಿತರಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪದೇಪದೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ--ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾದಕಪದಾರ್ಥದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ--ನಾವು ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ; ಈ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದರೂ ಖಾತೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. 

Snapchat ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆ ಟೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವರದಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಹಾನಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂಡಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. . ಸ್ಪಾಟ್‌ಲೈಟ್ ಮತ್ತು Discover ನಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬಳಕೆದಾರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದುದಾಗಿದೆ; ಈ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಅವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.


ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು Snapchatter ಗಳನ್ನು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ವಿಧಾನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರತ್ವದ ಕುರಿತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಾವು ದೇಶದ-ಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾದಕಪದಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾದ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

Snapchat ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮುದಾಯದಾದ್ಯಂತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.