Privacy and Safety Hub
Liên Minh Châu Âu
Lần cập nhật lần cuối cùng: 17 tháng 2, 2023
Chào mừng bạn đến với trang minh bạch về Liên minh Châu Âu (EU) của chúng tôi, nơi chúng tôi công bố thông tin cụ thể về Liên minh Châu Âu theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của Liên minh Châu Âu.
Người sử dụng tích cực trung bình tháng
Tại ngày 01/02/2023, chúng tôi có trung bình 96,8 triệu người nhận đang hoạt động trong ứng dụng Snapchat tại Liên minh Châu Âu (EU). Điều đó có nghĩa là trung bình trong 6 tháng qua, 96,8 triệu người dùng đã đăng ký tại Liên minh Châu Âu (EU) đã mở ứng dụng Snapchat ít nhất một lần trong một tháng đã nêu.