കഠിനമായ ഉപദ്രവം

കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വിശദീകരണ പരമ്പര

അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: ഓഗസ്റ്റ് 2023

സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന മുൻ‌ഗണന. ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന പെരുമാറ്റം ഞങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഉപദ്രവ ഭീഷണി രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ. ഇവ രണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്നത് ഗുരുതരമായ ഉപദ്രവം ആയി ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു (1) സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാരുടെ ശാരീരികമോ വൈകാരികമോ ആയ ക്ഷേമത്തിന് ഗണ്യമായ ദോഷം വരുത്തുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ, കൂടാതെ (2) മനുഷ്യജീവൻ, സുരക്ഷ, ക്ഷേമം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഭീഷണിയുൾപ്പെടെ, ഗുരുതരമായ അപകടത്തിന്റെ ആസന്നമായ, വിശ്വസനീയമായ അപകടസാധ്യത. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയും മികച്ച രീതിയിൽ ബോധവത്കരിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഈ ഭീഷണികൾ ഉയർന്നു വന്നാൽ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വിദഗ്ധർ, സുരക്ഷാ ഗ്രൂപ്പുകൾ, നിയമപാലകർ എന്നിവരുമായി സഹകരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് അർഹമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ലംഘിക്കുന്നവർ വേഗത്തിലുള്ളതും കർശനവും ശാശ്വതവുമായ അനന്തരഫലങ്ങളും അർഹിക്കുന്നു.


ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്‌നാപ്പ്ചാറ്റർമാരെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉടൻ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ പെരുമാറ്റം നിയമപാലകരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും:

  • കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതോ ആയ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കിടൽ, ഒരുക്കൽ, കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവരുടെ ലൈംഗിക മനുഷ്യകടത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ചൂഷണം (സെക്സ്റ്റോർഷൻ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലൈംഗിക ചൂഷണമോ ദുരുപയോഗമോ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനം. 

  • അപകടകരവും നിരോധിക്കപ്പെട്ടതുമായ മയക്കുമരുന്നുകൾ വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ വിൽപനയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കാനോ ശ്രമിച്ചു

  • അക്രമാസക്തമായ തീവ്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മനുഷ്യക്കടത്ത്, പ്രത്യേക അക്രമ ഭീഷണികൾ (ബോംബ് ഭീഷണി പോലുള്ളവ) അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന വിശ്വസനീയമായ, മനുഷ്യജീവൻ, സുരക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമത്തിനുള്ള ആസന്നമായ ഭീഷണികൾ

ഈ ലംഘനങ്ങൾക്ക് കർശനമായ അനന്തരഫലങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു പുറമേ, ഭീഷണികൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നും പരിമിതപ്പെടുത്താമെന്നും എങ്ങനെ ഉപദ്രവം തടയാമെന്നും ദോഷകരമായ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനാവുമെന്നും നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ആന്തരിക ടീമുകൾ തുടർച്ചയായി വിദഗ്ധരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല, അത് ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു സുരക്ഷാ ആശങ്ക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവകരമായ ഉള്ളടക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ആരോഗ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.