മെക്സിക്കോ സ്വകാര്യതാ അറിയിപ്പ്

പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതി: സെപ്തംബർ 30, 2021

മെക്സിക്കോയിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഈ അറിയിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചു. മെക്സിക്കോയിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ഉൾപ്പെടെ മെക്സിക്കൻ നിയമപ്രകാരം വ്യക്തമാക്കിയ ചില സ്വകാര്യതാ അവകാശങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ തത്വങ്ങളും എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്വകാര്യതാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണ്—മെക്സിക്കോയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും അവരുടെ ഡാറ്റയുടെ ഒരു പകർപ്പ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാനും ആപ്പിൽ അവരുടെ സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണം നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും. പൂർണ്ണമായ വിവരത്തിന് വേണ്ടി, ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയം പരിശോധിക്കുക.

ഡാറ്റ കൺട്രോളർ

നിങ്ങൾ മെക്സിക്കോയിലെ ഒരു ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ, കാലിഫോർണിയ 90405-ലെ സാന്താ മോണിക്കയിലെ 3000 31 സ്ട്രീറ്റിലെ ഡൊണാൾഡ് ഡഗ്ലസ് ലൂപ്പ് നോർത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന Snap Inc. ആണ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ നിയന്ത്രകനെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ആക്സസ്, തിരുത്തൽ, റദ്ദാക്കൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ

സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ നിങ്ങളുടെ വിവരത്തിന് മേലുള്ള നിയന്ത്രണം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആക്‌സസ്, തിരുത്തൽ, റദ്ദാക്കൽ എന്നിവയുടെ അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാം.

എതിർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശം

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കാനോ വെല്ലുവിളിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിരവധി തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച്, ഞങ്ങൾ ഇത് ഇനി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റക്ക് വേണ്ടി, സവിശേഷത മൊത്തത്തിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗം നിർത്താനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി. നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കഴിയും. ഞങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കാത്ത മറ്റ് തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

കുക്കികൾ

മിക്ക ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളെയും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെയും പോലെ, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം, ബ്രൗസർ, ഉപകരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വെബ് ബീക്കണുകൾ, വെബ് സംഭരണം, സവിശേഷമായ പരസ്യ ഐഡന്റിഫയറുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള കുക്കികളും മറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.  ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളും കുക്കികൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ വിഭാഗമായ കുക്കികളും മറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ദയവായി പരിശോധിക്കുക.