ഡിജിറ്റൽ വെൽ-ബീയിംഗ് സൂചിക അവതരിപ്പിക്കുന്നു

ഫെബ്രുവരി 6, 2023

2023-ലെ "ഒരു മികച്ച ഇന്റർനെറ്റിനായി ഒരുമിച്ച്" എന്ന വിഷയത്തിന് കീഴിൽ, എല്ലാ ഫെബ്രുവരിയിലും, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സുരക്ഷിതവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമായ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ലോകം ഒത്തുചേരുമ്പോൾ ഇന്ന് സുരക്ഷിത ഇന്റർനെറ്റ് ദിനം (SID) അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനായി, SID-യുടെ 20-ാം വാർഷികത്തിൽ, ജനറേഷൻ Z-ന്റെ ഓൺലൈൻ വെൽ-ബീയിംഗിന്റെ അളവുകോലായ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ വെൽ-ബീയിംഗ് ഇൻഡക്സ് (DWBI) ഞങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുകയാണ്.

എല്ലാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും ഉപകരണങ്ങളിലും ഉടനീളം - കൗമാരക്കാരും യുവാക്കളും ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നേടുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ കുടുംബ കേന്ദ്രത്തെഅറിയിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിനുമായി, ആറ് രാജ്യങ്ങളിലായി മൂന്ന് പ്രായ ഡെമോഗ്രാഫിക്സിലുള്ള 9,000-ത്തിലധികം ആളുകളെ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ മുമ്പുള്ള ആത്മനിഷ്ഠമായ വെൽ-ബീയിംഗ് ഗവേഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഓൺലൈൻ പരിതസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായി, ഞങ്ങൾ ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇന്ത്യ, യുകെ, യു.എസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കൗമാരക്കാർ (13-17 വയസ്സ്), യുവാക്കൾ (18-24 വയസ്സ്), 13 മുതൽ 19 വരെയുള്ള കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു DWB സൂചിക രൂപപ്പെടുത്തി. യുവജനങ്ങൾ നിരവധി ഓൺലൈൻ അപകടസാധ്യതകൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അവയിൽ നിന്നും മറ്റ് പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും, ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഒരു DWB സൂചികയും എല്ലാ ആറിലും ഒരു സംയുക്ത സ്‌കോറും കണക്കാക്കി.

ഉദ്ഘാടന DWBI റീഡിംഗ്

ആറ് ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ വെൽ-ബീയിംഗ് സൂചിക 62 ആണ്, ഇത് 0 മുതൽ 100 വരെയുള്ള അളവുകോലിലെ ഒരു ശരാശരി റീഡിംഗാണ്. രാജ്യം അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യ ഏറ്റവും ഉയർന്ന 68 DWBI രേഖപ്പെടുത്തി, ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും ആറ് രാജ്യങ്ങളുടെ ശരാശരിയായ 60-ന് താഴെ വന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ DWBI 63 ആണ്. യു.കെ ആറ് രാജ്യങ്ങളുടെ ശരാശരിയായ 62-നോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു, യു.എസ് 64 സ്‌കോർ നേടി.

നിലവിലുള്ള ക്ഷേമ സിദ്ധാന്തത്തിലെ വ്യതിയാനമായ PERNA മോഡലിനെ സൂചിക പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു1, അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിലായി 20 വികാര പ്രസ്താവനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: Pപോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻ, Eഎൻഗേജ്മെന്റ്, Rറിലേഷൻഷിപ്പ്സ്, Nനെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻ, Aഅച്ചീവ്മെന്റ്. മുമ്പത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ Snapchat മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും ഉപകരണത്തിലോ ആപ്പിലോ ഉള്ള അവരുടെ എല്ലാ ഓൺലൈൻ അനുഭവങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുന്നു2, 20 പ്രസ്‌താവനകളിൽ ഓരോന്നിനോടുമുള്ള ധാരണയുടെ നിലവാരം പ്രസ്താവിക്കാൻ പ്രതികരിച്ചവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉദാഹരണമായി, എൻഗേജ്‌മെന്റ് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ, ഒരു പ്രസ്താവന ഇതാണ്: "ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും ലയിച്ചു," ബന്ധങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ: "ഓൺലൈനിലെ എന്റെ ബന്ധങ്ങളിൽ വളരെ സംതൃപ്തനായിരുന്നു.” (DWBI പ്രസ്താവനകളുടെ പൂർണ്ണമായ പട്ടികക്കായി, ഈ ലിങ്ക്കാണുക.)

സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പങ്ക്

20 വൈകാരിക പ്രസ്താവനകളുമായുള്ള അവരുടെ യോജിപ്പിന്റെ നിലവാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രതികരിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കും ഒരു DWBI സ്കോർ കണക്കാക്കി. അവരുടെ സ്കോറുകൾ നാല് DWBI ഗ്രൂപ്പുകളായി സംഗ്രഹിച്ചു: ഫ്ളഅവരുടെ സ്കോറുകൾ നാല് DWBI ഗ്രൂപ്പുകളായി സമാഹരിച്ചു: വർദ്ധിക്കുന്നത് (10%); അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നത് (43%), ഇടത്തരം (40%), ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് (7%). (വിശദാംശങ്ങൾക്കായി താഴെയുള്ള ചാർട്ടും ഗ്രാഫും കാണുക.)

Gen Z-ന്റെ ഡിജിറ്റൽ ക്ഷേമത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷണം കാണിക്കുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല, പ്രതികരിച്ചവരിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തിലധികം (78%) സോഷ്യൽ മീഡിയ തങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ അനുകൂലമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. Gen Z യുവാക്കളെയും (71%), സ്ത്രീകളെയും (75%) അപേക്ഷിച്ച് കൗമാരക്കാർക്കിടയിലും (84%) പുരുഷന്മാരിലും (81%) ആ വിശ്വാസം കൂടുതൽ ശക്തമായിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം (73%) Gen Z യുവജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവുമായി കൂടുതൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. വർദ്ധിക്കുന്ന DWBI വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതായി കണ്ടു (95%), എന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ അത് വളരെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു (43%). വർദ്ധിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലെ മൂന്നിലൊന്ന് (36%) ആളുകളും, "എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല" എന്ന പ്രസ്താവനയോട് യോജിച്ചു, അതേസമയം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചവരിൽ 18% മാത്രമാണ് ആ പ്രസ്താവനയോട് യോജിച്ചത്. "സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകം ഒരു മികച്ച സ്ഥലമായിരിക്കും" എന്ന വിപരീത പ്രസ്താവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ശതമാനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി മാറ്റിമറിച്ചു. (വർദ്ധിക്കുന്നത്: 22% സമ്മതിച്ചു, ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്: 33%). 

വിവരം നൽകുന്ന കുടുംബ കേന്ദ്രം

മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ കൗമാരക്കാർ ഓൺലൈൻ അപകടസാധ്യതകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് അളക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കൗമാരക്കാരുടെ ഓൺലൈൻ ക്ഷേമവുമായി വലിയ തോതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, അവരുടെ ഓൺലൈൻ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പതിവായി ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉള്ള കൗമാരക്കാർക്ക് ഉയർന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്ഷേമം ഉണ്ട്. അവർ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയും നിലനിർത്തി. നേരെമറിച്ച്, കൗമാരക്കാരുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പതിവായി മേൽനോട്ടം നടത്താത്ത മാതാപിതാക്കളുടെ ഉപവിഭാഗം കൗമാരക്കാരുടെ അപകടസാധ്യതയെ (ഏകദേശം 20 പോയിന്റുകൾ) വലിയ തോതിൽ കുറച്ചുകാണുന്നു. ശരാശരിയിൽ, 62% കൗമാരക്കാർ (13-19 വയസ്സ്) ഓൺലൈനിൽ അപകടസാധ്യത അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, ആ അപകടസാധ്യതകൾ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായി മാറുമ്പോൾ, കൗമാരക്കാർ മാതാപിതാക്കളോട് പറയാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നും കണ്ടെത്തലുകൾ കാണിക്കുന്നു.

Snapchat-ൽ തങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരായ മക്കൾ ആരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച മാതാപിതാക്കൾക്കും പരിചരിക്കുന്നവർക്കും മറ്റ് വിശ്വസ്തരായ മുതിർന്നവർക്കും നൽകുന്ന ഫീച്ചറുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമായ Snap-ന്റെ പുതിയ കുടുംബ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വികസനം അറിയിക്കാൻ ഇതും മറ്റ് ഗവേഷണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു. 2022 ഒക്ടോബറിൽ ലോകമെങ്ങുമായി പുറത്തിറക്കിയ കുടുംബ കേന്ദ്രം, കൗമാരക്കാരുടെ സൗഹൃദ ലിസ്റ്റുകളും കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസമായി അവർ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നവരെയും കാണുന്നതിന് രക്ഷിതാക്കളെ പ്രാപ്‌തരാക്കുന്നു, അതേസമയം തന്നെ കൗമാരക്കാരുടെ സ്വകാര്യതയെയും സ്വന്തം അധികാരത്തെയും മാനിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം സന്ദേശങ്ങളിലൊന്നിലെയും ഉള്ളടക്കം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. മുതിർന്നവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കുടുംബ കേന്ദ്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ കുടുംബ കേന്ദ്രം ഫീച്ചറുകൾ ഉടൻ വരുന്നു.

ഇത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചാണ്, കൗമാരപ്രായക്കാർക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും പരിചരിക്കുന്നവർക്കും മറ്റ് വിശ്വസ്തരായ മുതിർന്നവർക്കും ഇടയിൽ സുരക്ഷിതമായി ഓൺലൈനിൽ തുടരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഡിജിറ്റൽ ക്ഷേമം പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അർത്ഥവത്തായ സംഭാഷണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് കുടുംബ കേന്ദ്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്തരം സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സുരക്ഷിത ഇന്റർനെറ്റ് ദിനത്തേക്കാൾ മികച്ച സമയം മറ്റെന്താണ്!

ജാക്വെലിൻ ബ്യൂച്ചെർ, ഗ്ലോബൽ ഹെഡ് ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സേഫ്റ്റി

ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ക്ഷേമ ഗവേഷണം, Gen Z-ന്റെ ഓൺലൈൻ അപകടസാധ്യതകളോടുള്ള സമ്പർക്കം, അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുമായുള്ളത്, മുൻ മാസങ്ങളിലെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അXFവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ നൽകി. ഒരൊറ്റ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കിടാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഗവേഷണം നടത്താനായുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ വെൽ-ബീയിംഗ് സൂചികയേയും ഗവേഷണത്തേയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, വെബ്സൈറ്റും, ഈ വിശദീകരണവും, പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവേഷണ കണ്ടെത്തലുകളുടെശേഖരവുംപ്രധാന ഗവേഷണ കണ്ടെത്തലുകളുംകാണുക, പൂർണ്ണമായ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ, ആറ് രാജ്യത്തെ ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സുകൾ ഓരോന്നും: ആസ്ട്രേലിയ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇന്ത്യ, യുണൈറ്റഡ് കിംങ്ഡം, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്.

തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക്
1 നിലവിലുള്ള ഗവേഷണ സിദ്ധാന്തം PERMA മാതൃകയാണ്, അത് ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ വിഭജിക്കുന്നു: പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻ (P), ഇടപഴകൽ (E), ബന്ധങ്ങൾ (R), അർത്ഥം (M), നേട്ടം (A).
2 പഠനം ഏപ്രിൽ 22, 2022 മുതൽ മെയ് 10, 2022 വരെ നടന്നു.