Kiểm duyệt, Thực thi và Khiếu nại Snapchat

Loạt bài giải thích Cẩm Nang Cộng Đồng

Cập nhật: Tháng 5 năm 2024

Trên toàn bộ Snapchat, chúng tôi cam kết nâng cao tính an toàn đồng thời tôn trọng quyền riêng tư của cộng đồng chúng tôi. Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận cân bằng, dựa trên rủi ro để chống lại các tác hại — kết hợp các biện pháp kiểm duyệt nội dung minh bạch, thực thi nhất quán và công bằng cũng như thông tin liên lạc rõ ràng để tự chịu trách nhiệm về việc áp dụng các chính sách của mình một cách công bằng.


Kiểm duyệt nội dung


Chúng tôi đã thiết kế Snapchat với tiêu chí an toàn và thiết kế này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ngăn chặn sự lan truyền của nội dung có hại. Snapchat không cung cấp nguồn cấp tin tức mở nơi các nhà xuất bản hoặc cá nhân chưa được kiểm duyệt có cơ hội phát tán nội dung thù địch, thông tin sai lệch hoặc bạo lực.

Ngoài các biện pháp bảo vệ thiết kế này, chúng tôi sử dụng kết hợp các công cụ tự động và đánh giá của con người để kiểm duyệt các bề mặt nội dung công khai của chúng tôi (chẳng hạn như Tâm điểm, Story công khai và Bản đồ)––bao gồm các công cụ học máy và các nhóm người thật chuyên dụng––để đánh giá nội dung có khả năng không phù hợp trong các bài đăng công khai.

Ví dụ: trên Tâm điểm, nơi người sáng tạo có thể gửi video sáng tạo và giải trí để chia sẻ với cộng đồng Snapchat rộng lớn hơn, tất cả nội dung trước tiên được trí tuệ nhân tạo tự động xem xét trước khi nhận được bất kỳ phân phối nào. Sau khi một phần nội dung thu hút được nhiều người xem hơn, nội dung đó sẽ được người kiểm duyệt xem xét trước khi có cơ hội tiếp cận lượng lớn đối tượng. Cách tiếp cận nhiều lớp này để kiểm duyệt nội dung trên Tâm điểm giúp giảm nguy cơ truyền bá thông tin sai lệch, ngôn từ kích động thù địch hoặc nội dung có thể gây hại khác, ngoài việc thúc đẩy trải nghiệm thú vị, tích cực và an toàn cho mọi người.

Tương tự, nội dung biên tập do các công ty truyền thông sản xuất, chẳng hạn như Story nhà phát hành hoặc Chương trình, tùy thuộc vào bộ nguyên tắc nội dung—ngăn cấm truyền bá thông tin sai lệch, ngôn từ kích động thù địch, thuyết âm mưu, bạo lực và nhiều loại nội dung có hại khác, giữ cho các đối tác này đạt tiêu chuẩn cao về an toàn và toàn vẹn. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng công nghệ phát hiện tác hại chủ động trên các nền tảng công khai hoặc có khả năng hiển thị cao khác––chẳng hạn như Story––để giúp xác định nội dung có hại và chúng tôi sử dụng tính năng lọc từ khóa để giúp ngăn chặn nội dung có hại (chẳng hạn như các tài khoản cố gắng quảng cáo thuốc bất hợp pháp hoặc nội dung bất hợp pháp khác) trở lại trong kết quả tìm kiếm.

Trên tất cả các nền tảng sản phẩm của chúng tôi, người dùng có thể báo cáo các tài khoản và nội dung có khả năng vi phạm Cẩm nang cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi giúp những Tín đồ Snapchatter dễ dàng gửi báo cáo bí mật trực tiếp đến nhóm Tin cậy & An toàn của chúng tôi, những người được đào tạo để đánh giá báo cáo; thực hiện hành động phù hợp theo chính sách của chúng tôi; và thông báo cho bên báo cáo về kết quả––thường trong vòng vài giờ. Để biết thêm thông tin về cách báo cáo nội dung hoặc hành vi có hại, hãy truy cập tài nguyên này trên Trang web hỗ trợ của chúng tôi. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về những nỗ lực xác định và gỡ bỏ nội dung có hại cũng như thúc đẩy sức khỏe và sự an toàn trên Snapchat tại đây.

Vui lòng không lạm dụng hệ thống báo cáo của Snap bằng cách tạo các báo cáo lặp lại, vô căn cứ về nội dung hoặc tài khoản của người khác hoặc báo cáo lặp lại nội dung và tài khoản được cho phép theo Cẩm Nang Cộng Đồng của chúng tôi. Nếu bạn nộp nhiều báo cáo tại đây liên quan đến hành vi này, trước tiên chúng tôi sẽ đưa ra cảnh báo cho bạn, nhưng nếu tiếp tục, chúng tôi sẽ giảm ưu tiên khi xem xét các báo cáo của bạn trong 90 ngày.

Thực thi chính sách @ Snap

Tại Snap, điều quan trọng đối với chúng tôi là các chính sách của chúng tôi thúc đẩy việc thực thi nhất quán và công bằng. Vì lý do này, chúng tôi xem xét sự kết hợp của nhiều yếu tố để xác định hình phạt thích hợp đối với hành vi vi phạm Cẩm nang cộng đồng. Yếu tố quan trọng nhất trong số các yếu tố này là mức độ nghiêm trọng của thiệt hại và bất kỳ lịch sử liên quan nào của Tín đồ Snapchatter về các vi phạm trước đó.

Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro để phân biệt những tác hại nghiêm trọng nhất với các loại vi phạm khác có thể không tăng đến cùng mức độ nghiêm trọng. Để biết thông tin về việc thực thi các tác hại nghiêm trọng của chúng tôi và các loại vi phạm thuộc danh mục đó, chúng tôi đã phát triển tài nguyên này.

Các tài khoản mà chúng tôi xác định được sử dụng chủ yếu để vi phạm Cẩm nang cộng đồng của chúng tôi hoặc gây ra những tổn hại nghiêm trọng sẽ bị tắt ngay lập tức. Ví dụ bao gồm các tài khoản tham gia bắt nạt hoặc quấy rối nghiêm trọng, mạo danh, lừa đảo, quảng bá hoạt động cực đoan hoặc khủng bố hoặc sử dụng Snap để tham gia vào hoạt động bất hợp pháp.

Đối với các hành vi vi phạm Cẩm nang Cộng đồng khác của chúng tôi, Snap thường áp dụng biện pháp thực thi gồm ba phần:

  • Bước một: nội dung vi phạm bị xóa.

  • Bước hai: Tín đồ Snapchatter nhận được thông báo cho biết họ đã vi phạm Cẩm nang cộng đồng của chúng tôi, nội dung của họ đã bị xóa và việc vi phạm nhiều lần sẽ dẫn đến các hành động thực thi bổ sung, bao gồm cả việc tài khoản của họ bị tắt.

  • Bước ba: nhóm của chúng tôi ghi nhận cảnh cáo đối với tài khoản của Tín đồ Snapchatter.

Cảnh cáo tạo ra một bản ghi vi phạm của một Tín đồ Snapchatter cụ thể. Mỗi cảnh cáo đều kèm theo chú ý cho Tín đồ Snapchatter; nếu Tín đồ Snapchatter tích lũy quá nhiều cảnh cáo trong một khoảng thời gian xác định, tài khoản của họ sẽ bị tắt.

Hệ thống cảnh cáo này đảm bảo rằng Snap áp dụng các chính sách của mình một cách nhất quán và theo cách đưa ra cảnh báo và giáo dục cho những người dùng vi phạm Cẩm nang cộng đồng của chúng tôi. Mục tiêu chính trong các chính sách của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi người đều có thể tận hưởng việc sử dụng Snapchat theo cách phản ánh các giá trị và sứ mệnh của chúng tôi; chúng tôi đã phát triển khuôn khổ thực thi này để giúp hỗ trợ mục tiêu đó trên quy mô lớn.


Quy trình Thông báo và Khiếu nại

Để đảm bảo rằng Tín đồ Snapchatter hiểu rõ lý do tại sao một hành động được thực hiện đối với tài khoản của họ và để tạo cơ hội tranh luận một cách có ý nghĩa về kết quả thực thi, chúng tôi đã thiết lập các quy trình Thông báo và Khiếu nại để bảo vệ lợi ích của cộng đồng chúng tôi đồng thời bảo vệ quyền của Tín đồ Snapchatter.

Để hiểu rõ hơn lý do tại sao một hành động thực thi được thực hiện, xin lưu ý rằng chúng tôi áp dụng Cẩm nang cộng đồngĐiều khoản dịch vụ của mình khi đánh giá xem có nên thực thi các hình phạt đối với tài khoản hay không và áp dụng Cẩm nang cộng đồng, Điều khoản dịch vụCẩm nang nội dung của chúng tôi để xác định tính đủ điều kiện của đề xuất để kiểm duyệt các Snap được đăng lên Khám phá và Tâm điểm.

Để biết thông tin về quy trình khiếu nại của chúng tôi hoạt động như thế nào, chúng tôi đã phát triển các bài viết hỗ trợ về khiếu nại tài khoảnkhiếu nại nội dung.

Khi Snapchat cho phép kháng nghị khóa tài khoản, quyền truy cập vào tài khoản của Tín đồ Snapchatter sẽ được khôi phục. Cho dù kháng cáo có thành công hay không, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho bên kháng cáo về quyết định của chúng tôi.