Cập nhật Quảng cáo của chúng tôi ở châu Âu và Anh

Ngày 24 tháng 7 năm 2023

Snapchat là nền tảng giao tiếp chủ đạo với rất nhiều người trẻ, và chúng tôi coi trọng trách nhiệm của mình trong cộng đồng trẻ. Riêng tư, an toàn và minh bạch luôn là tôn chỉ vận hành nền tảng của chúng tôi, và chúng tôi đã có một số biện pháp bảo vệ dành cho các Snapchatter thiếu niên.

Bắt đầu từ ngày 14 tháng 8, như một phần trong chương trình tuân thủ Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số châu Âu (DSA) và các quy định liên quan của Anh, chúng tôi sẽ thực hiện các thay đổi đối với cách hiển thị quảng cáo với các Snapchatter dưới 18 tuổi ở EU và Anh. Theo đó, đa số các công cụ đặt đối tượng mục tiêu và tối ưu hóa dành cho nhà quảng cáo sẽ không còn khả dụng với các quảng cáo cá nhân hóa cho các Snapchatter thiếu niên. Những thay đổi này là một phần trong cam kết không ngừng của chúng tôi đối với sự an toàn và quyền riêng tư của các thiếu niên trên nền tảng.

Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu cung cấp cho các Snapchatter trên 18 tuổi ở EU và Anh mức độ minh bạch mới và quyền kiểm soát đối với trải nghiệm quảng cáo Snapchat cá nhân hóa của họ. Chạm vào phần thông tin "vì sao tôi thấy quảng cáo này" trên một quảng cáo sẽ đem đến thông tin chi tiết vì sao quảng cáo đó được hiển thị cho họ, và những Snapchatter này cũng sẽ có thể kiểm soát việc cá nhân hóa những quảng cáo được hiển thị với họ. Ngoài ra, các Snapchatter ở EU cũng sẽ sớm có tùy chọn kiểm soát việc cá nhân hóa nội dung không trả tiền mà họ thấy.

Thêm vào đó, chúng tôi cũng đang xây dựng một trung tâm minh bạch dành cho các quảng cáo được hiển thị ở EU cho phép tiếp cận các dữ liệu quảng cáo có thể tìm kiếm được theo ngày chạy chiến dịch và theo nhà quảng cáo.

Quyền riêng tư luôn là trọng tâm của Snapchat, và với những thay đổi này, chúng tôi đang đẩy mạnh cam kết của mình hơn nữa trong việc cung cấp một nơi chú trọng quyền riêng tư để mọi người có thể kết nối, thể hiện bản thân qua hình ảnh và cùng nhau vui chơi.

Quay lại mục Tin Tức