Giới thiệu Tính năng Kiểm soát Nội dung trên Trung tâm Gia đình

Ngày 14/03/2023

Năm trước, chúng tôi giới thiệu Trung tâm Gia đình trên Snapchat nhằm giúp phụ huynh hiểu rõ về những người mà các con của họ đang giao tiếp trên Snapchat mà vẫn bảo vệ quyền riêng tư của chúng. Chúng tôi cũng đã chia sẻ kế hoạch bổ sung thêm các công cụ theo từng thời điểm để giúp cha mẹ tùy chỉnh trải nghiệm và nhu cầu cá nhân của con mình.
Hôm nay, chúng tôi vui mừng giới thiệu tính năng mới nhất cho Trung tâm Gia đình, Kiểm soát nội dung, cho phép cha mẹ giới hạn loại nội dung mà con của họ có thể xem trên Snapchat.
Snapchat được thiết kế khác với các nền tảng truyền thông xã hội truyền thống và điều này mở rộng đến cách mọi người tiếp nhận nội dung. Có hai phần trong ứng dụng của chúng tôi, nơi nội dung có khả năng tiếp cận lượng lớn khán giả:
  • Stories là nền tảng nội dung của chúng tôi, nơi những người tạo nội dung, Snap Stars và hơn 900 đối tác truyền thông, chẳng hạn như NBC News, Axios, ESPN, Le Monde và People, cung cấp tin tức, giải trí, thể thao và các thể loại khác đáng tin cậy. Stories không phải là một nền tảng mở – và người sáng tạo cũng như đối tác phải tuân thủ các nguyên tắc biên tập nội dung của chúng tôi. 
  • Spotlight là nền tảng giải trí của chúng tôi, nơi những người dùng Snapchat có thể xem nội dung thú vị và sáng tạo do các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi tạo ra. Tại Spotlight, mọi nội dung mà tín đồ Snapchat gửi phải tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi. 
Chúng tôi chủ động cẩn thận về loại nội dung mà chúng tôi cho phép phát sóng. Nền tảng và chính sách của chúng tôi được thiết kế để ngăn nội dung chưa được kiểm duyệt lan truyền và chúng tôi chủ động kiểm duyệt nội dung công khai từ người sáng tạo và tín đồ Snapchat trước khi nội dung đó đủ điều kiện tiếp cận trên Stories hoặc Spotlight. 
Kiểm soát nội dung mới của chúng tôi trong Trung tâm Gia đình sẽ cho phép cha mẹ lọc ra những Câu chuyện từ nhà xuất bản hoặc người sáng tạo có thể đã được xác định là nhạy cảm hoặc khiêu gợi. Để bật tính năng Kiểm soát Nội dung, cha mẹ sẽ cần thiết lập Trung tâm Gia đình hiện có với con mình.
Xuất bản Nguyên tắc Nội dung của chúng tôi để đề xuất đủ điều kiện 
Mặc dù Cẩm nang Cộng đồng của chúng tôi đã liệt kê hạn chế các loại nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trên toàn bộ nền tảng của mình, chúng tôi đặt một giới hạn thậm chí cao hơn cho Nội dung Công khai được đề xuất để cho tín đồ Snapchat trên Stories hoặc Spotlight. 
Lần đầu tiên, chúng tôi xuất bản Cẩm nang Nội dung của mình cho các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi có nội dung xuất hiện trên Stories hoặc Spotlight. Những nguyên tắc này liệt kê:
  • Nội dung bị cấm, nhất quán với Cẩm nang Cộng đồng của chúng tôi;
  • Nội dung nào đủ điều kiện để đề xuất trên Stories hoặc Spotlight, nghĩa là nội dung đó sẽ có thêm phạm vi tiếp cận;
  • Nội dung nào được coi là nhạy cảm và có thể bị hạn chế bằng cách sử dụng Kiểm soát nội dung mới của chúng tôi.
Chúng tôi luôn chia sẻ những nguyên tắc này với các đối tác truyền thông của mình và Snap Stars. Bằng cách xuất bản các nguyên tắc nội dung đầy đủ này cho mọi người đọc, chúng tôi muốn cung cấp sự minh bạch hơn về các tiêu chuẩn mạnh mẽ hơn mà chúng tôi đặt ra cho nội dung công khai và các yêu cầu về tính đủ điều kiện để phân phối.
Chúng tôi hy vọng những công cụ và nguyên tắc mới này sẽ giúp phụ huynh, người chăm sóc, người giám hộ và thanh thiếu niên không chỉ cá nhân hóa trải nghiệm Snapchat của họ mà còn giúp họ có những cuộc trò chuyện hữu ích về trải nghiệm trực tuyến của mình. Bạn có thể tìm các tài nguyên để giúp bắt đầu những cuộc trò chuyện này với con bạn trên trang web an toàn được cập nhật của chúng tôi.
Cuối cùng, chúng tôi đang làm việc để thêm các công cụ bổ sung vào Trung tâm Gia đình xung quanh My AI, chatbot thử nghiệm của chúng tôi, giúp cha mẹ có nhiều khả năng hiển thị và kiểm soát hơn đối với việc sử dụng My AI của con cái họ.
— Đội ngũ Snap
Quay lại Tin tức