สหภาพยุโรป
อัปเดตล่าสุด: 7 กุมภาพันธ์ 2024

ตัวเลขนี้คำนวณขึ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ DSA ในปัจจุบันและควรอ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ของ DSA เท่านั้น เราอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณตัวเลขนี้เมื่อเวลาผ่านไป รวมถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำและเทคโนโลยีของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ ยังอาจมีความแตกต่างจากการคำนวณที่ใช้สำหรับตัวเลขผู้ที่ใช้งานอยู่อื่นๆ ที่เราเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ตัวแทนทางกฎหมาย 

Snap Group Limited ได้แต่งตั้ง Snap B.V. เป็นตัวแทนทางกฎหมาย คุณสามารถติดต่อตัวแทนที่ dsa-enquiries [at] snapchat.com สำหรับ DSA ติดต่อที่ vsp-enquiries [at] snapchat.com สำหรับ AVMSD และ DMA ติดต่อผ่านเว็บไซต์สนับสนุนของเรา [ที่นี่] หรือที่:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, The Netherlands

หากคุณเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โปรดทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ที่นี่

หน่วยงานกำกับดูแล

สำหรับ DSA เราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมาธิการยุโรป และหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อผู้บริโภคและตลาดของเนเธอร์แลนด์ (Authority for Consumers and Markets (ACM))

สำหรับ AVMSD และ DMA เราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Dutch Media Authority (CvdM)

รายงานความโปร่งใส DSA

ข้อ 15, 24 และ 42 ของ DSA กำหนดให้ Snap แผยแพร่รายงานที่มีข้อมูลที่กำหนดเกี่ยวกับการคัดกรองเนื้อหาของ Snap สำหรับบริการของ Snapchat ที่ถือว่าเป็น "แพลตฟอร์มออนไลน์" ได้แก่ Spotlight, สำหรับคุณ, โปรไฟล์สาธารณะ, แผนที่, เลนส์ และการโฆษณา รายงานจะต้องเผยแพร่ทุกๆ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2023

Snap เผยแพร่รายงานความโปร่งใสปีละสองครั้งเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของ Snap รวมถึงลักษณะและปริมาณเนื้อหาที่รายงานบนแพลตฟอร์ม ดูรายงานล่าสุดของเราสำหรับครึ่งแรกของปี 2023 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน) ได้ที่นี่ รายงานนี้มีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • คำขอของรัฐบาลซึ่งรวมถึงการร้องขอข้อมูลและคำขอให้ลบเนื้อหา

 • การละเมิดเนื้อหาซึ่งรวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและเวลาที่ตอบสนองโดยเฉลี่ย

 • การอุทธรณ์ที่ได้รับและจัดการผ่านกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนภายในของเรา

ส่วนเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่กำหนดโดยข้อ 15.1 (ก) (ข) และ (ง) ของ DSA โปรดทราบว่ายังไม่มีชุดข้อมูลที่สมบูรณ์เนื่องจากรายงานฉบับล่าสุดครอบคลุมครึ่งแรกของปี 2023 ซึ่งมีมาก่อนที่ DSA จะบังคับใช้

เรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ไม่ได้ครอบคลุมในรายงานความโปร่งใสสำหรับครึ่งแรกของปี 2023 ดังต่อไปนี้:

การคัดกรองเนื้อหา (ข้อ 15.1 (ค) และ (จ), ข้อ 42.2)

เนื้อหาทั้งหมดบน Snapchat จะต้องเป็นไปตามคู่มือของชุมชนของเราและข้อกำหนดการให้บริการ รวมถึงข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ และคำอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ กลไกการตรวจจับเชิงรุกและรายงานเนื้อหาหรือบัญชีที่ผิดกฎหมายและละเมิดกฎกระตุ้นให้มีการตรวจสอบ เครื่องมือของเราดำเนินการเกี่ยวกับคำขอ รวบรวมเมตาดาต้าที่เกี่ยวข้อง และส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปยังทีมคัดกรองเนื้อหาผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่มีโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อทีมคัดกรองเนื้อหาของเราพิจารณาว่าผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบโดยบุคคลหรือวิธีการอัตโนมัติ เราอาจลบเนื้อหาหรือบัญชีที่ละเมิด ยกเลิกหรือจำกัดการมองเห็นบัญชีดังกล่าว และ/หรือแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่อธิบายไว้ในคำอธิบายเกี่ยวกับการคัดกรองเนื้อหา การบังคับใช้กฎของ Snapchat และการอุทธรณ์ของเรา ผู้ใช้ที่บัญชีถูกล็อกโดยทีมงานด้านความปลอดภัยของเราเนื่องจากการละเมิดคู่มือของชุมชนสามารถส่งการอุทธรณ์สำหรับบัญชีที่ถูกล็อค และผู้ใช้สามารถอุทธรณ์การบังคับใช้เนื้อหาได้

เครื่องมือการคัดกรองเนื้อหาด้วยวิธีการอัตโนมัติ

ในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาธารณะ โดยทั่วไปแล้วจะผ่านการคัดกรองด้วยวิธีอัตโนมัติและการตรวจสอบโดยบุคคลก่อนที่จะเผยแพร่ในวงกว้าง ในส่วนของเครื่องมือคัดกรองเนื้อหาอัตโนมัติ ได้แก่:

 • การตรวจจับเชิงรุกสำหรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดโดยใช้แมชชีนเลิร์นนิ่ง

 • เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีการจับคู่แฮช (เช่น PhotoDNA และ CSAI Match ของ Google)

 • การตรวจสอบภาษาที่ไม่เหมาะสมเพื่อปฏิเสธเนื้อหาตามรายการคำหลักที่ไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องและมีการอัปเดตเป็นประจำ รวมถึงอิโมจิ

ในช่วงระยะเวลาการรายงานความโปร่งใสฉบับล่าสุด (ครึ่งแรกของปี 2023) ไม่มีข้อกำหนดในการเปรียบเทียบตัวบ่งชี้/อัตราข้อผิดพลาดสำหรับระบบอัตโนมัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราตรวจสอบระบบเหล่านี้เป็นประจำสำหรับปัญหาต่างๆ และการตัดสินใจในการคัดกรองเนื้อหาโดยบุคคลของเราจะได้รับการประเมินเพื่อความถูกต้องแม่นยำอย่างสม่ำเสมอ


การคัดกรองเนื้อหาโดยบุคคล

ทีมคัดกรองเนื้อหาของเราดำเนินงานทั่วโลก จึงสามารถช่วยให้ผู้ใช้ Snapchat ปลอดภัยทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้านล่างนี้ คุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรด้านการคัดกรองเนื้อหาโดยบุคคลตามความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาของผู้คัดกรองเนื้อหา (โปรดทราบว่าผู้คัดกรองเนื้อหาบางรายมีความเชี่ยวชาญในหลายภาษา) ณ เดือนสิงหาคม 2023

ยินดีต้อนรับสู่หน้าเกี่ยวกับความโปร่งใสของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเราเผยแพร่ข้อมูลของสหภาพยุโรปตามกฎหมายบริการดิจิทัลของสหภาพยุโรป (DSA) กฎระเบียบว่าด้วยบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ (AVMSD) และกฎหมายสื่อของเนเธอร์แลนด์ (DMA)

ผู้รับที่ใช้งานโดยเฉลี่ยต่อเดือน

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2023 เรามีผู้รับที่ใช้แอป Snapchat ของเราโดยเฉลี่ย 102 ล้านรายต่อเดือน ("AMAR") ในสหภาพยุโรป ซึ่งหมายความว่า โดยเฉลี่ยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ใช้ 102 ล้านรายในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปได้เปิดใช้แอป Snapchat อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเดือนที่ระบุ

ตัวเลขนี้แบ่งตามประเทศสมาชิกดังนี้:

ตัวเลขนี้คำนวณขึ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ DSA ในปัจจุบันและควรอ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ของ DSA เท่านั้น เราได้เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณตัวเลขนี้เมื่อเวลาผ่านไป รวมถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายใน คำแนะนำและเทคโนโลยีของหน่วยงานกำกับดูแล และตัวเลขไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาต่างๆ นอกจากนี้ ยังอาจมีความแตกต่างจากการคำนวณที่ใช้สำหรับตัวเลขผู้ที่ใช้งานอยู่อื่นๆ ที่เราเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น


คำขอของผู้มีอำนาจจากประเทศสมาชิก
(มาตรา 15.1(ก) ของ DSA)

คำขอให้ลบออก 

ในระหว่างช่วงเวลานี้ เราได้รับคำขอให้ลบออก 0 รายการจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตามมาตรา 9 ของ DSA

คำขอข้อมูล 

ในระหว่างช่วงเวลานี้ เราได้รับคำขอข้อมูลต่อไปนี้จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตามมาตรา 10 ของ DSA

เวลาเฉลี่ยในการตอบกลับเพื่อแจ้งให้ผู้มีอำนาจรับทราบเมื่อได้รับคำขอข้อมูลคือ 0 นาที โดยเราจัดให้มีการตอบกลับอัตโนมัติเพื่อยืนยันการรับ ค่ามัธยฐานของเวลาในการตอบกลับเพื่อที่จะให้คำขอข้อมูลมีผลคือประมาณ 10 วัน เกณฑ์การชี้วัดนี้สะท้อนถึงช่วงระยะเวลาตั้งแต่ตอนที่ Snap ได้รับคำขอข้อมูลจนถึงตอนที่ Snap เชื่อว่าได้ทำการแก้ไขปัญหาตามคำขออย่างสมบูรณ์แล้ว ในบางกรณี ระยะเวลาของกระบวนการนี้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตอบสนองต่อการขอคำชี้แจงใดๆ ก็ตามที่มาจาก Snap ซึ่งจำเป็นในการดำเนินการตามคำขอของพวกเขา

การคัดกรองเนื้อหา 


เนื้อหาทั้งหมดบน Snapchat จะต้องเป็นไปตามคู่มือของชุมชนและข้อกำหนดการให้บริการของเรา รวมถึงข้อกำหนด คู่มือ และคำอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ กลไกการตรวจจับเชิงรุกและรายงานเนื้อหาหรือบัญชีที่ผิดกฎหมายและละเมิดกฎกระตุ้นให้มีการตรวจสอบ เครื่องมือของเราดำเนินการเกี่ยวกับคำขอ รวบรวมเมตาดาต้าที่เกี่ยวข้อง และส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปยังทีมคัดกรองเนื้อหาผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่มีโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อทีมคัดกรองเนื้อหาของเราพิจารณาว่าผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบโดยบุคคลหรือวิธีการอัตโนมัติ เราอาจลบเนื้อหาหรือบัญชีที่ละเมิด ยกเลิกหรือจำกัดการมองเห็นบัญชีดังกล่าว และ/หรือแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่อธิบายไว้ในคำอธิบายเกี่ยวกับการคัดกรองเนื้อหา การบังคับใช้กฎของ Snapchat และการอุทธรณ์ของเรา ผู้ใช้ที่บัญชีถูกล็อกโดยทีมงานด้านความปลอดภัยของเราเนื่องจากการละเมิดคู่มือของชุมชนสามารถส่งการอุทธรณ์สำหรับบัญชีที่ถูกล็อค และผู้ใช้สามารถอุทธรณ์การบังคับใช้เนื้อหาได้

การแจ้งเตือนเนื้อหาและบัญชี (มาตรา 15.1(ข) ของ DSA)

Snap ได้วางกลไกเพื่อให้ผู้ใช้และผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้สามารถแจ้งให้ Snap รับทราบเกี่ยวกับเนื้อหาและบัญชีที่ละเมิดคู่มือของชุมชนและข้อกำหนดการให้บริการของเราบนแพลตฟอร์ม รวมถึงสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าผิดกฎหมายตามมาตรา 16 ของ DSA กลไกการรายงานเหล่านี้มีอยู่ในแอป (เช่น โดยตรงจากเนื้อหานั้นๆ) และบนเว็บไซต์ของเรา

ในระหว่างช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง เราได้รับการแจ้งเตือนเนื้อหาและบัญชีต่อไปนี้ในสหภาพยุโรป:

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 เราได้จัดการกับการแจ้งเตือน 664,896 รายการผ่านทางวิธีการใช้ระบบอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว ทั้งหมดนี้มีการบังคับใช้ตามคู่มือของชุมชนของเรา เนื่องจากคู่มือของชุมชนของเรามีการสรุปเนื้อหาที่ผิดกฎหมายเอาไว้

นอกเหนือไปจากเนื้อหาและบัญชีที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เรายังคัดกรองโฆษณาต่างๆ เพื่อดูว่าละเมิดนโยบายแพลตฟอร์มของเราหรือไม่ ด้านล่างนี้คือโฆษณาทั้งหมดที่มีการรายงานและถูกลบออกในสหภาพยุโรป

การแจ้งเตือนของผู้รายงานปัญหาที่ได้รับความไว้วางใจ (มาตรา 15.1(ข))

ในช่วงระยะเวลาของการรายงานความโปร่งใสล่าสุด (ครึ่งหลังของปี 2023) ของเรา พบว่าไม่มีผู้รายงานปัญหาที่ได้รับความไว้วางใจที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการภายใต้ DSA ด้วยเหตุนี้ จำนวนการแจ้งเตือนที่ส่งโดยผู้รายงานปัญหาที่ได้รับความไว้วางใจจึงเป็นศูนย์ (0) ในช่วงระยะเวลานี้

การคัดกรองเนื้อหาเชิงรุก (มาตรา 15.1(ค))

ในระหว่างช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง Snap ได้บังคับใช้เนื้อหาและบัญชีต่อไปนี้ในสหภาพยุโรปหลังจากที่มีส่วนร่วมในการคัดกรองเนื้อหาตามความคิดริเริ่มของ Snap:

ความพยายามในการคัดกรองตามความคิดริเริ่มทั้งหมดของ Snap ได้ใช้ประโยชน์ทั้งจากมนุษย์หรือระบบอัตโนมัติ ในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาธารณะ โดยทั่วไปแล้วจะผ่านการคัดกรองด้วยวิธีอัตโนมัติและการตรวจสอบโดยบุคคลก่อนที่จะเผยแพร่ในวงกว้าง ในส่วนของเครื่องมือคัดกรองเนื้อหาอัตโนมัติ ได้แก่:

 • การตรวจจับเชิงรุกสำหรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดโดยใช้แมชชีนเลิร์นนิ่ง

 • เครื่องมือการจับคู่แฮช (เช่น PhotoDNA และ CSAI Match ของ Google)

 • การตรวจสอบภาษาที่ไม่เหมาะสมเพื่อปฏิเสธเนื้อหาตามรายการคำหลักที่ไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องและมีการอัปเดตเป็นประจำ รวมถึงอิโมจิ


การอุทธรณ์ (มาตรา 15.1(ง))

ในระหว่างช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง Snap ได้ประมวลผลการอุทธรณ์เนื้อหาและบัญชีต่อไปนี้ในสหภาพยุโรปผ่านทางระบบจัดการข้อร้องเรียนภายใน:


ยินดีต้อนรับสู่หน้าเกี่ยวกับความโปร่งใสของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเราเผยแพร่ข้อมูลของสหภาพยุโรปตามกฎหมายบริการดิจิทัลของสหภาพยุโรป (DSA) กฎระเบียบว่าด้วยบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ (AVMSD) และกฎหมายสื่อของเนเธอร์แลนด์ (DMA)

ผู้รับที่ใช้งานโดยเฉลี่ยต่อเดือน

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2023 เรามีผู้รับที่ใช้แอป Snapchat ของเราโดยเฉลี่ย 102 ล้านรายต่อเดือน ("AMAR") ในสหภาพยุโรป ซึ่งหมายความว่า โดยเฉลี่ยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ใช้ 102 ล้านรายในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปได้เปิดใช้แอป Snapchat อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเดือนที่ระบุ

ตัวเลขนี้แบ่งตามประเทศสมาชิกดังนี้:

ตัวเลขนี้คำนวณขึ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ DSA ในปัจจุบันและควรอ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ของ DSA เท่านั้น เราอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณตัวเลขนี้เมื่อเวลาผ่านไป รวมถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำและเทคโนโลยีของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ ยังอาจมีความแตกต่างจากการคำนวณที่ใช้สำหรับตัวเลขผู้ที่ใช้งานอยู่อื่นๆ ที่เราเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ตัวแทนทางกฎหมาย 

Snap Group Limited ได้แต่งตั้ง Snap B.V. เป็นตัวแทนทางกฎหมาย คุณสามารถติดต่อตัวแทนที่ dsa-enquiries [at] snapchat.com สำหรับ DSA ติดต่อที่ vsp-enquiries [at] snapchat.com สำหรับ AVMSD และ DMA ติดต่อผ่านเว็บไซต์สนับสนุนของเรา [ที่นี่] หรือที่:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, The Netherlands

หากคุณเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โปรดทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ที่นี่

หน่วยงานกำกับดูแล

สำหรับ DSA เราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมาธิการยุโรป และหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อผู้บริโภคและตลาดของเนเธอร์แลนด์ (Authority for Consumers and Markets (ACM))

สำหรับ AVMSD และ DMA เราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Dutch Media Authority (CvdM)

รายงานความโปร่งใส DSA

ข้อ 15, 24 และ 42 ของ DSA กำหนดให้ Snap แผยแพร่รายงานที่มีข้อมูลที่กำหนดเกี่ยวกับการคัดกรองเนื้อหาของ Snap สำหรับบริการของ Snapchat ที่ถือว่าเป็น "แพลตฟอร์มออนไลน์" ได้แก่ Spotlight, สำหรับคุณ, โปรไฟล์สาธารณะ, แผนที่, เลนส์ และการโฆษณา รายงานจะต้องเผยแพร่ทุกๆ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2023

Snap เผยแพร่รายงานความโปร่งใสปีละสองครั้งเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของ Snap รวมถึงลักษณะและปริมาณเนื้อหาที่รายงานบนแพลตฟอร์ม ดูรายงานล่าสุดของเราสำหรับครึ่งแรกของปี 2023 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน) ได้ที่นี่ รายงานนี้มีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • คำขอของรัฐบาลซึ่งรวมถึงการร้องขอข้อมูลและคำขอให้ลบเนื้อหา

 • การละเมิดเนื้อหาซึ่งรวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและเวลาที่ตอบสนองโดยเฉลี่ย

 • การอุทธรณ์ที่ได้รับและจัดการผ่านกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนภายในของเรา

ส่วนเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่กำหนดโดยข้อ 15.1 (ก) (ข) และ (ง) ของ DSA โปรดทราบว่ายังไม่มีชุดข้อมูลที่สมบูรณ์เนื่องจากรายงานฉบับล่าสุดครอบคลุมครึ่งแรกของปี 2023 ซึ่งมีมาก่อนที่ DSA จะบังคับใช้

เรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ไม่ได้ครอบคลุมในรายงานความโปร่งใสสำหรับครึ่งแรกของปี 2023 ดังต่อไปนี้:

การคัดกรองเนื้อหา (ข้อ 15.1 (ค) และ (จ), ข้อ 42.2)

เนื้อหาทั้งหมดบน Snapchat จะต้องเป็นไปตามคู่มือของชุมชนของเราและข้อกำหนดการให้บริการ รวมถึงข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ และคำอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ กลไกการตรวจจับเชิงรุกและรายงานเนื้อหาหรือบัญชีที่ผิดกฎหมายและละเมิดกฎกระตุ้นให้มีการตรวจสอบ เครื่องมือของเราดำเนินการเกี่ยวกับคำขอ รวบรวมเมตาดาต้าที่เกี่ยวข้อง และส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปยังทีมคัดกรองเนื้อหาผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่มีโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อทีมคัดกรองเนื้อหาของเราพิจารณาว่าผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบโดยบุคคลหรือวิธีการอัตโนมัติ เราอาจลบเนื้อหาหรือบัญชีที่ละเมิด ยกเลิกหรือจำกัดการมองเห็นบัญชีดังกล่าว และ/หรือแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่อธิบายไว้ในคำอธิบายเกี่ยวกับการคัดกรองเนื้อหา การบังคับใช้กฎของ Snapchat และการอุทธรณ์ของเรา ผู้ใช้ที่บัญชีถูกล็อกโดยทีมงานด้านความปลอดภัยของเราเนื่องจากการละเมิดคู่มือของชุมชนสามารถส่งการอุทธรณ์สำหรับบัญชีที่ถูกล็อค และผู้ใช้สามารถอุทธรณ์การบังคับใช้เนื้อหาได้

เครื่องมือการคัดกรองเนื้อหาด้วยวิธีการอัตโนมัติ

ในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาธารณะ โดยทั่วไปแล้วจะผ่านการคัดกรองด้วยวิธีอัตโนมัติและการตรวจสอบโดยบุคคลก่อนที่จะเผยแพร่ในวงกว้าง ในส่วนของเครื่องมือคัดกรองเนื้อหาอัตโนมัติ ได้แก่:

 • การตรวจจับเชิงรุกสำหรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดโดยใช้แมชชีนเลิร์นนิ่ง

 • เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีการจับคู่แฮช (เช่น PhotoDNA และ CSAI Match ของ Google)

 • การตรวจสอบภาษาที่ไม่เหมาะสมเพื่อปฏิเสธเนื้อหาตามรายการคำหลักที่ไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องและมีการอัปเดตเป็นประจำ รวมถึงอิโมจิ

ในช่วงระยะเวลาการรายงานความโปร่งใสฉบับล่าสุด (ครึ่งแรกของปี 2023) ไม่มีข้อกำหนดในการเปรียบเทียบตัวบ่งชี้/อัตราข้อผิดพลาดสำหรับระบบอัตโนมัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราตรวจสอบระบบเหล่านี้เป็นประจำสำหรับปัญหาต่างๆ และการตัดสินใจในการคัดกรองเนื้อหาโดยบุคคลของเราจะได้รับการประเมินเพื่อความถูกต้องแม่นยำอย่างสม่ำเสมอ


การคัดกรองเนื้อหาโดยบุคคล

ทีมคัดกรองเนื้อหาของเราดำเนินงานทั่วโลก จึงสามารถช่วยให้ผู้ใช้ Snapchat ปลอดภัยทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้านล่างนี้ คุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรด้านการคัดกรองเนื้อหาโดยบุคคลตามความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาของผู้คัดกรองเนื้อหา (โปรดทราบว่าผู้คัดกรองเนื้อหาบางรายมีความเชี่ยวชาญในหลายภาษา) ณ เดือนสิงหาคม 2023

ยินดีต้อนรับสู่หน้าเกี่ยวกับความโปร่งใสของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเราเผยแพร่ข้อมูลของสหภาพยุโรปตามกฎหมายบริการดิจิทัลของสหภาพยุโรป (DSA) กฎระเบียบว่าด้วยบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ (AVMSD) และกฎหมายสื่อของเนเธอร์แลนด์ (DMA)

ผู้รับที่ใช้งานโดยเฉลี่ยต่อเดือน

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2023 เรามีผู้รับที่ใช้แอป Snapchat ของเราโดยเฉลี่ย 102 ล้านรายต่อเดือน ("AMAR") ในสหภาพยุโรป ซึ่งหมายความว่า โดยเฉลี่ยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ใช้ 102 ล้านรายในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปได้เปิดใช้แอป Snapchat อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเดือนที่ระบุ

ตัวเลขนี้แบ่งตามประเทศสมาชิกดังนี้:

ยินดีต้อนรับสู่หน้าเกี่ยวกับความโปร่งใสของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเราเผยแพร่ข้อมูลของสหภาพยุโรปตามกฎหมายบริการดิจิทัลของสหภาพยุโรป (DSA) กฎระเบียบว่าด้วยบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ (AVMSD) และกฎหมายสื่อของเนเธอร์แลนด์ (DMA)

ผู้รับที่ใช้งานโดยเฉลี่ยต่อเดือน

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2023 เรามีผู้รับที่ใช้แอป Snapchat ของเราโดยเฉลี่ย 102 ล้านรายต่อเดือน ("AMAR") ในสหภาพยุโรป ซึ่งหมายความว่า โดยเฉลี่ยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ใช้ 102 ล้านรายในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปได้เปิดใช้แอป Snapchat อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเดือนที่ระบุ

ตัวเลขนี้แบ่งตามประเทศสมาชิกดังนี้: