สหภาพยุโรป
1 กรกฎาคม 2023 - 31 ธันวาคม 2023

เผยแพร่เมื่อ:

25 เมษายน 2024

อัปเดต:

25 เมษายน 2024

ยินดีต้อนรับสู่หน้าเกี่ยวกับความโปร่งใสของสหภาพยุโรป (EU) ของเรา ที่ซึ่งเราเผยแพร่ข้อมูลเฉพาะสหภาพยุโรปตามที่บังค้บใช้โดยกฎหมายบริการดิจิทัลของสหภาพยุโรป (DSA) กฎระเบียบว่าด้วยบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ (AVMSD) และกฎหมายสื่อของเนเธอร์แลนด์ (DMA) โปรดทราบว่าคุณสามารถดูรายงานความโปร่งใสฉบับที่อัปเดตล่าสุดได้ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (en-US)

ตัวแทนทางกฎหมาย 

Snap Group Limited ได้แต่งตั้ง Snap B.V. เป็นตัวแทนทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ของ DSA คุณสามารถติดต่อตัวแทนที่ dsa-enquiries [at] snapchat.com สำหรับ DSA ติดต่อที่ vsp-enquiries [at] snapchat.com สำหรับ AVMSD และ DMA ติดต่อผ่านเว็บไซต์สนับสนุนของเรา [ที่นี่] หรือที่:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, The Netherlands

หากคุณเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โปรดทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ที่นี่

หน่วยงานกำกับดูแล

สำหรับ DSA เราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมาธิการยุโรป และหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อผู้บริโภคและตลาดของเนเธอร์แลนด์ (Authority for Consumers and Markets (ACM))สำหรับ AVMSD และ DMA เราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Dutch Media Authority (CvdM)

รายงานความโปร่งใส DSA

ข้อ 15, 24 และ 42 ของ DSA กำหนดให้ Snap แผยแพร่รายงานที่มีข้อมูลที่กำหนดเกี่ยวกับการคัดกรองเนื้อหาของ Snap สำหรับบริการของ Snapchat ที่ถือว่าเป็น "แพลตฟอร์มออนไลน์" ได้แก่ Spotlight, สำหรับคุณ, โปรไฟล์สาธารณะ, แผนที่, เลนส์ และการโฆษณา รายงานจะต้องเผยแพร่ทุกๆ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2023

Snap เผยแพร่รายงานความโปร่งใสปีละสองครั้งเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของ Snap รวมถึงลักษณะและปริมาณเนื้อหาที่รายงานบนแพลตฟอร์ม ดูรายงานล่าสุดของเราสำหรับครึ่งหลังของปี 2023 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม) ได้ ที่นี่ดูเกณฑ์ชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกฎหมายบริการดิจิทัล (Digital Services Act) ได้ในหน้านี้

ผู้รับที่ใช้งานโดยเฉลี่ยต่อเดือน
(บทความ DSA 24.2 และ 42.3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 เรามีผู้รับที่ใช้งานรายเดือนโดยเฉลี่ย ("AMAR") ของแอป Snapchat ของเราจำนวน 90.9 ล้านรายในสหภาพยุโรป ซึ่งหมายความว่า โดยเฉลี่ยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนจำนวน 90.9 ล้านรายในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปได้เปิดใช้แอป Snapchat อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเดือนที่ระบุ

ตัวเลขนี้แบ่งตามประเทศสมาชิกดังนี้:

ตัวเลขนี้คำนวณขึ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ DSA ในปัจจุบันและควรอ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ของ DSA เท่านั้น เราได้เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณตัวเลขนี้เมื่อเวลาผ่านไป รวมถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายใน คำแนะนำและเทคโนโลยีของหน่วยงานกำกับดูแล และตัวเลขไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาต่างๆ นอกจากนี้ ยังอาจมีความแตกต่างจากการคำนวณที่ใช้สำหรับตัวเลขผู้ที่ใช้งานอยู่อื่นๆ ที่เราเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น


คำขอของผู้มีอำนาจจากประเทศสมาชิก
(มาตรา 15.1(ก) ของ DSA)

คำขอให้ลบออก 

ในระหว่างช่วงเวลานี้ เราได้รับคำขอให้ลบออก 0 รายการจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตามมาตรา 9 ของ DSA

คำขอข้อมูล 

ในระหว่างช่วงเวลานี้ เราได้รับคำขอข้อมูลต่อไปนี้จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตามมาตรา 10 ของ DSA

เวลาเฉลี่ยในการตอบกลับเพื่อแจ้งให้ผู้มีอำนาจรับทราบเมื่อได้รับคำขอข้อมูลคือ 0 นาที โดยเราจัดให้มีการตอบกลับอัตโนมัติเพื่อยืนยันการรับ เวลาตอบสนองเฉลี่ยในการให้ผลคำขอข้อมูลคือ ~10 วันเกณฑ์การชี้วัดนี้สะท้อนถึงช่วงระยะเวลาตั้งแต่ตอนที่ Snap ได้รับคำขอข้อมูลจนถึงตอนที่ Snap เชื่อว่าได้ทำการแก้ไขปัญหาตามคำขออย่างสมบูรณ์แล้ว ในบางกรณี ระยะเวลาของกระบวนการนี้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตอบสนองต่อการขอคำชี้แจงใดๆ ก็ตามที่มาจาก Snap ซึ่งจำเป็นในการดำเนินการตามคำขอของพวกเขา

การคัดกรองเนื้อหา 


เนื้อหาทั้งหมดบน Snapchat จะต้องเป็นไปตามคู่มือของชุมชนและข้อกำหนดการให้บริการของเรา รวมถึงข้อกำหนด คู่มือ และคำอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ กลไกการตรวจจับเชิงรุกและรายงานเนื้อหาหรือบัญชีที่ผิดกฎหมายและละเมิดกฎกระตุ้นให้มีการตรวจสอบ เครื่องมือของเราดำเนินการเกี่ยวกับคำขอ รวบรวมเมตาดาต้าที่เกี่ยวข้อง และส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปยังทีมคัดกรองเนื้อหาผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่มีโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อทีมคัดกรองเนื้อหาของเราพิจารณาว่าผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบโดยบุคคลหรือวิธีการอัตโนมัติ เราอาจลบเนื้อหาหรือบัญชีที่ละเมิด ยกเลิกหรือจำกัดการมองเห็นบัญชีดังกล่าว และ/หรือแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่อธิบายไว้ในคำอธิบายเกี่ยวกับการคัดกรองเนื้อหา การบังคับใช้กฎของ Snapchat และการอุทธรณ์ของเรา ผู้ใช้ที่บัญชีถูกล็อกโดยทีมงานด้านความปลอดภัยของเราเนื่องจากการละเมิดคู่มือของชุมชนสามารถส่งการอุทธรณ์สำหรับบัญชีที่ถูกล็อค และผู้ใช้สามารถอุทธรณ์การบังคับใช้เนื้อหาได้

การแจ้งเตือนเนื้อหาและบัญชี (มาตรา 15.1(ข) ของ DSA)

Snap ได้วางกลไกเพื่อให้ผู้ใช้และผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้สามารถแจ้งให้ Snap รับทราบเกี่ยวกับเนื้อหาและบัญชีที่ละเมิดคู่มือของชุมชนและข้อกำหนดการให้บริการของเราบนแพลตฟอร์ม รวมถึงสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าผิดกฎหมายตามมาตรา 16 ของ DSA กลไกการรายงานเหล่านี้มีอยู่ในแอป (เช่น โดยตรงจากเนื้อหานั้นๆ) และบนเว็บไซต์ของเรา

ในระหว่างช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง เราได้รับการแจ้งเตือนเนื้อหาและบัญชีต่อไปนี้ในสหภาพยุโรป:

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 เราได้จัดการกับการแจ้งเตือน 664,896 รายการผ่านทางวิธีการใช้ระบบอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว ทั้งหมดนี้มีการบังคับใช้ตามคู่มือของชุมชนของเรา เนื่องจากคู่มือของชุมชนของเรามีการสรุปเนื้อหาที่ผิดกฎหมายเอาไว้

นอกเหนือไปจากเนื้อหาและบัญชีที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เรายังคัดกรองโฆษณาต่างๆ เพื่อดูว่าละเมิดนโยบายแพลตฟอร์มของเราหรือไม่ ด้านล่างนี้คือโฆษณาทั้งหมดที่มีการรายงานและถูกลบออกในสหภาพยุโรป

การแจ้งเตือนของผู้รายงานปัญหาที่ได้รับความไว้วางใจ (มาตรา 15.1(ข))

ในช่วงระยะเวลาของการรายงานความโปร่งใสล่าสุด (ครึ่งหลังของปี 2023) ของเรา พบว่าไม่มีผู้รายงานปัญหาที่ได้รับความไว้วางใจที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการภายใต้ DSA ด้วยเหตุนี้ จำนวนการแจ้งเตือนที่ส่งโดยผู้รายงานปัญหาที่ได้รับความไว้วางใจจึงเป็นศูนย์ (0) ในช่วงระยะเวลานี้

การคัดกรองเนื้อหาเชิงรุก (มาตรา 15.1(ค))

ในระหว่างช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง Snap ได้บังคับใช้เนื้อหาและบัญชีต่อไปนี้ในสหภาพยุโรปหลังจากที่มีส่วนร่วมในการคัดกรองเนื้อหาตามความคิดริเริ่มของ Snap:

ความพยายามในการคัดกรองตามความคิดริเริ่มทั้งหมดของ Snap ได้ใช้ประโยชน์ทั้งจากมนุษย์หรือระบบอัตโนมัติ ในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาธารณะ โดยทั่วไปแล้วจะผ่านการคัดกรองด้วยวิธีอัตโนมัติและการตรวจสอบโดยบุคคลก่อนที่จะเผยแพร่ในวงกว้าง ในส่วนของเครื่องมือคัดกรองเนื้อหาอัตโนมัติ ได้แก่:

  • การตรวจจับเชิงรุกสำหรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดโดยใช้แมชชีนเลิร์นนิ่ง

  • เครื่องมือการจับคู่แฮช (เช่น PhotoDNA และ CSAI Match ของ Google)

  • การตรวจสอบภาษาที่ไม่เหมาะสมเพื่อปฏิเสธเนื้อหาตามรายการคำหลักที่ไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องและมีการอัปเดตเป็นประจำ รวมถึงอิโมจิ


การอุทธรณ์ (มาตรา 15.1(ง))

ในระหว่างช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง Snap ได้ประมวลผลการอุทธรณ์เนื้อหาและบัญชีต่อไปนี้ในสหภาพยุโรปผ่านทางระบบจัดการข้อร้องเรียนภายใน:


* การหยุดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด Snap ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากเพื่อเรื่องนี้ และไม่ยอมทนต่อการกระทำดังกล่าวโดยเด็ดขาด  ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมพิเศษเพื่อตรวจสอบการอุทธรณ์เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และมีคณะเจ้าหน้าที่จำนวนจำกัดที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ เนื่องจากลักษณะของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี 2023 Snap ได้ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องในการบังคับใช้เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และเราได้แก้ไขความไม่สอดคล้องเหล่านี้ผ่านการฝึกอบรมซ้ำให้แก่ตัวแทน รวมถึงการประกันคุณภาพที่เข้มงวด  เราคาดหวังว่ารายงานความโปร่งใสฉบับต่อไปจะแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงเวลาในการตอบสนองของการอุทธรณ์เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และการปรับปรุงความแม่นยำในการบังคับใช้ขั้นต้น 

วิธีการอัตโนมัติสำหรับการคัดกรองเนื้อหา (ข้อ 15.1(ง))

ในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาธารณะ โดยทั่วไปแล้วจะผ่านการคัดกรองด้วยวิธีอัตโนมัติและการตรวจสอบโดยบุคคลก่อนที่จะเผยแพร่ในวงกว้าง ในส่วนของเครื่องมือคัดกรองเนื้อหาอัตโนมัติ ได้แก่:

  • การตรวจจับเชิงรุกสำหรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดโดยใช้แมชชีนเลิร์นนิ่ง

  • เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีการจับคู่แฮช (เช่น PhotoDNA และ CSAI Match ของ Google)

  • การตรวจสอบภาษาที่ไม่เหมาะสมเพื่อปฏิเสธเนื้อหาตามรายการคำหลักที่ไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องและมีการอัปเดตเป็นประจำ รวมถึงอิโมจิ


ความแม่นยำของเทคโนโลยีการคัดกรองเนื้อหาแบบอัตโนมัติสำหรับอันตรายทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 96.61% และอัตราข้อผิดพลาดอยู่ที่ประมาณ 3.39%


มาตรการป้องกันการคัดกรองเนื้อหา (ข้อ 15.1(ง))

เราตระหนักดีว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองเนื้อหา รวมถึงความเสี่ยงต่อเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมที่อาจเกิดจากอคติของผู้คัดกรองเนื้อหาทั้งโดยมนุษย์และโดยระบบอัตโนมัติ และรายงานที่ไม่เหมาะสม รวมถึงโดยรัฐบาล กลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมือง หรือกลุ่มบุคคลที่มีการจัดตั้งขึ้น โดยทั่วไปแล้ว Snapchat ไม่ใช่สถานที่สำหรับเนื้อหาทางการเมืองหรือเกี่ยวกับนักเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะของเรา


อย่างไรก็ตาม ในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว Snap ได้ดำเนินการทดสอบและฝึกอบรมโดยมีขั้นตอนที่เข้มงวดและมีความสม่ำเสมอสำหรับการจัดการรายงานที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเมิดหรือผิดกฎหมาย รวมถึงจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานรัฐ เรามีการประเมินและพัฒนาอัลกอริธึมของเราสำหรับการคัดกรองเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเสรีภาพในการแสดงออกจะตรวจจับได้ยาก แต่เราไม่พบปัญหาที่สำคัญใดๆ และเรามีช่องทางให้ผู้ใช้รายงานหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น


ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น นโยบายและระบบของเราส่งเสริมการบังคับใช้ที่เป็นธรรมและสม่ำเสมอ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ Snapchat โต้แย้งผลการบังคับใช้ได้อย่างมีนัยสำคัญผ่านกระบวนการแจ้งให้ทราบและการอุทธรณ์ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนและสิทธิของผู้ใช้ Snapchat แต่ละคน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าอย่างมากในการต่อสู้กับเนื้อหาและกิจกรรมที่อาจเป็นอันตรายและผิดกฎหมายบน Snapchat ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในตัวเลขการรายงานและการบังคับใช้ในรายงานความโปร่งใสฉบับล่าสุดของเราและลดอัตราการละเมิดโดยรวมใน Snapchat


การระงับข้อพิพาทนอกศาล (ข้อ 24.1(ก))

ในช่วงระยะเวลาของการรายงานความโปร่งใสล่าสุด (ครึ่งหลังของปี 2023) ของเรา พบว่าไม่มีหน่วยงานระงับข้อพิพาทนอกศาลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการภายใต้ DSA เป็นผลให้จำนวนข้อพิพาทที่ส่งไปยังหน่วยงานดังกล่าวเป็นศูนย์ (0) ในช่วงเวลานี้ และเราไม่สามารถให้ผลลัพธ์ เวลาตอบสนองเฉลี่ยสำหรับการระงับข้อพิพาท และส่วนแบ่งของข้อพิพาทเมื่อเรานำการตัดสินใจของหน่วยงานมาดำเนินการได้ การระงับบัญชี (ข้อ 24.1(ก))

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2023  เราไม่มีการระงับบัญชีใดๆ ที่กำหนดตามข้อ 23 ทีมความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของ Snap มีขั้นตอนดำเนินการเพื่อจำกัดความเป็นไปได้ที่บัญชีผู้ใช้งานมักจะส่งการแจ้งเตือนหรือการร้องเรียนที่ไม่มีมูลอย่างชัดแจ้ง ขั้นตอนดำเนินการเหล่านี้หมายรวมถึงการจำกัดการสร้างรายงานที่ซ้ำซ้อนและการใช้ตัวกรองอีเมลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่มักส่งรายงานที่ไม่มีมูลอย่างชัดแจ้งบ่อยครั้งทำเช่นนั้นต่อไป Snap ดำเนินการบังคับใช้ที่เหมาะสมกับบัญชีต่างๆ ตามที่อธิบายไว้ในคำอธิบายเกี่ยวกับการคัดกรองเนื้อหา การบังคับใช้กฎของ Snapchat และการอุทธรณ์ และสามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวกับระดับการบังคับใช้กฎกับบัญชีของ Snap ได้ในรายงานความโปร่งใสของเรา (ครึ่งหลังของปี 2023) มาตรการดังกล่าวจะยังคงได้รับการตรวจสอบและทำซ้ำต่อไป


ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ และการสนับสนุนของผู้คัดกรองเนื้อหา (ข้อ 42.2)

ทีมคัดกรองเนื้อหาของเราดำเนินงานทั่วโลก จึงสามารถช่วยให้ผู้ใช้ Snapchat ปลอดภัยทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้านล่างนี้ คุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรด้านการคัดกรองเนื้อหาโดยบุคคลตามความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาของผู้คัดกรองเนื้อหา (โปรดทราบว่าผู้คัดกรองเนื้อหาบางรายมีความเชี่ยวชาญในหลายภาษา) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023:

ตารางด้านบนประกอบด้วยผู้ดูแลทั้งหมดที่สนับสนุนภาษาประจำชาติของสมาชิกสหภาพยุโรป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023ในกรณีที่เราต้องการการสนับสนุนทางภาษาเพิ่มเติม เราจะใช้บริการแปลภาษา

ผู้กรองเนื้อหาจะสรรหาโดยใช้คำอธิบายลักษณะงานมาตรฐานซึ่งมีข้อกำหนดทางด้านภาษา (ขึ้นอยู่กับความจำเป็น) ข้อกำหนดทางภาษาระบุว่าผู้สมัครควรสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีความเชี่ยวชาญทั้งการพูดและการเขียนในภาษานั้นๆ และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยหนึ่งปีสำหรับตำแหน่งระดับเริ่มต้น ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางการศึกษาและประวัติ จึงจะได้รับการพิจารณาผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันสำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่ผู้สมัครจะสนับสนุนด้านการกรองเนื้อหา

ทีมคัดกรองเนื้อหาของเราใช้นโยบายและมาตรการบังคับใช้ของเราเพื่อช่วยปกป้องชุมชน Snapchat ของเรา การฝึกอบรมจะดำเนินการเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ ซึ่งสมาชิกใหม่ในทีมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบาย เครื่องมือ และขั้นตอนการปรับระดับของเหตุการณ์ของ Snap หลังจากการฝึกอบรม ผู้คัดกรองเนื้อหาแต่ละคนจะต้องสอบผ่านการรับรองก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบเนื้อหา ทีมคัดกรองเนื้อหาของเราจะเข้าร่วมการฝึกอบรมทบทวนที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องเผชิญกับกรณีที่มีขอบเขตด้านนโยบายและขึ้นอยู่กับบริบท เรายังมีโครงการยกระดับทักษะ เซสชันการสอบ และแบบทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คัดกรองเนื้อหาทุกคนปฏิบัติงานตามนโยบายที่อัปเดตทั้งหมด ประการสุดท้าย เมื่อแนวโน้มเนื้อหาที่เร่งด่วนแสดงขึ้นตามเหตุการณ์ปัจจุบัน เราจะเผยแพร่คำชี้แจงนโยบายโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทีมต่างๆ สามารถตอบสนองตามนโยบายของ Snap ได้

เรามีการสนับสนุนและทรัพยากรที่สำคัญ รวมถึงการสนับสนุนด้านสุขภาวะที่ดีในการทำงานและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตได้สะดวกสำหรับทีมคัดกรองเนื้อหาของเราหรือ "ผู้ตอบสนองทางดิจิทัลขั้นแรก" ของ Snap

รายงานการสแกนสื่อการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (CSEA)


ภูมิหลัง

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสมาชิกใดๆ ของชุมชนก็ตาม โดยเฉพาะผู้เยาว์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย น่ารังเกียจ และต้องห้ามตามคู่มือของชุมชนของเรา การป้องกัน การตรวจจับ และการลบภาพที่แสดงถึงการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (CSEA) บนแพลตฟอร์มของเรานั้นคือความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของ Snap และเราจะยังคงพัฒนาขีดความสามารถของเราอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับการก่ออาชญากรรมประเภทนี้และอื่น ๆ


เราใช้การจับคู่แฮชที่มีประสิทธิภาพของ PhotoDNA และการจับคู่ภาพการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก (CSAI) ของ Google เพื่อระบุภาพและวิดีโอที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับ CSAM และรายงานไปยังศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NCMEC) ตามที่กฎหมายกำหนดจากนั้น NCMEC จะประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศหรือระหว่างประเทศตามที่กำหนด


รายงาน

ข้อมูลด้านล่างนี้อิงตามผลลัพธ์ของการสแกนเชิงรุกโดยใช้ PhotoDNA และ/หรือ CSAI Match ของสื่อที่อัปโหลดโดยอัลบั้มรูปของผู้ใช้ไปยัง Snapchat

การหยุดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด Snap ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากเพื่อเรื่องนี้ และไม่ยอมทนต่อการกระทำดังกล่าวโดยเด็ดขาด  ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมพิเศษเพื่อตรวจสอบการอุทธรณ์เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และมีคณะเจ้าหน้าที่จำนวนจำกัดที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ เนื่องจากลักษณะของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี 2023 Snap ได้ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องในการบังคับใช้เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และเราได้แก้ไขความไม่สอดคล้องเหล่านี้ผ่านการฝึกอบรมซ้ำให้แก่ตัวแทน รวมถึงการประกันคุณภาพที่เข้มงวด  เราคาดหวังว่ารายงานความโปร่งใสฉบับต่อไปจะแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงเวลาในการตอบสนองของการอุทธรณ์เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และการปรับปรุงความแม่นยำในการบังคับใช้ขั้นต้น

การป้องกันการคัดกรองเนื้อหา

การป้องกันที่ใช้สำหรับการสแกนสื่อ CSEA มีระบุไว้ในส่วน “การป้องกันการควบคุมเนื้อหา” ข้างต้นภายใต้รายงาน DSA ของเรา


รายงานการสแกนสื่อการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (CSEA)


ภูมิหลัง

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสมาชิกใดๆ ของชุมชนก็ตาม โดยเฉพาะผู้เยาว์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย น่ารังเกียจ และต้องห้ามตามคู่มือของชุมชนของเรา การป้องกัน การตรวจจับ และการลบภาพที่แสดงถึงการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (CSEA) บนแพลตฟอร์มของเรานั้นคือความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของ Snap และเราจะยังคงพัฒนาขีดความสามารถของเราอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับการก่ออาชญากรรมประเภทนี้และอื่น ๆ


เราใช้การจับคู่แฮชที่มีประสิทธิภาพของ PhotoDNA และการจับคู่ภาพการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก (CSAI) ของ Google เพื่อระบุภาพและวิดีโอที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับ CSAM และรายงานไปยังศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NCMEC) ตามที่กฎหมายกำหนดจากนั้น NCMEC จะประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศหรือระหว่างประเทศตามที่กำหนด


รายงาน

ข้อมูลด้านล่างนี้อิงตามผลลัพธ์ของการสแกนเชิงรุกโดยใช้ PhotoDNA และ/หรือ CSAI Match ของสื่อที่อัปโหลดโดยอัลบั้มรูปของผู้ใช้ไปยัง Snapchat

การหยุดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด Snap ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากเพื่อเรื่องนี้ และไม่ยอมทนต่อการกระทำดังกล่าวโดยเด็ดขาด  ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมพิเศษเพื่อตรวจสอบการอุทธรณ์เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และมีคณะเจ้าหน้าที่จำนวนจำกัดที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ เนื่องจากลักษณะของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี 2023 Snap ได้ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องในการบังคับใช้เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และเราได้แก้ไขความไม่สอดคล้องเหล่านี้ผ่านการฝึกอบรมซ้ำให้แก่ตัวแทน รวมถึงการประกันคุณภาพที่เข้มงวด  เราคาดหวังว่ารายงานความโปร่งใสฉบับต่อไปจะแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงเวลาในการตอบสนองของการอุทธรณ์เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และการปรับปรุงความแม่นยำในการบังคับใช้ขั้นต้น

การป้องกันการคัดกรองเนื้อหา

การป้องกันที่ใช้สำหรับการสแกนสื่อ CSEA มีระบุไว้ในส่วน “การป้องกันการควบคุมเนื้อหา” ข้างต้นภายใต้รายงาน DSA ของเรา


การหยุดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด Snap ทุ่มเททรัพยากรจำนวนมากเพื่อเรื่องนี้ และไม่ยอมทนต่อการกระทำดังกล่าวโดยเด็ดขาด  ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมพิเศษเพื่อตรวจสอบการอุทธรณ์เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และมีคณะเจ้าหน้าที่จำนวนจำกัดที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ เนื่องจากลักษณะของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี 2023 Snap ได้ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องในการบังคับใช้เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และเราได้แก้ไขความไม่สอดคล้องเหล่านี้ผ่านการฝึกอบรมซ้ำให้แก่ตัวแทน รวมถึงการประกันคุณภาพที่เข้มงวด  เราคาดหวังว่ารายงานความโปร่งใสฉบับต่อไปจะแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงเวลาในการตอบสนองของการอุทธรณ์เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และการปรับปรุงความแม่นยำในการบังคับใช้ขั้นต้น

การป้องกันการคัดกรองเนื้อหา

การป้องกันที่ใช้สำหรับการสแกนสื่อ CSEA มีระบุไว้ในส่วน “การป้องกันการควบคุมเนื้อหา” ข้างต้นภายใต้รายงาน DSA ของเรา