สหภาพยุโรป
อัปเดตล่าสุด: 25 ตุลาคม 2023
ยินดีต้อนรับสู่หน้าความโปร่งใสของสหภาพยุโรป (EU) ที่เราจะเผยแพร่ข้อมูลเฉพาะของ EU ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายการให้บริการดิจิทัล EU (Digital Services Act (DSA))
ผู้รับที่ใช้งานโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2023 เรามีผู้รับที่ใช้แอป Snapchat ของเราโดยเฉลี่ย 102 ล้านรายต่อเดือน ("AMAR") ในสหภาพยุโรป ซึ่งหมายความว่า โดยเฉลี่ยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ใช้ 102 ล้านรายในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปได้เปิดใช้แอป Snapchat อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงเดือนที่ระบุ
ตัวเลขนี้แบ่งตามประเทศสมาชิกดังนี้:
ตัวเลขนี้คำนวณขึ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ DSA ในปัจจุบันและควรอ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ของ DSA เท่านั้น เราอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณตัวเลขนี้เมื่อเวลาผ่านไป รวมถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำและเทคโนโลยีของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ ยังอาจมีความแตกต่างจากการคำนวณที่ใช้สำหรับตัวเลขผู้ที่ใช้งานอยู่อื่นๆ ที่เราเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ตัวแทนทางกฎหมาย 
Snap Group Limited ได้แต่งตั้ง Snap B.V. เป็นตัวแทนทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ของ DSA คุณสามารถติดต่อตัวแทนดังกล่าวได้ที่ dsa-enquiries@snapchat.com หรือผ่านเว็บไซต์สนับสนุนของเรา [ที่นี่] หรือที่:
Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, The Netherlands
หากคุณเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โปรดทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ที่นี่
หน่วยงานกำกับดูแล
สำหรับ DSA เราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมาธิการยุโรป และหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อผู้บริโภคและตลาดของเนเธอร์แลนด์ (Authority for Consumers and Markets (ACM))
รายงานความโปร่งใส DSA
ข้อ 15, 24 และ 42 ของ DSA กำหนดให้ Snap แผยแพร่รายงานที่มีข้อมูลที่กำหนดเกี่ยวกับการคัดกรองเนื้อหาของ Snap สำหรับบริการของ Snapchat ที่ถือว่าเป็น "แพลตฟอร์มออนไลน์" ได้แก่ Spotlight, สำหรับคุณ, โปรไฟล์สาธารณะ, แผนที่, เลนส์ และการโฆษณา รายงานจะต้องเผยแพร่ทุกๆ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2023
Snap เผยแพร่รายงานความโปร่งใสปีละสองครั้งเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของ Snap รวมถึงลักษณะและปริมาณเนื้อหาที่รายงานบนแพลตฟอร์ม ดูรายงานล่าสุดของเราสำหรับครึ่งแรกของปี 2023 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน) ได้ที่นี่ รายงานนี้มีข้อมูลดังต่อไปนี้:
  • คำขอของรัฐบาลซึ่งรวมถึงการร้องขอข้อมูลและคำขอให้ลบเนื้อหา
  • การละเมิดเนื้อหาซึ่งรวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและเวลาที่ตอบสนองโดยเฉลี่ย
  • การอุทธรณ์ที่ได้รับและจัดการผ่านกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนภายในของเรา
ส่วนเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่กำหนดโดยข้อ 15.1 (ก) (ข) และ (ง) ของ DSA โปรดทราบว่ายังไม่มีชุดข้อมูลที่สมบูรณ์เนื่องจากรายงานฉบับล่าสุดครอบคลุมครึ่งแรกของปี 2023 ซึ่งมีมาก่อนที่ DSA จะบังคับใช้
เรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ไม่ได้ครอบคลุมในรายงานความโปร่งใสสำหรับครึ่งแรกของปี 2023 ดังต่อไปนี้:
การคัดกรองเนื้อหา (ข้อ 15.1 (ค) และ (จ), ข้อ 42.2)
เนื้อหาทั้งหมดบน Snapchat จะต้องเป็นไปตามคู่มือของชุมชนของเราและข้อกำหนดการให้บริการ รวมถึงข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ และคำอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ กลไกการตรวจจับเชิงรุกและรายงานเนื้อหาหรือบัญชีที่ผิดกฎหมายและละเมิดกฎกระตุ้นให้มีการตรวจสอบ เครื่องมือของเราดำเนินการเกี่ยวกับคำขอ รวบรวมเมตาดาต้าที่เกี่ยวข้อง และส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปยังทีมคัดกรองเนื้อหาผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่มีโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อทีมคัดกรองเนื้อหาของเราพิจารณาว่าผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบโดยบุคคลหรือวิธีการอัตโนมัติ เราอาจลบเนื้อหาหรือบัญชีที่ละเมิด ยกเลิกหรือจำกัดการมองเห็นบัญชีดังกล่าว และ/หรือแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่อธิบายไว้ในคำอธิบายเกี่ยวกับการคัดกรองเนื้อหา การบังคับใช้กฎของ Snapchat และการอุทธรณ์ของเรา ผู้ใช้ที่บัญชีถูกล็อกโดยทีมงานด้านความปลอดภัยของเราเนื่องจากการละเมิดคู่มือของชุมชนสามารถส่งการอุทธรณ์สำหรับบัญชีที่ถูกล็อค และผู้ใช้สามารถอุทธรณ์การบังคับใช้เนื้อหาได้
เครื่องมือการคัดกรองเนื้อหาด้วยวิธีการอัตโนมัติ
ในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาธารณะ โดยทั่วไปแล้วจะผ่านการคัดกรองด้วยวิธีอัตโนมัติและการตรวจสอบโดยบุคคลก่อนที่จะเผยแพร่ในวงกว้าง ในส่วนของเครื่องมือคัดกรองเนื้อหาอัตโนมัติ ได้แก่:
  • การตรวจจับเชิงรุกสำหรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดโดยใช้แมชชีนเลิร์นนิ่ง
  • เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีการจับคู่แฮช (เช่น PhotoDNA และ CSAI Match ของ Google)
  • การตรวจสอบภาษาที่ไม่เหมาะสมเพื่อปฏิเสธเนื้อหาตามรายการคำหลักที่ไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องและมีการอัปเดตเป็นประจำ รวมถึงอิโมจิ
ในช่วงระยะเวลาการรายงานความโปร่งใสฉบับล่าสุด (ครึ่งแรกของปี 2023) ไม่มีข้อกำหนดในการเปรียบเทียบตัวบ่งชี้/อัตราข้อผิดพลาดสำหรับระบบอัตโนมัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราตรวจสอบระบบเหล่านี้เป็นประจำสำหรับปัญหาต่างๆ และการตัดสินใจในการคัดกรองเนื้อหาโดยบุคคลของเราจะได้รับการประเมินเพื่อความถูกต้องแม่นยำอย่างสม่ำเสมอ

การคัดกรองเนื้อหาโดยบุคคล
ทีมคัดกรองเนื้อหาของเราดำเนินงานทั่วโลก จึงสามารถช่วยให้ผู้ใช้ Snapchat ปลอดภัยทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้านล่างนี้ คุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรด้านการคัดกรองเนื้อหาโดยบุคคลตามความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาของผู้คัดกรองเนื้อหา (โปรดทราบว่าผู้คัดกรองเนื้อหาบางรายมีความเชี่ยวชาญในหลายภาษา) ณ เดือนสิงหาคม 2023
ตัวเลขข้างต้นมีความผันผวนบ่อยครั้งเนื่องจากเราเห็นแนวโน้มหรือข้อมูลที่ส่งเข้ามาตามภาษา/ประเทศ ในกรณีที่เราต้องการการสนับสนุนทางภาษาเพิ่มเติม เราจะใช้บริการแปลภาษา
ผู้กรองเนื้อหาจะสรรหาโดยใช้คำอธิบายลักษณะงานมาตรฐานซึ่งมีข้อกำหนดทางด้านภาษา (ขึ้นอยู่กับความจำเป็น) ข้อกำหนดทางภาษาระบุว่าผู้สมัครควรสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีความเชี่ยวชาญทั้งการพูดและการเขียนในภาษานั้นๆ และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยหนึ่งปีสำหรับตำแหน่งระดับเริ่มต้น ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทางการศึกษาและประวัติ จึงจะได้รับการพิจารณา ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันสำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่ผู้สมัครจะสนับสนุนด้านการกรองเนื้อหา
ทีมคัดกรองเนื้อหาของเราใช้นโยบายและมาตรการบังคับใช้ของเราเพื่อช่วยปกป้องชุมชน Snapchat ของเรา การฝึกอบรมจะดำเนินการเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ ซึ่งสมาชิกใหม่ในทีมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบาย เครื่องมือ และขั้นตอนการปรับระดับของเหตุการณ์ของ Snap หลังจากการฝึกอบรม ผู้คัดกรองเนื้อหาแต่ละคนจะต้องสอบผ่านการรับรองก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบเนื้อหา ทีมคัดกรองเนื้อหาของเราจะเข้าร่วมการฝึกอบรมทบทวนที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องเผชิญกับกรณีที่มีขอบเขตด้านนโยบายและขึ้นอยู่กับบริบท เรายังมีโครงการยกระดับทักษะ เซสชันการสอบ และแบบทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คัดกรองเนื้อหาทุกคนปฏิบัติงานตามนโยบายที่อัปเดตทั้งหมด ประการสุดท้าย เมื่อแนวโน้มเนื้อหาที่เร่งด่วนแสดงขึ้นตามเหตุการณ์ปัจจุบัน เราจะเผยแพร่คำชี้แจงนโยบายโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทีมต่างๆ สามารถตอบสนองตามนโยบายของ Snap ได้
เรามีการสนับสนุนและทรัพยากรที่สำคัญ รวมถึงการสนับสนุนด้านสุขภาวะที่ดีในการทำงานและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตได้สะดวกสำหรับทีมคัดกรองเนื้อหาของเราหรือ "ผู้ตอบสนองทางดิจิทัลขั้นแรก" ของ Snap

การป้องกันการคัดกรองเนื้อหา
เราตระหนักดีว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองเนื้อหา รวมถึงความเสี่ยงต่อเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมที่อาจเกิดจากอคติของผู้คัดกรองเนื้อหาทั้งโดยมนุษย์และโดยระบบอัตโนมัติ และรายงานที่ไม่เหมาะสม รวมถึงโดยรัฐบาล กลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมือง หรือกลุ่มบุคคลที่มีการจัดตั้งขึ้น โดยทั่วไปแล้ว Snapchat ไม่ใช่สถานที่สำหรับเนื้อหาทางการเมืองหรือเกี่ยวกับนักเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะของเรา
อย่างไรก็ตาม ในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว Snap ได้ดำเนินการทดสอบและฝึกอบรมโดยมีขั้นตอนที่เข้มงวดและมีความสม่ำเสมอสำหรับการจัดการรายงานที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเมิดหรือผิดกฎหมาย รวมถึงจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานรัฐ เรามีการประเมินและพัฒนาอัลกอริธึมของเราสำหรับการคัดกรองเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเสรีภาพในการแสดงออกจะตรวจจับได้ยาก แต่เราไม่พบปัญหาที่สำคัญใดๆ และเรามีช่องทางให้ผู้ใช้รายงานหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น
ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น นโยบายและระบบของเราส่งเสริมการบังคับใช้ที่เป็นธรรมและสม่ำเสมอ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ Snapchat โต้แย้งผลการบังคับใช้ได้อย่างจริงจังผ่านกระบวนการแจ้งและการอุทธรณ์ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนและสิทธิของผู้ใช้ Snapchat รายบุคคล
เรามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าอย่างมากในการต่อสู้กับเนื้อหาและกิจกรรมที่อาจเป็นอันตรายและผิดกฎหมายบน Snapchat ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในตัวเลขการรายงานและการบังคับใช้ในรายงานความโปร่งใสฉบับล่าสุดของเราและลดอัตราการละเมิดโดยรวมใน Snapchat

การแจ้งเตือนของผู้รายงานปัญหาที่ได้รับความไว้วางใจ (ข้อ 15.1 (ข))
ในช่วงระยะเวลาสำหรับรายงานความโปร่งใสฉบับล่าสุด (ครึ่งแรกของปี 2023) ไม่มีผู้รายงานปัญหาที่ได้รับความไว้วางใจที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการภายใต้ DSA ด้วยเหตุนี้ จำนวนการแจ้งที่ส่งโดยผู้รายงานปัญหาที่ได้รับความไว้วางใจจึงเป็นศูนย์ (0) ในช่วงระยะเวลานี้

ข้อพิพาทนอกชั้นศาล (ข้อ 24.1 (ก))
ในช่วงระยะเวลาสำหรับรายงานความโปร่งใสฉบับล่าสุด (ครึ่งแรกของปี 2023) ไม่มีหน่วยงานระงับข้อพิพาทนอกชั้นศาลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการภายใต้ DSA ด้วยเหตุนี้ จำนวนข้อพิพาทที่ส่งไปยังหน่วยงานดังกล่าวจึงเป็นศูนย์ (0) ในช่วงระยะเวลานี้

การะงับบัญชีตามข้อ 23 (ข้อ 24.1 (ข))
ในช่วงระยะเวลาสำหรับรายงานความโปร่งใสฉบับล่าสุด (ครึ่งแรกของปี 2023) ไม่มีข้อกำหนดในการระงับบัญชีตามข้อ 23 ภายใต้ DSA สำหรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายโดยชัดแจ้ง ประกาศหรือข้อร้องเรียนที่ไม่มีมูล ด้วยเหตุนี้ จำนวนการระงับบัญชีดังกล่าวจึงเป็นศุนย์ (0) อย่างไรก็ตาม Snap ดำเนินการบังคับใช้ที่เหมาะสมสำหรับบัญชีต่างๆ ตามที่อธิบายไว้ใน(คำอธิบายเกี่ยวกับการคัดกรองเนื้อหา การบังคับใช้กฎของ Snapchat และการอุทธรณ์) และสามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวกับระดับการบังคับใช้กฎกับบัญชีของ Snap ได้ในรายงานความโปร่งใสของเรา (ครึ่งแรกของปี 2023)