Community-riktlinjer
Uppdaterad: Januari 2024

Här på Snap bidrar vi till människans utveckling genom att ge människor möjligheten att uttrycka sig själva, leva i ögonblicket, lära sig mer om världen och ha roligt tillsammans. Vi skapade dessa Community-riktlinjer för att stödja vårt uppdrag genom att uppmuntra det bredaste utbudet av att uttrycka sig själv samtidigt som vi strävar efter att Snapchattare tryggt ska kunna använda våra tjänster varje dag. Vi vill att dessa riktlinjer ska vara tydliga och begripliga för alla medlemmar i vårt community.  Observera att för att gå med i vår community måste du vara minst 13 år. 

Dessa riktlinjer gäller för allt innehåll (som inkluderar alla former av kommunikation som text, bilder, generativ AI, länkar eller bilagor, emojier, Linser och andra kreativa verktyg) eller beteenden på Snapchat – och även för alla Snapchattare. Vi är särskilt känsliga för innehåll eller beteenden som utgör en risk för allvarlig skada på Snapchattare och förbehåller oss rätten att vidta omedelbara, permanenta åtgärder mot användare som ägnar sig åt sådant beteende. Ytterligare vägledning om vad vi anser vara allvarlig skada och hur vi vidtar åtgärder mot det finns tillgänglig här

Snap erbjuder generativa AI-funktioner genom våra tjänster. Vi implementerar skyddsåtgärder som är utformade för att hålla generativt AI-innehåll i linje med våra community-riktlinjer och vi förväntar oss att Snapchattare använder AI på ett ansvarsfullt sätt. Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga verkställighetsåtgärder mot konton som använder AI för att bryta mot våra community-riktlinjer, upp till och inklusive eventuell uppsägning av ett konto.

Annonsörer och mediapartners i Upptäck samtycker till ytterligare riktlinjer, inklusive kravet att deras innehåll är korrekt och där så är lämpligt, faktakontrollerat. Utvecklare omfattas också av ytterligare regler.

Vi har beskrivit här och i våra Användarvillkor specifika regler för innehåll som är förbjudet på Snapchat och vi arbetar för att säkerställa att dessa regler tillämpas konsekvent. När vi tillämpar dessa regler tar vi hänsyn till innehållets natur, inklusive om det är nyhetsvärde, sakligt och relaterar till en fråga av politisk, social eller annan allmän oro för vårt samhälle. Ytterligare sammanhang om hur vi modererar innehåll och tillämpar våra policyer finns tillgängligt här. Vi tillhandahåller också länkar till mer detaljerad information om våra Community-riktlinjer i vart och ett av avsnitten nedan.

Vi vill att Snapchat ska vara en säker och positiv upplevelse för alla. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande bestämma vilket innehåll eller beteende som bryter mot andan i våra regler.

Sexuellt innehåll

 • Vi förbjuder all aktivitet som involverar sexuellt utnyttjande av eller övergrepp mot en minderårig, inklusive att dela bilder av sexuellt utnyttjande eller övergrepp, grooming eller sexuell utpressning (sextortion) eller sexualisering av barn. Vi rapporterar alla identifierade instanser av sexuellt utnyttjande av barn till myndigheter, inklusive försök att engagera sig i sådant beteende. Lägg aldrig upp, spara, skicka, skicka vidare, distribuera, eller be om naken- eller sexuellt explicit innehåll som involverar någon under 18 år (detta inkluderar att skicka eller spara sådana bilder av dig själv). 

 • Vi förbjuder marknadsföring, distribution eller delning av pornografiskt innehåll, såväl som kommersiella aktiviteter som relaterar till pornografi eller sexuella interaktioner (oavsett om det är online eller offline).

 • Amning och andra skildringar av nakenhet i icke-sexuella sammanhang är generellt tillåtna.

 • Ytterligare vägledning om sexuellt beteende och innehåll som bryter mot våra Community-riktlinjer finns tillgänglig här

Trakasserier och mobbning

 • Vi förbjuder alla typer av mobbning och trakasserier. Detta gäller alla former av sexuella trakasserier, inklusive att skicka oönskade sexuellt explicita, suggestiva eller nakenbilder till andra användare. Om någon blockerar dig får du inte kontakta dem från ett annat Snapchat-konto.

 • Det är förbjudet att dela bilder på en person i ett privat utrymme — som ett badrum, sovrum, omklädningsrum eller sjukvårdsinrättning — utan deras vetskap och samtycke, liksom att dela en annan persons privata information utan deras vetskap och samtycke eller i syfte att trakassera (d.v.s. "doxxing").

 • Om någon avbildas i din Snap och ber dig radera den, gör gärna det! Respektera andras integritet.

 • Trakassera inte heller en annan Snapchattare genom att missbruka våra rapporteringsmekanismer, som att avsiktligt rapportera tillåtet innehåll.

 • Ytterligare vägledning om hur mobbning och trakasserier bryter mot våra Community-riktlinjer finns tillgänglig här.

Hot, våld och skadligt beteende

 • Det är förbjudet att uppmuntra eller engagera sig i våldsamt eller farligt beteende. Skräm eller hota aldrig att skada en person, grupp av människor eller någons egendom.

 • Snappar med meningslöst eller grafiskt våld inklusive misshandel av djur är inte tillåtna.

 • Vi tillåter inte förhärligande av självskadebeteende, inklusive uppmuntrande till självskada, självmord eller ätstörningar.

 • Ytterligare vägledning om hot, våld och skada som bryter mot våra Community-riktlinjer finns tillgänglig här.

Skadlig falsk eller bedräglig information

 • Vi förbjuder spridning av falsk information som orsakar skada eller är skadlig, som att förneka förekomsten av tragiska händelser, ogrundade medicinska anspråk, underminera integriteten i medborgarprocesser eller manipulera innehåll för falska eller vilseledande ändamål (antingen genom generativ AI eller genom vilseledande redigering).

 • Vi förbjuder att låtsas vara någon (eller något) som du inte är eller försöker lura människor om vem du är. Detta inkluderar att utge sig för att vara dina vänner, kändisar, offentliga personer, varumärken eller andra personer eller organisationer för skadliga, icke-satiriska syften.

 • Vi förbjuder skräppost, inklusive hemligt betalt eller sponsrat innehåll, kampanjer med betalning för följare eller andra följartillväxtprogram, marknadsföring av skräppostprogram eller marknadsföring på flera nivåer eller pyramidspel.

 • Vi förbjuder bedrägeri och andra bedrägliga metoder, inklusive marknadsföring av bedrägliga varor eller tjänster eller bli rik-snabb-planer, eller imitation av Snapchat eller Snap Inc.

 • Ytterligare vägledning om skadligt falskt eller bedrägligt innehåll som bryter mot våra Community-riktlinjer finns tillgänglig här.

Illegal eller reglerad verksamhet

 • Använd inte Snapchat för att skicka eller posta innehåll som är olagligt i din jurisdiktion, eller för någon olaglig aktivitet. Detta inkluderar att främja, underlätta eller delta i kriminell verksamhet, såsom att köpa, sälja, byta, eller underlätta försäljning av olagliga eller reglerade droger, smuggelgods (såsom bilder på sexuella övergrepp mot barn eller barnpornografi), vapen eller förfalskade varor eller dokument. Det inkluderar också att främja eller underlätta någon form av utnyttjande, inklusive sexhandel, arbetskraftshandel eller annan människohandel.

 • Vi förbjuder olaglig marknadsföring av reglerade varor eller branscher, inklusive obehörig marknadsföring av spel, tobaksprodukter eller e-cigaretter och alkohol.

 • Ytterligare vägledning om förbjudna olagliga eller reglerade aktiviteter som bryter mot våra Community-riktlinjer finns tillgängliga här.

Hatfullt innehåll, terrorism och våldsam extremism

 • Terrororganisationer, våldsamma extremister och hatgrupper är förbjudna att använda vår plattform. Vi har ingen tolerans för innehåll som förespråkar eller främjar terrorism eller våldsam extremism.

 • Hets mot folkgrupp eller innehåll som förnedrar, kränker eller främjar diskriminering eller våld på grund av ras, färg, kast, etnicitet, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder eller veteranstatus, immigrationsstatus, socioekonomisk status, ålder, vikt eller graviditet är förbjudet.

 • Ytterligare vägledning om hatiskt innehåll, terrorism och våldsbejakande extremism som bryter mot våra Community-riktlinjer finns tillgänglig här.


Kom ihåg att du alltid kan skicka en rapport till vårt Trust & Safety-team med hjälp av vårarapporteringsfunktioner i appen eller genom att fylla i det här formuläret (som låter dig rapportera en oro oavsett om du har ett Snapchat-konto eller inte). Vi granskar dessa rapporter för att fastställa kränkningar av dessa riktlinjer. Om du bryter mot dessa Community-riktlinjer kan vi komma att ta bort det berörda innehållet, avsluta eller begränsa synligheten hos ditt konto och/eller meddela tillämplig polismyndighet. Vi hänvisar även information till brottsbekämpande myndigheter när verksamhet utgör ett överhängande hot mot människoliv. Om ditt konto avslutas för att ha brutit mot dessa riktlinjer får du inte använda Snapchat igen eller kringgå denna uppsägning på något sätt.

Snap förbehåller sig rätten att ta bort eller begränsa åtkomst till konto för användare som vi har anledning att tro, efter eget gottfinnande, utgör en fara för andra, på eller utanför Snapchat. Dessa inkluderar ledare för hatgrupper och terroristorganisationer, individer med ett rykte för att uppmuntra våld, begå allvarliga skador mot andra eller beteende som vi tror utgör ett hot mot mänskligt liv. När vi utvärderar sådant beteende kan vi överväga vägledning från andra källor, till exempel ämnesexperter eller brottsbekämpande myndigheter, för att avgöra om vi ska ta bort eller begränsa kontoåtkomsten.

Besök vårt säkerhetscenter för mer information om säkerheten på Snapchat. Där hittar du detaljerade instruktioner om att hantera din Snapchat-upplevelse, inklusive att vidta åtgärder för att uppdatera dina sekretessinställningar och välja vem som kan se ditt innehåll samt blockera andra användare.