Samfunnsretningslinjer
Oppdatert: januar 2024

Hos Snap bidrar vi til menneskelig framgang ved å styrke menneskers evne til å uttrykke seg, leve i øyeblikket, lære om verden og ha det gøy sammen. Vi skapte disse Samfunnsretningslinjene for å understøtte vårt oppdrag ved å oppmuntre til bredest mulig selvutfoldelse, samtidig som vi forsikrer oss om at Snapchattere kan bruke våre tjenester på en sikker måte hver dag. Vi ønsker at disse retningslinjene skal være tydelige og forståelige for alle medlemmer av fellesskapet vårt. Vær oppmerksom på at for å bli med i fellesskapet vårt, må du være minst 13 år gammel.

Disse retningslinjene gjelder for alt innhold (inkludert alle former for kommunikasjon, som tekst, bilder, generativ AI, lenker eller vedlegg, emojis, Linser og andre kreative verktøy) eller adferd på Snapchat — og for alle Snapchattere. Vi er spesielt følsomme for innhold eller atferd som utgjør en risiko for alvorlig skade overfor Snapchattere, og forbeholder oss retten til å iverksette umiddelbar, permanent handling mot brukere som engasjerer seg i slik atferd. Ytterligere veiledning om hva vi anser som alvorlig skade og hvordan vi iverksetter tiltak mot dette er tilgjengelig her

Snap tilbyr generative AI-funksjoner via tjenestene våre. Vi implementerer sikkerhetstiltak som bidrar til å holde generativt AI-innhold i tråd med retningslinjene våre for fellesskapet, og vi forventer at Snapchattere bruker AI ansvarlig. Vi forbeholder oss retten til å iverksette passende håndhevelsestiltak mot kontoer som bruker AI til å bryte retningslinjene våre for fellesskapet, opp til og inkludert mulig fjerning av en konto.

Annonsører og mediapartnere på Utforsk samtykker til ytterligere retningslinjer, inkludert kravet om at innholdet deres er nøyaktig, samt faktasjekket der det er passende. Utviklere er også underlagt ytterligere regler.

Vi har beskrevet her og i Tjenestevilkår spesifikke regler for innhold som er forbudt på Snapchat, og vi jobber for å sikre at disse reglene blir overholdt konsekvent. Når vi anvender disse reglene, tar vi hensyn til innholdets natur, inkludert om det er nyhetsverdig, saklig og er relatert til et spørsmål av politisk, sosial eller annen generell interesse for fellesskapet vårt. Ytterligere kontekst om hvordan vi modererer innhold og håndhever våre retningslinjer, er tilgjengelig her. Vi gir også lenker til mer detaljert informasjon om våre Samfunnsretningslinjer gjennom alle delene nedenfor.

Vi vil at Snapchat skal være en trygg og positiv opplevelse for alle. Vi forbeholder oss retten til å bestemme hvilken type innhold eller oppførsel som bryter med reglene våre.

Seksuelt innhold

 • Vi forbyr enhver aktivitet som involverer seksuell utnyttelse eller misbruk av mindreårige, inkludert å dele innhold av barn som blir utnyttet seksuelt eller bilder som viser misbruk, grooming eller seksuell utpressing (sextortion), eller seksualisering av barn. Vi rapporterer alle identifiserte tilfeller av seksuell utnyttelse av barn til myndigheter, inkludert forsøk på å delta i slik oppførsel. Du må aldri legge ut, lagre, sende, videresende, distribuere eller be om innhold som inneholder nakenhet eller seksuelt innhold av personer under 18 år (dette inkluderer å sende eller lagre slike bilder av deg selv).

 • Vi forbyr å fremme, distribuere eller dele pornografisk innhold, samt kommersielle aktiviteter som er relatert til pornografi eller seksuelle interaksjoner (enten online eller offline).

 • Amming og andre bilder av nakenhet i ikke-seksuelle sammenhenger er generelt tillatt.

 • Ytterligere veiledning om seksuell atferd og innhold som bryter Samfunnsretningslinjer er tilgjengelig her

Trakassering og mobbing

 • Vi forbyr alle former for mobbing eller trakassering. Dette gjelder alle former for seksuell trakassering, inkludert å sende uønsket eksplisitt seksuelt innhold, forslag eller nakenbilder til andre brukere. Om noen blokkerer deg, ikke prøv å kontakte denne personen gjennom bruken av en annen Snapchat-konto.

 • Deling av bilder av en person i en privat sfære – som bad, soverom, garderobe eller medisinsk anlegg – uten deres kunnskap og samtykke er forbudt, på lik linje som deling av en annen persons private informasjon uten deres kunnskap og samtykke eller med formål om å trakassere (dvs. "doxxing").

 • Hvis noen er med i Snappen din og ber deg om å fjerne den, vennligst fjern den! Respekter andres personvern.

 • Ikke trakasser andre Snapchattere ved å misbruke våre rapporteringsmekanismer, for eksempel ved å forsettlig rapportere innhold som er tillatt.

 • Ytterligere veiledning om hvordan mobbing og trakassering bryter med våre Samfunnsretningslinjer er tilgjengelig her.

Trusler, vold og skade

 • Oppmuntre til eller engasjere seg i voldelig eller farlig atferd, er forbudt. Aldri skremme eller true med å skade en person, gruppe mennesker eller noens eiendom.

 • Snapper av uprovosert eller grov vold, inkludert dyremishandling, er ikke tillatt.

 • Vi tillater ikke glorifisering av selvskading, inkludert promotering av selvpåførte skader, selvmord eller spiseforstyrrelser.

 • Ytterligere veiledning om trusler, vold og skade som bryter med våre Samfunnsretningslinjer er tilgjengelig her.

Skadelig falsk eller villedende informasjon

 • Vi forbyr å spre falsk informasjon som forårsaker skade eller er skadelig, slik som å nekte eksistensen av tragiske hendelser, ubekreftede medisinske påstander, undergrave integriteten til samfunnsprosesser eller manipulere innhold for svindelaktige eller misledende formål (enten gjennom generativ AI eller gjennom villedende redigering).

 • Vi forbyr å late som om man er noen (eller noe) som du ikke er, eller forsøk på å lure folk om hvem du er. Dette inkluderer å etterligne venner, kjendiser, offentlige figurer, merkevarer eller andre mennesker eller organisasjoner for skadelige, ikke-satiriske formål.

 • Vi forbyr spam, inkludert uoppgitt betalt eller sponset innhold, betal-for-følger-kampanjer eller andre ordninger for å få flere følgere, promotering av spam-applikasjoner eller promotering av markedsføring på flere nivåer eller pyramidespill.

 • Vi forbyr svindel og annen villedende praksis, inkludert promotering av falske varer eller tjenester eller bli-rik-fort-ordninger, eller etterligning av Snapchat eller Snap Inc.

 • Ytterligere veiledning om skadelig falsk eller villedende innhold som bryter med våre Samfunnsretningslinjer er tilgjengelig her.

Ulovlige eller regulerte aktiviteter

 • Ikke bruk Snapchat til å sende eller legge ut innhold som er ulovlig i jurisdiksjonen din, eller for enhver ulovlig aktivitet. Dette inkluderer å fremme, tilrettelegge for eller delta i kriminell aktivitet, som å kjøpe, selge, bytte eller legge til rette for salg av ulovlige eller regulerte stoffer, smuglervarer (som bilder av barn som blir seksuelt misbrukt), våpen eller falske varer eller dokumenter. Det inkluderer også å fremme eller tilrettelegge for enhver form for utnyttelse, inkludert sexhandel eller annen menneskehandel.

 • Vi forbyr ulovlig markedsføring av regulerte varer eller bransjer, inkludert uautorisert markedsføring av gambling, tobakk eller vapeprodukter og alkohol.

 • Ytterligere veiledning om rettstridige ulovlige eller regulerte aktiviteter som bryter med våre Samfunnsretningslinjer er tilgjengelig her.

Hatefullt innhold, terrorisme og voldsom ekstremisme

 • Terrororganisasjoner, voldelige ekstremister og hatgrupper har ikke tilgang til å bruke plattformen vår. Vi har ingen toleranse for innhold som fremmer terrorisme eller voldelig ekstremisme.

 • Hatefulle ytringer eller innhold som er nedverdigende, ærekrenkende eller fremmer diskriminering eller vold på grunnlag av rase, farge, etnisitet, opprinnelse, religion, legning, kjønnsidentitet, uførhet, eller veteranstatus, immigrasjonsstatus, sosioøkonomisk status, alder, vekt eller svangerskap er forbudt.

 • Ytterligere veiledning om hatefullt innhold, terrorisme og voldelig ekstremisme som bryter med våre Samfunnsretningslinjer er tilgjengelig her.


Husk at du alltid kan sende inn en rapport til vårt tillits- og sikkerhetsteam med funksjonene i appen eller ved å fylle ut dette skjemaet (som lar deg rapportere en bekymring enten du har Snapchat-konto eller ikke). Vi gjennomgår disse rapportene for å oppdage brudd på disse retningslinjene. Om du bryter med disse Samfunnsretningslinjene, kan vi fjerne det støtende innholdet, slette kontoen din og/eller varsle myndighetene. Vi videresender også informasjon til politimyndigheter når aktiviteten utgjør en forestående trussel mot menneskeliv. Hvis din konto blir avsluttet for brudd på disse retningslinjene har du ikke lov til å bruke Snapchat på nytt eller omgå denne oppsigelsen på noen måte. 

Snap forbeholder seg retten til å fjerne eller begrense kontoen til brukere som vi har grunn til å tro, etter eget skjønn, utgjør en fare for andre, på eller utenfor Snapchat. Disse inkluderer ledere av hatgrupper og terrororganisasjoner, personer med rykte for å oppfordre til vold, eller begå alvorlig skade mot andre, eller atferd som vi mener utgjør en trussel mot menneskeliv. Ved å evaluere slik atferd kan vi vurdere veiledning fra andre kilder, slik som fageksperter eller politimyndigheter, ved å avgjøre om vi skal fjerne eller begrense kontoens tilgang. 

Vennligst besøk vårt Sikkerhetssenter for mer informasjon om sikkerhet på Snapchat. Der finner du detaljerte instruksjoner om hvordan du administrerer din Snapchat-opplevelse, inkludert hvordan du oppdaterer dine personverninnstillinger, velger hvem som kan se innholdet ditt og hvordan du blokkerer andre brukere.